Důležité:


Odstavce - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Ve formuláři Dokumentů na záložce 3 - Odstavec je přehled jednotlivých odstavců vlastního dokumentu:


Formulář Dokument, záložka 3 - Odstavec


V přehledu Odstavce lze zadat nový Odstavec dokumentu, lze jej opravit nebo zrušit. Pokud odstavce obsahují i tabulky s použitím vzorců, lze provést aktualizaci celého odstavce z tohoto přehledu. Odstavce lze kopírovat s možností určení, kam se budou vkládat, obdobně je možno vkládat nové odstavce nebo je vyjímat.


Místní nabídka - Odstavce

Pro přehled Odstavec jsou specifické tyto akce místního menu:

Nabídka místního menu Odstavec

Nabídka místního menu
 • Aktualizace (Ctrl S) - touto akcí se spustí aktualizace tabulkové části ve všech řádcích označeného odstavce. Původní hodnoty budou přepsány! Hromadná akce na označené odstavce.
 • Nahoru (Ctrl Up) - posun řádku odstavce o 1 pozici nahoru. (Klávesová zkratka Ctrl + kurzorová šipka nahoru.)
 • Dolů (Ctrl Down) - posun řádku odstavce o 1 pozici dolů. (Klávesová zkratka Ctrl + kurzorová šipka dolů.)
 • Kopie odstavce - označený odstavec vč. všech definic řádků (nikoli hodnot) se zkopíruje pod novým číslem odstavce. Odstavec se zkopíruje na poslední místo v přehledu odstavců (s nejvyšším číslem odstavce).
 • Kopie + vložit před - označený odstavec vč. všech definic řádků (nikoli hodnot) se zkopíruje. Odstavec se zkopíruje na řádek před označeným řádkem odstavce (při třídění dle čísel odstavce). Následující odstavce se automaticky přečíslují.


 • Kopie + vložit za - označený odstavec vč. všech definic řádků (nikoli hodnot) se zkopíruje. Odstavec se zkopíruje na řádek za označeným řádkem odstavce (při třídění dle čísel odstavce). Následující odstavce se automaticky přečíslují.
 • Vložit odstavec před - Založí se nový, prázdný odstavec. Odstavec se vytvoří na řádku před označeným řádkem odstavce (při třídění dle čísel odstavce). Následující odstavce se automaticky přečíslují.
 • Vložit odstavec za - Založí se nový, prázdný odstavec. Odstavec se vytvoří na řádku za označeným řádkem odstavce (při třídění dle čísel odstavce). Následující odstavce se automaticky přečíslují.
 • Vyjmout odstavec - označený odstavec se vyjme - zruší s tím, že dojde k automatickému přečíslování následujících odstavců.
 • Aktualizace označení - po provedení všech úprav z hlediska číslování odstavců a nastavení jejich úrovně (viz dále) se touto akcí zaktualizuje - přečísluje Označení odstavců daného dokumentu. Odstavce, které jsou označeny jako Nezobrazovat, nebudou do tohoto přečíslování zahrnuty.

Formulář Odstavec

Nový odstavec zadáte stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>. Otevře se formulář Odstavec. Je zde pět záložek:

 1. Odstavec
 2. Text
 3. Negativní text
 4. Definice
 5. Hodnoty

Formulář Odstavec, záložka 1 - Odstavec

Formulář Odstavec, záložka 1 - Odstavec


V záhlaví formuláře Odstavec se nachází tlačítko Legislativa. Stiskem tlačítka Legislativa nebo kombinace kláves <Ctrl><L> se otevře okno s příslušným legislativním komentářem k otevřenému dokumentu. U některých odstavců, zejména uživatelsky zadanými, odkaz na legislativu nebude. Více viz Legislativa - detail.

Záložka 1 - Odstavec

Na záložce 1 - Odstavec se zadávají tyto údaje:

 • Číslo odstavce - číslo odstavce, povinný údaj, v rámci daného dokumentu jedinečné číslo
 • Označení odstavce - Číselné označení odstavce s respektováním úrovně, např. 1.3.2. Lze doplnit i automaticky akcí Aktualizace označení.
 • Negativní - označuje se v případě, že se daný odstavec netýká účetní jednotky. Pokud je toto pole označeno, znamená to, že se při tisku nebude zobrazovat text ze záložky 2, ale negativní text ze záložky 3 a nebude se tisknout tabulka.
 • Nezobrazovat - označuje se v případě, že se daný odstavec netýká účetní jednotky. Pokud je toto pole označeno, nebude se vůbec daný odstavec tisknout. Při akci Aktualizace označení není k označeným odstavcům přihlíženo.
 • Název 1 - povinný údaj, název odstavce
 • Název 2 - nepovinný údaj, další název odstavce (např. v cizím jazyce)
 • Poznámka 1 - nepovinný údaj, libovolná poznámka k odstavci
 • Poznámka 2 - nepovinný údaj, další libovolná poznámka k odstavci (např. v cizím jazyce)
 • Úroveň - nastavuje se jedna z pěti úrovní - Úroveň 1 až 5. Slouží k vytváření stromové struktury odstavců v dokumentu a je využíváno při akci Aktualizaci označení.


Záložka 2 - Text

Na záložce 2 - Text lze zadat libovolný text. Text 1 se bude tisknout v úvodu odstavce.


Formulář Odstavec, záložka 2 - Text

Formulář Odstavec, záložka 2 - Text


Tip Pro pole Text 1 a Text 2 na odstavci platí stejná pravidla pro používání vzorců v textu jako pro pole Text 1 a Text 2 na celém dokumentu. Nastavení pole Vzorce v textu na dokumentu platí i pro všechny odstavce daného dokumentu.

Záložka 3 - Negativní text

Na záložce 3 - Negativní text lze zadat libovolný text. Negativní text 1 se bude tisknout v úvodu odstavce v případě, že je odstavec označen jako negativní.


Formulář Odstavec, záložka 3 - Negativní text

Formulář Odstavec, záložka 3 - Negativní text


Tip Pro pole Text 1 a Text 2 na odstavci, negativní text, platí stejná pravidla pro používání vzorců v textu jako pro pole Text 1 a Text 2 na celém dokumentu. Nastavení pole Vzorce v textu na dokumentu platí i pro všechny odstavce daného dokumentu.

Záložka 4 - Definice

Formulář Odstavec, záložka 4 - Definice

Formulář Odstavec, záložka 4 - Definice


Na záložce 4 - Definice se definují řádky tabulky. Pokud v daném odstavci nebude tabulka použita, budou všechny řádky na záložce Definice prázdné. Pokud bude tabulka použita, je nutno nadefinovat všechny řádky tabulky včetně prvního řádku pro záhlaví tabulky. Blíže viz. Definice řádků.


Záložka 5 - Hodnoty

Formulář Odstavec, záložka 5 - Hodnoty

Formulář Odstavec, záložka 5 - Hodnoty


Na záložce 5 - Hodnoty se zobrazuji hodnoty řádků tabulky. Pokud v daném odstavci nebude tabulka použita, budou všechny řádky na záložce Hodnoty prázdné. Údaje se do tohoto přehledu napočítávají akcemi Aktualizace dokumentu, odstavce nebo řádku. Blíže viz Hodnoty řádků.


Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export