Důležité:


Odpočty - Majetek

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
Upozornění Tato funkcionalita byla legislativně změněna a v programu je nahrazena dle nové legislativy použitím jiných sazeb a koeficientů a zadáváním přímo na daňových pohybech volbou Zvýšení odpisu. Odpočitatelné položky a odpočty zůstaly v Helios Orange s ohledem na historická data a z důvodu zachování kontinuity i zpětně do historie.
Zobrazování odpočtů na protokolech zavedení a na kartách majetku lze ovlivnit odškrtnutím příslušného atributu v Informacích. Pokud je zobrazování na kartách i protokolech zrušeno, potom se neobjeví ani v nabídce pohybů.

Na základě § 34 zák. o dani z příjmu lze uplatnit jako položku odečitatelnou od základu daně procentuální podíl ze vstupní ceny majetku dle podmínek určeném v tomto §.

Odpočty se generují pouze pokud majetek daňově odepisujete, tj. generujete daňové pohyby, tedy alespoň pohyb počáteční stav (daňové odpisy mohou být zastaveny), ale není zavedena legislativní kontrola, tudíž pokud zavedete majetek už odepisovaný a přesto mu přiřadíte odpočitatelnou položku, odpočet se vygeneruje.

Nejprve musíte definovat typy odečitatelných položek. Vyplníte číslo typu, název typu a procento odpočtu např. 10%.

Odpocty - Majetek1.jpg


Na protokolu zavedení, eventuálně na kartě majetku na záložce 9 - Odpočty můžete přiřadit typ odpočtu.

Na základě tohoto údaje se vygeneruje do přehledu Odpočty pohyb s nárokem na odpočet s datem platnosti ke konci účetního období.

Odpocty - Majetek2.jpg


Do Fáze zpracování může nabývat hodnot Připraveno a Uzavřeno. Tato fáze je přebrána dle data uzávěrky daňových pohybů.

Nárok na odpočet je vypočítán jako částka ze vstupní ceny, dle zadaného procenta odpočtu.

Už uplatněno zobrazuje částku, která byla už uplatněna, v případě, že nebudete uplatňovat celý nárok na odpočet v jednom účetním období.

Pokud nechcete uplatnit celý nárok v jednom účetním období, upravíte zaškrtnutím položky Upraveno a vepíšete částku, kterou chcete uplatnit. Pokud zbývá ještě část nároku, vygeneruje se další pohyb se zbývajícím nárokem a částkou Už uplatněno, která byla již uplatněna.

Pokud neuplatníte celou část odpočtu v zákonné lhůtě, potom zaškrtnutím Odpočet ukončen, ukončíte generování dalších pohybů.

Pokud kartu vyřadíte do 36 měsíců od data zavedení pak nárok na odpočet dle zákona zaniká a do přehledu odpočtů se vygeneruje pohyb se zápornou částkou, výjimku tvoří způsob vyřazení dle §24 zákona o dani z příjmu, který můžete zvolit při vyřazování majetku.

Druhy pohybů - Majetek

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export