Důležité:


Odbavení pozice - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Odbavení pozice slouží pro evidenci automatického odbavení zásilek na pozici prostřednictvím čteček čárových kódů.


Proces odbavení


Upozornění Je nezbytně nutné, aby každá zásilka v systému, která má projít odbavením, měla přiřazené (vygenerované) čárové kódy pro jednotlivé nákladové kusy - funkce Nákladové kusy a čárové kódy a Generování čárových kódů v seznamu zásilek


Odbavení může vzniknout :

 • generováním prostřednictvím funkce Vygeneruj odbavení pozice v seznamu odbavení pro konkrétní pozici
 • ručním zadáním (např. v případě vlastního svozu)


Pokud dojde ke změnám zásilek na dané pozici, je nutné provést korekci odbavení :

 • ručně - smazat nadbytečné čárové kódy
 • využít funkci Synchronizace čárových kódů odbavení s pozicí - dojde k doplnění chybějících čárových kódů z jednotlivých zásilek na dané pozici


Hlavička odbavení

Popis údajů hlavičky odbavení :

 • Typ odbavení ... popis způsobu odbavení (Nakládka/Vykládka)
 • Název SBSM ... vazba na skladové místo, kde k odbavení došlo resp. má dojít. Název SBSM tedy lze využít pro filtraci požadavků na odbavení u společností s regionálně oddělenými pracovišti, více terminály apod.
 • Pozice ... vazba na mateřskou pozici
 • SPZ ... očekávaná SPZ (při generování odbavení se automaticky zkopíruje z hlavičky pozice), lze ji však dodatečně měnit
 • Datum odbavení ... datum uzavření odbavení. Po doplnění datumu se do políčka odbavil doplní login aktuálního uživatele (*)
 • Odbavil ... login name zaměstnance (čtečky), který provedl uzavření odbavení (*)
 • Poznámka ... libovolný text

(*) ... předpokládá se automatické doplnění


Položky odbavení

Popis údajů položek odbavení :

 • Číslo pozice ... vazba na mateřskou pozici
 • Zásilka ... vazba na mateřskou zásilku
 • Terminál(SBSM) ... vazba na SBSM (viz hlavička odbavení)
 • Číslo nákladového kusu ... zkopírováno z čárového kódu zásilky
 • Čárový kód ... zkopírováno z čárového kódu zásilky
 • Datum odbavení ... po doplnění datumu se do políčka odbavil doplní login aktuálního uživatele (*)
 • Odbavil ... login name zaměstnance, který provedl odbavení dané položky (*)
 • Stav odbavení ... umožňuje podchytit stav odbavené položky (poškozená, ztracená, nadbytečná apod.) - vazba na Seznam událostí
 • Poznámka ... libovolný text


(*) ... předpokládá se automatické doplnění

Další služby nad seznamem odbavení :

 • Vygeneruj odbavení pozice ... systém doplní do položek odbavení seznam všech čárových kódů ze všech zásilek na dané pozici
 • Synchronizace čárových kódů odbavení s pozicí ... slouží pro synchronizaci čárových kódů mezi zásilkami a odbavením
 • Test odbavení ... tato funkce je určena výhradně pro test obslužné uložené procedury, která není součástí systému Helios Orange (lze ji ale doplnit a udržovat pro konkrétní implementaci). Příklad uložené procedury lze získat u dodavatele systému. Způsob práce při odbavení, různé nároky na obsluhu skladu a samozřejmě různé typy čteček neumožňují navrhnout univerzální řešení.


Příklad Jak bude pracovat dispečer ?
 • vytvoří pozici
 • zařadí zásilky na pozici
  • pokud jsou to zcela nové zásilky, zajistí, aby vznikly záznamy do nákladových kusů + čárové kódy
  • pokud jsou to již existující zásilky, zkontroluje počet nákladových kusů
 • spustí funkci Odbavení pozice/Vygeneruj odbavení pozice
  • zvolí terminál, pro který je odbavení určeno
  • upřesní, o jaký typ odbavení se jedná (nakládka/vykládka)
 • (případně ukončuje odbavení)
Příklad Jak bude pracovat skladník ?
 • dohledá příslušné odbavení
 • vytiskne sadu štítků pro odbavení. Sada obsahuje :
  • startovní štítek
  • (štítky pro polepení jednotlivých nákladových kusů) - pouze u prvotního naskladnění
  • (závěrečný štítek - ukončuje tisk pro jedno odbavení) - volitelně
 • (u prvotního naskladnění se příslušné nákladové kusy kontrolují, ztotožňují a polepují štítky)
 • pomocí čtečky ČK spustí odbavovací proces (tento proces se nastavuje na konkrétní procesy zákazníka)
  • obvykle nejdříve načte čk čísla odbavení
  • periodicky načítá čk nákladového kusu - systém verifikuje čk proti odbavení
  • (po načtení posledního čk se odbavení automaticky uzavře)
 • pokud se některý nákladový kus při nakládce nevejde na kamion, lze využít funkci Přesun položek pod jiné odbavení


Dotaz nebo informativní hláška Popis obslužné uložené procedury při testování ze systému Helios Orange:

Při testování přímo ze systému Helios Orange je obslužná procedura volána prostřednictvím standardní procedury dbo.HPI_OdbaveniPozice, která má dva vstupní parametry @input VARCHAR(50) a @loginname VARCHAR(50) a vrací SELECT dvou atributů @output VARCHAR(50), @status INTEGER. Pokud v databázi obslužná uložená procedura neexistuje, standardní procedura vrací :

 • @output = @input
 • @status = -1

Jméno obslužné procedury musí být : dbo.HPI_ZakOdbPoz

Vstupní parametry procedury :

 1. @input ... vstupní řetězec pro identifikaci následně načítaného údaje resp. načítaná hodnota
 2. @loginname ... přihlašovací jméno aktuálního uživatele
 3. @output OUTPUT ... výstupní řetězec pro komunikaci s obsluhou čtečky
 4. @status OUTPUT ... status pro identifikaci hodnoty, kterou procedura očekává ze čtečky

!!! Vzhledem k náročnosti řešení této problematiky doporučujeme konzultaci u dodavatele systému !!!

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export