Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Obeh tovaru (SK) - Změny 2009

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2009.0922 ze dne 14.10.2009

Oprava Na databázích se slovenskou legislativou po přechodu na novou hlavní měnu euro nefungovala v přehledu zboží a služby akce Testy a aktualizace - Aktualizace souvisejících nákladů. Akce končila chybou: "Nelze pracovat s doklady, které spadají do období před přechodem na novou hlavní měnu euro poté, co již byla spuštěna transakce přepočet agendy oběh zboží na euro a vytvořeny měnové uzávěrky skladu."

Opraveno.Verze 1.0.2009.0214 ze dne 05.02.2009

Oprava Při přechodu na EUR se provádí kontrola, že neexistují žádné doklady v období nové hlavní měny. Pokud byly některé takové doklady pořízeny dříve omylem, je nutné je smazat. U expedičních příkazů se však mohlo stát, že pokus o smazání skončil chybou:

"Nelze pracovat s doklady, které spadají již do období po přechodu na novou hlavní měnu euro, pokud neproběhl přepočet stavu skladů, korektura NC a slev a změna hlavní měny na euro."
OpravenoVerze 1.0.2009.0202 ze dne 22.01.2009

Oprava Při pořízení nového dokladu (oběh zboží, fakturace) se přednabízí měna a kurz. U databáze vedené v nové hlavní měně euro je nežádoucí, aby přednabízený kurz pocházel z kurzovního lístku z období před přechodem na novou hlavní měnu. Opraveno.Verze 1.0.2009.0105 ze dne 14.01.2009

Novinka Při zadávání položky na storno výdeje je možnost zadat požadovanou evidenční cenu, která by měla korespondovat s evidenční cenou původní výdejky. K jejímu stanovení slouží pomocný přehled, který se zobrazí po stisku pomocného tlačítka se symbolem tří teček. V tomto přehledu se zobrazí vypočtený a zadaný skladový průměr a též řádky s evidenčními cenami z realizovaných výdejek. Realizované výdejky mohou pocházet i z období před přechodem hlavní měny na euro,v tom případě se cena objevila v SKK. Upraveno, evidenční ceny jsou přepočteny na aktuální hlavní měnu EUR.


Oprava Když se pořídí storno výdejky položkovým převodem z původní výdejky, doplní se automaticky pole s požadovanou evidenční cenou dle evidenční ceny na původní výdejce. Je-li však tato výdejka realizována ještě před přechodem na novou hlavní měnu euro, je tato evidenční cena na původní výdejce vedena ve staré hlavní měně SKK. Při převodu z výdejky na storno výdeje se tato evidenční cena nepřepočetla na euro.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export