Obecné importy - Změny

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 3.0.2014.0304 ze dne 04.03.2014

Novinka Do importu účetního deníku přidán atribut "Datum pro KV DPH".


Oprava Import mezd (CZ + SK legislativa) - přepočet dovolené se prováděl i při importu paušálů či rodinných příslušníků.


Verze 3.0.2014.0219 ze dne 19.02.2014

Novinka Do hlavičky všech importních procedur byla přidána stejná sada SETů, které používá Helios. Mělo by dojít ke zlepšení kompatibility při využívání Obecných importů mimo Helios voláním z externích systémů.


Novinka Do importu účetního deníku přidány atributy "MJ pro kontrolní výkaz DPH", "Množství pro KV DPH", "Kód/druh KV", "PořČis KV", "PořČisPův KV".


Verze 3.0.2014.0204 ze dne 04.02.2014

Novinka Do importu Zboží a služby přidán atribut "Upozornění".


Novinka Do importu dokladů oběhu zboží a fakturace přidány atributy "Poznámka 2", "Poznámka 3" a "Poznámka 4".


Novinka Do importu dokladů oběhu zboží a fakturace přidány atributy "Čís. faktury KV" a "Zdroj číslování pro KV DPH".


Novinka Do importu mezd (CZ legislativa) přidán atribut "Podepsané Prohlášení".


Oprava Import mezd (CZ + SK legislativa) - oprava chybného systémového názvu pro atribut Poznámka pro rodinného příslušníka.


Oprava Import dokladů oběhu zboží a fakturace - oprava chybného výpočtu hmotnosti.


Verze 3.0.2013.1216 ze dne 16.12.2013

Novinka V konfiguraci pluginu je možno zapnout tzv. "rozšířenou kontrolu atributů typu Datum". Ve výchozím stavu je tato kontrola zapnuta.


Novinka V konfiguraci pluginu je možno určit oddělovač hodnot v souborech CSV (výchozím oddělovačem je středník).


Novinka Import si do konfigurace ukládá naposledy použitou cestu pro načtení souboru a přednabízí ji při následujícím importu.


Novinka Do importu Zboží a služby přidán atribut "Balící množství dod.".


Novinka Do importu Zboží a služby přidány atributy pro evidenci povinného vykazování lihu.


Novinka Do importu Organizací přidán atribut "Měna".


Novinka Do importu Organizací přidán atribut "Nadřízená organizace".


Novinka Do importu Mzdových údajů (paušály) přidány atributy "Datum doručení", "IBAN elektronický" a "Účetní vazba".


Novinka Do importu Mzdových údajů (SK legislativa) přidán atribut "SK ISCO-08".


Novinka Do importu Mzdových údajů (CZ + SK legislativa, podle toho kde chyběly) přidány atributy "Důvod ukončení PP", "Kategorie", "Profese", "Kód okresu", "Pracoviště", "Pracoviště - země".


Novinka Do importu Zaměstnanců přidány atributy "Cílová země" a "Platební titul" pro zahraniční příkazy. Upravena podmínka pro zakládání bankovního účtu - musí být vyplněno číslo účtu nebo IBAN.


Novinka Do importu Mzdových údajů (CZ + SK legislativa) - Rodinní příslušníci - přidán atribut "Poznámka".


Novinka Do importu Mzdových údajů (SK legislativa) - Paušály - přidán atribut "Datum do".


Novinka Do importu Mzdových údajů (CZ + SK legislativa) - Paušály - přidány atributy pro platnost paušálu v jednotlivých měsících.


Novinka Do importu Mzdových údajů (SK legislativa) přidány atributy "DoBPŠ - Odvodové zvýhodnenie", "DN - odvodové zvýhodnenie", "DN - odvodové zvýhodnenie soc.poist. do", "DN - odvodové zvýhodnenie zdr.poist. do" a "Nepravidelný príjem".


Novinka Do importu Účtového rozvrhu doplněny atributy "Účtování DPH", "Země", "Směr plnění", "Nastavení odečítat", "Sazba DPH" a "Kód plnění".


Novinka Rozšíření délky atributu SKP na 50 znaků v rámci celého pluginu v souvislosti s obdobnou úpravou v HeO.


Novinka Rozšíření délky atributu Priorita (Zakázky) na 10 znaků v souvislosti s obdobnou úpravou v HeO.


Novinka Upravena kontrola použité sazby DPH při importu kmenových karet a dokladů oběhu zboží tak, aby byl brán ohled na případné blokování či zneplatnění sazby.


Novinka Import mezd (CZ) - pokud je atribut DovNarokZakladni roven nule, nedohledává se již hodnota z konstant a nula se ponechá.


Novinka Při importu dokladů OZ se nově kurz měny dohledává primárně dle data případu, sekundárně se pak hledá nejmladší dostupný kurz dané měny.


Novinka Vylepšení vstupní kontroly importovaných dat na duplicitní atributy.


Novinka Číselník zaměstnanců - aktualizace délek atributů dle změn v HeO - jméno, příjmení, místo narození, trvalé - ulice, trvalé - místo, přechodné - ulice, přechodné - místo, národnost, rodné příjmení, název bankovního spojení


Novinka Mzdové údaje - aktualizace délek atributů dle změn v HeO - název bankovního spojení.


Novinka Uživatelskou konverzi lze nyní zadat bez vyplnění cílové hodnoty, tj. lze tímto způsobem docílit "odstraňování" nežádoucích hodnot z importu.


Novinka Upraveno dohledávání vztahů mezi měrnými jednotkami při importu karet zboží a dokladů OZ.


Novinka Volání slepých procedur č. 03 přesunuto před okamžik smazání záznamu z imporntí tabulky.


Oprava Export vzorového souboru importu (formát Excel) přestal fungovat (vlivem kompilace v nové verzi vývojového prostředí). Opraveno.


Oprava Chybná délka atributu TabKmenZbozi.Vykres, která způsobovala ořezávání atributu v případě jeho aktualizace. Opraveno (25 -> 35 znaků).


Oprava Import zakázek - chybné zpracování atributů "Stav" (dříve "Ukončeno") a "Uživatelský stav".


Oprava Oprava chybného výpočtu nároku na dovolenou v importu mzdových údajů (CZ + SK legislativa).


Oprava Oprava chybného dotahování atributů "Země původu" a "Země preference" v importu dokladů OZ.


Verze 3.0.2013.0614 ze dne 14.06.2013

Oprava Import mezd (SK legislativa) - oprava importu "Odpočty a bonusy" (přidána kontrola existence mzdové karty).


Verze 3.0.2013.0613 ze dne 13.06.2013

Novinka Kompilace pluginu v nové verzi vývojového prostředí.


Novinka Import mezd (CZ) rozšířen o atributy: Výpovědní lhůta od, Výpovědní lhůta do, Zkušební doba do, Daňový nerezident a Důchodové spoření od.


Novinka Import mezd (SK) rozšířen o atribut "Číslo zmluvy" (Doplnkové dôchodkové sporenie).


Novinka Import mezd (CZ+SK) rozšířen o možnost importovat rodinné příslušníky i pouze na základě data narození, tj. není vyžadováno rodné číslo.


Novinka Import organizací rozšířen o atributy Cenová úroveň a Nákupní cenová úroveň.


Novinka Import bankovních spojení rozšířen o atribut "měna". Týká se importu zaměstnanců a mzdových údajů (paušály) v CZ i SK legislativě.


Novinka Import mezd (CZ+SK): Upraven výpočet zkušební doby. Délka se přebírá ze mzdových konstant a u SK legislativy se NEdopočítává nejbližší pracovní den, pakliže vychází konec zkušební doby na víkend či svátek.


Novinka Import mezd (SK) upraven tak, že se vždy atribut PocitatZdrPoj nastavuje na hodnotu 1.


Novinka Do importních tabulek byl přidán DEFAULT pro typ importu (InterniVerze).


Novinka Eliminován případný "collation conflict" v dočasné tabulce externích hlášek.


Verze 3.0.2013.0206 ze dne 06.02.2013

Novinka Import mzdových údajů (paušály) pro CZ legislativu rozšířen o atribut DatumDo.


Novinka Import mzdových údajů (paušály) pro CZ legislativu rozšířen o atribut Platnost_UKPP.


Oprava V importním editoru nefungovala akce na přegenerování identifikátoru hlavičky dokladu při importu dokladů OZ. Funkcionalita se "ztratila" převodem na nový design editoru. Opraveno.


Verze 3.0.2012.1203 ze dne 03.12.2012

Novinka Import dokladů oběhu zboží rozšířen o možnost importovat došlé objednávky (pořízené), druh pohybu 53.


Novinka Import v přehledu "Ostatní" byl rozšířen o možnost spouštění uživatelské (slepé) procedury dbo.epx_UniImportOstatni01 po importu dat.


Novinka Výčet povolených hodnot pro atribut "DP Daňová skupina" v importu Majetku rozšířen v souladu s aktuální legislativou (přidána skupina 28).


Novinka Seznam tabulek v přehledu "Ostatní" rozšířen o tabulky TabMaInvSt a TabSTDDenikVstupImp.


Novinka Atribut "Výkres" (TabKmenZbozi.Vykres) rozšířen z 25 na 35 znaků (v souvislosti se stejnou úpravou v HeO).


Novinka Při aktualizaci organizace se bankovní spojení již nezakládá vždy jako nové (tj. s možností vzniku duplicit), ale založí se pouze pokud pro danou organizaci toto spojení neexistuje.


Oprava Import dokladů OZ se nezdařil, pakliže identifikátorem hlavičky dokladu nebylo číslo (INT), ale obsahoval i znaky. Chyba vznikla v souvislosti s přidáním importu výrobních čísel ve verzi 3.0.2012.0914.


Oprava Import osobních kalendářů v řádkovém tvaru nenačetl data správně, pokud byl první řádek souboru prázdný. Opraveno.


Verze 3.0.2012.0920 ze dne 20.09.2012

Oprava Oprava skrytého Access Violation při instalaci/ukončení práce s pluginem. Plugin nebylo možno nainstalovat ze Store, instalace způsobila zatuhnutí Helios Orange.


Verze 3.0.2012.0914 ze dne 14.09.2012

Novinka Import dokladů oběhu zboží rozšířen o možnost importovat výrobní čísla k položkám. Řádek s výrobním číslem musí být označen příslušným příznakem a identifikací položky, ke které se vztahuje.


Novinka Import dokladů oběhu zboží rozšířen o nový položkový atribut "PDP". Tímto příznakem (zaškrtávátko) říkám, zda se má s položkou nakládat v režimu PDP. Výchozí hodnota je 0 (nezaškrnuto) a volba je nezávislá na nastavení na kmenové kartě.


Novinka Do importu Zboží a služby přidán atribut "Blokováno".


Novinka Do importu dokladů oběhu zboží přidán u položek import atributů "Požadované datum dodání" a "Potvrzené datum dodání".


Novinka Do importu dokladů oběhu zboží přidán atribut "Druh dopravy" (v sekci Další údaje pro Intrastat a PONx).


Novinka Do importu dokladů oběhu zboží přidán atribut "Dodací podmínky" (v sekci Další údaje pro Intrastat a PONx).


Novinka Do importu organizací přidán atribut "Odpovědná osoba".


Novinka Do importu mezd (CZ) přidán atribut "CZ-ISCO".


Novinka Do importu mezd (CZ) přidán atribut "Sídlo útvaru - pracoviště".


Novinka Do importu mezd (CZ) přidány atributy "Kód území" a "Kód území - název".


Novinka Do importu mezd (CZ) přidán atribut "Důvod ukončení PP".


Novinka Do importu mezd (CZ) přidán atribut "Další PP".


Novinka Do importu mezd (CZ) přidán atribut "Zaměstnání malého rozsahu".


Novinka Do importu mezd (CZ) přidán atribut "Odbory".


Novinka Do importu mezd (CZ) přidán atribut "Odbory - mzdová složka".


Novinka Do importu mezd (CZ) přidán atribut "Odbory-minimálně srazit".


Novinka Do importu mezd (CZ) přidán atribut "Odbory-maximálně srazit".


Novinka Do importu organizací přidán atribut "Druh dopravy" (záložka Intrastat).


Novinka Do importu organizací přidán atribut "Dodací podmínky" (záložka Intrastat).


Novinka Přehled externích atributů (rozšířený neomezený počet ext. atr.) pro daný záznam byl doplněn o editor. Hodnotu externího atributu lze editovat nebo celý záznam smazat.


Novinka V přehledu atributů pro jednotlivé importy (seznam podporovaných atributů) je k dispozici akce "Generovat vzorový soubor". Vytvoří vzorový importní soubor, tj. soubor s kompletní hlavičkou (veřejné názvy atributů). Exportovat lze do XLS či TXT (CSV).


Novinka V konfiguraci pluginu (přehled Speciální pluginy -> Konfigurace) je vidět seznam uživatelských uložených procedur.


Novinka Upravena kontrola úspěšnosti importu na konci HQL skriptu. Kontrola je nyní nezávislá na obsahu importní tabulky před importem, tj. negeneruje "falešné hlášky" o chybě na základě historických záznamů v importní tabulce.


Novinka Hodnota DUZP v importu dokladů OZ se plní vždy hodnotou z importních dat, tj. i případnou nevyplněnou hodnotou (NULL). Původně se DUZP plnilo jenom v případě, že bylo v importovaných datech vyplněno. V opačném případě obsahovalo výchozí hodnotu procedury pro založení hlavičky dokladu, tj. aktuální datum. Nebylo tedy možné docílit stavu nevyplněnosti DUZP.


Novinka Výčet povolených hodnot atributu "Druh důchodu" v importu mezd (CZ legislativa) byl aktualizován dle legislativy pro rok 2012.


Novinka Při importu organizací jsou zakládána bankovní spojení s příznakem "Přednastaveno".


Novinka Při importu zaměstnanců jsou zakládána bankovní spojení s příznakem "Přednastaveno".


Oprava Období stavu se v importu dokladů OZ doplňuje správně dle konfigurace (buď dle data pořízení nebo dle DUZP).


Oprava Vygenerovaný HQL skript nebylo možno spustit v databázi, kde není nainstalován plugin (hláška o neexistenci tabulky TabUniImportExtAtr).


Oprava Vygenerovaný HQL skript chybně kontroloval existenci externí akce pro mazání záznamů z importní tabulky a zakládal ji při každém spuštění.


Verze 3.0.2012.0521 ze dne 21.05.2012

Tip Libovolný počet externích atributů

V přehledech, kde bylo možno importovat externí atributy, je nyní možnost importovat neomezený počet externích atributů libovolných datových typů. Původní funkcionalita (pevně daný výčet externích atributů) byla zachována v původní podobě. "Nové" externí atributy jsou automaticky detekovány podle systémového názvu atributu v importním souboru. Atributy musí být v Helios Orange předem založeny.


Novinka Do importu organizací přidán atribut Kredit.


Novinka Výrazně zrychleno načtení rozsáhlých souborů do náhledového gridu v situacích, kdy data obsahují velké množství prázdných oblastí (prázdné řádky ve vstupních souborech Excelu).


Oprava Při importu číselníku organizací nedocházelo v případě aktualizace existujících záznamů k importu kontaktu typu "Hromadně pro e-mail".

Opraveno.


Oprava Opravena kontrola atributů "Způsob pořízení" a "DP Zvýšení odpisu" v importu Majetku. Atributy nebylo možno naimportovat, i když zdrojová data obsahovala povolené hodnoty.

Opraveno


Verze 3.0.2012.0403 ze dne 03.04.2012

Novinka Změna vzhledu importních editorů. Přidány ikony na tlačítka, méně používaná funkce "Načtení dat SELECTem" přesunuta na druhou záložku editoru, funkce dříve dostupné přes pravou myš byly přesunuty do nové nástrojové lišty atd.


Novinka Přidána možnost nových uživatelských (slepých) uložených procedur s pořadovými čísly 02 a 03. Procedura 02 je spuštěna na začátku samotného importu v rámci importní procedury, tj. lze ovlivnit data v importní tabulce ještě před samotným importem i v případě, že importní tabulka je naplněna skriptem a ne editorem. Procedura 03 je spouštěna ihned po založení záznamu do cílového přehledu HeO, přičemž jí je předáno ID založeného záznamu.


Novinka Zjednodušeno verzování formátů. Mohou existovat pouze dvě varianty - jednoduchá varianta pouze zakládá nové záznamy. Druhá varianta provádí i aktualizaci existujících záznamů (prozatím dostupné pouze u organizací a karet zboží). Aktualizace se zapíná příslušným zatržítkem přímo v importním editoru. Akce pro zobrazení importovatelných atributů (dostupná přes pravou myš nad konkrétním importním přehledem) tedy zobrazí rovnou seznam všech atributů, které lze v rámci dané agendy importovat.


Novinka V přehledu importovatelných atributů lze nově zobrazit celou řadu vlastností příslušného atributu - datový typ, rozsahy číselných hodnot, výchozí hodnota, zda je atribut povinný, aktualizovatelný, jeho konverze atd.


Novinka Přehled s popisem atributů lze nyní zobrazit přímo z importního editoru.


Novinka Možnost zadat ke každému atributu tzv. "uživatelskou konverzi". Každý atribut může mít kromě svého datového typu, rozsahů a dalších vlastností nadefinovánu tzv. systémovou konverzi a uživatelskou konverzi. Konverze provádí náhradu hodnoty, která je načtena importním editorem, za hodnotu, která je definována konverzí. Konverzí může být definováno libovolné množství a oddělují se čárkou. Zápis se provádí ve tvaru A=B, C=D, X=Y. Kromě tzv. systémové konverze (automatická konverze hodnot jako je "TRUE", "PRAVDA" apod. na 1 atd.) lze ke každému atributu definovat i konverzi uživatelskou. Pokud je definována, má přednost před konverzí systémovou.


Novinka Veškeré texty, které se v pluginu vyskytují, lze nyní překládat do cizích jazyků a to včetně chybových hlášek importní procedury. Zároveň byla zachována plná funkčnost exportu importního skriptu do HQL, tj. hlášky jsou nyní součástí skriptu. Neexportuje se však celá "jazyková sada" (tj. stovky hlášek), ale plugin automaticky exportuje pouze texty použité v rámci příslušné importní procedury. Jazyk hlášek, který bude použit pro exportovaný HQL skript, se řídí jazykem nastaveným v HeO v okamžiku exportu skriptu z pluginu.


Novinka Do importu organizací přidán atribut "Datum do kdy neupomínat".


Novinka SK LEGISLATIVA: Zpřístupněn import do Osobních mzdových kalendářů.


Novinka Do importu organizací přidán atribut "DIČ SK".


Novinka Import dokladů oběhu zboží a fakturace - pokud není v importních datech zadána hmotnost položky, provede se dotažení hmotnosti z karty zboží a vynásobí se množstvím položky.


Novinka Atribut "Název 1" v importu Majetku byl rozšířen z 50 znaků na 100 v souladu s obdobnou úpravou v modulu Majetek v Helios Orange.


Novinka Atribut "Výrobní číslo" v importu Majetku byl rozšířen z 20 znaků na 25 v souladu s obdobnou úpravou v modulu Majetek v Helios Orange.


Novinka Veškeré kontakty (telefon, e-mail, fax apod.) v číselnících Organizace a Zaměstnanci byly rozšířeny z 50 znaků na 255 znaků v souladu s obdobnou úpravou v Helios Orange.


Oprava Import číselníku Zboží a služby - v režimu aktualizace záznamů při importu docházelo k přepisování atributu Poznámka i v případě, že tento atribut nebyl součástí importovaných dat.


Verze 2.0.2011.0401 ze dne 01.04.2011

Novinka Do importu organizací přidán atribut "Poštovní adresa".


Verze 2.0.2011.0331 ze dne 31.03.2011

Novinka Do importu dokladů OZ a Účetního deníku přidán nový atribut Datum doručení (v souladu s obdobnou úpravou v HeO).


Novinka Změna kontroly atributu Symbol ZP v importu mezd pro SK legislativu. Atribut nemusí být vyplněn, pakliže Kód vzoru pojištění je DOH.


Novinka Při importu dokladů OZ se automaticky doplní organizace (odběratel) za podmínek, že v importních datech není organizace vyplněna, ale je vyplněno Místo určení. V HeO musí mít daná organizace nastaven příslušný příznak (Místo určení) a musí mít navázánu nadřízenou organizaci. Tato nadřízená organizace se pak dotáhne jako odběratel na doklad.


Verze 2.0.2011.0215 ze dne 15.2.2011

Novinka Import dokladů OZ - přidány atributy Hmotnost, Země původu a Kód preference na položky dokladů.


Novinka Import majetku - přidány atributy Nadřízená karta-číslo majetku a Nadřízená karta-typ majetku pro možnost dohledání vazby na nadřízenou kartu. Pro úspěšné dohledání musí být správně vyplněny oba atributy. Při nedohledání jednoznačné vazby import pokračuje dál, vazba pouze nebude naplněna.


Verze 2.0.2011.0202 ze dne 02.02.2011

Novinka Import dokladů OZ - přidány atributy Popis 2, Popis 3 a Popis 4 na položky dokladů.


Oprava Oprava konverze desetinného oddělovače u atributu Procento v importu mzdových údajů.


Oprava Oprava kontroly existence (chybějící vazba na období) zdravotní pojišťovny při importu mzdových údajů.


Verze 2.0.2011.0107 ze dne 07.01.2011

Oprava Chyba ve vygenerovaném HQL skriptu z importu číselníku Zboží a služby (chyba v definici importní tabulky uvnitř skriptu).
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export