Důležité:


Obecné - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.0606 ze dne 15.08.2019

Novinka Dokumenty - přidána akce pro časová razítka a el. podpisy hromadně pro označené záznamy.


Oprava Pokud PDF soubor obsahuje JPX obrázek nulové délky, dojde při zobrazení dokumentu v info panelu k chybě Access Violation Error. Opraveno.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka Akce "Aktualizace Helios Store" v přehledech HELIOS Store byla přejmenována na "Aktualizace licence". Zároveň byla tato akce zpřístupněna přímo v hlavním okně. V HELIOS 2.0 je v menu Nápověda, v HELIOS iNUVIO pak v hlavním menu aplikace pod tlačítkem HELIOS v sekci HELIOS Store.


Novinka Časová razítka dokumentů: při použití TSA tsabase.ica.cz přes SSL se mohla zobrazit chybová hláška:

Connection lost due to error 10060.
Opraveno.

Dále byla přidána podpora komunikace TLS 1.1 a TLS 1.2


Novinka Optimalizace výkonu vytváření a mazání výdejek navázaných na došlou objednávku. Problém s rychlostí mohl být především při existenci více položek na dokladu.


Novinka Export 2D čárového kódu z tisku do PDF pomocí eDocEngine filtru způsobuje nečitelnost tohoto kódu. Opraveno.


Novinka Bylo upraveno přednastavení názvu souboru pro export do Excelu (XLS, XLSX). Nyní se jako název souboru přednabízí název aktivní sestavy. Pokud není žádná sestava aktivní, nabídne se název "HEO - <název přehledu>". Název souboru se automaticky použije i jako název listu.


Novinka V F4 Nastav je nyní možnost nastavit špinavé čtení pro přehled. U konkrétní sestavy je možno zvolit jestli kopíruje nastavení pro přehled nebo vždy zapíná či vypíná tuto funkcionalitu. Princip nastavení kopíruje nastavení omezeného načítání dat.


Novinka Do profilů pro export tisku z ReportBuilderu do souboru byly doplněny formáty BMP (RB), JPG (RB), PNG (RB) a GIF (RB).


Novinka Funkcionalita nástroje Analytik byla doplněna o možnost zobrazování textů Analytika pro každého uživatele nebo roli individuálně.

Nelze používat obecnou podmínku pro filtraci na přihlášeného uživatele ve smyslu ...WHERE LoginID = Suser_Sname()

Pro uživatele nutno místo Suser_Sname() použít proměnnoub :LoginName
Příklad definice - počet řádků deníku pořízených přihlášeným uživatelem (bez ohledu na období)
(SELECT CONVERT(NVARCHAR,COUNT(*)) FROM TabDenik WHERE Autor=ISNULL(':LoginName',))

Pro roli nutno použít proměnnou :IdRole
Příklad definice - počet řádků deníku pořízených všemi uživateli v roli přihlášeného uživatele(bez ohledu na období)
(SELECT CONVERT(NVARCHAR,COUNT(*)) FROM TabDenik WHERE Autor IN (SELECT LoginName FROM TabUziv WHERE IDRole=ISNULL(:IdRole,0)))


Novinka V případě, že jsou v definici uživatelského editoru použita informační políčka, pak po akci Aplikuj definici mohlo dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.


Novinka Pro přehled 95 - Globální konfigurace byla doplněna globálně platná práva pro výběr typu uživatelských úprav (na uživatele, na roli, pro všechny uživatele). Tato 3 práva jsou pak platná pro všechny přehledy, hlavní stromeček apod.


Novinka Zobrazení historie změn nezobrazí nikomu změny sloupce, pokud na tento sloupec má někdo zakázaná práva. V podmínce není uplatněn přihlášený uživatel. Opraveno.


Novinka Do přehledu Uživatelské menu byla doplněna i role. Zároveň byla doplněna i do exportu/importu.


Novinka Při exportu uživatelských sloupců typu "Stavový sloupec" může docházet ke konfliktu v collation. Opraveno.


Novinka Kurzovní lístek - úprava funcionality stahování : přidána podpora SSL.

Kurz.lístek lze zadat jako http i https adresu.
Zároveň ošetřen stav, kdyby mohlo docházet k přesměrování mezi http a https s chybovou hláškou WinInet error 12039.


Novinka Nešlo smazat definici definovaného přehledu nebo uživatelského soudečku. Objevila se chyba, že neexistuje tabulka TabOblibeneZkratky. Opraveno.


{{New|Do seznamu uživatelů v systémové databázi (TabUserCfg) byl přidán atribut Aktivní (typu BIT). Všichni uživatelé jsou ve výchozím stavu označeni jako Aktivní (zaškrtnuto). Pomocní akcí nad přehledem lze hromadně označit (vyřadit) neaktivní uživatele systému, kteří jsou v systému ponecháni z historických důvodů. Aktivní/Neaktivní.
Tento atribut následně umožňuje uživatelské odfiltrovávání neaktivních uživatelů v různých přehledech s výběry uživatelů. POZOR - tento atribut nemá žádný vliv na to, zda má uživatel přístup do databáze nebo ne.


Novinka Funkce "Přehled DB a jejich verzí" je ošetřena pro stav, kdy jsou některé DB offline. Dříve skončila chybovou hláškou "Database 'xxx' cannot be opened because it is offline".


Novinka Funkce "Přehled pluginů a jejich verzí v DB" je ošetřena pro stav, kdy jsou některé DB offline. Dříve skončila chybovou hláškou "Database 'xxx' cannot be opened because it is offline".


Novinka V editoru tiskového formuláře na záložce třídení v seznamu tiskových zdrojů byla v menu doplněna možnost plně rozbalit a plně sbalit celý strom. Dále byla zpřístupněna možnost editace uživatelského tiskového zdroje, i když je strom zobrazen v omezeném rozsahu.


Novinka Optimalizována rychlost při zadávání položek došlé objednávky. Docházelo k vícenásobnému obnovení přehledu stavu skladu. Opraveno - nyní se přehled stavu skladu obnovuje jen jednou.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2018 vol 2.7


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 19.04.


Novinka Bylo upraveno zobrazení průběhu Automatu. U rozsáhlejších automatů se neposouvalo zobrazení stromu kroků automatu, tudíž mohlo dojít k tomu, že nebyl vidět aktuální krok. Opraveno.


Verze 2.0.2019.0410 ze dne 17.05.2019

Novinka Byla zapojena nová verze eDocEngine 5.0.0.492, která řeší
 • chybný export obrázků do PDF
 • neuvolňování paměti při exportu do PDFVerze 2.0.2019.0405 ze dne 23.04.2019

Novinka Nová verze EasyMAPI 8.1.0.9


Novinka Upraven změnový skript 020020190152 resp. změnový skript 030020190152.Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka V dataskopu v definici sdruženého pohledu je nyní u jednotlivých prvků možnost vypnout zobrazení záhlaví (týká se grafů, pokročilých grafů, kontingenčních tabulek a OLAP).


Novinka Do definice dataskopu bylo doplněno zaškrtávátko 'Zobrazit se sbaleným stromem'. Pokud je zaškrtnuto, je dataskop zobrazen se sbaleným stromem.


Novinka V definici parametru externí akce typu Helios číselník je možno zakázat přímou editaci. Pak ale není možnost zadanou hodnotu smazat. Upraveno - doplněna klávesová zkratka Del pro smazání hodnoty.


Novinka Do exportu do XLS byla doplněna detekce počtu řádků. Pokud je více jak 65536, zobrazí se varování.


Oprava Nad přehledem databází je možno zobrazit seznam tabulek a v něm pak přehled s indexy konkrétní tabulky. Tato akce ale ukazuje chybně vnořené sloupce (pokud je index obsahuje) a v některých případech může skončit i SQL chybou. Opraveno.


Novinka V rámci externích akcí, parametrů dataskopu, automatů a cizích klíčů uživatelských tabulek je možno definovat klávesové zkratky pro odpovídající akce v přehledu. Množina zkratek byla velmi omezena, nyní je omezení uvolněno. Pravidla jsou následující:
 • přetížením klávesových zkratek F2, Enter, Del a F8 lze překrýt standardní akce HELIOSu (toto šlo i před uvolněním)
 • jako klávesovou zkratku není možno použít samostatné písmeno (bez Ctrl, Shift nebo Alt)
 • pokud je nastavena klávesová zkratka, kterou v daném přehledu standardně používá HELIOS, pak bude ignorována (zkratky HELIOSu mají přednost)


Oprava Nastavení počtu maximálně vrácených řádků nefunguje v případě sestavy s Master x Detail pohledem. Opraveno.


Oprava Při přechodu z přehledu, který má zapnuto seskupení do přehledu, který má zapnuto omezené načítání dat, nedojde k inicializaci omezeného načítání. Opraveno.


Novinka Do tabulky mzdových období byl doplněn počítaný sloupec ID, jedná se o kopii IDObdobi, pouze s jiným názvem. Tento sloupce je nutný pro možnost zadávat notifikační předpisy a externí uživatelské sloupce.


Novinka Doplněno ošetření cesty pro automatickou přílohu uloženou do databáze.


Novinka Byla zapojena nová verze SDAC 8.2.8


Novinka Do info bubliny nad jménem přihlášeného uživatele ve stavovém řádku bylo přidáno zobrazení jeho SPID.


Novinka Byla zapojena nová verze pokročilých grafů - TeeChart 2018.26.181203.


Novinka Pokud je počítač se spuštěným HELIOSem uspán, pak při následném probuzení nelze navázat spojení s SQL Serverem. Pokud je nastaven jiný jazyk jak čeština, může dojít při zobrazení chybové hlášky k chybě Access Violation Error.


Oprava Při zobrazení dataskopu jako akce není při posunu na nový záznam respektováno nastavení "Automaticky rozbalit řádky/sloupce" a "Automaticky nastavit šířku sloupců" u kontingenčních tabulek. Opraveno.


Oprava V Dataskopu nelze zadat podmínku pro strom dokumentů, neuloží se. Opraveno.


Novinka V rámci definice definovaných přehledů byla doplněna detekce CTE definice. Aby detekce proběhla správně, musí být splněny následující podmínky:
 • definice začíná WITH (není předřazen žádný komentář)
 • vlastní definice WITH v těle neobsahuje nepárové závorky v komentáři

CTE dotaz musí být uložen jako databázový pohled.


Oprava Veřejné názvy vnořených sestav v definovaném opisu přehledu obsahují systémový název sloupce. Opraveno.


Novinka Nová verze EasyMAPI 8.0.1.11


Novinka Byla zapojena nová verze eDocEngine 5.0.0.479.


Novinka Doplněna detekce sloupce typu DECIMAL v rámci definovaných přehledů.


Oprava Akce "Textové položky dokladů oběhu zboží" nad přehledem Zakázky vybíraly chybně záznamy podle čísla zakázky v hlavičkách dokladů a nikoliv dle čísla zakázky na textové položce. Opraveno.


Novinka Zapojena nová verze komponent ImageEn 8.1.2.


Oprava Pokud se do společných příloh v přehledu dokumentů hromadně pro e-mail zadá příloha přes akci Soubor, nedojde k odeslání této přílohy. Opraveno.


Oprava V organizační struktuře se v rámci založení nového období nepřenášel parametr Zakázáno. Opraveno.


Oprava Pokud nebyly zadány v IČO organizace nuly na začátku do formátu 8 znaků, tak zadání nové organizace se stejným IČO s nulami na začátku, nebylo vyhodnoceno jako signalizovaná duplicita. Opraveno


Novinka Počítaný sloupec Ulice s čísly v číselníku Organizace byl upraven tak, aby v případě, že není vyplněna Ulice a je vyplněno Číslo popisné nahradil chybějící ulici textem č. p..


Novinka Do přehledu logování změn byl doplněn počítaný sloupec Tabulka a sloupec. Jak již název napovídá, obsahuje data sloučená ze sloupce Tabulka a sloupce Sloupec ve formátu "T.A". Nad hodnotami v tomto sloupci byla doplněna bublinová nápověda, která zobrazí veřejný název sloupce, pokud je dohledán.


Novinka Do přehledů byla doplněna akce "Všechny změny", která zobrazí přehled všech změn pro danou tabulku přehledu (změny záznamů + smazaná data). Zároveň byly do přehledu změn doplněny vazby na vybrané tabulky.


Oprava Export tisku z ReportBuilderu do souboru typu RTF - ve výsledném souboru nejsou zobrazeny obrázky. Opraveno.Verze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019

Novinka Do uživatelských konstant lokálních bylo doplněno zaškrtávátko "Implicitně skrýt vypisování v procesních oknech". Implicitní hodnota je 1, tedy vypisování je skryto, procesy pak proběhnou znatelně rychleji.


Novinka Výpočet sumace označených záznamů (Ctrl+X) spuštěný nad seskupeným přehledem může trvat hodně dlouho, u velkých přehledů nemusí ani doběhnout. Opraveno, optimalizována doba trvání.


Novinka Seskupení velkých přehledů trvá dlouhou a nemusí doběhnout. Upraveno.


Novinka V některých případech není funkční odesílání emailu pomocí SMTP. Upraveno.

Správné kombinace protokolu a portu jsou tyto:
žádné SSL ani TLS - port 25
SSL - port 465
TLS - port 587


Novinka Proklik na webovou stránku o verzi iNUVIO fungoval na celé hlavní ploše programu nikoliv pouze na obrázku. Opraveno.Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Novinka Všechna procesní okna (např. průběh mazání, průběh účtování, realizace apod.) mají teď implicitně vypnuto průběžné vypisování výsledků. Provedení akce s procesním oknem se tak výrazně zrychlí. Vypisování lze v průběhu uživatelsky zapnout či zase vypnout. Na konci se výsledek zobrazí automaticky.


Novinka Doplněna vazba pro F4 Nastav mezi Dataskopem a jeho parametry.


Novinka Do nově vzniklé tabulky TabHeliosPatches je možno uložit definice procedur, funkcí a triggerů. Tabulka je umístěna POUZE v systémové databázi! Jedná se o náhradu každý den spouštěných HQL skriptů, které opravují nějakou chybu v SQL definicích procedur či funkcí či triggerů. U každého skriptu je třeba určit verzi programu, pro kterou je platný. Skripty s jinou verzí se neuplatní. Pokud je k dané verzi více skriptů pro stejný objekt, pak se uplatní ten poslední (s vyšším ID). Skript se uplatní až při následné kontrole konzistence (vždy první spuštění v daný den).

Pro zjednodušení zápisu skriptu do databáze je připravena uložená procedura
dbo.hp_AplikujZaplatu s parametry @Verze NVARCHAR(12), @Popis NVARCHAR(255), @Skript NVARCHAR(MAX).
Stačí vytvořit HQL skript, který zavolá tuto proceduru a spustit ho v systémové (nulté) databázi.
Např. EXEC dbo.hp_AplikujZaplatu N'030020181200', N'muj popis - neni povinny', N'CREATE PROC dbo.hp_............'
Uložená procedura provede následující:

 • zapíše skript do tabulky TabHeliosPatches v systémové databázi
 • projde všechny online databáze dané instalace a provede
  • pokud sedí verze DB a programu, tak ALTER (procedury, funkce nebo triggeru)
  • zapíše do TabHeliosPatches, pokud tato existuje

Toto snižuje časovou náročnost aplikování úpravy hlavně u vícedatových instalací.

POZOR!
Pokud se jedná např. o účetní firmu, kde některé databáze jsou systémovými databázemi jiných licencí HELIOSu, může dojít k nekonzistenci úpravy v případě, že je umožněn přístup nové licenci po aplikování úpravy. Nová licence si totiž vytvoří svoji tabulku TabHeliosPatches, která ale neobsahuje danou úpravyu a ta se tak při kontrole konzistence neuplatní a provede se návrat na původní verzi upraveného objektu.
V tomto případě je nutné spustit v systémové databázi účetní firmy (nikoliv v systémové nové licence!!) uloženou proceduru dbo.hp_RozkopirujZaplaty, tedy EXEC dbo.hp_RozkopirujZaplaty.

Tabulka:
TabHeliosPatches
Sloupce:
Popis NVARCHAR(255) - libovolný popis, může být prázdný
Verze NVARCHAR(12) - verze programu (např. 030020180979)
Skript NTEXT - vlastní skript

Skript musí začínat jednou ze 3 možností (skripty začínající jinak se neuplatní):
CREATE PROC
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER

POZOR!
U skriptu pro tvorbu triggeru se nesmí použít prefix dbo. před názvem triggeru či tabulky!!
Správně: CREATE TRIGGER ht_..... ON Tab... FOR


Novinka Do rozhraní pluginu byla doplněna funkce JePluginInstalovan().


Oprava Logování změn v určitých případech vůbec nelogovalo smazání záznamu. Opraveno.


Oprava Pokud je v Dataskopu ve sdruženém pohledu použito zobrazení čísla verze a dojde k úpravě vzhledu sdruženého pohledu, mohla se při zobrazení objevit chyba Access Violation Error. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export