Důležité:


Obecné - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2017.1304 ze dne 04.01.2018

Oprava Pokud není součástí licence modul Podpora účetních firem, popř. se jedná o jednodatovou verzi, mohla se při vstupu do některých mzdových číselníků objevit chyba Access Violation Error.

Opraveno.


Oprava Pokud není součástí licence modul Účetnictví, objevila se při vstupu do přehledu Účtování mezd chyba Access Violation Error, popř. Invalid Pointer Operation.

Opraveno.Verze 2.0.2017.1302 ze dne 29.12.2017

Oprava Při pokusu o update databáze na verzi 2.0.2017.1300 se mohla objevit chyba

Změnový skript na verzi 020020171255 nebyl aplikován úspěšně!
Neplatný název sloupce 'PZ2'!
[SQL:207,16,hf_tmpDokZbo_AutoUhrHledejFak, line 1]

Opraveno.Verze 2.0.2017.1300 ze dne 28.12.2017

Novinka Externí sloupec typu NUMERIC nerespektuje typ editačního políčka ComboBox, vždy nastaví CalcEdit (políčko s kalkulačkou).


Novinka Sloupec Datum a čas poslední synchronizace je přesunut z tabulky TabOrgInsolvence do tabulky Organizací (TabCisOrg), aby byla informace o datu a času poslední synchronizace i na organizacích, u kterých žádné insolvenční řízení není otevřené. "Datum, kdy se naposled kontrolovala insolvence".Verze 2.0.2017.1201 ze dne 20.12.2017

Novinka Nová verze EasyMAPI 7.2.2.24Verze 2.0.2017.1200 ze dne 17.12.2017

Novinka Byla zapojena nová verze komponent pro odesílání e-mailu pomocí SMTP serverů: Indy 10 - 10.6.2.5437. Zároveň byly občerstveny knihovny OpenSLL, a to na verzi 1.0.2l.


Novinka Byly upraveny skripty pro akce Aktualizace statistik a Údržba databáze.


Novinka Byla provedena optimalizace skriptu pro reindexaci - údržbu databáze.Verze 2.0.2017.1017 ze dne 05.12.2017

Novinka Jádro systému upraveno tak, aby i u nových verzí nebyl problém s otevíráním přehledů dokladů pomocí pluginů.Verze 2.0.2017.1016 ze dne 29.11.2017

Oprava Byla odstraněna chyba, kdy se při generování zpráv generovala vždy zpráva se stejným dokladem tolikrát, kolik dokladů bylo vybráno.

Pro více označených záznamů se generoval první záznam opakovaně. Opraveno.Verze 2.0.2017.1013 ze dne 14.11.2017

Upozornění V případě, že jste na verzi 2.0.2017.1011 přešli z verze 2.0.2017.0506 a nižší, přečtěte si prosím důležité informace o změnách v systému od verze 2.0.2017.1000.

Jejich popis najdete v Poradně zde:
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/D%C5%AFle%C5%BEit%C3%A9_zm%C4%9Bny_ve_verzi_vydan%C3%A9_po_8.10.2017_-_Poradna_(CZ)
příp. v popisu změn k verzi 2.0.2017.1000 zde
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Verze_2.0.2017.1000_-_Zm%C4%9Bny_2017


Oprava Aktuality mohly v některých případech vyvolat výjimku Access Violation.

Opraveno.Verze 2.0.2017.1010 ze dne 08.11.2017

Novinka Nově je možné v lokální konfiguraci přednastavit, zda filtrování v rychlém filtru proběhne až po potvrzení klávesou Enter nebo zda se aplikuje bez potvrzení po časové prodlevě dané konstantou.

Pokud je v konstantě zadáno 0 [s], je nutné filtr potvrdit klávesou Enter.
Pokud je zadaná jiná hodnota než 0 [s] v intervalu do 10 [s], není třeba potvrzovat klávesou Enter, filtr bude aplikován po uplynutí zadané doby. Lze zadávat i desetiny sekundy. Výchozí nastavení je 1,2 sekundy, což odpovídá původnímu chování.


Oprava Ve filtračním řádku nebylo možné filtrovat podle žádného barevného kolečka, které stavový sloupec obsahuje. Opraveno.Verze 2.0.2017.1007 ze dne 25.10.2017

Novinka Nová verze EasyMAPI 7.2.2.07


Oprava Od verze 2.0.2017.1000 docházelo k chybě Access violation a k zablokování aplikace HELIOS Orange, pokud je v rychlém filtru zadán nějaký filtrační parametr, který není potvrzen klávesou Enter, a následně se
  • buď klikne na jinou sestavu
  • nebo se v některých přehledech klikne na období nebo sklad nebo
  • nebo se u některých přenosových přehledů stiskne Esc nebo se zavře okno křížkem

Opraveno.Verze 2.0.2017.1000 ze dne 11.10.2017

Novinka Podmínky v rychlém filtru je nově třeba potvrdit klávesou Enter.

Hlavní důvody jsou následující:

  • Enter je jednoznačné potvrzení, že jsou podmínky pro filtraci zadány
  • V přehledu s větším počtem řádků je rychlejší, když se vyhledávání provede až po potvrzení uživatelem. Jinak je databáze dotazována zbytečně, tj. odezva je pomalá.
  • Při filtrování podle více parametrů u více sloupců je rychlejší nejprve vyplnit podmínky a potvrdit klávesou Enter než vyplnit podmínky postupně a, opět, zatěžovat databázi zbytečnými dotazy.


Novinka Byla zapojena nová verze SDAC 7.3.16


Novinka Byla zapojena nová verze pokročilých grafů - TeeChart 2017.21.170329.


Novinka Editor Kurzovních lístků byl upraven tak, aby se již nezobrazovala chyba "Položka Text musí být zadána" a nový stav se uložil.


Novinka Zapojena nová verze komponent ImageEn 6.3.0.Verze 2.0.2017.0506 ze dne 20.09.2017

Novinka V nově převedených editorech se neuložilo Datum změny a Změnil v případě, že byly změněny pouze Externí informace. Opraveno.Verze 2.0.2017.0505 ze dne 27.06.2017

Novinka Časová razítka - upraveno logování.

V přehledu Práce s dokumenty bude logována případná chyba při žádosti o čas.razítko nebo, v případě úspěšného přidělení, čas.razítka jeho sériové číslo v hexa formátu.Verze 2.0.2017.0300 ze dne 31.03.2017

Novinka Od verze 2.0.2016.1224 vypadla z přehledu 742 (TabSvsSpotreba) možnost generování návazných dokladů v případě, že se přehled spouštěl samostatně v rámci uživatelského soudečku. Možnost generování byla vrácena.


Novinka Doplněn test a upozornění na MS SQL Server 2012 týkající se ukončení podpory tohoto SQL Serveru firmou Microsoft.


Novinka Sloupce "Id partnera", "Partner/IČO" a "Konsolidace státu" jsou v Nastav číselníku organizací viditelné, je-li instalován modul "Výkazy pro příspěvkové organizace" ("Pomocný analytický přehled") nebo modul "Pomocný konsolidační přehled" (což dříve nebylo).


Oprava Po přechodu na verzi 2.0.2017.0201 zmizely uživatelsky vytvořené nástrojové lišty (tzv. toolbary). Opraveno.Verze 2.0.2017.0204 ze dne 01.03.2017

Oprava Hromadné změny nad Organizacemi - pokud se měnil pouze atribut Stav, Helios nepovolil provést změnu. Opraveno.Verze 2.0.2017.0201 ze dne 11.02.2017

Novinka Nová verze EasyMAPI 7.2.0.37


Oprava Opraveno neuvolňování User a GDI Handles při načítání ikonek z databáze. Díky této chybě byl omezen počet současně použitých pluginů.Verze 2.0.2017.0001 ze dne 18.01.2017

Oprava Návrhář tiskových výstupů

Pokud se do formuláře tiskového výstupu vložil atribut z čerstvě doplněného tiskového zdroje, který je ve stromečku zdrojů na první úrovni a nemá žádné podzdroje, došlo při odchodu z návrháře k chybě:
Access violation at address 400F1632 in module 'HeLib2.bpl'. Read of address EC8B55C3.
Daný tiskový zdroj se do výstupu neuložil. Opraveno.


Oprava Export sumací přehledu do Excelu - akce MS Excel..., MS Excel (pouze skupiny)..., MS Excel 2007 XLSX... a MS Excel 2007 XLSX (pouze skupiny)... - ukládá sumace jako text, nikoliv jako čísla. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export