Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Obecné - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2016.1224 ze dne 30.12.2016

Novinka Byla zapojena nová verze komponent pro odesílání e-mailu pomocí SMTP serverů: Indy 10 - 10.6.2.0. Zároveň byly občerstveny knihovny OpenSLL, a to na verzi 1.0.2j.


Oprava V nově převedených editorech nefungovalo v rámci uživatelských editorů nastavení vlastností editačních políček pro externí sloupce, pokud jsou vlastnosti definovány uloženou procedurou. Opraveno.Verze 2.0.2016.1202 ze dne 21.12.2016

Oprava Při aktualizaci na verzi 2.0.2016.1201 se mohla objevit hláška

Změnový skript na verzi 020020161065 nebyl aplikován úspěšně!
[SQL:3726,16, line 1] Could not drop object 'dbo.TabFIAWebGroups' because it is referenced by a FOREIGN KEY constraint.

a aktualizaci nebylo možné dokončit.

Opraveno.Verze 2.0.2016.1200 ze dne 15.12.2016

Novinka Změněna adresa pro ověřování spolehlivosti plátce.

Webová služba pro zjišťování spolehlivosti plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH bude od 29.12.2016 dostupná pouze pomocí šifrované komunikace, prostřednictvím protokolu HTTPS. Nešifrovaná komunikace pomocí HTTP protokolu bude k 27.12.2016 ukončena. Pro správnou funkčnost služby, resp. ověření tohoto SSL certifikátu je třeba použít kořenový certifikát PostSignum. Postup instalace kořenového certifikátu certifikační autority PostSignum je uveden na adrese http://epodpora.mfcr.cz/31-1300.html.Verze 2.0.2016.1100 ze dne 07.12.2016

Novinka Doporučení pro správce:

Pro SQL 2016 nainstalovat Service Pack 1 dostupný od 16.11.2016


Novinka Konsolidované databáze umožnují vlastní nastavení jazyka.


Novinka V uložené proceduře pro nastavení políček (Vyžadované, Pouze ke čtení, Barevnost) v rámci uživatelských editorů lze nyní místo systémového jména databázového sloupečku vrátit i visual name editačního políčka. Tento visual name je možno získat v editoru: nastavit fokus do daného editačního políčka a dát akci editoru "Informace o aktuálním záznamu". Visual name je v sekci Aktivní editační pole.

Použitím visual name je možno vyřešit problém, kdy je na jeden databázový sloupec připojeno více editačních polí (např. editor položek dokladů oběhu zboží - pole cena a odpovídající pole na záložce Ceny). Systém uživatelského editoru pracuje pouze s jedním připojeným políčkem, ostatní ignoruje. Visual name je ale unikátní u každého políčka.


Oprava Nová procesní okna nezobrazovala v hintu původní systémovou hlášku. Opraveno
.


Oprava Pokud se použije akce pro automatickou šířku sloupců, pak se roztáhne sloupec s původní systémovou hláškou a sloupec s výsledkem se zmenší tak, že nejde vůbec nic přečíst a zároveň ani nejde dostatečně roztáhnout. Musí se nejdříve zúžit sloupec se systémovou hláškou.

Opraveno.


Oprava Opis přehledu 2 se tiskl vždy na výšku, nerespektoval uložené nastavení na sestavě. Opraveno.


Oprava Pokud se v názvu záložky externího sloupce použije GUID externí hlášky a tato hláška vrátí stejný text, který je již použit u záložky jiného sloupce (ať už je zadán přímo nebo přes jinou externí hlášku), nedojde k vygenerování všech sloupců na záložce v editoru. Opraveno.


Verze 2.0.2016.1009 ze dne 24.11.2016

Novinka Na Windows 10 je možno pomocí kolečka myši posouvat přehled, i když je v něm otevřený editor. To mohlo vést k nespecifikovaným chybám. Opraveno.


Oprava Kontakty zadané k nově zadávané organizaci se navázaly k aktuálně označenému záznamu v přehledu (platí pouze při pořizování nového záznamu organizace). Opraveno.


Oprava Pokud je v přehledu Organizací zakázáno právo k Opravě, nešla spustit přes pravou myš akce Kontakty... Objevila se chybová hláška, že není nastaveno právo k Opravě. Opraveno.


Oprava V případě navazování organizace do nově vytvářené návazné skupiny se organizace nenavázala k vytvářené skupině, ale k aktuálnímu záznamu v přehledu. Opraveno.Verze 2.0.2016.1002 ze dne 09.11.2016

Oprava Opraveno nastavování práv k přehledu 478


Oprava Pokud jsou odebrána práva na nějaký přehled a uživatel se ho pokusí zobrazit, zobrazí se chybová hláška o odebrání práv. Následné ukončení Heliosu (je jedno jestli okamžitě nebo po delší práci v programu) se neprovede korektně a Helios zůstane "viset" v systému. Může se objevit chybová hláška. Opraveno.


Oprava Automat

Zástupce HIQ nebyl nefunkční, nedošlo k přepnutí do požadovaného přehledu. Opraveno.


Oprava Do uložené procedury pro nastavení vlastností políček v rámci uživatelských editorů se u nedatabázových editorů (např. editor parametrů externích akcí) se nepřenášelo ID záznamu. Opraveno.Verze 2.0.2016.1000 ze dne 01.11.2016

Upozornění Pokud je HELIOS Orange spuštěn proti MS SQL Server 2008 / MS SQL Server 2008 R2 objeví se po spuštění informační okno s textem:

Vážení uživatelé, pokoušíte se spustit program na nepodporovaném prostředí MS SQL 2008 / MS SQL 2008 R2. Upgradujte SQL Server nebo kontaktujte svého obchodního garanta a vyžádejte si tzv. Aktualizační klíč.

Pokud má uživatel aktivní plugin RM_SQL2008 nebo RM_SQL2008Ext, pak se hláška nezobrazí a Helios je normálně spuštěn, jinak je běh programu ukončen.

Na ploše se zobrazí velká červená hláška o nepodporovaném serveru.


Upozornění Na stanicích s Windows Vista/Windows Server 2008 se po spuštění Heliosu objeví informační okno s textem:

Vážení uživatelé, pokoušíte se spustit program na nepodporovaném prostředí Windows Vista / Windows Server 2008. Upgradujte operační systém svých pracovních stanic či serveru, nebo kontaktujte svého obchodního garanta a vyžádejte si tzv. Aktualizační klíč.

Pokud má uživatel aktivní plugin RM_WinVista, popř. RM_WinSvr2008 nebo RM_WinSvr2008Ext, pak se hláška nezobrazí a Helios se normálně spuští, jinak je běh programu ukončen.

Na ploše se zobrazí velká červená hláška o nepodporovaném systému.


Novinka Doporučení pro správce:

Pro SQL 2014 nainstalovat Service Pack 2 dostupný od 14.7.2016.


Novinka Byla změněna úvodní obrazovka programu (tzv. splash screen).


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2016 vol 1.4


Novinka Nová verze EasyMAPI 7.1.5.9


Novinka Doplněna detekce databází v auto close režimu v seznamu databází v Globální konfiguraci (doplněn sloupec IsAutoClose?, upravena definice sloupce Existuje?) a v okně pro vytvoření zálohy.


Oprava Opravena detekce chybějícího LDF souboru při připojení databáze na MS SQL 2016.


Oprava V případě, že je v orientačním čísle např. pouze pomlčka, nápočet sloupců RÚIAN nefungoval a údržba databáze končila chybou.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy v případě, že validace editoru oznámí nějakou chybu (např. Není vyplněn název XYZ), pak v následně pokračující editaci přestanou fungovat vázaná políčka (např. Číslo organizace - Název organizace, při zadání čísla se nedotáhne odpovídající název).Verze 2.0.2016.0407 ze dne 23.06.2016

Novinka Na stanicích s Windows Vista/Windows Server 2008 se po spuštění Heliosu objeví informační okno s textem:

Vážení uživatelé, na verzích uvolněných po 30. 9. 2016 je změna provozu HELIOS Orange na prostředích s ukončenou podporou:

 • Windows Server 2008 a 2008 R2
 • Windows VISTA

Na těchto verzích nepůjde HELIOS Orange na uvedených produktech spustit bez instalace tzv. Aktualizačního klíče, který získáte na vyžádání u svého obchodního garanta.


Pokud je Helios spuštěn proti MS SQL Server 2008 / MS SQL Server 2008 R2 objeví se po spuštění informační okno s textem:

Vážení uživatelé, na verzích uvolněných po 30. 9. 2016 je změna provozu HELIOS Orange na prostředích s ukončenou podporou:

 • MS SQL Server 2008 a 2008 R2

Na těchto verzích nepůjde HELIOS Orange na uvedených produktech spustit bez instalace tzv. Aktualizačního klíče, který získáte na vyžádání u svého obchodního garanta.

Pokud už uživatelé mají aktualizační klíč, hláška se nezobrazuje.

Na ploše se zobrazí velká červená hláška o nepodporovaném systému či serveru.


Novinka Doplněna chybějí ikonka pro Nápovědu na tlačítko zobrazující Technický popis v editoru parametrů externí akce.


Novinka U editorů v nejnovějším designu nelze pojmenovat uživatelsky vytvořené skupiny - po opuštění návrháře vzhledu se název smaže.


Oprava Pokud je v přehledu zobrazen sloupec, který způsobuje různou výšku řádků (poznámka, obrázek, RTF), mohlo při hledání ve sloupcích přehledu dojít k tomu, že řádek s nalezeným textem nebyl vidět (byl tzv. za rohem).

Opraveno.Verze 2.0.2016.0406 ze dne 16.05.2016

Oprava Opravena chyba, kdy Excelovský dokument uložený v přehledu Dokumentů v databázi byl otevřen jako template. Proto nefungovalo hlídání změn dokumentu.


Oprava V nově převedených editorech se chybně generovaly záložky pro externí atributy. Opraveno.Verze 2.0.2016.0404 ze dne 29.04.2016

Novinka Na stanicích s Windows XP/Windows Server 2003 se po spuštění Helios Orange objeví informační okno s textem:

Vážení uživatelé, pokoušíte se spustit program na nepodporovaném prostředí Windows XP / Windows Server 2003. Upgradujte operační systém svých pracovních stanic či serveru nebo kontaktujte svého obchodního garanta a vyžádejte si tzv. Aktualizační klíč.

Pokud má uživatel aktualizační klíč, pak je Helios po zobrazení hlášky spuštěn, jinak je běh programu ukončen.


Novinka V přehledu uživatelů došlo k několika změnám:
 • přeskládání a přejmenování některých položek kontextového menu

Definice práv… -> Práva na moduly, přehledy, akce... Práva na sloupce… -> Práva na sloupce (citlivé informace)... Definice práv – Mzdy… -> Práva ke mzdovým údajům (filtrace)... Práva na data -> Práva na data...

 • doplněna akce Speciální systémová práva..., která zobrazí editor s možností nastavení globálních práv - ta platí přes všechny databáze. Sem bylo přesunuto právo "Stahování nové verze z Webu". Dále byla doplněna nová práva - "Spouštění skriptů HQL/HQ1", "SQL příkaz (vidět)" a "SQL příkaz (execute)". Tato práva je možno nastavit pro označené uživatele.
 • právo Spouštění skriptů HQL/HQ1 - povolí/zakáže spouštění HQL/HQ1 skriptů, a to včetně spuštění v rámci dávky HIM či spuštění z přehledu Dokumentů.
 • práva "SQL příkaz (vidět)" a "SQL příkaz (execute)" odpovídají již existujícím právům nastavitelným v jednotlivých databázích. Ta jsou i nadále přístupná a vyhodnocují se v kombinaci s těmito novými globálními právy.


Novinka Akci "Informace o akt. záznamu..." v editoru byla doplněna klávesová zkratka Shift+Ctrl+I.


Novinka Při exportu přehledu do XML je do tagu CELL před vlastní hodnotu přidáno nadbytečné CR+LF. Upraveno - CR+LF zrušeno.


Novinka Upraveno dohledání příkazu pro spuštění dokumentu (z číselníku Dokumenty). Občas se to spouštělo jinak než Průzkumník ve Windows.


Novinka Nastavení příznaku Plátce DPH

Pokud k dané organizaci existuje v číselníku DIČ DIČ pro vlastní zemi, které je označeno jako "Aktuální DIČ" a první 2 znaky obsahují kód vlastní země, je příznak "Plátce DPH" u organizace zatržen. Přechodem na novou verzi dojde k nastavení příznaku u všech organizací dle výše popsaného principu. Dále zajištěno nastavení příznaku při: - změně vlastní země - změně příznaku "Aktuální DIČ" - změně země u DIČ - změně DIČ - smazání DIČ


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2015 vol 1.8


Novinka Oprava několika chyb definovaného opisu:
 • nelze definovat definovaný opis pro definovaný přehled, který má v názvu číslici
 • nelze zobrazit definovaný opis, pokud je v detailu definovaný přehled
 • generování subreportu definovaného opisu dává každý sloupec na nový řádek místo za sebe


Oprava Při zavření záložky v rámci Dataskopu, která obsahuje kontingenční tabulku či graf, dochází k chybě Access Violation Error. Opraveno.Verze 2.0.2016.0303 ze dne 05.04.2016

Oprava Při přechodu na verzi 2.0.2016.0301 se při zobrazení přehledu záloh zobrazila chyba "Procedure or function hp_GetDefaultFiltr has too many arguments specified."

Opraveno.


Oprava Opraveno předání parametru /P (prázné heslo) ze spouštěče Helios.EXE do HeliosMain.EXE.


Oprava Opravena chyba, kdy nešlo v ostatních databázích kromě nulté spustit tichou instalaci pluginů (Access violation at address ...... in module HeLib.bpl. ....).Verze 2.0.2016.0301 ze dne 22.03.2016

Novinka Provedeny zásadní změny struktury a chování aplikace Helios. Cílem změn je v maximální míře předcházet potížím s odpojováním aplikace od zdrojových souborů, které se projevují jak v místní síti, tak v terminálovém režimu, a jsou obvykle provázeny hláškou operačního systému: External exception C0000006

Více podrobností viz: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Zm%C4%9Bna_struktury_aplikace_Helios


Novinka Helios.exe je přejmenován na HeliosMain.exe. Helios.exe je nyní pouze spouštěč hlavního programu. Program okamžitě po spuštění zobrazí informační okno, spustí hlavní Helios a čeká na jeho natažení do paměti a spuštění - vyplňuje tak čas, během něhož se Helios natahuje do paměti a uživateli se zdá, že se nic neděje. Předává všechny parametry.


Novinka Na stanicích s Windows XP/Windows Server 2003 se po spuštění Heliosu objeví informační okno s textem:

Vážení uživatelé, na verzích uvolněných po 20. 4. 2016 bude ukončena podpora provozu HELIOS Orange na Windows XP a Windows Server 2003. Na těchto verzích nepůjde HELIOS Orange na uvedených produktech spustit bez instalace tzv. Aktualizačního klíče, který získáte na vyžádání u svého obchodního garanta. Upgradujte včas operační systém svých pracovních stanic.


Novinka V HELIOS Store je nově možnost volby Tiché instalace.

Tato instalace zachytává případné SQL chyby během instalace pluginů a ukládá je do logu, který je po dokončení instalace zobrazen (pouze při zachycení chyby).

Aby bylo možné tuto funkcionalitu plně využít, je nutné, aby pluginy tuto tichou instalaci podporovaly. Podpora je dostupná od pluginového jádra verze 2.0.2016.0204. Pokud plugin tuto instalaci nepodporuje, je při SQL chybě zobrazena hláška "Plugin nepodporuje tichou instalaci. Kontaktujte dodavatele pluginu pro vytvoření novější verze, která ji již bude podporovat... " + původní chyba a je nutno ručně potvrdit (stejně jako při klasické instalaci).

U pluginů, které tuto podporu mají je v informacích o pluginu uvedeno: JÁDRO Verze 2.0.2016.0204 - UNICODE XE7 / IHePlugin3 / 28.0 Min. verze HELIOS 2.0.2015.0300 Podpora tiché instalace pluginů Ano


Novinka Upraveno načítání seznamu databází pro přihlášení do konkrétní firmy. Pokud je databáze v AutoClose režimu, pak
 • test přístupových práv se děje až po stisku OK
 • v seznamu se objeví i databáze, do kterých uživatel nemá práva (díky pozdějšímu testu na práva)
 • nenačte se ikonka, která je pro danou databázi nastavena


Novinka Přehled DB a jejich verzí + pluginů - Byla doplněná podpora UNICODE v systémovém jméně nebo názvu firmy.


Novinka Upraven skript pro mazání záznamu v číselníku organizací. Bylo doplněno mazání vazby Skupina kontaktů x Kontakty.


Novinka Problém s netisknutelnými znaky v DIČ (může vzniknout například kopírováním DIČ z internetu přes Excel) je řešen na několika úrovních :

1) ořez netiskutelných znaků při zadávání nových DIČ do číselníku DIČ, i hromadné 2) ořez netiskutelných znaků při kontrole formátu DIČ 3) ořez netiskutelných znaků při kontrole dokladů KH 4) ořez netiskutelných znaků při aktualizaci KH Do všech částí KH se tedy ukládají již ořezaná DIČ. Stejně tak do XML pro podání.


Novinka Doplněna možnost exportu kontingenční tabulky do formátu XLSX.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2015 vol 1.7


Oprava Při zadávání irského DIČ, které končí na "CH" nebo francouzského, které na "CH" program nahlásil "Chybný formát DIČ".

Opraveno


Oprava V přehledu Email, při spuštění akce Přenos pošty z Outlooku - Z přednastavené složky se mohla objevit chyba The given PropDef does not have an ID.

Opraveno.Verze 2.0.2016.0103 ze dne 29.02.2016

Oprava Dne 29.2. (pouze v tento den) nebylo možné z HELIOS Orange odeslat podepsanou zprávu, šifrovanou zprávu, email a další související komunikaci. Podání s datem 29.2. skončilo chybou

Access violation at address......

Opraveno.


Oprava Při importech DIČ do seznamu DIČ organizací se chybně nastavoval příznak Aktuální DIČ, případně Aktuální DIČ neplátce pro DIČ prázdné nebo odporujícím pravidlům formátů DIČ pro jednotlivé země.

Opraveno. Příznak Aktuální DIČ, případně Aktuální DIČ neplátce se nastaví jen u DIČ se správným formátem.Verze 2.0.2016.0100 ze dne 29.01.2016

Novinka Doplněny indexy pro optimalizaci operací se zápočty nad saldem a přehledem DIČ.


Novinka Byla zapojena nová verze komponent ELDOS 14.0.286

- šifrování a el.podpis dat pro celní úřady - šifrování a el.podpis dat ISDOC - časové razítka - el.podpis PDF a časová razítka. - archivace zpráv a dokumentů : čas.razítka - komunikace SFTP - práce s certifikáty - šifrování dat pro CSUISVerze 2.0.2016.0010 ze dne 15.01.2016

Novinka Provedena úprava logiky Parametrizovaných view. Pokud tato view dotahují data z aktuální DB (implicitní stav), nebude tato DB součástí definice těchto view, což mj. usnadní např. obnovy DB do DB jiných systémových jmen bez hlášení změn definice těchto view, kdy doposud docházelo ke změně systémového jména DB v definici view z původní DB na jméno nové DB.


Oprava Opravena chyba nastavení hodnot na databázových editačních polí typu Kalkulačka.Verze 2.0.2016.0001 ze dne 08.01.2016

Novinka Upraveno zobrazení čísla týdne v kalendáři v editačních polích pro datum a v kalendáři ve Firemních aktivitách.


Novinka Obchodní rejstřík na Internetu - změněno hotkey z F7 na Alt-F7.


Novinka Při spouštění HeO se dalo několika různými cestami docílit stavu, že se v HeO zobrazovala aktuální DB jinou velikostí písmen než je reálná skladba systémového jména DB na SQL serveru.

např. Helios001, HELIOS001, helios001, HelIos, hELIOS001, HeLiOs001, HeLIOS001, HeliOS001, ...

Byl upraven kód, který řeší načtení systémového jména aktuální a systémové DB. Nově se systémové jméno DB načítá přímo z SQL /přes funkci DB_NAME()/ a velikost písmen (kombinace) tedy odpovídá realitě bez ohledu na to, jaká kombinace je předána Heliosu při spuštění.


Oprava Při přenosu jména atributu ze seznamu všech atributů tabulky v editoru Přejmenování atributů se chybně přenášejí i špičaté závorky na začátku a konci jména. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export