Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Obecné - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2015.1231 ze dne 31.12.2015

Novinka Podpora administrátorů Helios Orange - Přehled pluginů a jejich verzí v DB

Akce je dostupná zde:
Nástroje přizpůsobení - Externí akce - Speciální pluginy...
(případně 2. možná cesta: Možnosti, Konfigurace/správa systému - Systémové konstanty - Externí akce... - Speciální pluginy... )


Novinka Podpora administrátorů Helios Orange - Přehled DB a jejich verzí

Tlačítko pro zobrazení přehledu je dostupné zde:
Možnosti, Konfigurace/správa systému - Systémové konstanty


Novinka Doporučení pro správce:

Pro SQL 2012 nainstalovat Service Pack 3 dostupný od 21.11.2015.


Novinka V přehledu Přehled DIČ nad více než jednou označenou organizací není aktivní tlačítko Nový, neboť nelze určit organizaci.


Novinka Při zadání DIČ DPH přímo v editoru organizace se Země pro zápis DIČ do číselníku DIČ určí jako první 2 znaky zleva z DIČ.

Není-li takto určena, převezme se země z organizace, případně je určena dle legislativy.
Není-li země nalezena v číselníku zemí, je zobrazena chybová hláška a záznam nelze uložit.


Novinka Při zadávání DIČ do přehledu DIČ a na organizaci je provedena formální kontrola formátu DIČ. Je-li nalezena chyba formátu, záznam nelze uložit.


Novinka Formální kontrolu DIČ je umožněno spouštět nad označenými záznamy v těchto přehledech:
 • číselník organizací
 • číselník DIČ
 • účetní deník
 • doklady oběhu zboží
 • došlé objednávky
 • výkaz souhrnné hlášení

Akce pro spuštění kontroly je v lokálním menu "Ověření a kontrola formátu DIČ", kde se nalézá i akce pro ověření DIČ EU VIES. Je-li u DIČ zjištěna chyba formátu, je odebrán příznak "Aktuální DIČ".


Novinka Při výběru organizace na prvotní doklad se přenese odpovídající DIČ DPH jen tehdy, pokud je DIČ, na organizaci uvedené, buď označeno alespoň v jednom poli jako "Aktuální DIČ plátce DPH" nebo "Aktuální DIČ neplátce DPH", nebo pokud na organizaci DIČ není uvedené a v přehledu DIČ DPH pro danou organizaci existuje právě jedno DIČ DPH, které je označeno alespoň v jednom poli jako "Aktuální DIČ plátce DPH" nebo "Aktuální DIČ neplátce DPH".


Oprava V samostatném editoru externích informací zmizela volba pro definici uživatelského editoru. Opraveno.Verze 2.0.2015.1200 ze dne 14.12.2015

Novinka V přehledu organizací, faktur vydaných a přijatých doplněna vazba mezi hlavičkou dokladu a přehledem DIČ organizace.


Novinka Nová verze EasyMAPI 7.1.4.12


Novinka V přehledu organizací bylo možné zobrazit pro označenou organizaci návazný přehled DIČ. Nyní je možné tento přehled DIČ zobrazit také pro více označených organizací. V takovém případě je vypnutý posun po záznamech nadřazeného přehledu organizací.


Oprava Při použití funkce "Rozkopírování" nešlo označit databáze pomocí CTRL+A. Opraveno.Verze 2.0.2015.1101 ze dne 26.11.2015

Oprava Opravena chyba, kdy se při pokusu o vstup do Zálohování (před provedením změnových skriptů nové verze) objevila chybová hláška "Neplatný název sloupce 'TypDB' !".


Oprava Opravena chyba, kdy nebylo možné převést databázi na na verzi 2.0.2015.1100 (neprošel změnový skript)Verze 2.0.2015.1100 ze dne 25.11.2015

Novinka Do TabCisOrgView (zobrazuje historické hodnoty organizací) byl doplněn sloupec IdZeme. Obsahuje ISO kód země.

Dále bylo opraveno dotažení historických hodnot organizace pro tyto přehledy:

 • Doklady oběhu zboží - Příjemce
 • Doklady oběhu zboží - Místo určení
 • Položky penalizačních faktur
 • Položky upomínekVerze 2.0.2015.0900 ze dne 12.10.2015

Novinka Na stanicích s Windows XP/Windows Server 2003 se po spuštění Heliosu objeví informační okno s textem:

Vážení uživatelé, 20. 2. 2016 bude ukončen běh HELIOS Orange na Windows XP a Windows Server 2003. Upgradujte včas operační systém svých pracovních stanic.


Novinka Bylo doplněno archivování změn země v číselníku organizací.


Novinka Při víceřádkovém zobrazení přehledu byly některé údaje typu datum a číslo zarovnané vertikálně na střed. Opraveno - údaje se nyní opět zobrazují zarovnané nahoru.


Novinka V přehledech typu Master x Detail byly provedeny opravy:
 • nefunkční kopírování hodnot z detailu pomocí Ctrl+C
 • chybné barvení řádků, které mají fokus


Novinka Do přehledu a editoru organizací byl přidán nový údaj GPS souřadnice.


Oprava Pokud je zapnuto podbarvení aktivního editačního pole a zároveň je nastaven základní vzhled na MS Windows, pak při vstupu do editačního pole typu RTF došlo ke ztrátě formátování v tomto poli. Opraveno.


Oprava Pokud se po volbě jiné databáze začlo klikat na menu v levé části okna (stromeček), bylo možné docílit zmatení HELIOS Orange. Opraveno.


Oprava V uživatelském editoru Organizací při nastavení vlastnosti políček "Pouze ke čtení", nebylo toto aplikováno na přenos hodnoty u těchto polí:
 • PSČ (mění i Místo)
 • Region
 • DIČ DPH
 • ID Partnera
 • Intrastat: Druh dopravy
 • Intrastat: Dod. pod.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0800 ze dne 14.09.2015

Novinka Byla zapojena nová verze pokročilých grafů - TeeChart 2015.15.150420.


Novinka Úprava datové struktury HELIOS Orange - TabDBHelios:

V souvislosti s připravovaným rozšířením HELIOS Orange o speciální DB pro moduly Konsolidace a Datové sklady dojde k tomu, že tabulka TabDBHelios bude rozšířena o atribut TypDB (0=Běžná, 1=Konsolidační, 2=Datový sklad) a zrovna tak bude upraven klíč (TypDB + Cislo). Tudíž vznikne možnost existence až 3 DB se stejným číslem DB... Přičemž systémová DB s číslem 0 bude i nadále existovat pouze jedna jediná.

Zároveň bude v TabDBHelios převeden počítaný atribut ID na klasické ID.

V případě, že máte vlastní externích řešení, která pracují s TabDBHelios a atributem Cislo, případně máte ponětí o existenci jiných takových řešení třetích stran, prověřte prosím, zda se řešení „nechytá“ přímo čísla DB. Pokud se externí řešení „chytá“ atributu ID a nikoliv Cislo, bude fungovat OK (totéž platí pro SysJmeno), v opačném případě může dojít k nechtěnému ovlivnění funkčnosti a proto doporučujeme taková řešení preventivně ošetřit předem.


Novinka Při spuštění Heliosu se vytváří dočasná tabulka #TabInfoSysDB se sloupcem SysDBName, který obsahuje název systémové databáze Helios Orange.

V přehledech lze pro filtraci použít parametr :__SYSDBNAME.


Novinka Bylo doplněno zobrazení čísla týdne v kalendáři editačního pole pro datum.


Novinka Do definice Dataskopu byla doplněna možnost nastavení vlastní ikonky daného Dataskopu.


Novinka Byla zapojena nová verze eDocEngine 4.0.0.600.


Novinka Při kopii organizace zůstala v kódu testovací hláška. Odstraněno.


Novinka Doplněna možnost editace externích informací při nově zadávané poznámce k organizaci.


Novinka Pro přehled Období stavu (246) doplněno speciální právo na generování období stavu. Akce "Generování období stavu" i nadále reaguje také na právo na novou větu.


Novinka Do funkcí ReportBuilderu byla doplněna funkce pro překlad textů v cizích jazycích:

function TranslateExtText(ALanguage: Integer; AGUIDIdent, ADefaultText: string): string;
ALanguage = číslo jazyka (např. 1 = čeština, 4 = slovenština...)
AGUIDIdent = identifikátor externí hlášky (např. '64F8B250-C3FB-4AEA-91A0-24C15AE163F3')
ADefaultText = text, který bude použit, pokud nebude překlad nalezen


Novinka Pokud se přidává dokument přímo nad stromem dokumentů, nepředvyplnila se daná větev, ale dokument se zařadil do větve přednastavené v uživatelských konstantách. Upraveno - nyní se nejprve bere v potaz větev, do které se dokument zařazuje. Pouze v případě, že tato informace není známa, použije se větev přednastavená v konstantách.


Oprava Od verze 2015.0302 se nepředávaly správně parametry slepým procedurám ep_ExtEd_ pro ovlivnění obsahu editoru externích informací, a to za podmínek, že je editor spuštěn přímo pomocí akce Oprava externích informaci (Ctrl + Enter). Opraveno.Verze 2.0.2015.0508 ze dne 15.07.2015

Novinka Přidáno automatické zakládání dočasné tabulky TabDosleObjGenDoklad a TabDosleObjGenTxtDoklad pro automat.


Oprava Opraven pomalý start Heliosu na některých stanicích - týkalo se hlavně spouštění na terminálu.Verze 2.0.2015.0502 ze dne 02.06.2015

Oprava V hromadných změnách v číselníku organizací
 • nešel nastavit nákupní ceník
 • záložka ceny a slevy ke skupinám zboží - nešlo zadat více slev pro změnu, aplikovala se pouze první

Opraveno.

¨

Oprava V přehledu dokumentů zobrazeného akcí "Dokumenty návazané i nepřímo" v číselníku organizací nebyly zobrazeny dokumenty navázané u došlých objednávek.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0500 ze dne 25.05.2015

Tip Doporučení pro správce:

Pokud používáte MSSQL ve verzi 2014, nainstalujte Service Pack 1 dostupný od 18.5.2015.


Novinka Samostatný editor externích sloupců (Alt+Enter) byl převeden na uživatelský editor.


Novinka Časová razítka pro PDF, chyba 83970.

Zrušeno ověřování certifikátu pomocí OCSP.
Používá pouze Česká pošta - služba postsignum - a tam komunikace OCSP nefunguje korektně. I.CA OCSP nepoužívá.


Novinka Zařazena nová verze EurekaLog 7.2.1.0.


Novinka Zrušena akce NET SEND v Monitoru. Příkaz NET SEND již není operačním systémem Windows podporován (platí pro verze vyšší jak WinXP).


Novinka Byla zapojena nová verze komponent pro odesílání e-mailu pomocí SMTP serverů: Indy 10 - 10.6.2.0. Zároveň byly občerstveny knihovny OpenSLL, a to na verzi 1.0.2a.


Novinka Editor parametrů externích akcí byl převeden na uživatelský editor.


Novinka Byla zapojena nová verze SDAC 7.1.3.


Novinka V okně informujícím o změnách při přechodu na novou verzi je nové zaškrtávátko "Uložit seznam změn do souboru". Pokud je zaškrtnuto, je uživatel po stisknutí tlačítka Provést dotázán na název souboru. Do daného souboru se potom přidá informace o prováděných změnách.

POZOR! Nejedná se o logování probíhajících změn, ale skutečně pouze o informativní seznam co se při přechodu na novou verzi Heliosu bude provádět.


Novinka Bylo upraveno chování validace v rámci uživatelských editorů. Dočasné tabulky #TempDefForm_Validace a #TempDefForm_Validace_EXT obsahují 1 záznam s aktuálními hodnotami vždy, nejen v případě, že došlo k nějaké změně.


Novinka Byla zapojena nová verze komponent ELDOS 12.0.269


Novinka Zapojena nová verze komponent ImageEn 5.2.0.


Novinka Číselník organizací, příspěvkové organizace.

Automatické plnění Partner/IČO upraveno, v případě, že se do ID partnera zadá mezera, je Partner/IČO naplněn z IČO.


Novinka Doplněno právo pro generování období stavu.

Akce na generování období stavu se řídí nastavenám práva pro "Nový".


Novinka Do editoru "Řady zakázek" byly přidány nové údaje:

- Číslo předpisu
- Uživatelský stav
- Priorita
- Identifikátor
- Zodpovědné středisko

Současně byly do přehledu přidány odpovídající vazby v "Nastav". Nové údaje jsou zohledněny - přednabízeny při ručním zakládání nové zakázky a při generování.


Novinka Kontaktní osoby

Přes Nastav lze přidat uživatelské označení.
Označení / odznačení se provede klávesou Insert


Oprava Opravena chyba, kdy se při stisknutí tlačítka "Storno" (ESC) v editoru organizací při zakládání nového záznamu změnilo číslo organizace na hodnotu 0. Nyní se uchovává první číslo nabídnuté systémem.Verze 2.0.2015.0302 ze dne 03.04.2015

Novinka Časová razítka PDF

Uživ. jméno pro přihlášení na TSA server v Uživatelských konstantách bylo prodlouženo na 30 znaků.


Oprava Pokud je v editoru mnoho externích sloupců, které mění svoji viditelnost na základě uložené procedury pro práva externích sloupců, mohlo dojít k podstatnému prodloužení doby nutné pro zobrazení vlastního editoru (řádově sekundy).

Opraveno.Verze 2.0.2015.0300 ze dne 27.03.2015

Novinka V F4 Nastav na záložce 3 - Filtrace je nyní možno v podmínce používající zástupnou proměnnou "Aktivní měsíc" či "Aktivní rok" zadat +/- [číslo].

Např. Aktuální měsíc - 1


Novinka Nad číselníkem organizací se akcí Údaje o plátci DPH na webu - CZ spustí internet explorer s výpisem údajů o plátci DPH. Pokud chce uživatel zjistit informace o jiném plátci, může vlevo dole zvolit "Nové zadání" nebo spustit akci nad jinou organizací.


Novinka Zařazena nová verze EurekaLog 7.1.1.0.


Oprava Hromadná změna odpovědné osoby v číselníku organizací končila chybovou hlášku:

Neplatný název sloupce PrijmeniJmeno.

Při hromadné změně v číselníku organizací nebylo možné vybrat kontaktní osobu, pokud v číselníku zaměstnanců existoval člověk se stejným jménem a příjmením.

Opraveno.


Oprava Akce Údaje o platci DPH na webu - CZ se spouštěla až na druhý pokus, opraveno.Verze 2.0.2015.0201 ze dne 10.03.2015

Oprava Při pokusu o import zprávy mohlo dojít k ohlášení chyby

Could not convert variant of type (NULL) into type (Boolean)
Opraveno.Verze 2.0.2015.0200 ze dne 26.02.2015

Novinka Export do CSV

Do podmenu MS Office byla doplněna akce "Text s nastavením...", kde lze nastavit příponu souboru a oddělovač dat.


Novinka Byla zapojena nová verze pokročilých grafů - TeeChart 2015.14.150120.


Novinka Do definice generování dokumentů ze vzoru byla doplněna možnost připojit vzorové dokumenty z přehledu Dokumenty. Je tak možno použít i dokumenty uložené v databázi.


Novinka Nová verze EasyMAPI 7.1.2.05


Novinka Do hromadných změn organizací bylo přidáno pole Upozornění.


Novinka Import samostatného souboru či pomocí dávkového skriptu HIM nyní předchází před detekcí automatických distribučních importů. Pokud se takto importuje distribuční soubor (např. TiskForm.HFMX), je v tabulce TabHGlob zapsáno odpovídající datum a detekce autoimportu ho přeskočí.

POZOR! Jsou takto detekovány a označeny soubory, které jsou v podadresáři SYSTEM. Pokud by např. TiskForm.HFMX byl importován z jiné cesty, nebere se jako distribuční!


Novinka Na první záložku definice zpráv bylo doplněno zaškrtávátko "Import všech souborů ze zadané složky". Pokud je zaškrtnuto, program nepožaduje výběr souborů, a ze složky uvedené v údaji "Adresa místa zpráv" provede import všech souborů.


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 16.01.


Oprava Pokud je editor pouze pro čtení (např. je doklad zaúčtován, je označen jako ReadOnly pomocí uživatelský editorů apod.) jsou editační políčka zašedlá. Výjimku tvoří editační políčka externích sloupců, která lze editovat, i když se změněný obsah neuloží - pouze to mate uživatele. Opraveno - pokud je editor pouze ke čtení jsou zašedlá i editační políčka externích sloupců.


Oprava Při použití povinného zadání některých polí v rámci uživatelských editorů ve výrobě mohlo dojít k zobrazení chybové hlášky.

Dataset not in edit or insert mode Opraveno.Verze 2.0.2015.0100 ze dne 29.01.2015

Novinka Odstraněn test na překročení maximálního počtu uživatelů jádra při přepnutí mezi databázemi. Tento test je v daném případě nadbytečný.Verze 2.0.2015.0010 ze dne 16.01.2015

Novinka Upraveno view TabCisOrgView. Toto view může sloužit především k opakovanému tisku historických dokladů.View slouží při tisku k dohledání původních hodnot před změnou některých položek (název, adresa, IČ, DIČ ...) k určitému datu.

View je upraveno tak aby kromě hodnoty k datu našlo i změny ostatních položek v logu + aktualní stav organizace.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export