Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Obecné - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1231 ze dne 31.12.2012

Novinka Doplněno generování nových sazeb DPH. Pokud nebudou sazby daně 15% a 21% v přehledu Pomocné číselníky, DPH existovat, budou sazby daně 15% a 21% změnovým skriptem vygenerovány automaticky.

V obdobích před rokem 2013 budou nové sazby DPH blokovány a zneplatněny.
Stávající sazby DPH 14% a 20% zůstanou v přehledu DPH i v období obsahujících rok 2013 a v následujících letech. Zůstanou nezablokované a nezakázané, protože v některých případech se mohou uplatňovat ještě původní sazby daně 14% a 20% (vyrovnání daňových záloh, opravné daňové doklady, probíhající leasing apod.)
Od roku 2013 se budou generovat pro českou legislativu standardní sazby DPH pouze 0%, 15% a 21%. Projeví se při generování nové databáze a při akci Generuj standardní sazby.Verze 2.0.2012.1219 ze dne 20.12.2012

Novinka V nastavení tisku pro tiskový formulář je nyní možno nastavit orientaci papíru. Nastavení je platné jak pro tisk na tiskárnu, tak i pro tisk do souboru.


Novinka Zadávání kontaktů je upraveno tak, aby si systém v rámci jednoho spuštění pamatoval posledně zadaný typ kontaktu a ten je při dalším zadávání předvyplněn. Toto funguje pouze v rámci spuštěné instance Helios Orange, po jejím ukončení se informace ztratí.


Oprava Pokud dojde v triggeru k ohlášení nějaké chyby (např. nejsou práva k opravě záznamu), je vyvolán ROLLBACK transakce a hlášení o tomto rollbacku ("The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.") překrylo text skutečné chyby. Projevovalo se hlavně v procesních oknech.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy při přepnutí mezi navázanými doklady se zapnutým omezeným načítáním dat nezafungovalo ve stromečku přepnutí do původního přehledu.

Např. Vydané faktury - akce Návazné doklady - na návazné výdejce Najdi doklad. Po přepnutí do přehledu Výdejek kliknout ve stromečku na Vydané faktury - zůstal stále aktivní přehled výdejek.Verze 2.0.2012.1202 ze dne 03.12.2012

Novinka Do přehledu 872 - Opis práv byl přidán atribut Systémový název tabulky. Není ve výchozím nastaveni přehledu, je možné ho přidat přes Nastav.


Novinka upgrade ELDOS komponent

Version 10.0.227. Maintenance update


Novinka Při změně záložek v editorech s novým designem mizel fokus - nebylo označeno žádné políčko a bylo třeba mačkat klávesu Tab či použít myš. Chování bylo upraveno tak, že pokud při přepnutí záložek neexistuje pole s fokusem, nastaví se fokus na první možné editační políčko. Pokud je jako první v dané záložce přehled, pak je fokus nastaven do tohoto přehledu. Je tak možno přímo použít klávesové zkratky daného přehledu.


Novinka Opravena definice sloupce ISO týden v Nastav


Novinka Zapojena nová verze komponent ImageEn 4.1.4.


Novinka V okamžiku, kdy jsou v tiskovém formuláři uvedeny vektorové obrázky (*.WMF, *.EMF ) a zvolí se možnost exportovat do souboru PDF (RB), obrázky nerespektovaly nastavení umístění v tiskovém formuláři a "rozletěly se".

Opraveno ReportBuilderem verze 14.07.


Novinka Během exportu do textového formátu nelze exportovat typy image a binary. Atributy s těmito typy byly z exportu vyjmuty a neexportují se.


Novinka Při generování nové databáze je při naplnění číselníku zemí doplněna i měna DPH.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2012 vol 1.6


Novinka Zapojena nová verze ZipForge - verze 6.10.


Oprava Nebylo možné vygenerovat novou databázi s polskou legislativou, chyba při zakládání záznamu vlastní země.

Opraveno.

Oprava Pokud se v Systémových konstantách změnila barva jakékoliv databáze, projevila se změna i v aktuální databázi. Změna byla jen na obrazovce, nikoliv v databázi.

Opraveno.


Oprava Při použití funkce Přidat (i v celém podstromu) v Definici práv se mohlo stát, že práva nebyla nastavena korektně.

Opraveno.Verze 2.0.2012.1004 ze dne 25.10.2012

Oprava Po update se při spuštění Helios Orange mohla objevit hláška:

Položka 'Korekce splatnosti předběžná analýza odběratel' musí být zadána !

Opraveno.Verze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 6.2.1.4


Novinka Upravena akce Export do Excelu (Ctrl+E) tak, aby se po dokončení exportu otevřelo okno Excelu na popředí.


Novinka Upraveno nastavení kurzorového řádku po smazání aktuálního záznamu v přehledu.


Novinka Úprava timeout hodnot pro ftp přenos, nově bude nastavováno původních 60 min, jako tomu bylo ve WinInet.dll verze 5.x a 6.x (verze 7.x a 8.x přenastavovala na 30 sec)


Novinka Hromadná změna certifikátů - přidány datumy platnosti Od/Do, po výběru certifikátu se naplní a po aplikaci akce se aktualizují na cílových certifikátech.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2012 vol 1.5


Oprava Po přechodu systému na měnu EUR při změně měny v editoru kurzovního lístku v případě nezadaného data kurzu je ohlášena chyba "The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value.".

Opraveno.


Oprava V některých případech se lišila částka na upozornění při zadávání organizace na doklad a stav salda pro danou organizaci.

Pokud odběratel zaplatil některé faktury před splatností, započítaly se úhrady (snížily se) do dlužné částky.

Opraveno.


Oprava Nebylo možné přejmenovat atribut Jednání vedl v editoru Aktivit pomocí nástroje Přejmenování atributů.

Opraveno.


Oprava Pokud se v zobrazení "Kontingenční tabulka 2" dalo pole "Hodnota" na poslední místo v seznamu sloupců či řádků, pak se při uložení nové či přepsání existující definice toto pole neuložilo a bylo třeba ho znovu ručně doplnit.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy při zobrazení přehledu Dokumentů pro přenos dokumentu do e-mailu nebyla uplatněna filtrační podmínka nastavená v použité sestavě.


Oprava Při přechodu z přehledu, který má vyšší řádky (např. z přehledu ikonek se zobrazením ikonky), byl v dalším přehledu zobrazen menší počet řádků než by odpovídalo velikosti okna.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka Upraveno chování klávesy TAB v hlavním okně přehledu - přeskočí se Asistent.


Novinka Pokud se v přehledu zobrazí přes Nastav poznámka (ne poznámka 255 ani poznámka vše, ale poznámka), tak se v políčku zobrazí WIDEMEMO. Pokud se na pole najede, zůstane nyní bublinová nápověda zobrazena do té doby než se zase myší odjede jinam.


Novinka V názvu editoru organizace se nyní zobrazuje číslo a název editované organizace.


Novinka V Opisu přehledu 2 bylo upraveno zobrazení celkové sumace. Nyní se automaticky zobrazuje i při opisu neseskupeného přehledu (podobně jako je to v případě Opis přehledu).


Novinka Číselník organizací doplněn o nové atributy:
 • Název okresu NVARCHAR(100)
 • Název části obce NVARCHAR(100)
 • Městská část NVARCHAR(100)
 • Kód adresního místa INT
 • RÚIAN číslo NVARCHAR(50) počítaný
 • RÚIAN písmeno NVARCHAR(10) počítaný

Z čísla orientačního jsou pro potřeby RÚIAN odstraněny všechny mezery a odseparována číselná část a textová část.
Např. 123 b -> 123b -> Číslo orientační pro RÚIAN: 123 a Písmeno k číslu orientačnímu pro RÚIAN: b
Např. 456 -> 456 -> Číslo orientační pro RÚIAN: 456 a Písmeno k číslu orientačnímu pro RÚIAN není.

Pokud bude zadáno jinak než číselné znaky vlevo a písmena vpravo, např. "12 a 3 b", považuje se pro potřeby RÚIAN za chybu a počítané sloupce jsou prázdné.


Novinka Při vstupu do formuláře Způsob platby nad Organizacemi je kurzor vrácen zpět na pole Forma úhrady.


Novinka Rozšíření Helios Store o soubor Dataskop - přípona HDSX.


Novinka Skupina tiskových formulářů pro přehled Nákladový okruh byla stejná jako skupina pro přehled Zakázky. Pro přehled Nákladový okruh byla zavedena nová skupina.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze: 2012 vol 1.4


Novinka V okně e-mailové zprávy (HeO) byla upravena podmínka pro výběr přednastaveného kontaktu pro Organizaci tak, aby nebyl vybrán kontakt přednastavený pro Vztah konktaktní osoby a organizace.


Novinka Do přehledu zakázek byly doplněny nové vazby:
 • Návazná zakázka
 • Předchozí zakázky
 • Nadřízená zakázka
 • Podřízené zakázky


Oprava Při rozkopírování sestavy a jejim občerstvení, to znamená, že sestava již existovala a v původní databázi byla opravena (ne přejmenována), nedošlo k jejímu rozkopírování. Nedošlo k přepisu datumu a času opravy, ale ani k rozkopírování nových změn v sestavě (jiné atributy, podmínka, atd.)

Opraveno.Verze 2.0.2012.0805 ze dne 07.09.2012

Oprava V případě nastavení tmavé barvy pro aktivní pole na formulářích (lokální uživatelské konstanty, vzhled) se po kliknutí do stromečku texty změnily na bílé na bílém pozadí (tj. nečitelné).

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy nebylo možné tisknout opis přehledu v případě, že přehled obsahuje sloupce typu BIT a pro tisk je nastaveno bez zalomení tisku. Objevila se hláška

Could not convert variant of type (UnicodeString) into type (Double)Verze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Tip Helios Asistent

Byla vyvinuta funkcionalita uživatelsky definovaných asistentů. Pohled na Helios Asistent je přes browse Asistent (bid=1298) v soudečku Nástroje přizpůsobení. V tomto přehledu se asisteni definují.

Při definici asistenta se vybírá browse, nad kterým asistent funguje. Aby byl Asistent definován jednoznačně, je třeba specifikovat jeho typ [Typ Asistenta] - firemní (vidí ho všichni uživatelé) či uživatelský (je pro konkrétního uživatele). Dále je třeba specifikovat nejen browse (bid), ale i situaci, kdy se Asistent zobrazuje [Typ Přehledu] - standardně v browsu, když se jde na browse ze stomečku; v okamžiku přenosu; pokud je browse na editoru. Teprve tato trojice údajů - Číslo přehledu, Typ Přehledu a Typ Asistenta určuje jednoznačně jednoho Asistenta.

Dále je třeba zadat Text Asistenta, který se zobrazuje. Lze zadat pouze jednoduchý text bez řídících znaků (plain text).

Asistent se zobrazuje v každém browsu. Pokud je zadaný, rovnou se na pravé straně otevře, pokud žádný text zadaný není, všimněte si na pravé straně každého browsu malé šipky, pomocí které si panel s asistentem můžete tažením otevřít (v tuto chvíli je skrytý). Texty asistentů se zobrazují všechny pod sebou na pravé straně browsu. Pokud jste si Asistenta již přečetli a nechcete ho zobrazovat, můžete ho tlačítkem X zavřít, systém si toto nastavení pamatuje a již vám Asistenta příště neukáže. Pokud by se jeho obsah změnil, systém toto detekuje a bude při příští návštěvě browsu opětně otevřen.

Při zobrazení Asistenta v browse je nad ním menu na pravé tlačítko a zde jsou možnosti editace textu Asistenta - jak uživatelského tak firemního, double clickem se automaticky otvírá editace uživatelského asistenta. Z takto otevřeného editoru konkrétního textu se můžete tlačítkem Ukaž přehled z editoru podívat na všechny asistenty, které jsou k tomuto browsu a situaci nadefinovány.

Texty Asistentů lze exportovat/importovat, bude povoleno stahování z Helios Store.

K Asistentu lze také definovat Skupinu nástrojů přizpusobení.

Nad rámec těchto definovatelných asistentů jsou ještě tzv. systémový asistenti, kteří jsou definováni přímo ve zdrojovém kódu naší firmou a ti se také zobrazují stejným způsobem a na stejném místě.


Novinka V nástrojích přizpůsobení umožněno nad přehledem Asistent záznamy:
 • Exportovat a importovat - pouze Distribuční a Firemní
 • Rozkopírovat - Distribuční, Firemní i Uživatelské, pokud v cílové databázi není uživatel předem přidán, změní se Typ z Uživatelského na Firemní.

Přidána skupina nástrojů přizpůsobení.


Tip Řady zakázek

Zakázky lze nově zadávat do jednotlivých řad. Řady zakázek se zakládají v přehledu Číselníky, Zakázky, Řady zakázek. Číslo zakázky se skládá z prefixu definovaného na řadě a pořadového čísla, celkem maximálně 15 znaků. Nadále platí, že číslo zakázky musí být jedinečné.

Přechodem na novou verzi je vytvořena jedna systémová řada bez prefixu tak, aby bylo možné zachovat původní způsob číslování zakázek.


Novinka Stahování pluginů z Helios Store

Do Helios Store je přidán nový nepovinný sloupec 'Minimální verze', kde lze uvést verzi Helios Orange, od které je možné plugin stahovat a instalovat. Plugin lze pak stáhnout i z této minimální verze Helios Orange nebo vyšší, nikoliv pouze z aktuální (poslední) verze jako doposud. Pokud není Minimální verze vyplněná, chová se systém stejně jako dřív - plugin lze stáhnout a instalovat pouze do aktuální verze Helios Orange.

Upozornění Upozornění:

Ve sloupci 'Minimální verze' mohou být uvedeny pouze verze 2.0.2012.0801 a vyšší. To znamená, že pluginy bude možné i s využitím atributu 'Minimální verze' stahovat do verzí 2.0.2012.0801 a vyšších, NIKOLIV do nižších verzí.


Novinka V Helios Store vzniklo vizuální upozornění na dostupné pluginy v novější verzi než aktuálně používané. Je to signalizováno ikonou vykřičník u záložky Používané. Současně v závorce je počet pluginů v novější verzi.

Pomocí vykřičníku je upozorňováno i na novou verzi Helios Orange v záložce Helios Orange.


Novinka Do možností Helios Store byla přidána možnost stahování souborů obsahující export ikon (přípona HICO).


Novinka Do toolbaru všech přehledů v dialogu Helios Store je přidáno tlačítko "Přidej vše", které udělá akci ekvivalentní Ctrl+A+NumPlus (tedy označí vše, co je možné označit).


Novinka Při pokusu přihlášení běžného uživatele do Heliosu proti MSSQL 2012 se objevila chybová hláška a přihlášení neproběhlo.

[SQL:15517,16] Cannot execute as the database principal because the principal "guest" does not exist, this type of principal cannot be impersonated, or you do not have permission.

Upraveno, přihlášení proběhne korektně.


Novinka V lokálních uživatelských konstantách na záložce Vzhled je možno zvolit záložku hlavního stromečku, na kterou se systém nastaví po jeho spuštění. Možnosti jsou následující: Oblíbené, Workflow a Dataskop.

V případě záložky Oblíbené je tato zvolena pouze v případě, že není prázdná - pokud je prázdná je zvolena záložka Přehledy.


Novinka Pro Dokumenty ze vzoru přidána možnost přípony DOCX. Při definici vzoru lze zvolit, jakou příponu chci používat - zda DOC či DOCX. U nových záznamů se přednabízí DOCX, u starých zůstává DOC.


Novinka Přidána možnost v externích datových zdrojích použít Excel / TXT pro 64 bitový SQL server. Pro přístup je potřeba mít nainstalovaný 64-bitový ovladač Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 - http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255 a je potřeba instalovat AccessDatabaseEngine_x64.exe .


Novinka Vlastnost "Typ editačního pole" u externích atributů byla rozšířena o variantu Kalkulačka. Volba je možná u typu NUMERIC a FLOAT. U typu NUMERIC je implicitní počet desetinných míst 6, pokud není zadána maska. U typu FLOAT je počet desetinných míst 15, ovšem toto je ovlivněno počtem číslic před desetinnou čárkou, takže to může být méně.


Novinka Byla rozšířena vlastnost "Typ editačního pole" u externích atributů o variantu "Soubor" a "Adresář".


Novinka V externích akcích lze předávat uložené proceduře metainformace typu :__SKLAD. Zadává se zapsáním do políčka Parametry (nad definicí uložené procedury).


Novinka Upraveno nabízení e-mailové adresy pro odesílání dokladů oběhu zboží tak, aby respektovalo také kontaktní osoby zadané k místu určení a příjemci.


Novinka Byla doplněna možnost v definici “Názvu předmětu a souboru pro email” v definici formuláře použít specifikátory pro aktuální datum a čas:

<CurrentDate> - formát RRRRMMDD <CurrentTime> - formát HHMMSS


Novinka Atribut Směrové číslo v číselníku zemí je rozšířen na 4 znaky


Novinka Do obecného číselníku Vozidel (přehledu BID=1272) přidány pohledy pro vozidla do následujících názvaných přehledů: chronologický přehled deníku, doklady oběhu zboží, položky dokladů oběhu zboží, textové položky dokladů oběhu zboží, aktivity, pokladní doklady, karty majetku, došlé objednávky v řešení, položky - došlé objednávky v řešení.


Novinka Plugin HeSynch byl přepsán pro nové EasyMapi (ver. 5 na ver. 6).

Dále byly provedeny úpravy:

 • neořezávání popisu úkolu na 255 znaků
 • jméno složky se přednastaví podle uživatelských konstant z aktuální databáze
 • oprava opětovné synchronizace již synchronizovaného adresáře


Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 6.1.1.26


Novinka Byla zapojena nová verze eDocEngine 3.0.4.290.


Novinka Nová verze eDocEngine (3.0.4.290) exportuje otočený čárový kód do PDF v pořádku.


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 14.05.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...). Verze: 2012 vol 1.3


Novinka Pro přednastavený parametr externí akce typu Helios číselník / Definovaný přehled. se při rozkliknutí návazného přehledu nastavuje kurzorový řádek na řádek s hodnotou v přednastaveném paremetru (podobně jako ve standardním Helios Orange).


Novinka Byl upraven nápočet času vyhodnocení posledního dotazu tak, aby odpovídal realitě.


Oprava Odstraněna chyba Access violation, která se mohla objevit při volbě Možnosti, Konfigurace/správa systému, Uživatelé, Změna režimu práv.


Oprava V nové komponentě pro zadání data (např. v editoru dokladů oběhu zboží) se v případě, že není datum vyplněno a je stisknuta klávesa + nebo -, doplnilo datum 31.12.1899, popř. 29.12.1899.

Opraveno - nyní se správně doplní aktuální datum +- 1.


Oprava V přehledu změn nad dokladem (např. Fakturou vydanou) tyto změny nebylo možné vytisknout ani opisem ani vyexportovat.

Opraveno.


Oprava Opraveno chování zaškrtávátka před akcí "Filtr dočasně zakázán" ve stavovém řádku po překliknutí mezi přehledy.


Oprava Opravena chyba, kdy pokud je v přehledu sloupec typu "Procentní pruh" a na některém řádku je hodnota NULL, pak skončí generování náhledu Opis 2 tak, že se nevykreslí žádná stránka - There are no pages to display.


Oprava Pokud se při akci "Hromadně pro e-mail" zvolila definice, která obsahuje odkaz na "Text pro e-mail", ale neobsahuje odkaz na tiskový formulář, text vygenerovaného e-mailu byl chybný. Opraveno


Oprava Opravena funkce "Fit to Page" v "Opis přehledu 2". Tisk se opět pouze přizpůsobí na šířku stránky, délka sestavy zůstává netknuta.Verze 2.0.2012.0609 ze dne 22.07.2012

Novinka Při obnově databáze Helios nyní akceptuje i roli dbcreator.Verze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Novinka Do definice kontingenční tabulky byla doplněna možnost přednastavení co se má použít jako kategorie pro navázaný graf - buď řádky nebo sloupce. Nový sloupec se jmenuje "Zdroj pro kategorie".


Novinka Organizace - ověření DIČ na webu EU.

Změna služby pro ověření DIČ: stará služba neuměla validovat některá španělská DIČ: viesquer.do? Nová služba je na: vatResponse.html?


Novinka V editoru přehledu DIČ je nová akce - "Uživatelské ověření DIČ".

Po potvrzení heslem je u daného DIČ nastavena hodnota ověření na "Yes, valid VAT number (user)" a DIČ je validní (např. pro výkaz souhrnného hlášení). Lze použít například v případě nedostupnosti ověřovacího serveru.


Novinka Dojde-li k chybě při ověřování DIČ na VIES a pro DIČ není ověřena platnost, systém zachová původní hodnotu ověření platnosti.


Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 6.1.1.20


Novinka Do procesu archivace organizace přidán sloupec PostAddress NVARCHAR(255).

Archivuje změny v poli "Poštovní adresa".
V přehledu archivu změn je veřejný (v číselníku organizací je neveřejný a veřejný je sloupec se sys.názvem PostovniAdresa).


Novinka Sloupce Doplňující podmínka (PodminkaL a PodminkaP) ve vícenásobných vztazích byly převedeny z NVARCHAR(255) na NTEXT.


Novinka Uživatelsky zadané názvy úrovní organizační struktury jsou respektovány v "Nastav" všech přehledů, které mají vazbu na organizační strukturu. (Dříve se změna názvů úrovní v Organizační struktuře v některých přehledech nepromítla.)

Názvy se nepřekládají.
Překlad názvů úrovní lze realizovat přes definici "Texty v jiných jazycích" (přes GUID).


Oprava Pokud se na přednastaveném parametru typu Datum externí akce nezadalo žádné výchozí datum do pole "Přednastavené datum" - doplnilo se po uložení záznamu datum 30.12.1899.

Opraveno.


Oprava Jestliže k dané organizace již bylo zadáno jedno nebo více DIČ a proběhla validace těchto DIČ - výsledek validace byl zapsán v číselníku - při ukládání nové věty (nového DIČ) pro organizaci byl výsledek validace smazán u DIČ, na kterém stál v tu chvíli kurzor.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy při zavření přehledu tiskových formulářů (po akci F8 Tisk) s kurzorem v rychlém filtru došlo k chybovému stavu Access Violation Error.


Oprava Pokud se vytvořila sestava, rozkopírovala a následně přejmenovala, objevila se při rozkopírování a občerstvení hláška ...

Duplicitní označení - nelze vložit záznam !

Opraveno.


Oprava Pokud se v Nastav sestavila filtrační podmínka pro porovnání sloupce s hodnotou "Přihlášený uživatel" a použil se typ podmínky "Začíná na", "Obsahuje", "Končí na", "Nezačíná na", "Neobsahuje" nebo "Nekončí na", SQL podmínka se vygenerovala chybně.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba při zobrazení definovaného přehledu se sloupcem typu Stav a zadanou konverzí. Pokud byla u sloupce typu Stav zadána konverze, objevila se při zobrazení přehledu chyba "Invalid class typecast". Nyní je vše v pořádku i se zadanou konverzí.Verze 2.0.2012.0505 ze dne 21.05.2012

Novinka Pokud se pro název záložky u definice externího atributu použije GUID pro překlad (výběrem z existujících hlášek), je tento GUID zobrazen v Nastav bez překladu.

Opraveno.


Novinka Doplněno archivování stavu organizace Aktivní/Blokovaná/Zakázaná


Novinka Vazba Číselník organizací - DIČ změněna z 1:1 na 1:N.

Atributy ze seznamu DIČ je nyní možné vybírat jen ve filtrech: Nastav - Podmínky filtr.
Jestliže byly některé atributy ze seznamu DIČ uloženy v sestavě (filtru), budou po vstupu do Nastav po upozornění odstraněny.

V souvislosti s touto změnou se může stát, že se v editoru organizace v číselníku organizací po stisku tlačítka OK objeví hláška:

Varování nebo chybová hláška [SQL:4104,16] The multi-part identifier "VOrgDICOrg.VysledekOvereniDIC" could not be bound.

The multi-part identifier "VOrgDICOrg.DIC" could not be bound.

Hlášku je třeba pouze potvrdit tlačítkem OK a pokračovat dál v práci běžným způsobem.


Oprava Autoimport celních číselníků - editor pro import celních číselníků se mohl zobrazit, přestože v konfiguraci nebyl aktivní žádný celní modul ani Intrastat.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0413 ze dne 24.04.2012

Novinka Do všech přehledů byly doplněny 2 akce:
 • MS Excel 2007 XLSX ...
 • MS Excel 2007 XLSX (pouze skupiny)...

Obě akce jsou v kontextovém menu v podmenu MS Office.


Novinka Do nastavení profilu pro export tisku do souboru / pro e-mail / do dokumentů bylo pro typ TXT doplněna možnost nastavení oddělovače.

Impicitně je nastaveno Použít oddělovač - NE Oddělovač - (čárka)


Novinka V okně pro e-mail pro odeslání dokladů oběhu zboží a došlých objednávek je nyní přehled organizací automaticky zafiltrován za organizace zadané na dokladu (Organizace, Místo určení a Příjemce). Filtraci lze vypnout či znovu zapnout pomocí akce "Vypnout/Zapnout filtraci za organizace z dokladu".

V případě odesílání tisku z vícero označených dokladů je přehled organizací filtrován za organizace zadané na všech těchto označených dokladech.


Novinka Je upraveno, že pokud by formuláře ve výjimečných případech byly větší než obrazovka, objeví se posuvníkové lišty. Některé formuláře byly proto přepracovány, aby byly menší. Formuláře budou postupně předělány na nový vzhled s layouty a budou se chovat stejně jako všechny ostatní formuláře.


Novinka Pro zobrazení grafu byly doplněny další 3 typy:
 • Skládaný sloupcový
 • Skládaný pruhový
 • Skládaný plošný


Novinka Do definice kontingenční tabulky byla doplněna možnost přidat do definice řádků či sloupců pole "[Hodnoty]". Toto pole lze přidat pouze jednou. Přidává se pomocí tlačítka "H". Toto tlačítko je povoleno pouze pokud pole "[Hodnoty]" není již umístěno v řádcích nebo sloupcích a pokud je aktivní záložka Řádky či Sloupce.

Jestliže pole "[Hodnoty]" není nikde umístěno, je to z hlediska zobrazení stejné jako kdyby bylo umístěno ve sloupcích na konci. Toto pole se uplatňuje pouze u "Kontingenční tabulka 2".


Novinka Do rozpadu atributů přidán atribut den v týdnu. Systémové jméno má příponu _O a veřejné jméno má příponu DVT (Den V Týdnu). Atribut má následující konverzi 1=pondělí, 2=úterý, .. ,7=neděle. Konverze takto funguje bez ohledu na nastavení SQL serveru.


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 14.04.


Novinka Skupiny Nástrojů a přizpůsobení - přidány vazby 1:N na jednotlivé návazné přehledy (Definované přehledy, vazby, externí akce, sloupce atd...). Lze tedy s nimi filtrovat a vytvářet master-detail.


Novinka Editor externích informací upraven až do velikosti písma 12.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze: 2011 vol 2.5


Novinka Elektronický podpis PDF

upraveno zobrazování textu el. podpisu pro texty delší než 20 znaků.


Novinka Elektronický podpis PDF

Pokud neměl uživatel aktivován modul el. podpis PDF a měl zadán certifikát el. podpisu v uživatelských konstantách, pak se PDF vytvořilo, ale nebylo el. podepsáno, ani nebyla zobrazena žádná hláška.
Upraveno, bude zobrazena info hláška o neinstalovaném modulu.
V souvislosti s tímto je změněna volba v editoru vlastního emailu: PDF - podepsat a zašifrovat.
Volba bude vždy viditelná, dle nastavení se bude přepínat její aktivace.


Oprava Externí akce, kde je přednastaven jediný parametr - datum. Pokud se spustila externí akce, nabídne se datum, datum se vyplní z klávesnice a ihned stiskne klávesa enter, přeneslo se jako parametr aktuální datum a ne zadané datum.

Opraveno.


Oprava Pokud se pro externí atribut typu Hodnota z číselníku (přehledu Heliosu) otevřel jen editor externích atributů (Alt+Enter), nikoliv základní editor, objevila se zavádějící hláška o nepřijatelnosti parametru filtrace.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0406 ze dne 13.04.2012

Oprava V případě, že nastavení šířek jednotlivých úrovní organizační struktury neodpovídá vzorci 3,5,3,3,3, hlásil Helios Orange při startu pokus o změnu struktury.

Pokud je např. struktura definovaná pouze dvouúrovňová s šířkami 3 a 3, pak se objevil pokus o změnu struktury NVARCHAR(5) na NVARCHAR(3).

Opraveno.Verze 2.0.2012.0402 ze dne 03.04.2012

Novinka Distribuční verzi Helios Orange lze provozovat na Microsoft SQL Server 2012.

POZOR! U externích doplňků (externí akce, pluginy apod.) je třeba provést jejich revizi. Prosím obracejte se na dodavatele externího řešení.


Novinka V případě zadávání návazných údajů na doklad (např. číslo zakázky, nákladový okruh, zaměstnanec apod.) je nyní možno pomocí Ctrl+Atl+Enter otevřít návazný přenosový přehled zafiltrovaný pomocí podmínky "obsahuje".

Ctrl+Enter = Návazný číselník
Ctrl+Shift+Enter = Návazný číselník s filtrací (začíná na)
Ctrl+Alt+Enter = Návazný číselník s filtrací (obsahuje)


Novinka V Nastav je na záložkách "2 - Třídění" a "3 - Podmínky - filtr" nová podzáložka nazvaná "Zobrazované". Na této záložce je přehled sloupců, které jsou zobrazované. Je tak možno rychle upravit třídění či podmínky pro tyto zobrazované sloupce; není nutné je znovu složitě hledat v seznamu všech položek.

Sloupce jsou na nové záložce rozčleněny podle vazeb, do kterých jsou zařazeny. V rámci vazby jsou pak tříděny podle pořadí zobrazení.


Novinka Při zadávání čísla útvaru/střediska/skladu/organizační struktury na doklad pomocí klávesnice není nutné vypsat celé číslo střediska, stačí zapsat pouze unikátní sekvenci.

Např. pro org. strukturu
001
001 10100
002
002 20300
se při zadání 300 (nebo pouze 3) automaticky se dotáhne středisko 002 20300


Novinka Počítané sloupce, které zobrazují úrovně organizační struktury, se nyní řídí nastavením konfigurace organizační struktury (stejně jako editor).


Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI 6.1.1.10


Novinka Do přehledu "Návazné doklady - strom" byly doplněny 2 akce: Náhled a Tisk. Obě se spouští z menu na pravou myš.


Oprava Opravena chyba, kdy při změně uživatelského sloupce (provedené pomocí akce Pravá myš - podmenu Systém - Uživatelské sloupce...), který je zobrazen v přehledu, nedošlo k jeho správné úpravě v přehledu. Týká se to hlavně sloupců typu procentní pruh a stav.Verze 2.0.2012.0312 ze dne 22.03.2012

Novinka Ukládání certifikátů pro:
 • el.podpis na definici zpráv
 • šifrování na definici zpráv
 • el.podpis PDF - v už.konstantách lokálních
 • šifrování PDF - firemní kontakt v globálních konstantách
 • šifrování PDF - kontakty

Při výběru certifikátu se v systému vyplní Datumy platnosti Od/Do.
U starších záznamů zpětně vyplněno nebude.
Lze tak lépe dohledat hrozby vypršení certifikátu nebo blíže specifikovat hledaný certifikát.


Novinka Přidána globálni konstanta do sekce Firemní konstanty, která umožňuje zapnout mazání stažených souborů kurzovního lístku z adresáře Dokumenty. Konstanta se jmenuje "Po naimportovaní smazat soubor kurzovního lístku z disku z adresáře Dokumenty". Implicitní nastavení po update je nezaškrtnuto, tj. soubory se nemažou.


Novinka Helios Orange uvolněn pro ostrou verzi SQL Serveru 2012 (build 11.0.2100.60). Pre-RTM verze SQL Serveru 2012 nejsou podporovány a ani na ně Helios Orange nejde spustit.


Novinka V definici definovaného přehledu je nově možno nastavit "Zobrazení počtu desetinných míst pro sloupce bez masky". Implicitní hodnota je nastavena na 2 desetinná místa, aby byla zaručena zpětná kompatabililta.

Nastavení se uplatní pouze u sloupců, které nemají definovanou vlastní masku pro zobrazení čísel.


Novinka Zapojena nová verze EasyMAPI.


Oprava Opravena chyba, kdy v případě vytvoření uživatelského sloupce typu Stavový sloupec nad sloupcem v tabulce (nikoliv nad uživatelským či externím sloupcem) se mohla objevit chyba Ambiguous column name.


Oprava Opraveno zobrazení editoru Způsobu platby v přehledu organizací při použití dvou monitorů.


Oprava Pokud je databáze a SQL server (nebo první databáze) v rozdílném tříděmí, pokus o definici uživatelských práv na externí akci spadnul na chybu třídění.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba při kopírování práv:

[SQL:4104,16] The multi-part identifier "VUserCfgUziv.IDRole" could not be bound


Oprava Při pokusu o odblokování některých záznamů se mohla objevit chyba
Varování nebo chybová hláška UPDATE failed because the following SET options have incorrect settings: ANSI_NULLS

Opraveno


Oprava Editor zprávy - akce pro zobrazení certifikátu končila chybou: Byla nalezena chybná hodnota značky ASN1.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka Pomocí Uživatelských sloupců je možno definovat tzv. Stavové sloupce. Stavové sloupce jsou sloupce, které v přehledu zobrazují ikonku. V F4 - Nastav jsou označeny červeno-zeleným kolečkem.

Definici je možno provést dvojím způsobem:

 • Uživatelský či Externí sloupec s příznakem Stav
 • Stavový sloupec

Definice uživatelského sloupce

V případě klasického Uživatelského sloupce je třeba napsat odpovídající SQL příkaz, který vrací hodnotu typu INT a vrací buď předdefinované hodnoty -2,-1,0 a NULL nebo ID ikony. Pro zadání ID ikony slouží tlačítko „Přenos ikony“. ID ikony v definici se uvádí včetně uvozovacího a ukončovacího komentáře - např. /*S_ICO*/245/*E_ICO*/. Toto je nutné pro správné přepnutí ID ikony při importu. Dále se použité hodnoty zapisují do Konverze, aby bylo možno sestavit odpovídající seznam ikon pro filtrační podmínku v F4 – Nastav, v rychlém filtru a pro export. Aby se vše zobrazilo jako Stavový sloupec, je třeba zaškrtnout příznak Stav. Předdefinované hodnoty -6 fialové kolečko -5 modré kolečko -4 azurové kolečko -3 žluté kolečko -2 červené kolečko -1 červeno-zelené kolečko 0 zelené kolečko NULL šedivé kolečko

Definice Externího sloupce

Externí sloupec musí být typu INT, mít vyplněnu Konverzi pro sestavení seznamu a zaškrtnutý příznak Stav. V editoru externích informací se následně vytvoří editační prvek typu ComboBox, ze kterého je možno vybrat ikonky (jejich seznam je definován v Konverzi).

Definice Stavového sloupce

Jedná se speciální podtyp Uživatelského sloupce. Zadává se opět v přehledu Uživatelských sloupců a zvolí se odpovídající Typ sloupce.
Po jeho zvolení se objeví možnost uživatelsky zadat SQL příkaz CASE. Automaticky je předgenerována podmínka pro NULL – viz první řádek „nezadáno“. Tuto podmínku nelze změnit a ani jí nastavit jinou ikonku – pro NULL je to vždy šedivé kolečko.
Další řádky je možno přidávat pomocí tlačítka „+“. Nejprve je ale třeba zadat „Sloupec pro definici“. Podle něho se generuje možnost výběru podmínek.
Příznak Stav a Konverze jsou nastaveny automaticky při načtení daného sloupce.

Definované přehledy

Příznak Stav je možno zapnout i u sloupců definovaných přehledů.

Export / Import

Pokud je v definici sloupce s příznakem Stav použit odkaz na ikonku, je tato ikonka při exportu přidána do výsledného souboru a následně při importu se sloupcem také importována. Klíčem je GUID ikonky.
Aby bylo možno při importu správně přepojit ID ikony, je třeba, aby se v případě Uživatelského sloupce hodnota ID ikony obalila speciálními komentáři – viz výše. Definice se nijak netestuje, exportují se pouze ikony, jejichž ID je uvedeno v Konverzi!!! Pokud bude Konverze prázdná, nebudou se exportovat žádné ikonky.


Novinka Do přehledu organizací byl přidán atribut Plátce DPH (zaškrtnuto = plátce DPH).


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 14.03.


Oprava Pokud je kurzor v poli rychlého filtru a následně se spustila akce přepnutí do jiné databáze, popř. přepnutí do jiného přehledu (např. z přehledu návazných dokladů), došlo ke ztrátě klávesových zkratek akcí v přehledu v hlavním okně programu.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0121 ze dne 01.02.2012

Oprava Ve verzi Report builderu 14.02 byla detekována chyba při použítí některých funkcí, např. INT, TRUNC. Chyba se mohla projevit např. při tisku formuláře přiznání DPH na Slovensku - částky na formuláři byly poníženy o 1 eurocent.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0120 ze dne 24.01.2012

Novinka Nově je možnost měnit hromadně práva pro vybrané role.


Novinka Helios Intelligence

Do přehledu OLAP byl doplněn nový sloupec Provider. Jeho implicitní hodnota je MSOLAP. V případě, že se nelze připojit k OLAP serveru, je možno zadat jiný provider - podle toho jaký je nainstalován.


Novinka Do skupin nástrojů přizpůsobení byly doplněny sloupce Poznámka, Datum pořízení, Autor, Datum změny a Změnil.

Dále byly pro každý z nástrojů přizpůsobení obsahujících Skupinu (definované přehledy, definované vazby...) doplněna dvojice sloupců Počet a Datum aktualizace (= Datum změny; pokud je NULL, tak Datum pořízení). Tyto sloupce jsou programátorsky definované, nejsou fyzicky v databázi.


Novinka Definované přehledy

Datumy a poznámky jsou automaticky sdružovány pokud následují v SELECTu definice přehledu ihned za sebou.

Např.
SELECT Datum, Datum_X ... vygeneruje v Nastav
Datum
+-- Datum_X

SELECT Datum, XX, Datum_X ... vygeneruje v Nastav
Datum
XX
Datum_X


Novinka V definici vlastností sloupců definovaných přehledů je nyní možno zadat Skupinu pro Nastav. Sloupce jsou pak v F4 - Nastav podle této skupiny sdružovány.


Novinka V systémových konstantách lze nově mazat databáze kromě aktuální, ve které je uživatel přihlášen. Nelze mazat hromadně, musí se mazat po jedné. V dialogu nabídnuta volba 'Záloha' pro možnost vytvoření databáze. Specifické aplikační právo není vytvořeno, akce je navázaná na delete a je tedy možné nastavit právo na akci delete.


Novinka Logování zpráv.

Do soudečku Pomocné číselníky, pod přehled Přehled definice zpráv byl přidán přehled Logování zpráv. Zde lze zapnout logování spuštění/ukončení procesu exportu/importu zpráv.


Oprava Opravena chyba ukládání změněného jména databáze pokud databáze ještě nebyla založena. Opravena záložka aplikačních rolí.Verze 2.0.2012.0104 ze dne 06.01.2012

Novinka Provedeny úpravy vedoucí ke zrychlení vkládání nových kontaktů (TabKontakty).


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 14.02.


Oprava Opravena chyba převzetí hodnot parametrů externích akcí v případě, že pořadí jejich zadávání bylo změněno pomocí pořadí na záložkách.


Oprava Opravena chyba, která znemožňovala importovat nové definice Master x Detail.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export