Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Obecné - Změny 2009

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2009.0934 ze dne 03.12.2009

Oprava Opravena chyba načítání uživatelských ikonek. Pokud ikonka obsahuje více variant (např. rozměry 16x16 a 32x32), pak se ikonka nenačetla. Načetly se pouze ikonky, které měly pouze jednu variantu, a to 32x32, popř. měly více variant s velikostmi >= 32x32.Verze 2.0.2009.0930 ze dne 16.11.2009

Oprava Při přechodu na verzi 2.0.2009.0929 se objevila chyba

Změnový skript na verzi 020020090929 nebyl aplikován úspěšně
207 Neplatný název sloupce 'UKodVydaj'!
Invalid column name 'UKodVydaj'.

a Helios Orange nebylo možné spustit.
Opraveno.Verze 2.0.2009.0928 ze dne 13.11.2009

Novinka Byl vytvořen číselník skupin ikon. Při definici ikonek pro soudečky, přehledy a akce se teď vybírá i skupina, pro kterou se bude definice provádět (dosud šlo volit pouze mezi globální a uživatelskou definicí). Je tak možno vytvořit různé sady ikon.

V uživatelských konstantách si potom uživatel může zvolit skupinu. Pokud zvolí (není), pak se nepoužijí žádné úpravy vzhledu ikon.
Při přechodu na novou verzi se stávající definice úprav převedou do skupiny nazvané "Skupina ikon 1" a všem existujícím uživatelům se tato skupina zapne. Z hlediska vzhledu se tak při přechodu nic nezmění. Nově zavedení uživatelé ale nemají implicitně vybranou žádnou skupinu, musí si ji nastavit.


Novinka V editoru číselníku ikonek se nyní zobrazují náhledy všech variant, které uložený soubor obsahuje. Varianty do velikosti 48x48 jsou zobrazeny 1:1, varianty s větší velikostí jsou zobrazeny zmenšené do rozměru 60x60. U zobrazení každé varianty je info o velikosti a barevné hloubce. Např. 32x32x8 říká, že se jedná o variantu o velikosti 32 x 32 bodů a 8 bitové barevné hloubce (=256 barev).


Novinka Byly provedeny následující úpravy chování modulu "Elektronický podpis PDF":
 • V nastavení vlastností exportu tisku do PDF je nové zaškrtávátko - "Podepsat a zašifrovat". Určuje, jestli se má na vygenerované PDF uplatnit elektronický podpis, popř. i šifrování.
 • Ukládání tisku z náhledu před tiskem do souboru (tlačítko Soubor) nyní bere v potaz nastavení zaškrtávátka "Podepsat a zašifrovat" z nastavení vlastností exportu do PDF.
 • Byla doplněna možnost podepsat PDF soubory při ukládání tisku z náhledu do dokumentů (tlačítko Dokumenty). Opět se bere v potaz nastavení zaškrtávátka "Podepsat a zašifrovat".
 • Byla doplněna možnost podepsat PDF při tisku přímo do souboru (nastavení tisku v přehledu tiskových formulářů - volba tisk do souboru). Opět se bere v potaz nastavení zaškrtávátka "Podepsat a zašifrovat".
 • V případě odesílání zaheslovaného PDF z výpočtu mezd se nastavení zaškrtávátka "Podepsat a zašifrovat" NEUPLATŇUJE! Nelze totiž podepsat zaheslovaný soubor PDF. Pro podepsání a šifrování zde vytvořených PDF souborů použijte akci Hromadně pro e-mail.
 • Akce Hromadně pro e-mail podepisuje a šifruje až při vlastním odeslání. Do databáze se ukládají čisté PDF soubory (nepodepsané a nešifrované). Zároveň se při odesílání opět bere v potaz nastavení zaškrtávátka "Podepsat a zašifrovat".
 • Při volbě E-mail v náhledu tisku následuje formulář pro vyplnění e-mailových adres, předmětu a textu. V tomto formuláři je nové zaškrtávátko "PDF - Podepsat a zašifrovat". Je přednastaveno podle nastavení zaškrtávátka "Podepsat a zašifrovat" z vlastností zvoleného formátu pro export do PDF.
 • Při odeslání dokumentu z přehledu dokumentů (akce Odeslat dokument...) je situace stejná jako v bodě 7, pouze zaškrtávátko "PDF - Podepsat a zašifrovat" je zaškrtnuto vždy.

Pro doplnění: šifrování se provádí pouze v případě odesílání e-mailem. Při ukládání tisku z náhledu do souboru či do dokumentů, popř. při přímém tisku do souboru se pouze podepisuje (v daných případech není znám certifikát pro šifrování).


Novinka Zprávy, Obecný plugin:

Přidána podpora el. podpisu pro pluginy napojené do systému zpráv.

při exportu: je zavolán plugin poprvé - pro seskládání výstupu.
Dle předchozích pravidel komunikace je naplněna komunikační tabulka tempdb..#ZpravyEX.
Pokud plugin požaduje el.podepsat nějaká data, pak v dané tabulce vyplní atributy:
sigDoc IMAGE: data z nichž se má vypočítat hash el.podpisu
sigAlg INT: algoritmus pro vytvoření hash hodnoty, zatim podporována pouze hodnota 1 SHA-1, v budoucnu je počítáno s SHA-2
případně atribut encAlg INT při požadavku na šifrování - encAlg 0=nešifrovat, 1=3DES.

Jako certifikát k podpisu a šifrování jsou použity certifikáty z definice zprávy.

Poté je řízení předáno Helios Orange, který příjme požadavek na el. podpis, zprávu elektronicky podepíše/zašifruje a v komunikační tabulce vyplní atribut sigSign.

Dále je opět spuštěn plugin, ten si převezme data el. podpisu, aktualizuje si svůj výstup a ukončením zpracování předá řízení zpět Helios Orange.
Další zpracování pokračuje standardně, výstupy jsou předány na adresy určení (lokál disk, mapovaný disk, email, ftp, http[s]).

Zaručený elektronický podpis se plně řídí doporučením W3C XML Signature
(http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/).
Šifrování je dle doporučení W3C XML Encryption (http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/).


Novinka Byl upraven způsob vykreslování těch soudečků a přehledů v hlavním stromečku Helios Orange, které nemají nastavena práva. Dříve se zesvětlovala ikonka dané větve, nyní se ikonka změní na ikonku visacího zámku a text bude šedivý.


Novinka Zaškrtávátko v editoru externích sloupců se nyní zobrazuje stejně jak pro hodnotu NULL, tak i pro hodnotu 0.

ISNULL() je tam z historických důvodů, kdy starý přístup k databázi přes DBLib neuměl vrátit BIT NULL, ale vracel 0. Samozřejmě by bylo možné to zrušit a uvést vše do standardního stavu, ovšem pokud na tom má někdo postaveny sestavy, tak by začaly fungovat jinak...Verze 2.0.2009.0924 ze dne 23.10.2009

Oprava Ve verzi 2.0.2009.0923 (a právě jen v této) se mohla na různých místech Helios Orange objevit chyba:

"Cannot focus a disabled or invisible window."
při zobrazování návazného přehledu.
Opraveno.Verze 2.0.2009.0923 ze dne 22.10.2009

Novinka Úprava chybových hlášení pro napojení zpráv a obecného pluginu.

Pokud nešly některé označené záznamy exportovat, byla kromě zdůvodňující hlášky zobrazena i systémová hláška: Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
Upraveno.


Novinka V editorech definic grafů, kontingenčních tabulek a master x detail pohledů lze nyní zadat název podmenu a pořadí v něm. Je tak možno seskupit jednotlivé definice pro zobrazení pod tlačítkem Sestavy (zobrazení je funkční pouze v případě zapnutého modulu Helios Intelligence).


Novinka Bylo upraveno generování podmenu pro Externí akce, Automat a Vícenásobné vztahy. Pokud mají zadaný stejný název podmenu, budou zařazeny do společného podmenu (nyní se generuje několik stejně nazvaných podmenu). Do daného podmenu se zařadí nejprve Externí akce, pak Automaty a nakonec Vícenásobné vztahy. Mezi jednotlivými typy akcí se generuje oddělovač. Příklad:

Moje podmenu
Moje externí akce 1
Moje externí akce 2
......................
Můj automat
......................
Můj vícevztah 1
Můj vícevztah 2
......................
Můj vícevztah 1 (detail)


Novinka Do formuláře zobrazení stromu podřízených organizací byla doplněna akce Najdi záznam - akce si zapamatuje označený záznam, zavře formulář a nastaví se v přehledu organizací na zapamatovaný záznam.


Novinka V uživatelských konstantách je nyní nově možnost nastavit "Velikost zobrazení tisku v náhledu". Jsou k dispozici tyto možnosti: Celá stránka, Šířka stránky, 100%, Zadaná procenta.Verze 2.0.2009.0922 ze dne 14.10.2009

Novinka Byla upravena možnost přednastavení typu souboru pro e-mail, fax, export do souboru a uložení do dokumentů. Dále bylo upraveno nastavení typu souboru v Definici tisku formuláře v případě tisku do souboru a v nastavení typu souboru pro akci Hromadně pro e-mail.

Nyní se všechna výše uvedená nastavení přenáší z návazného číselníku Definice exportu tisku. Zde je možno si vytvořit vlastní (uživatelskou) či globální definici. Pro jednotlivé typy souborů (PDF, JPG, BMP, GIF, TIFF, EMF, WMF, RTF, TXT, RAF) je možno nastavit různé parametry.

S výše uvedeným je také spojena změna generování tlačítek v náhledu tisku - každé tlačítko (E-Mail, Fax, Soubor, Dokumenty, Word) má nyní maximálně 2 položky podmenu - jedna je přednastavený typ souboru pro danou akci (pokud je něco přednastaveno) a druhá položka je výběr z číselníku definic.

Z uživatelských konstant dále byl odstraněn atribut "Velikost obrázku pro fax". Měřítko výsledného obrázku je nyní možno zadat přímo v definici exportu.


Novinka Bylo upraveno chování dvojkliku myší v Nastav v seznamech sloupců pro zobrazení, třídění, filtraci i barvení.

Pomocí dvojkliku lze rozbalit a sbalit hlavní uzly - názvy vazeb. Rozbalení a sbalení dvojklikem nefunguje na sloupcích s rozpadem - typicky data (např. Datum případu má pod sebou Datum případu (D), (M), (R)....) - ne těchto sloupcích má dvojklik funkci přenosu do seznamu vybraných sloupců (pro zobrazení, třídění...).Verze 2.0.2009.0920 ze dne 09.10.2009

Novinka V definici vícenásobných vazeb byly povoleny vazby 1:1 x 1:1 i 1:1 x 1:N.

Vazba 1:1 x 1:1

 • položka z jedné či druhé strany může být zadána pouze jednou, vše je hlídáno pomocí unikátních indexů na vazebních atributech jednotlivých stran

Vazba 1:1 x (není)

 • na straně 1:1 byl doplněn unikátní index; u existujících vazeb není tento index doplněn automaticky, je třeba spustit kontrolu vazeb

Vazba 1:1 x 1:N

 • unikátnost ze strany 1:1 je hlídána triggerem; v případě, že je zapnuto vícenásobné zadání, je možno zadat tu samou položku duplicitně pouze v rámci stejného protizáznamu (stejné "hlavičky")


Novinka Do definice vícenásobných vztahů byl přidán nový přepínač "Vícenásobné zadání". Jeho zapnutím je následně možno přidávat do vazby stejnou hodnotu vícekrát. Přepínač je aktivní pouze v případě, že protitabulka má nastaven typ vazby 1:N.

Např.

 • Tabulka 1 - TabDosleObjH02 (Došlé objednávky v řešení), typ vazby 1:N, dále jako "H"
 • Tabulka 2 - TabDosleObjR02 (Došlé objednávky položky v řešení), typ vazby 1:1, dále jako "P"

U tabulky 2 je nyní možno zapnout Vícenásobné zadání a následně pak přenést tu samou položku k jedné hlavičce víckrát.

Pokud je uživatel v přehledu pro "H", lze následně zobrazit všechny navázané "P". Položky, které budou zadány vícekrát, budou také vícekrát zobrazeny - vazba je z hlediska položek "P" 1:1. Ovšem pokud se půjde z druhé strany - tedy uživatel je v přehledu pro "P" a zobrazuje pro danou položku odpovídající "H", je chování následující: Pokud je daná položka "P" zadaná k dané "H" vícenásobně stejně se zobrazí pouze jedna "H". Je to způsobeno tím, že se v tomto případě jedná o zobrazení 1:N. Při odebírání z vazby, případně při editaci atributů ve vazbě se pak zobrazí přenosový přehled všech odpovídajících detailů. Stejný případ samozřejmě nastane v případě vazby N:M (na obou stranách nastaveno 1:N). Pokud chcete pracovat přímo s detailem vazby, je doporučeno použít detailový přehled (v menu je "P" a "P" (detai)).


Novinka Do detailového pohledu vícenásobného vztahu byly doplněny 2 nové akce - "Statistika vazby" a "Přehled se záznamy ve vazbě".


Novinka Do definice vícenásobných vztahů byla doplněna možnost zadání více přehledů k jedné tabulce. Ke každému přehledu lze zadat rozlišovací název, který se použije při generování menu pro vícenásobné vztahy (jako hlavní název menu se i nadále použije Název protitabulky pro Nastav).


Novinka Do definice vícenásobného vztahu byl doplněn přepínač "Zobrazit v kompletním zobrazení".


Novinka Automat - doplněn název podmenu a pořadí v podmenu. Je možno použít i GUID pro jazykové mutace.

Vícenásobné vztahy - doplněn název podmenu pro přehledy protitabulky. Je možno použít i GUID pro jazykové mutace. Pořadí se definuje stejně jako dříve - akcemi Globální/Uživatelská definice pořadí vztahů.


Oprava Opravena chyba, kdy v případě přepnutí přepínače "Vytvořit cizí klíč" v definici vícenásobného vztahu došlo ke ztrátě dat v dané vazbě - provedl se DROP a následný nový CREATE vazební tabulky. Nyní se spouští kontrola konzistence dané vazby.


Oprava Při vytváření menu pro vícenásobné vztahy se neuplatnil GUID externí hlášky - chyběl zapojeý překlad takové hlášky.Verze 2.0.2009.0915 ze dne 02.10.2009

Tip V přehledu Nástroje přizpůsobení, Definice tisku formulářů, Nastavení je nyní možno vytvořit globální definici - jedná se o definici platnou pro všechny uživatele. Vytváří se akcí "Nová globální definice Ctrl+F2".

Akce "Změna přednastaveno" nyní umožňuje nastavit přednastavenou globální i uživatelskou definici. Přednost má přednastavená uživatelská definice.

Převzetí definice tisku pro formulář probíhá následovně:

 • Pokud je pouze jedna definice (jedno jestli uživatelská nebo globální), bere se automaticky.
 • Pokud existuje více definic a žádná z nich není přednastavená, objeví se před tiskem formuláře přehled definic tisku a uživatel musí jednu z nich vybrat.
 • Jestliže existuje více definic a některá z nich je přednastavená, bere se automaticky ta přednastavená. Jestliže existují 2 přednastavené (1 uživatelská a 1 globální), má automaticky přednost uživatelská.


Novinka V uživatelských konstantách je nyní možnost nastavit jazyk pro návrhář tiskových formulářů. Jsou pouze 2 možnosti - buď podle jazyka programu nebo originální angličtina.

Náhled tisku je vždy nastaven podle jazyka programu.


Oprava Opravena chyba při rozkopírování tiskových formulářů pro definované přehledy mezi databázemi. V cílové databázi mohlo dojít k napojení na jiný definovaný přehled.

Byla přidána podmínka - pokud v cílové databázi neexistuje definovaný přehled se stejným systémovým názvem, k rozkopírování daného formuláře nedojde.


Oprava Při generování tisku Hromadě pro email došlo v unicode verzích k SQL chybě:

[SQL:134,15] The variable name '@IDNew' has already been declared. Variable names must be unique within a query batch or stored procedure.
Opraveno.


Oprava Pro tisk grafu nebylo možné přednastavit A4, bylo stále přednastaveno Letter. Opraveno


Oprava Opravena chyba implicitního nastavení formátu stránky pro Opis přehledu 2.


Oprava Opravena chyba, kdy se při exportu do RTF duplikovaly obrázky použité ve formuláři. Dále opravena chyba, kdy se za znaky s diakritikou (obecně za Unicode znaky) občas doplnil znak, který tam neměl co dělat.

Např. Dělat - Dě0latVerze 2.0.2009.0912 ze dne 20.09.2009

Novinka Upraveno generování detailu v pohledu Master x Detail tak, aby název sloupce reflektoval šířku sloupce - pokud bude šířka sloupce menší než délka veřejného názvu sloupce, je do názvu sloupce doplněn veřejný název zkrácený.


Novinka V editoru Definice zpráv je na záložce 3 - Programy k dispozici nové textové pole Popis.


Oprava Opravena chyba, kdy se nepodařilo připojit v Kontaktním centru ke XAPI Serveru ústředny a nefungovalo tím pádem hlídání příchozích hovorů.


Oprava Opraveno generování systémových názvů nepojmenovaných sloupců. Bylo vráceno pojmenování FieldX místo COLUMNX.


Oprava Opravena chyba, kdy bylo možno od verze 2.0.2009.0909 do číselných polí zadávat znaky s diakritikou.Verze 2.0.2009.0909 ze dne 09.09.2009

Tip Od verze 2.0.2009.0909 je Helios Orange převeden do prostředí Unicode. To znamená, že lze zadávat znaky i mimo kódovou stránku 1250 (např azbuka atd.). Současně pro tuto verzi platí, že:

MS SQL Server 7.0 již není podporován.

Pokud nová verze bude spuštěna proti serveru 7.0, bude zobrazena chybová hláška:
MS SQL Server 7.0 již není podporován. Je nutný přechod na verzi MS SQL Server 2005 nebo 2008 (včetně Express Edition).
V případě dotazů kontaktujte hotline.

Na Unicode nelze standardním způsobem převádět databáze v jiné kódové stránce než 1250

 • Pokud bude spuštěna unikódová verze HeO na neunikódovou databázi, která má být převedena do unicode, tak se kontroluje, jestli je databáze v kódové stránce 1250. Pokud není, je zobrazena chybová hláška Na Unicode nelze převádět databáze v jiné kódové stránce než 1250 (vaše kódová stránka: xxxx)! a Helios se ukončí.
 • Co s tím? databázi je potřeba převést do libovolné collation s kódovou stánkou 1250. To je např.: Czech_CI_AS, Slovak_CI_AS, Polish_CI_AS, Romanian_CI_AS, Hungarian_CI_AS, Croatian_CI_AS, Slovenian_CI_AS a další. Převedení se provede standardním exportem/importem databáze. Cílové třídění je dáno konstantou v Helios.ini Collate=, která je ale nepovinná, v tom případě platí Czech_CI_AS.
 • Export/import databáze je potřeba provést se starou (neunikódovou) verzí Heliosu (tedy 1.0.x.x).
 • Pokud si zákazník přeje mít v unikódu jiné třídění, než nějaké s CP1250, je možné už v unikódové verzi provést opět export/import s patříčným Collate= v Helios.ini.

Musí být nainstalován Native Client MSSQL 2005

 • Musí to být 32-bitová verze Native Clienta pro SQL2005, i když je HeO provozován proti SQL2008 nebo 64-bitovým verzím.


Tip Od této verze není podporován starší formát pro export a import souborů Helios Orange. Import ze starší verze Helios Orange do novější lze tedy provést pouze v případě, že se jedná o podporovaný typ.
Podporovány jsou nadále soubory s následujícími příponami:
HIM defaultní přípona pro soubor s definicí hromadného importu
HIC defaultní přípona pro soubor s definicemi výkazů, modul Výkazy
HUK defaultní přípona pro soubor s definicemi ukazatelů, modul Finanční analýza
HLE defaultní přípona pro soubor s definicemi legislativy, modul Výkazy
HDK defaultní přípona pro soubor s definicemi dokumentů, modul Výkazy
HFM i HFMX     defaultní přípona pro soubor s definicemi formulářů
HGS i HGSX defaultní přípona pro soubor s definicemi sestav účetního generátoru
HGMX defaultní přípona pro soubor s definicemi sestav mzdového generátoru
HGPX defaultní přípona pro soubor s definicemi sestav personálniho generátoru
HAUX defaultní přípona pro soubor s definicemi automatu
HDOX defaultní přípona pro soubor s definicemi opisu
HFLX defaultní přípona pro soubor s definicemi filtru
HEK i HEKX defaultní přípona pro soubor s definicemi externích akcí
HVVX defaultní přípona pro soubor s definicemi vícenásobných vztahů
HOPX defaultní přípona pro soubor s definicemi definovaných přehledů
HDVX defaultní přípona pro soubor s definicemi definovaných vazeb
HCTX defaultní přípona pro soubor s definicemi kontingenčních tabulek
HDGX defaultní přípona pro soubor s definicemi grafů
HMDX defaultní přípona pro soubor s definicemi Master x Detail
HUAX defaultní přípona pro soubor s definicemi uživatelských atributů
HWFX defaultní přípona pro soubor s definicemi workflow
HEHX defaultní přípona pro soubor s externími hláškami


Novinka Helios od verze 2.0.2009.0909 plně respektuje vizuální motiv operačního systému.

Technologicky jde o přidání Application manifestu do Helios.exe jako resource.

Pokud někomu vizuálně nevyhovuje, má 2 možnosti jak vypnout. Lze vypnout globálně pro všechny aplikace v nastavení zobrazení nebo jen pro jednu aplikaci v zástupci (záložka Kompatibilita: volba "Zakázat vizuální motivy").


Novinka Parametry externí akce

Pro parametry typu Text, Číslo, Datum, Datum a čas, Volba a Soubor je možno zadat skript pro předvyplnění hodnot.
Pokud skript nevrací žádný záznam nebo vrací NULL nebo vrací hodnotu, která neodpovídá danému typu parametru, pak se uplatní standardně zadané přednastavené hodnoty (tedy jakoby skript nebyl zadán).

Typová kontrola je následující:

 • Text - bez kontrol
 • Číslo - celé nebo desetinné číslo - INT, FLOAT, NUMERIC...
 • Datum, Datum a čas - DATETIME
 • Volba - BIT
 • Soubor - bez kontrol

SQL dotaz je tedy třeba psát s ohledem na typ parametru. Např. pro typ Volba je chybně SELECT 0, musí být SELECT CAST(0 AS BIT). Prostá nula se vyhodnotí jako INT a jako taková bude odmítnuta.
Ve skriptu je možno využít i odkaz pomocí dvojtečkové notace: SELECT Datum FROM TabX WHERE ID = :ID.


Novinka Parametry externí akce

V případě typu Upozornění je nově zobrazen přepínač "SQL Skript", který říká, jestli je v poli Upozornění zadán přímo zobrazovaný text nebo SQL skript.
SQL skript může vrátit i GUID textu z tabulky externích hlášek TabExtHlasky - např. SELECT '468EA748-42C6-4AE8-9644-5627C7115719'.


Novinka Byla doplněna možnost zobrazovat atributy typu [N]TEXT v externích i uživatelských sloupcích a v definovaných přehledech.


Novinka Do parametrů externí akce byl doplněn přepínač "Prázdné datum", který říká, že přednastavená hodnota je opravdu prázdné datum. SQL skript má i nadále přednost.

Týká se jak typu Datum, tak i typu Datum a čas.


Novinka Do parametrů externích akcí byl doplněn typ parametru "Datum a čas". Při zadání defaultní hodnoty, popř. přímo hodnoty parametru při spuštění akce, se objeví 2 pole - datum a čas. V obou polích funguje Ctrl+D jako aktuální den či aktuální čas.


Novinka S přechodem na nativního klienta se mění přístup k atributům typu BIT. Ve starém přístupu k DB přes DBLib byl problém se čtením hodnoty NULL - hodnota NULL byla v přehledu vykreslena stejně jako 0. Nativní klient s tím problém nemá, proto se nyní můžete v přehledu setkat se třemi možnostmi zobrazení hodnoty typu BIT - zaškrtnutý čtvereček = 1, prázdný bílý čtvereček = 0 a prázdný zašedlý čtvereček = NULL. V rychlém filtru jsou teď také k dispozici 3 možnosti filtrace: 0, 1 a (není).


Novinka Od verze 2.0.2009.0817 se Helios Orange v Monitoru ve sloupci Program name identifikuje jako: Helios Orange 2.0.xxxx.xxxx

Dříve se identifikoval jako: HELIOS IQ


Novinka V přehledu dokumentů byla doplněna nová akce "Uložit na disk". Pracuje nad označenými záznamy.

Akce se nejprve zeptá na adresář, do kterého budou všechny dokumenty uloženy. Z pole "Jméno a cesta" vyextrahuje název souboru, přidá k němu zvolený adresář a soubor uloží. Pokud v cílovém adresáři již existuje stejnojmenný soubor, akce se před vlastním uložením nejprve zeptá, jestli chcete soubor přepsat.

Uživatel musí mít na dokumentu nastaveno "Právo uložit dokument na disk".

Vzhledem k vytvoření hromadné akce pro uložení dokumentů na disk bylo zrušeno tlačítko "Uložit na disk..." v editoru dokumentů.


Novinka V přehledu dokumentů byla doplněna nová akce "Uložit do databáze". Pracuje nad označenými záznamy. Akce uloží do databáze soubor, jehož umístění je specifikováno v poli "Jméno a cesta".

Uživatel musí mít na dokumentu nastaveno "Právo uložit dokument do DB".


Novinka V přehledu dokumentů byla doplněna nová akce "Přesunout na disk". Pracuje nad označenými záznamy.

Akce se nejprve zeptá na adresář, do kterého budou všechny dokumenty uloženy. Z pole "Jméno a cesta" vyextrahuje název souboru, přidá k němu zvolený adresář a soubor přesune. Pokud v cílovém adresáři již existuje stejnojmenný soubor, akce se před vlastním přesunem nejprve zeptá, jestli chcete soubor přepsat.

Uživatel musí mít na dokumentu nastaveno "Právo uložit dokument na disk" a "Právo změnit dokument v DB".

Jestliže bylo zapnuto Sledování historie změn dokumentu, pak bude jeho kopie uložena do historie dokumentů.


Novinka Doplněna možnost nastavení práv externích atributů na Read only. V uložené proceduře pro nastavení práv je třeba doplnit druhý sloupec, který říká, jestli je daný atribut zakázán či pouze ke čtení (0 = zákaz, 1 = ke čtení).

Stávající uložené procedury bez druhého sloupce fungují jako by tam byla vždy 0, tedy zákaz. Pokud existuje více uložených procedur, které vrací stejné sloupce, pak má přednost zákaz - pokud bude v jedné proceduře Attr1 nastaven ke čtení a ve druhé bude zakázán, pak bude zakázán.


Novinka Pokud se v definici parametrů externí akce do pole "Maximální délka textu" zadá -1, pak se vygeneruje víceřádkové editační pole. Maximální délka je omezena na 255 znaků.


Novinka Upraveno zobrazení obrázků typu GIF v přehledu - nyní se zobrazuje správně transparentnost.


Novinka Byla doplněna podpora pro načtení a zobrazení obrázků formátů TIFF a JPEG2000.


Novinka Byl upraven výpočet průměru a četnosti v seskupeném přehledu pro sloupce obsahující hodnotu NULL. Nyní se řádky s hodnotou NULL do sumace sloupce nezapočítávají.

Do celkového počtu záznamů ve skupině (je uveden v hlavičce skupiny) se ale samozřejmě započítávají i nadále.


Novinka Byly provedeny úpravy vzhledu v Nastav.
 • Na záložce 1 - Zobrazení zmizelo editační pole a tlačítko pro nastavení šířky sloupce. Nyní lze šířku nastavit přímo v seznamu Zobrazované položky ve sloupci Šířka. Tamtéž je teď možno přímo nastavit Typ sumace a způsob Zarovnání. Typ sumace lze nastavit pouze u sloupců, které podporují sumace.
 • Na záložce 2 - Třídění jsou v seznamu Třídit podle položek zobrazeny dvě ikonky - jedna zobrazuje způsob třídění a druhá typ sloupce. Původně byla zobrazena pouze ikonka pro typ třídění.

V seznamu sloupců pro zobrazení i třídění je na pravou myš nová akce "Najdi ve stromu vazeb". Tato akce najde daný sloupec v seznamu všech sloupců (Zobrazitelné položky, popř. Tříditelné položky včetně Oblíbených) a nastaví na něj fokus.


Novinka Byla doplněna automatická detekce typu obrázku při tisku formulářem. Dříve bylo třeba použít atribut X_BGJ (např. v číselníku organizací pro tisk loga - Logo_BGJ) pro nastavení typu v události OnPrint. Nyní se děje automaticky.

Atribut X_BGJ zůstal zachován, ale vzhledem k různým variantám streamů jednotlivých obrázkových formátů (a to včetně stejného formátu) není možné jeho prostřednictvím všechny typy obrázků správně detekovat.
Automatická detekce umí rozlišit všechny podporované formáty. V současnosti jsou to tyto: BMP, JPEG, GIF, ICO, PNG, TIFF, JPEG2000.
Atribut X_BGJ umí tyto formáty: BMP, JPEG, GIF, ICO, PNG, TIFF. Může se však stát, že některý z uvedených formátů rozpoznán nebude, záleží na jeho verzi a variantě.


Novinka Pro export tiskových výstupů z ReportBuilderu byla zapojen produkt eDocEngine od firmy Gnostice. Nahrazuje až dosud užívané ExtraDevices, které se momentálně již skoro rok nevyvíjejí.


Novinka Byla doplněna možnost exportu tisku z ReportBuilderu (tisk formulářem, opis 1) do formátu GIF.


Oprava Opraven export velkých textů (MEMO a WIDEMEMO) do dokumentů ze vzoru. Dlouhé texty byly chybně detekovány jako binární data a systém se z nich snažil vytvořit obrázek. Proto se objevovala chyba "Grafický filtr nebyl schopen tento soubor převést".

S přechodem na nativního klienta se nyní bez problémů exportují i texty a obrázky z tabulek zadaných přes vazbu.


Oprava Při editaci poznámky mohlo dojít k chybě:

[SQL:7124,16] The offset and length specified in the READTEXT statement is greater than the actual data lengt of 0.
Opraveno.


Oprava Pokud byl v názvu soudečku použit odkaz do tabulky externích textů, nedošlo při přepnutí jazyka k dotažení správného textu (byl dotažen text jazyka, který byl zvolen před změnou).

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy se pro nastavení práv externích atributů brala v potaz pouze jedna nastavovací uložená procedura.


Oprava Byly opraveny následující chyby:
 • Pokud byl v seskupeném přehledu nastaven u sloupce typ sumace Četnost, pak se v sumaci hodnot vybraných záznamů zobrazila hodnota celkového součtu. Místo počítání četnosti se počítala sumace.
 • Jestliže byl v sumovaném sloupci nastaven druh sumace Minimum a všechny hodnoty byly větší než nula, pak se v sumaci hodnot vybraných záznamů zobrazila 0.
 • Jestliže byl v sumovaném sloupci nastaven druh sumace Maximum a všechny hodnoty byly menší než nula, pak se v sumaci hodnot vybraných záznamů zobrazila 0.

Doplněno respektování hodnoty NULL.


Oprava Možnosti - Uživatelské konstanty lokální - Vzhled - Implicitní třídění v Nastav je Podle abecedy.

Při použití funkce Nastav je toto nastavení dodrženo, ale při stisku pravého tlačítka myši (pro zjištění systémových informací, přidání k oblíbeným, ....) bylo zaškrtnuto, že se třídí dle systémového pořadí.

Opraveno.


Verze 1.0.2009.0507 ze dne 03.08.2009

Oprava Při pokusu otevřít z Helios Orange připojený soubor typu ppt se mohla objevit hláška 31-Zařízení připojené k systému nefunguje.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0505 ze dne 29.06.2009

Novinka Upraveno dotažení e-mailové adresy pro akci Hromadně pro e-mail. Nyní se dotahuje plných 255 znaků.Verze 1.0.2009.0504 ze dne 19.06.2009

Novinka Do číselníku organizací přidán identifikátor EORI - Economic Operators Registration and Identification, který bude sloužit jako společný identifikační údaj hospodářských subjektů a jiných osob při jejich kontaktu s celními orgány v celé Evropské unii.

Právním základem je Nařízení Komise (ES) č. 312/2009, kterým se mění Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.

Řádné číslo EORI je platné ve všech členských státech Společenství a nemá časově omezenou platnost. Je přidělováno právnickým osobám, které mají sídlo na území České republiky (včetně dceřiných firem zahraničních společností, které mají v ČR právní subjektivitu) a fyzickým osobám - podnikatelům, kteří mají bydliště na území České republiky.
Zahraniční firmy se sídlem v jiném členském státě EU než v České republice budou ve styku s celními orgány EU používat řádné číslo EORI, které jim bylo přiděleno v tom členském státě, kde mají své sídlo.


Novinka Byla upravena funkcionalita ohledně posílání SMS z přehledu Kontaktů:
 • Byl doplněn nový typ kontaktu - SMS. Do něj se zadává e-mail adresa pro zasílání SMS zpráv.
 • Akce Pošli SMS... nyní hledá v označených kontaktech kontakty typu SMS a bere přímo adresu zadanou ve poli Spojení. Dříve se bral kontakt typu Mobil a adresa se generovala.


Oprava Opraven problém, kdy tisk formuláře na jinou než defaultní tiskárnu způsobil, že se na onu jinou tiskárnu tisknul i následný Opis přehledu.


Oprava Exporty zpráv přes Obecný plugin ve verzích 1.0.2009.04xx

Výstupní data se neukládala do tabulky zpráv k aktuálnímu záznamu.
Export byl proveden, vyexportován, ale nebyla vytvořena zpráva.
Týkalo se módu, kdy nebylo použito funkce ResetID.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0412 ze dne 29.05.2009

Oprava Opravena chyba, kdy po vygenerování nové databáze a následném importu formulářů došlo k chybě "Operand type clash: text is incompatible with image".Verze 1.0.2009.0409 ze dne 20.05.2009

Novinka Insolvenční rejstřík na internetu:

Do přehledu organizací přidána akce "Insolvenční rejstřík na internetu...". Helios Orange převezme IČ aktuální organizace z přehledu a spojí se se službou insolvenčního rejstříku. Pokud se jedná o právnickou osobu, jedná se o IČ, jinak je to rodné číslo.
Následně je spuštěn prohlížeč s výsledkem dotazu, kde si už uživatel odklikne různé detaily. Zpět do Heliosu se žádná informace neukládá.


Novinka Doplněna možnost změnit jazyk v průběhu přihlašování. Jazyk je možno změnit v těchto oknech:
 • okno pro zadání uživatelského jména a hesla
 • okno s výběrem legislativy (generování nové databáze)
 • okno s výběrem databáze (v případě vícedatové licence)
 • okno s informacemi o změně struktur

Jazyk navolený ve výše uvedených oknech je platný v průběhu celého přihlašovacího procesu. Jakmile se ale uživatel přihlásí do dané databáze, přebírá se nastavení jazyka z uživatelských konstant.
V případě, že se jedná o generování nové databáze, bude danému uživateli do jeho uživatelských konstant nastaven aktuálně zvolený jazyk.


Novinka Generování zpráv + plugin:

Přidána podpora exportu i pro jiné než označené záznamy.
Plugin může potřebovat vyexportovat jiné než označené záznamy, pak je potřeba, aby vyplnil komunikační tabulku #ZpravyEX takto:

 • promaže tabulku #ZpravyEX
 • pro každý vyexportovaný záznam vloží záznam do #ZpravyEX

uvede zde ID záznamu, název souboru a nově vyplní atribut ResetID na 1.
Tím dá na vědomí, že Helios má zahodit zapamatování původních záznamů a brát v úvahu instrukce od pluginu.
V případě, že nastane přerušení exportu ze strany uživatele, nebo např. nejsou žádné vhodné záznamy pro export, plugin ošetří hláškou a pouze promaže komunikační tabulku #ZpravyEX.


Novinka V seskupeném přehledu byla doplněna možnost nastavit typ sumace Četnost (pravé tlačítko myši na políčku se součtem - volba menu Četnost).

Byla doplněna možnost definovat graf i pro nesumovatelná pole. U takových polí lze nastavit pouze typ sumace Četnost.


Novinka Akce "Graf - podle přehledu" nyní přebírá nastavení typu sumace u sumovaných sloupců v seskupeném přehledu.


Novinka Bylo zvětšeno editační pole pro definici atributu pro přenos, popř. pro zadání podmínky pro ComboBox v editoru uživatelských atributů. Délka pole je i nadále 255 znaků.


Novinka Typ atributu Definice v tabulce TabFormDef (definice tiskových formulářů) byl změněn z TEXT na IMAGE.


Novinka Byla upravena detekce pravých závorek ve filtru v Nastav. SUBSELECT je možno použít pouze u NE textových atributů - u textových je hodnota podmínky uzavřena do apostrofů.


Novinka Funkce "Sumace hodnot vybraných záznamů" byla upravena tak, aby nápočet v případě seskupeného přehledu odpovídal typu sumace u sumovaných sloupců.

V případě, že sumovaný sloupce nemá nastavenou masku pro zobrazení, použije se pro zobrazení sumací maska '#,##0.00' (týká se i atributů typu INT).


Novinka Do filtru při výběru souboru pro export do HTML (podmenu MS Office) byla doplněna přípona "html".

Nyní se zobrazí všechny soubory s příponou "htm" a "html".


Novinka V definici grafu, kontingenční tabulky a OLAPu lze nyní nastavit novou vlastnost pro zobrazení grafu - 'Zobrazení hodnot v grafu'. Po jeho zaškrtnutí se u jednotlivých grafických znázornění hodnot (sloupce, řádek, část koláčového grafu atd.) zobrazí i číselná hodnota, kterou daný grafický prvek vyjadřuje.


Oprava Tisk opisu seskupeného přehledu pomocí akce "Opis přehledu" neodpovídal zobrazení přehledu v případě, že je seskupeno za sloupec, který obsahuje shodný text, ale s různou velikostí písmen.

Např. "Homole" a "homole" - tyto dva názvy se při tisku vyhodnotily jako rozdílné a vytvořily se 2 skupiny.
Opraveno - vyhodnocení seskupení v akci Opis přehledu je nyní nezávislé na malých/velkých písmenech.


Oprava Nástroje přizpůsobení, Uživatelské soudečky, akce Pořadí soudečků a přehledů nefungovala zcela korektně v nejnižší (třetí) úrovni.

Opraveno.


Oprava Ve výdejkách je vytvořená sestava s master detailem na položky dokladů. Pokud se tato sestava vybrala a poté se uživatel přepnul do karet majetku, zobrazila se chybová hláška "TabDokladyZbozi.ID musí být definováno vazbou!".

Opraveno.


Oprava Odeslání tisku e-mailem, popř. faxem

Pokud neměl uživatel práva na přehled č.167 (přehled organizací), generovala se v okně odeslání e-mailu chyba Access Violation Error.
Chyba mohla nastat i v případě, že na přehled č.167 právo měl, ale neměl ho na jiný přehled použitý v tomto okně (např. kontaktní osoby).
Opraveno.


Oprava Definice definované vazby mezi stejnými tabulkami přes externí atribut nefungovala korektně.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0311 ze dne 23.03.2009

Novinka Pro níže uvedená pole byla doplněna možnost přenosu z přehledu "Texty v jiných jazycích":

Přejmenování atributů
- Veřejný název, Veřejný název zkrácený
Uživatelské atributy
- Veřejný název, Veřejný název zkrácený, Konverze, Název záložky
Vícenásobné vztahy
- Popis (propisuje se do definovaných přehledů), Název protitabulky pro Nastav
Vícenásobné vztahy - atributy vazby
- Veřejný název, Veřejný název zkrácený, Konverze, Název záložky
Definované přehledy
- Název, Pomocníček
- u atributů pak Veřejný název, Veřejný název zkrácený, Konverze
Externí akce
- Popis, Nápověda, Název podmenu, Technický popis
Externí akce - parametry
- Popis, Upozornění
Automat
- Název podmenu
Soudky
- Soudek, Alternativní název
Definované vazby
- Název protitabulky pro Nastav


Novinka V soudečku Nástroje přizpůsobení je nový přehled "Texty v jiných jazycích". Zde je možno zadávat texty určené pro externí řešení. F2 - Nový vytvoří novou hlášku (má nové unikátní GUID), Ctrl+F2 - Kopie vytvoří novou jazykovou variantu aktuálně označené hlášky (stejné GUID, jiný jazyk).

Vytváření (F2 a Ctrl+F2) a editace (Enter) jsou závislé na modulu "Definované přehledy a vazby". Bez daného modulu lze hlášky pouze importovat.


Novinka V soudečku Nástroje přizpůsobení je nový přehled "Texty v jiných jazycích". Zde je možno hlášky vyexportovat a opět naimportovat.


Novinka Do lokálních uživatelských konstant byla doplněna možnost implicitního nastavení zahrnutí do všeobecných dokumentů.

POZOR!
Toto nastavení je funční pouze v přehledech dokumentů nad doklady. V soudečkovém přehledu dokumentů, kde nelze v editoru editovat zahrnutí do všeobecných dokumentů, je toto pole vždy zaškrtnuto.


Novinka Doplněna možnost definovat maximální délku hodnoty prarametru typu Text v pramatrech externích akcí.


Oprava Opravena chyba, kdy v případě umístění uživatelského přehledu do interních soudečků nebylo možno nastavit pořadí.


Oprava Při pokusu o odeslání faktury elektronicky pomocí Hromadně pro e-mail se objevila hláška:

[SQL:134,15] The variable name '@ParIDOrg' has already been declared. Variable names must be unique within a querybatch or stored procedure.

OpravenoVerze 1.0.2009.0309 ze dne 18.03.2009

Novinka Na plochu Helios Orange bylo doplněno zobrazení licenčního (sériového) čísla - do pravého dolního rohu nad číslem

verze.

Dále bylo doplněno zobrazení licence také do okna O programu ...


Oprava Byla opravena chyba v ReportBuilderu, která způsobovala chybné výpočty v RAPu.

Příklad chybného výpočtu: Value := 22.56 * (1 + 5/100) vracelo 1.05 místo správných 23.688


Verze 1.0.2009.0308 ze dne 17.03.2009

Tip Byl uvolněn nový modul - Helios Intelligence.

Vznikl nový soudek, který je v Helios Orange vždy (stejně jako Nástroje přizpůsobení, Číselníky a Pomocné číselníky) a který má stejný název. Jsou do něho přesunuty tyto přehledy (vždy viditelné):

 • Kontingenční tabulky
 • Grafy
 • Master x Detail
 • Sestavy (tj. původní Uložené filtry)
 • Definované opisy

Pokud je součástí licence i modul Helios Intelligence, objeví se v soudečku další 2 nové přehledy:

 • OLAP
 • Dataskop

OLAP - jedná se kukátko na již existující OLAP kostky. Rozhodně zde není možnost tyto kostky definovat.

Dataskop - možnost definovat stromovou strukturu pohledu na různá data. Je možno sdružit zobrazení různých přehledů, kontingenčních tabulek, grafů, master x detailů, OLAPů či třeba stromu dokumentů.

Dále pokud je modul součástí licence

 • objeví se v přehledech Kontingenční tabulky, Grafy, Master x Detaily a Uložené filtry (Sestavy) nová akce Zobrazit = možnost přímého zobrazení daného pohledu na data bez nutnosti nejprve otevřít odpovídající přehled.
 • v každém přehledu se pod tlačítkem Sestavy zobrazí navíc i seznam všech definovaných Kontingenčních tabulek, Grafů a Master x Detailů. Pokud je u názvu dané definice [*], znamená to, že definice má nastaven vlastní filtr (sestavu).


Novinka Uložené filtry a Uložená nastavení byly přejmenovány na Sestavy a přesunuty do nového soudečku Helios Intelligence.


Novinka Je přidána možnost přerušení exportu pomocí zpráv a napojeného pluginu, Plugin musí obsloužit/informovat uživatele o přerušení, následně promaže tabulku #ZpravyEX.


Novinka V uživatelských konstantách je nyní možno přednastavit implicitní úroveň stromu dokumentů. Při nové větě bude záznam zařazen do dané úrovně stromu.

Výjimku tvoří vytváření dokumentů přímo ve stromu dokumentů - tam se i nadále předvyplňuje aktuálně zvolená úroveň.


Novinka Délka pole pro uložení definice barvení v uložených filtrech byla prodloužena.


Oprava Při odebrání práv na filtry, tedy na tlačítko Nastav, se sice odebraly práva na samotné tlačítko Nastav i na změnu filtru ve stavové liště ale neodebraly se práva na použití klávesové zkratky Shift+Ctrl+F4.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy nebylo možné vytvořit kopii v přehledu uložených filtrů. Zároveň doplněno automatické nastavení na nově vytvořený záznam.


Oprava Pokud se seskupil přehled, pak se dalo Obnovit a následně se zrušilo seskupení, pak v rychlém filtru zmizely sloupce, za které bylo seskupeno. Bylo třeba dát znovu Obnovit, aby se objevily.

Opraveno.


Verze 1.0.2009.0224 ze dne 04.03.2009

Oprava Pokud byla v návrháři formuláře vypnuta funkce Design Guides (menu View), pak při změně velikosti tiskových polí pomocí myši může dojít k chybě 'Parametr není správný'.

Opraveno.


Oprava Pokud se v zobrazení kontingenční tabulky 2 použila akce 'Uložit jako novou definici' nebo 'Přepsat existující definici', mohlo se stát, že nebylo dodrženo pořadí polí (platí pro všechny sekce - řádky, sloupce, hodnoty i filtraci).

Opraveno.Verze 1.0.2009.0220 ze dne 26.02.2009

Novinka V nastavení tisku pro formuláře je nové zaškrtávátko "Delegovat kopie". Pokud je zaškrtnuto, bude tisk kopií předán na ovladač tiskárny. V takovém případě nelze použít kompletování kopií.

Pozor! Pokud v dialogu před tiskem (Ctrl+P v náhledu tisku formuláře nebo tlačítko s tiskárnou vlevo nahoře) zaškrtnete Collate (Kompletovat kopie), zrušíte také delegování kopií! Collate musí zůstat nezaškrtnut!


Novinka Pokud se ve verzích 1.0.2009.0218 a 0219 použil tiskový formulář, který měl nastaven duplexní tisk, tak se tento zapnul na tiskárně (i když tiskárna má duplex vypnutý) a tento duplex byl následně používán i pro Opisy.

Upraveno - na začátku každého tisku pomocí ReportBuilderu (Opis, Tisk formulářem, Kontingenční tabulka...) je nastavení tisku resetováno na defaultní nastavení aktuální tiskárny.Verze 1.0.2009.0219 ze dne 24.02.2009

Oprava Pokud chci vytvořenou kontingenční tabulku (Kontingenční tabulka 2 - podle přehledu) uložit jako novou definici, tak akce končí chybou "Format '%d' invalid or incompatible with argument".

OpravenoVerze 1.0.2009.0217 ze dne 18.02.2009

Novinka Import kurzovního lístku - číslování

V importu NBS je číslo součástí importního souboru. Pro ostatní importy je v editoru importu uvolněno pole pro zadání čísla. Číslo je přednabídnuto jako pořadové číslo dne v daném roce. Je-li toto číslo obsazeno, je nabízeno nejvyšší následující číslo v kurzovním lístku pro daný rok.


Novinka Při komunikaci s PVS mohla vyskočit chyba:

ERROR_WINHTTP_SECURE_CERT_REV_FAILED 12057
způsobená problémy komunikací se serverem poskytující CRL listy.

Provedena úprava, případné chyby budou ignorovány.


Oprava Pokud měl filtr napojen pohled Master x Detail, nebylo možné ho rozkopírovat.

Opraveno.


Oprava Pokud je lokálně nainstalovaný SQL Server 2005 či 2008 a není nastaveno automatické spuštění odpovídající služby, Helios sám automaticky nespustil SQL Server.

Opraveno.


Oprava Nebylo možné importovat více definic Master x Detail z jednoho souboru najednou. Objevila se chyba "The label 'CHYBAROLLBACK' has already been declared......".

Opraveno.Verze 1.0.2009.0214 ze dne 05.02.2009

Novinka Do definice kontingenční tabulky byly přidány nové atributy:

Automaticky rozbalit řádky
Automaticky rozbalit sloupce
Automaticky nastavit šířku sloupců

Dále byly do zobrazení kontingenční tabulky doplněny nové akce:
Rozbalit řádky
Sbalit řádky
Rozbalit sloupce
Sbalit sloupce


Oprava Ve verzi 1.0.2009.0213 se na OS Windows Vista objevovala hláška

Cannot create file "C\Windows\Fonts\dxPScxSchedulerLnk.ttf. Přístup byl odepřen

OpravenoVerze 1.0.2009.0213 ze dne 03.02.2009

Novinka Do definice grafu a kontingenční tabulky byla přidána záložka Tisk. Zde je možno definovat následující nastavení:

Orientace papíru
Tisk nadpisu přehledu s názvem filtru
Písmo


Novinka Do Kontaktů byly doplněny následující nové druhy spojení:

Skype
Windows Live Messenger


Oprava V editoru kurzového lístku cizích měn se po odskoku z pole Datum chybně změnil kód měny DPH na kód hlavní měny.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0212 ze dne 02.02.2009

Novinka Do Nastavení tisku formuláře bylo doplněno pole Oboustranný tisk. Možná nastavení jsou: Podle formuláře, Žádný, Vertikální, Horizontální.


Novinka V editoru organizací jsou nyní dvě DIČ DPH a DIČ

DIČ DPH je použito pro všechny případy, kdy se jedná o doklad ve vztahu k DPH
DIČ je použito tam, kde není vztah k DPH


Oprava Při přechodu na verzi 1.0.2009.0108 a vyšší docházelo u starých databází (databáze před 06/2008) k chybě "Neplatný název sloupce FazeEuro".

Opraveno.


Oprava Tisk kontingenční tabulky přebíral nastavení orientace papíru na výšku/na šířku.

Opraveno.


Oprava Opraven tisk obrázku v Opis přehledu 2. Nyní je obrázek správně formátován (odpovídá zobrazení v přehledu).


Oprava V přehledu Master x Detail se po F5 - Obnovit neobčerstvily data v zobrazených detailech.

Opraveno.


Verze 1.0.2009.0201 ze dne 19.01.2009

Novinka Pozastaveny následující kontroly:

Pro databáze určené k přechodu na euro:
- kontrola existence dokladů v roce 2009 a dále
- kontrola existence období překrývající datum přechodu na euro
- kontrola jedinečnosti hlavní měny
Pro ostatní databáze:
- kontrola existence dokladů s cizí měnou SKK v roce 2009 a dále


Novinka Bylo upraveno chování hodnoty NULL v procentním pruhu. Nyní se v případě hodnoty NULL nezobrazí 0, ale nic.


Novinka Doplněn sloupec ID do tabulky TabKodMen.


Oprava Při seskupení a volbě Opis přehledu 2... a Opis jen skupin 2... se nezobrazovaly mezisoučty.

Opraveno.


Oprava V akcích nad číselníkem zakázek se zobrazovalo 2x submenu Zprávy.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0102 ze dne 05.01.2009

Oprava Jestliže byl zobrazen číselník globálních období a změnil se v lokálních konstantách jazyk, systém zahlásil chybu Access violation...

Opraveno.Verze 1.0.2009.0101 ze dne 31.12.2008

Novinka Byla doplněna možnost definovat práva pro kontingenční tabulky, grafy a master x detaily. Nastavují se stejně jako práva pro Nový, Oprava, Mazání apod.


Novinka Ve firemních konstantách vedle pole legislativy je zobrazena Fáze přechodu na euro, nelze editovat.


Oprava Pokud se v definici práv k dokumentu zadala role se zapnutým právem vidět dokument, následně se přidal uživatel, který je v již zadané roli, a zrušilo se mu právo vidět dokument, byl dokument pro uživatele stále viditelný. Stejně tak i v definici práv pro stromovou strukturu dokumentů.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export