Důležité:


Oběh zboží - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka V dokladech došlých objednávek nebylo možné u položek změnit pomocí akce "Změna sazby DPH" sazbu PDP. Doplněno.


Novinka V došlých objednávkách v akci "Zajištění došlé objednávky" (Přehled 1033). Pokud vyznačím více položek a použiji akci "Aktualizace zajištění s výběrem skladu ...", tak akce zobrazí přehled "Stav všech skladů" (č.235) se všemi záznamy, nejsou zafiltrovány pouze skladové karty z označených záznamů došlých objednávek.


Novinka Úprava u atributu "Množství na DO k vyřízení".

Zobrazuje množství zboží na došlých objednávkách k řešení, pro které neexistuje výdejka nebo je výdejka nerealizovaná. Nově však máme dvě níže uvedené varianty jeho výpočtu.
Z atributu "Množství na DO k vyřízení" se vychází při výpočtu atributu "Množství pro DO".

varianta A)
V TabHGlob NEzaškrtnuto (Aktualizovat "Množství na DO k vyřízení" pro všechny sklady):
Do "Množství na DO k vyřízení" NEjsou zohledněny kusy se zajištěním z jiného skladu.
Tj. Pro každý vedlejší sklad (sklad ze kterého nebyla pořízena položka na doklad) platí, že do "Množství na DO k vyřízení" NENÍ započítáno množství zajištěné danou došlou objednávkou pro které neexistuje výdejka nebo je výdejka nerealizovaná.
Pro každý hlavní sklad (sklad ze kterého byla pořízena položka na doklad) platí, že je do tohoto množství započítáno množství zajištěné danou došlou objednávkou pro které neexistuje výdejka nebo je výdejka nerealizovaná a veškeré zbývající množství došlé objednávky, bez ohledu na to, zda je zajištěné jinými sklady.

varianta B)
V TabHGlob zaškrtnuto (Aktualizovat "Množství na DO k vyřízení" pro všechny sklady):
Do "Množství na DO k vyřízení" jsou zohledněny kusy se zajištěním z jiného skladu.
Tj. Pro každý vedlejší sklad (sklad ze kterého nebyla pořízena položka na doklad) platí, že je do tohoto množství započítáno jen množství zajištěné danou došlou objednávkou pro které neexistuje výdejka nebo je výdejka nerealizovaná.
Pro každý hlavní sklad (sklad ze kterého byla pořízena položka na doklad) platí, že je do tohoto množství započítáno jednak množství zajištěné danou došlou objednávkou pro které neexistuje výdejka nebo je výdejka nerealizovaná a dále veškeré zbývající množství, které není zajištěné jinými sklady.

Na skladě 100 mám 1 ks položky.
Na skladě 200 mám 2 ks položky
DOBJ vytvořím na skladě 100 a je na 10 ks položky.
Mám nastaveno automatické zajištění a automatické blokování, tj. 1 ks je zajištěn ze skladu 100 a další dva kusy si zajistím změnou zajištění ze skladu 200.

Defaultní (původní) "Varianta add A)" je, že:

na skladě 100 mám "Množství pro DO" -9, což nezohledňuje zajištění na jiných skladech 

(se zohledněním zajištění na jiných skladech "Varianta add B)" by mělo být -7).
Na skladě 200 mám "Množství pro DO" 2, což je Defaultní (původní) "Varianta add A)"
U volitelné "Varianty add B) "Množství pro DO" na skladě 200 bylo 0.

Atribut "Množství pro DO" je počítán jako Množství na skladě - Množství na DO k vyřízení. Klíčovým je atribut "Množství na DO k vyřízení", jelikož
na skladě 100 by pro variantu add A) mělo být 10 a pro variantu add B) by mělo být 8 a
na skladě 200 by pro variantu add A) mělo být 0 a pro variantu add B) by mělo být 2.

Upozornění
Nový atribut v globální konfiguraci:
"Aktualizovat "Množství na DO k vyřízení" pro všechny sklady (v případě zpomalení systému parametr deaktivujte)"
může při jeho zatrženém stavu způsobovat zpomalení systému. Pokud je zpomalení zásadní, deaktivujte tento parametr.


Novinka Na konci generování návazných dokladů z došlých objednávek bylo pro zobrazení návazného dokladu nutno doklad extra označit a stisknout tlačítko doklad. Šlo o zbytečné kliknutí navíc. Odstraněno.


Novinka Akce zásoby za období, která se dá spustit z přehledu kmenových nebo skladových karet byla z hlediska rychlosti optimalizována - měla by být nyní rychlejší.


Novinka K dokladům přidány do přehledů sloupce "Předchozí doklad" a "Následný doklad", kde se zobrazuje řada a pořadové číslo TOP1 navázaného dokladu.

V roce 2019 proběhne ještě doladění, kde sloupce budou zobrazovat i DOBJ, zálohové faktury, popř. další požadavky s tím spojené.


Novinka Podpora finanční inventury včetně výrobních čísel a umístění. V rámci finanční inventury docházelo u VČ a umístění k výdeji do nuly, správná inventura tedy nebyla možná. Nově však budou na inventurní příjemce výrobní čísla a zároveň i rozpiska umístění tak, jako bylo před pořízením inventury.

Finanční inventura bude podporována i v rámci nové fukcionality evidenčních cen dle výrobních čísel.


Novinka Do číselníku čárových kódů šlo uložit čárový kód s prázdnou hodnotou. Následně nelze na další karty vkládat už žádné kódy, protože při volbě Nový následuje hláška "Duplicitní označení - nelze vložit záznam!". Pokud si toho uživatel nevšiml a došlo k vytvoření dokladů, kam se dotáhl prázdný ČK, bylo uživatelsky v podstatě nemožné danou situaci vyřešit.


Oprava U daňových klíčů PDP/samovyměření (reverse charge) přednastavených pro sazby DPH se po výběru položky na doklad doplnila správně sazba PDP/samovyměření, ale nevyplnil se už daňový klíč. Opraveno.


Oprava Pokud bylo přednastaveno na kmenové kartě více obalů a neměly v příslušném skladu založenou kartu, založila se při zařazení položky s obaly na doklad v tomto skladu karta pouze pro jeden z obalů a připojil se na doklad víckrát (tolikrát, kolik bylo dalších přednastavených obalů. Opraveno.


Oprava U převodek docházelo v některých případech k tomu, že vlivem zaokrouhlení bylo na příjemce převodce trochu odlišná cena, než na výdejce převodce. Nově se bude podobně jako u storen ctít cena zdrojového dokladu. Opraveno.


Oprava Generování návazných dokladů v DOBJ nerespektovalo nastavení na řadě, kde může být vybrán konkrétní profil. I když při generování návazných dokladů šlo jen o doklady, které mají profil na řadě nastaven, tak se stejně zbytečně zobrazil dotaz na profil pro generování návazných dokladů. Opraveno.


Oprava Akce "Zrušení schválení" expedičního příkazu - do záznamu o provedení akce v žurnálu se chybně vyplňoval popis Událost textem "Odrealizace faktury". Opraveno na "Zrušení schválení EP".


Oprava Kopie textových položek nepřenášela údaje daňový klíč, Druh EET, Dič pověřujícího poplatníka. Opraveno.Verze 2.0.2018.0909 ze dne 23.10.2018

Novinka V globální konfiguraci v sekci "Sklady, nákup a prodej" je nová konstanta "Povolit ruční editaci množstevního stavu VČ". Defaultní hodnota je nezatrženo.

Upřesňující informace je v bublinové nápovědě.


Oprava Změna organizace při opravě hlavičky Došlé objednávky na organizaci, která neměla přednastaven způsob dopravy, se při uložení dokladu chybně dotáhla hodnota přednastavení způsobu dopravu z řady došlé objednávky, a to i v případě, že nebyl nevyplněn (tj. došlo k jeho vymazání). Opraveno.


Oprava Pokud byla u storna výdeje při položkovém převodu provedena editace pomocí pole množství umístěné pod přehledem položek, tak nedošlo k vymazání Celkové ceny evidenční požadované. V důsledku toho tak mohlo dojít k příjmu za nesprávnou evidenční cenu.

Opraveno.Verze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Novinka Bylo povoleno zasahovat ruční opravou do množstevního stavu výrobních čísel v případě, že nejsou používána umístění. Toto se ukázalo býti jako nežádoucí a rozhodli jsme se těmto opravám zamezit i v případech, kdy není používáno umístění. Pokud by se tato záležitost v nějaké implementaci ukázala jako nežádoucí, kontaktujte prosím hotline.


Novinka Do položek došlých objednávek byla přidána akce "Najdi doklad", která funguje stejně jako u jiných dokladů, např. expedičních příkazů.


Novinka Pro akci zobrazení textových položek dokladu přidána klávesová zkratka Shift+F9. Původně byla akce bez klávesové zkratky.


Oprava Kurzor nezůstával v některých případech na správném záznamu.

Dělo se u kmenových a skladových karet v souvislosti s obnovením přehledu. Dále byl velmi podobný problém u došlých objednávek, kde se kurzor ztratil, aniž by bylo nutné spouštět obnovení. Dále u přehledu kmenových karet po zavření přehledu sazeb DPH. Dále byl u kmenových a skladových karet problém s držením kurzoru v souvislosti s ručním tříděním přehledu.
Opraveno.


Novinka Došlé objednávky - způsob dopravy
  • Pokud nebyl přednastaven způsob dopravy na organizaci zadané do hlavičky došlé objednávky, hodnota způsobu dopravy přednastavená v hlavičce dokladu z řady došlé objednávky se při uložení dokladu vymazala. Opraveno
  • Pokud se změnila Organizace v hlavičce došlé objednávky s již vyplněným způsobem dopravy na organizaci, jež měla přednastavený svůj způsob dopravy, a předtím byla v Místo určení zadaná organizace, která neměla přednastavený způsob dopravy, nedošlo k aktualizaci způsobu dopravy v hlavičce dokladu dle hodnoty přednastavené na nově zadané organizaci. Opraveno
  • Procedury hp_DosleObj_ZmenaOrganizace01,02,03, hp_DosleObj_ZmenaMistaUrceni01,02,03 byly upraveny tak, aby aktualizovaly způsob dopravy na dokladu dle přednastavení na organizaci pouze v případě, že je to vyžádáno, nastavením nového vstupního parametru procedury AktualizovatZpusobDopravy na hodnotu 1. V Helios Orange se procedury volají s touto hodnotou parametru. Není-li parametr uveden, má výchozí nastavení na hodnotu 0, tj. nastavení na organizaci se ignoruje.


Novinka Na položkách dokladu u slev pro skupinu č.6 bylo před několika měsíci přidáno zamčení skupiny. Pro tuto skupinu zamčení nedává smysl, byla tedy odemčena. Skupiny 1 až 5 zůstávají zamčené.


Novinka Funkcionalita vráceného množství v pokladním prodeji byla kromě běžných výdejek rozšířena i na výdeje v evidenční ceně.


Novinka Objekty v zobrazení stromu návazných skupin byly vyřazeny z navigace prostřednictvím klávesnice, tím se zrychlí pohyb po zadávacích polích na formulářích dokladů pomocí tabelátoru.


Oprava Při generování zajištění valutové došlé objednávky se i přes nastavení řady pro generování vydané objednávky jako valutové v EUR vygeneruje vydaná objednávka v CZK.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba Incorrect syntax near ',' v zásobách za období při kombinaci nastavení:

V přehledu kmenových karet v přehledu zásoby za období vybraných položek (akce Přehledy pohybů -> Zásoby za období vybraných položek na všech skladech) při zadání časového rozmezí a intervalu, dále na druhé záložce při výběru druhu rozpadu dle řady dokladů a zaškrtnuto "Seskupit výstup". Při zobrazení detailu přehledu se zobrazila chyba


Oprava Pokud byla na doklad zařazena položka pomocí množstevního editačního pole pod přehledem stavu skladu nebo pokud byla zadána výběrem při označení více položek, tak se nepřenesl na položku dokladu externí atribut ze skladové/kmenové karty. Opraveno.


Oprava V editorech čárového kódu (TabBarCodeZbo), ceny kmenové karty (TabNC) a editorech ceny a slevy k položce návazné skupiny karet (TabSOZNaCeny, TabSOZNaSlevy) nebylo možné pro nový záznam vyplňovat externí atributy. Bylo nutné záznam nejprve uložit a teprve potom externí atributy vyplňovat. Opraveno.


Oprava Pokud vznikla faktura generováním z došlé objednávky a výdejky, tak pokud je zároveň v globální konfiguraci používán kurz DPH kurz faktury, tak se na vygenerovaném dokladu faktury objevil kurz DPH 1 na místo kurzu z hlavičky. Opraveno.Verze 2.0.2018.0601 ze dne 19.07.2018

Oprava Na vydanou objednávku generovanou z došlé objednávky nefungoval přenos externích atributů hlavičky a položky (externí atribut se nepřenesl z došlé na vydanou objednávku).

Opraveno.


Oprava V případě spojeného profilu např. výdejky a faktury se na fakturu nepřenášela textová položka z došlé objednávky. Při generování bez spojeného profilu se textová položka přenášela.

Opraveno.Verze 2.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Novinka Stejně jako se kopírují externí atributy hlavičky a položky z DOBJ např. do výdejky, bylo přidáno kopírování externích atributů i směrem do DOBJ, tedy např. z nabídky do došlé objednávky. Platí i pro textové položky.


Novinka Organizace - doplněna možnost nastavit Způsob dopravy, který se vyplní při zadání organizace do hlavičky dokladů skladů, nákup a prodeje. Přednost má hodnota nastavená v organizaci zadané do pole Místo určení. Organizace s neprázdnou hodnotou má přednost před nastavením na řadě dokladů. Při generování dokladů má přednost neprázdné nastavení na zdrojovém dokladu před nastavením na organizaci Místo určení, Organizaci i na řadě cílového dokladu. Při položkovém převodu se jednou dotažený, nebo ručně zadaný způsob dopravy na cílovém dokladu nemění. Kopie dokladů přebírá hodnotu vždy ze zdrojového dokladu, a to i když není zadaná.

Poznámka: V souvislosti s tímto rozšířením možností nastavení Způsobu dopravy se tedy sjednotilo přebírání nastavení při generování dokladů, tj. ctí se vždy neprázdná hodnota na zdrojovém dokladu. Dosud se s výjimkou generování z došlých objednávek respektovalo nastavení na řadě cílového dokladu.


Novinka Ve funkci pro generování objednávek je ve formuláři k dispozici tlačítko "Aktualizace rozpadu plánované výroby".

Uživatel může stisknutím této funkce provést aktualizaci rozpadu plánované výroby nad výrobním plánem.


Oprava Při kopírování kmenové karty se v případě duplicity generovaného čárového kódu zobrazovala chyba "Na záznam jsou navázány další údaje - nelze smazat !" s odkazem na TabSazbyDPHZbo. Kopie karty se ale vytvořila, aniž by byl uživatel informován, že se kvůli duplicitě nekopíroval čárový kód.

V takovém případě se kopie provést neměla a mělo dojít k odmazání všech vytvářených náležitostí cílové karty a to včetně sazeb DPH, což v těchto případech havarovalo a díky tomu v rámci kopie nedošlo k požadovanému smazání cílové karty.
Opraveno. Kopie se v tomto případě nevytvoří a uživatel je informován, že to bylo z důvodu duplicity generování čárového kódu.Verze 2.0.2018.0500 ze dne 22.05.2018

Novinka Před smazáním položky došlé objednávky, která má navázán již např. doklad výdejky, byl přidán dotaz, zda takovou položku opravdu smazat. Dříve se položka smazala bez dotazu.


Oprava Akce "Najdi doklad" v mnoha případech nenacházela správný doklad a zároveň v souvislosti s tím mohlo docházet k zamrznutí stromu přehledu. Chyba se objevila v Heliosu u verze cca 2 měsíce zpět. Opraveno.


Oprava Pokud existuje cenová úroveň s hodnotou TabCisNC.CenovaUroven = 0, způsobuje to při importu XML kmenových karet chybu v INSERTU incorect syntax near ")".

V nově vygenerované DB jsou cenové úrovně číslovány od 1, lze to ale upravit na 0. Problém je už ve vyexportovaném XML. Opraveno.


Oprava V profilech pro generování návazných dokladů byly z pole "Druh pohybu" odstraněny hodnoty vstupních dokladů. Tyto hodnoty nebylo možné použít (uložit), pro uživatele to byl jen matoucí údaj. Opraveno.Verze 2.0.2018.0412 ze dne 27.04.2018

Oprava Zpomalení realizace pohybových dokladů, zpomalení generování zajištění DOBJ. Mohlo vést až k zablokování HELIOS Orange. Opraveno.Verze 2.0.2018.0411 ze dne 25.04.2018

Novinka V přehledu Zajištění došlé objednávky č. 1033 byla doplněna vazba Dodavatel podle zajištění došlé objednávky, kde je možné trvale zobrazit dodavatele. Tato nová vazba byla přidána proto, jelikož existuje vazba Dodavatel z přípravy zajištění, kde se dodavatel nezobrazí trvale (za určitých okolností se nezobrazí nebo se po určité době vymaže, důvodem je vazba na dočasnou tabulku). Řešit to trvalým způsobem v původní vazbě nebylo možné, proto byla přidána vazba nová, která se chová následovně:

Pokud existuje již zajištění došlé objednávky vydanou objednávkou, zobrazí se číslo organizace z hlavičky vygenerovaného dokladu.
Pokud neexistuje, hledá se číslo organizace z přípravy zajištění (existuje v případě, že uživatel v zajištění přes editaci otevřel přípravu, případně tam doplnil změny, a dále existuje v průběhu generování zajištění. Pak je záznam z přípravy zajištění smazán).
Pokud neexistuje ani záznam v přípravě zajištění, vybere se záznam navázaný z kmene jako Aktuální dodavatel.
Poznámka – Došlá objednávka může být teoreticky zajištěna více doklady, pokud bude existovat více vydaných objednávek na různé dodavatele, zobrazí se pouze jeden z nich.


Novinka Externí atributy hlavičky a položky došlé objednávky v řešení se nově přenášejí do návazných dokladů, které jsou z došlé objednávky vygenerovány. Externí atribut musí mít zatržen parametr kopie a musí být založen jak ve zdrojové tabulce, tak i v té cílové.
  • TabDosleObjH02 -> TabDokladyZbozi
  • TabDosleObjR02 -> TabPohybyZbozi

Příští verze bude řešit kopii externích atributů i směrem do dokladu došlé objednávky.

  • TabDokladyZbozi -> TabDosleObjH02
  • TabPohybyZbozi -> TabDosleObjR02


Novinka Na profil generování návazných dokladů pro došlé objednávky přibyl atribut Ignoruj vybrané parametry. Atribut je aktivní v případě, že je zatržen již existující atribut Hromadné generování.

Díky novému atributu je možné z více došlých objednávek generovat jeden návazný doklad, a to i v případech, že se na vybraných došlých objednávkách neshodují hlavičkové atributy: Zaměstnanec, Vozidlo, Kontaktní zaměstnanec, Kontaktní osoba, Způsob dopravy, Popis dodávky a Forma úhrady.


Novinka Úprava u atributu Množství na DO k vyřízení:

Zobrazuje množství zboží na došlých objednávkách k řešení, pro které neexistuje výdejka nebo je výdejka nerealizovaná. Pro sklad, ze kterého byla pořízena položka na doklad, navíc platí, že jsou do tohoto množství připočteny i kusy, které nejsou zajištěny žádným skladem (nerozhodne-li uživatel změnou zajištění jinak, bude primárně zajišťováno toto množství ze skladu, ze kterého byla položka zařazena na doklad).


Novinka V položkách došlých objednávek byl doplněn sloupec Akce, který zobrazuje název akce z tabulky TabAkce, což je přehled č. 324 zobrazitelný ve stromu přehledů jako podpřehled Kmenových karet.


Oprava Při importu XML zprávy do dokladu Oběhu zboží se mohla objevovat chyba importu v souvislosti s desetinnou čárkou. Opraveno.


Oprava Pokud je na dokladu zařazena jedna nebo více položek, nebyl v přehledu skladu při editaci kurzor na první položce zařazené na dokladu, ale byl na první položce přehledu Sklad. Opraveno.


Oprava Pokud se u dokladů zadává v okénku Množství pod přehledem Položky, nedochází k obnově v přehledech a zadaná hodnota se naopak obnoví zpět na původní hodnotu. Pokud se následně udělá obnova přehledu Položky a obnova přehledu Sklad, objeví se na všech 3 místech správně nově zadaná hodnota. Takto se to chová bez ohledu na to, zda jsou přehledy Položky a Sklad na jedné záložce, nebo na dvou samostatných záložkách.

Na došlých objednávkách funguje políčko Množství pod přehledem Položky korektně, ale nefunguje správně políčko Množství pod přehledem Sklad v případě, že jsou přehledy rozdělené na 2 záložky. Zde nesprávně dojde k zavření editoru po zadání hodnoty a stisku klávesy Enter.
Opraveno.Verze 2.0.2018.0403 ze dne 18.04.2018

Oprava Po realizaci příjmu se u verze 2.0.2018.0402 automaticky nenaplnila tabulka jednotkových cen a bylo nutné ručně spustit kontrolu jednotkových cen. Opraveno.

V případě metody skladové evidence FIFO dochází v některých případech při spuštění kontroly jednotkových cen ke zprůměrování. Spouštění kontroly jednotkových cen je nouzové řešení, doporučujeme tedy aktualizaci verze na .0403 nebo vyšší, aby se pokud možno maximálně omezilo spouštění této pomocné akce. Po aktualizaci na verzi 2.0.2018.0403 nebo vyšší se může stát, že může být spuštění kontroly jednotkových cen ještě jednou požadováno, bude však stačit tuto kontrolu provést už jenom jednou.


Oprava Ve verzích 2.0.2018.0400 a 2.0.2018.0402 byla chyba v editoru položky storna výdeje. Vedle pole CC evid. požadovaná bylo v dřívějších verzích tlačítko se třemi tečkami na dotažení evidenční ceny, které v uvedených verzích chybělo. Tlačítko bylo vráceno zpět. Dále bylo v uvedených verzích na stejném místě tlačítko se třemi tečkami, které zobrazilo tabulku #TabZdrojCeny. Bylo odstraněno, protože zde nemá být.Verze 2.0.2018.0400 ze dne 09.04.2018

Novinka V globální konfiguraci a v lokálních uživatelských konstantách je možné nastavit, aby se přehled Sklad zobrazoval na dokladech na samostatné záložce.


Novinka Přidán splitter (posouvání) mezi přehledy textové a klasické položky.


Oprava V dokladech nefungoval správně fokus na položku v kombinaci s rychlým filtrem popř. v kombinaci se spuštěnou externí akcí.

Dále u došlých objednávek kurzor správně nefungoval při listování mezi doklady.
Opraveno.


Oprava Pokud bylo pro zadání položky na doklad použito pole Množství pod přehledem stavu skladu, tak kurzor nezůstal na zadávané položce. Opraveno.


Oprava Opraven fokus položka dokladu x službová položka.


Oprava Byla opravena chyba ve vyhodnocení výsledku importu, která měla za následek, že se importované soubory nerušily, přestože bylo odpovídající nastavení zaškrtnuto.


Oprava Pokud je na dokladu zařazena jedna nebo více položek, nebyl v přehledu skladu při editaci kurzor na první položce zařazené na dokladu, ale byl na první položce přehledu sklad. Opraveno.


Oprava Množství, které odpovídá zbývajícímu požadavku k řešení došlé objednávky bylo dosud i vstupem pro výpočet porovnání plánovaných a skutečných nákladů a kalkulací. Pokud došlo k vygenerování výrobního plánu, nebylo možné tyto funkce korektně spouštět, protože se výpočet provedl pro nulový počet kusů.

Nyní se tedy v těchto funkcích připočítá i zaplánované množství.


Oprava Na zrealizované výdejce i příjemce bylo možné přidávat i mazat výrobní čísla. Opraveno.


Oprava Načtení EDI zpráv z přehledu zpráv akcí Převod končilo chybou i v případě, že převod proběhl v pořádku. Chyba byla odstraněna.


Oprava Položkový převod s editací - tlačítka "Převod bez editace" a "Ukončit" zmizela. Opraveno.


Oprava Při položkovém převodu mezi doklady (např. ve faktuře vydané převod položek z expedičního příkazu) se u druhého a dalšího převodu obracelo znaménko v přebírané hodnotě do pole "Úprava cen (%)" bez ohledu na to, jaká úprava cen byla zvolena v přehledu "Stanovení úpravy ceny při převodu", který se zobrazuje, pokud je ve zdrojovém a cílovém dokladu rozdílná hodnota "Úprava cen (%)". Opraveno.Verze 2.0.2018.0006 ze dne 28.02.2018

Oprava Byla opravena chyba ve vyhodnocení výsledku importu EDI Inhouse, která měla za následek, že se importované soubory nerušily, přestože bylo odpovídající nastavení zaškrtnuto.


Oprava Pokud bylo pro zadání položky na doklad použito pole Množství pod přehledem stavu skladu, tak kurzor nezůstal na zadávané položce. Opraveno.


Oprava U převodů mezi doklady se chybně nectila kontaktní osoba ze zdrojového dokladu. Přepisovala se přednastavenou kontaktní osobou u organizace. Opraveno.


Oprava V přehledech kmenové karty, stav skladu, vyráběné dílce a nakupované materiály nedržel kurzor na správné položce při přepnutí mezi přehledy. Opraveno.


Oprava U položek pořízených opakovaným výběrem na doklad nedržel kurzor po editaci takové položky na řádku opravované položky (odskočil na jinou položku). Opraveno.


Oprava Při převodu dokladů se v určitém případě nerespektovala měna na zdrojovém dokladu. Dělo se to v případě, že na dokladu je organizace s přednastavenou měnou a u zdrojového dokladu je zvolena jiná měna. Kurz a částky byly převzaty správně. Opraveno.


Oprava V dokladech, pokud je aktivována záložka služby, nefungovalo pole množství a čárový kód pro zadávání položky. Opraveno.Verze 2.0.2018.0004 ze dne 06.02.2018

Novinka Obnovena funkcionalita tlačítek Výběr a Opakovaný výběr v akci "Zadávání položek Ctrl+S" v dokladech oběhu zboží pro výběr položek na doklady zablokovaná od verze 2.0.2017.1000.


Oprava Pokud uživatel pořizoval PONx přímo v editorech dokladu skladu, celního skladu, či faktur hned v rámci pořízení nového dokladu (F2) pomocí akce (Ctrl+Alt+I), přiřadily se tyto PONx k dokladu, na kterém stál v přehledu, nikoliv k nově pořízenému dokladu. Opraveno.


Oprava Při použití přehledu výrobních čísel číslo 75 v uživatelském soudečku nebo ve workflow docházelo k chybě Access violation. Opraveno.


Oprava V editoru Skladové karty byly odstraněny tyto nedostatky:
  • v přehledu Ostatní měrné jednotky se nezobrazovaly MJ zavedené k dané kmenové kartě. Místo toho se zobrazovaly a zde také i daly založit MJ ke kartě, která měla stejné ID jako bylo ID stavové karty.
  • pokud se při fokusu na záložce 2, nebo 3 pokusil uživatel posunout na následující nebo předcházející skladovou kartu v přehledu, program nahlásil chybu: Field 'MnozstviUmisteni' not found a nebylo možno dále pokračovat v činnosti

Opraveno.Verze 2.0.2018.0002 ze dne 22.01.2018

Oprava U verze 2.0.2018.0001 se objevila chyba Access violation při editaci položky dokladu v momentě aktivování nevýchozí záložky. Chyba se projevovala jen u zákazníků, kteří nemají licenci na výrobní čísla. Po potvrzení chyby je možné pokračovat dále, chyba se zobrazuje opakovaně. Opraveno


Oprava Při pokusu o export zpráv formátů „EDITEL®-XML 2002 (export)“ a „EDITEL®-XML 9/2004 (export)“ se zaškrtnutým „Pouze realizované doklady“ docházelo k ukončení zpracování s výpisem chyby. Chyba byla opravena.Verze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Oprava Na výdejce se v editoru položky v přehledu aktivovaném akcí "Rozpis dílčích umístění" v místní nabídce neobjevovala akce "Návrh rozpisu umístění" v případě, že nově zakládaná položka ještě nebyla uložena. Opraveno


Oprava Na položky dokladu je při vložení položky na doklad zapisován údaj o případné existující ceníkové akci.

V určitých případech docházelo ke smazání tohoto údaje (např. dohledána cena z návazných skupin karet NSK, kdy pro rozhodné množství cena v NSK zadána byla a v akci pro toto množství zadána cena nebyla). Smazání akce z položky se ukázalo být nežádoucí, jelikož při následné změně množství položky např. z 0 na 1, které již odpovídá množství v akci, se již IDAkce nevrátilo a nedotáhla se tedy správná cena dle akce, ale ponechala se původní z návazné skupiny karet. Opraveno


Oprava Schválení expedičního příkazu nezamklo editaci položek. Dále pouhé zadání data splnění u vydaných objednávek zamklo editaci položky, což není správně - zamčení má proběhnout až při zadání příznaku schválení. Opraveno.


Oprava Na položkách dokladů se v editoru nevyplňovaly hodnoty Množství k dispozici a Mn.dispo. po výdeji. Dále se v editoru položky nesprávně vyplňovala hodnota Mn. na skl. (Množství na skladě) - propisovalo se zde množství zadané na položce. Obě chyby opraveny.


Oprava Pokud nejsou na dokladu výrobní čísla, je opět výchozí záložka „Stav výrobních čísel“ jako bylo dříve. Chybně bylo výchozí „Výrobní čísla položky“ - opraveno.


Oprava Pokud se změnil v přehledu skladových karet položek, z něhož se vybírají položky do dokladu, přednastavený sklad na jiný, neprovedl se následně přenos označených položek do dokladu. Objevilo se procesní okno, ale zůstalo prázdné. Po odchodu z okna se položky na doklad nepřidaly. Opraveno
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export