Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Oběh zboží - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2017.1300 ze dne 28.12.2017

Novinka Pokud se v přehledu Kmenové karty vybere jedna karta a zvolí se akce kopie, zobrazí se kopírovací formulář. Zde se v poli registrační číslo (v závislosti na nastavení autočíslování na příslušné skupině karet) přednabídne nejbližší vyšší číslo, které je pro danou skupinu karet unikátní. Může však nastat situace, kdy mezitím zvolí akci kopie jiný uživatel, kterému je přednabídnuto totéž registrační číslo. Také může takovou duplicitu způsobit uživatel, pokud sám zadá do pole registrační číslo hodnotu, která již pro danou skupinu karet existuje u některé stávající kmenové karty. Doposud na takovou duplicitu nebyl uživatel řádně upozorněn a kopie se nezdařila. Opraveno. Při potvrzení formuláře kopie kmenové karty tlačítkem OK je provedena kontrola duplicity. V takovém případě je zobrazena informační hláška, do pole registrační číslo je přednabídnuta jiná, unikátní hodnota a uživatel může kopii potvrdit, nebo zadat jiné registrační číslo.


Oprava U cenotvorby typu návazných skupin karet přestalo fungovat dohledávání ceny na vstupních dokladech. Opraveno.


Oprava Upozornění nastavené u organizace se při položkovém převodu více dokladů stejné organizace chybně zobrazovalo opakovaně. Opraveno


Oprava Při zadání nového výrobního čísla má být výchozí pole s výrobním číslem, nikoliv množství. Opraveno.Verze 2.0.2017.1201 ze dne 20.12.2017

Oprava Převod položek s editací přestal ve verzi 2.0.2017.1200 fungovat. Opraveno.Verze 2.0.2017.1200 ze dne 17.12.2017

Novinka U dodatečných souvisejících nákladů se doposud přednabízela všechna období stavu, což bylo nepřehledné. Nově se přednabídnou období stavu jen za aktuální rok dle zvoleného období.


Novinka Zrevidovány výchozí sestavy. Především šlo o přidání často používaných sloupců u desítek nejpoužívanějších sestav.


Novinka Pokud je na externím atributu nastaveno "kopírovat", tak se jeho hodnota kopíruje z kmenové nebo skladové karty na položku DOBJ, pokud existuje na položce DOBJ externí atribut se stejným názvem. Nekopíroval se ale na doklady generované profilem z DOBJ - opraveno.


Oprava Nově vytvořený externí atribut typu BIT se ve výchozím editoru zobrazoval úplně dole. Opraveno.


Oprava U dokladů u kontaktních osob zmizela od verze 2.0.2017.1000 akce "Všechny kontaktní osoby". Akce se má zobrazovat jen v případě, že je přehled předfiltrovaný(organizace má zadánu alespoň jednu kontaktní osobu). Opraveno.Verze 2.0.2017.1017 ze dne 05.12.2017

Oprava Pro vstupní doklady (příjemky, vydané objednávky, přijaté faktury) se od verze 2.0.2017.1000 přestaly v editoru hlavičky dokladu nabízet nabídky typu Nabídkový ceník. Opraveno.


Oprava U částečného storna dokladu, kdy prvním dokladem byla vystornována část a druhým dokladem i zbytkové množství položky, tak v některých velmi specifických a ojedinělých případech, mohla být částka dokladu vypočtena nesprávně. Aktualizace cenotvorby nebo pouhý vstup do editace položky nesrovnalost opravila. OpravenoVerze 2.0.2017.1016 ze dne 29.11.2017

Oprava Pokud byla použita funkcionalita Def. OK, nepřednabídnul se při vytváření příštího nového dokladu výběr řad pro nový doklad a automaticky se vybrala řada, ve které byl vytvořen předchozí doklad. Opraveno.


Oprava U návazných skupin karet nefungovalo při založení více kmenových karet akce nastavení slev. Opraveno.


Oprava Uživatelské editory, doklady oběhu zboží a fakturace. V přehledu Sklad nefunguvalo vyhledávání dle čárového kódu. Opraveno.


Oprava Pokud nebyla licence na výrobní čísla, zobrazovalo se při vstupu do editoru skladové karty upozornění, že výrobní čísla nejsou instalována.

Přehled Stav výrobních čísel není instalován - nemůže být zobrazen!
Opraveno.Verze 2.0.2017.1015 ze dne 23.11.2017

Novinka Akce zaokrouhlení nad hlavičkou dokladu nepracovala od verze 1000 u níže uvedených atributů správně. Tyto atributy nešlo cíleně měnit. Navíc, pokud byl editor vyvolán a bylo potvrzeno ok, aniž by byla zadaná nějaká změna, tak se nesprávně nastavilo zaokrouhlení vždy na jednotky. Opraveno.

Zaokrouhlení dokladu Pozice zaokrouhlení DPH - Hlavička Pozice zaokrouhlení DPH - Položky


Oprava Od verze 1000 byla na kmenovou kartu nesprávně přidána celní nomenklatura předchozí rok (TabKmenZbozi.CelniNomenklaturaPR, TabKmenZbozi.DopKodPR a TabKmenZbozi.SZPR). K evidenci celní nomenklatury předchozího roku však slouží atributy TabKmenZboziDodatek.CelniNomenklaturaOld, TabKmenZboziDodatek.DopKodOld a TabKmenZboziDodatek.SZOld.

Nové atributy budou odstraněny z editoru kmenové karty i z databáze. Pokud již byl atribut vyplněn, bude před smazáním jeho hodnota propsána do atributu původního. Editace celní nomenklatury předchozího roku tak bude fungovat stejně jako dříve pomocí akce "Recyklační příspěvek / Další údaje".


Oprava Od verze 2.0.2017.1000 se mohlo stát, že přestal být vidět atribut Hmotnost na kmenové kartě na záložce Vlastnosti. Dělo se především v případě, že zákazník nemá v licenci modul Intrastat. Opraveno.Verze 2.0.2017.1013 ze dne 14.11.2017

Oprava Pokud byla od verze 1000 vytvořena řada dokladů z předfiltrovaného přehledu, který se objevuje při výběru řady při pořizování dokladu, nemusí být na řadě správně vyplněn atribut "Druh cenotvorby" (vstup, výstup, bez rozlišení). Opraveno. Navíc v rámci aktualizačního skriptu proběhne kontrola, která nesprávně nastavený atribut "Druh cenotvorby" opraví.Verze 2.0.2017.1010 ze dne 08.11.2017

Oprava Od verze 2.0.2017.0201 z 10.2.2017 je možné použít akci "Zruš storno a původní doklad" nově i pro doklady, které nejsou generovanými storny, tj. doklady vytvořené položkovým převodem. Platí pro storna příjmu i výdeje. Nefungovala zde ale správně kontrola a v některých případech bylo nesprávně umožněno smazat storno a původní doklad. Chyba byla opravena.

Jde o případy, kdy storno bylo vytvořeno položkově a na stornu byla přidána nebo odebrána položka. Pokud by existovala jediná položka, kde by nesouhlasilo množství vazebních položek, zafungovala kontrola správně a doklady se nesmazaly. K nežádoucímu smazání došlo v případě, kdy byla na storno dokladu přidána nebo ubrána položka a smazání nebránila žádná jiná ze seznamu kontrol.
Důsledkem toho může funkcionalita stavu skladu k datu napočítávat u příslušných položek nesprávné hodnoty. Tedy jde pouze o funkcionalitu stavu skladu k datu - stavové hodnoty např. množství a finanční stav + další související údaje jsou na skladě správně. U dodavatele systému je k dispozici na vyžádání definovaný přehled, příp. skript, kterým je možné zobrazit přehled položek, které se mohly vyskytnout na nesprávně smazaných dokladech. Tj. zobrazí to nesrovnalosti ve stavech položek na skladu k datu. Neexistuje jednoznačný nástroj na to, jak detekovat, že nesrovnalost je právě výsledkem výše popsané chyby.
Definovaný přehled/skript zobrazí i korekční množství, korekční finanční stav a korekční částka SN. U těchto položek je pak třeba v poslední skladové uzávěrce přes opravu provést korekci množství, finančního stavu a částky SN podle zobrazených hodnot. Stav skladu k datu pak bude zobrazovat správné hodnoty i u položek, kde došlo k rozdílu. Provedené korekce mají dopady i do účtování skladu, je třeba řešit je interními účetními zápisy.


Oprava Od verze 2.0.2017.1000 chyběla v nabídce Akce nad editorem hlavičky dokladů v oběhu zboží volba "Aktualizace slev" a volba "Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby položky" nefungovala správně. Volby v nabídce byly zpřeházené. Opraveno do stavu před touto verzí.


Oprava Na položkách dokladu nefungovalo optimálně horizontální zabalení oblasti položek - oblast položek skladu se neroztáhla na celou šířku okna. Opraveno.


Oprava Skupina účetních kódu na skladové kartě na záložce Kmen zboží a podzáložce Dodatky - nezobrazovala žádné údaje - opraveno.Verze 2.0.2017.1007 ze dne 25.10.2017

Oprava Při dokladovém převodu např. z výdejky na fakturu se u verzí 2.0.2017.1000 a 2.0.2017.1002 zobrazovalo chybové upozornění "Incorrect syntax near 'SETsleva'. Opraveno.Verze 2.0.2017.1002 ze dne 16.10.2017

Oprava Pokud není součástí licence submodul pro různé měrné jednotky, objevovala se při editaci kmenové karty zbytečně informační hláška, že licence není zakoupena. Opraveno.


Oprava V otevřeném dokladu příjemky, výdejky, faktury přijaté nebo vydané nebylo možné spustit volbu Akce, Intrastat a PONx.Verze 2.0.2017.1000 ze dne 11.10.2017

Novinka Došlo k významným změnám v editorech a terminologii modulu Oběh zboží. Podrobnosti naleznete v Poradně
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Důležité_změny_ve_verzi_vydané_po_8.10.2017_-_Poradna_(CZ)


Novinka Úprava u atributu "Množství na DO k vyřízení":

Zobrazuje množství zboží na došlých objednávkách k řešení, pro které neexistuje výdejka nebo je výdejka nerealizovaná. Pro sklad, ze kterého byla pořízena položka na doklad, navíc platí, že jsou do tohoto množství připočteny i kusy, které nejsou zajištěny žádným skladem (nerozhodne-li uživatel změnou zajištění jinak, bude primárně zajišťováno toto množství ze skladu, ze kterého byla položka zařazena na doklad).


Novinka Zadávání položek na doklad pomocí Ctrl+S (Zadávání položek) - upraveno dohledávání ceny z ceníku tak, aby fungovalo stejně jako při zadávání položky ze skladu. V některých případech se stávalo, že při zadání položky ze skladu se cena dohledala, ale při zadání položky přes Ctrl+S se cena nedohledala. Konkrétně šlo např. o případ, kdy byla v ceníku zadaná Cena s DPH.


Oprava V přehledu došlých objednávek se zobrazovala chyba při zobrazení atributu "Stav vykrytí". Opraveno.Verze 2.0.2017.0506 ze dne 20.09.2017

Novinka Při hodnotě spotřební daně na položce dokladu větší nebo rovné 10000 Kč končil tisk dokladu chybou přetečení. Opraveno.Verze 2.0.2017.0500 ze dne 05.06.2017

Oprava Hromadná změna slevy u položek dokladů oběhu zboží nepracovala správně. Po provedení změny byl nastaven příznak nesprávně na "Automatem", mělo tam být nastaveno "Ručně". Při následné editaci tak docházelo k vymazání slevy. Opraveno.Verze 2.0.2017.0303 ze dne 06.04.2017

Oprava Při smazání došlé objednávky nedocházelo ke smazání dat z tabulek externích sloupců. Opraveno.Verze 2.0.2017.0300 ze dne 31.03.2017

Novinka V automaticky počítaných sloupcích Stav v hlavičkách a položkách Došlých objednávek (v řešení) byly prohozeny názvy 2 hodnot stavů tak, aby odpovídaly skutečnosti:
  • 7 - původně: Částečně kryto/k expedici, nyní: Částečně k expedici
  • 8 - původně: Částečně k expedici, nyní: Částečně kryto/k expedici


Novinka Došlé objednávky nově umožňují export do XML.


Novinka Výkaz lihu - Rozdělení vlastních hash id u XML zpráv pro značitele a distributora. Původně byla nesprávně stejná id, nově budou různá.


Oprava V došlých objednávkách funkce "Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby" spustitelná přes akce nad hlavičkou dokladu. Funkce nepracovala správně - neuměla propsat sazbu DPH z hlavičky na položky dokladu. Nyní bude logika stejná jako je u expedičních příkazů. Opraveno


Oprava Na příjemce je možné zadat související náklady za doklad procentem z nákupní ceny. Za určitých okolností však nastával nežádoucí stav, kdy výsledné částky SN nebyly řádně zaokrouhleny na celé haléře, což způsobovalo problémy v účetnictví. Opraveno.


Oprava V návazných skupinách zboží funkce z místní nabídky "Nastavení slev ve skupině" přestala fungovat správně.

1) Změna "Druh slevy" nefungovala.
2) Pokud mělo dojít k úpravě "Slevy", tak to ovlivňovalo i "Druh slevy", i když "Druh slevy" nebyl zaškrtnut pro změnu.

Opraveno


Oprava Do položek došlých objednávek byl doplněn chybějící kód PDP.


Oprava Pokud byl z došlé objednávky generován doklad přes profil, kde byl zároveň i návazný profil, nepřenesla se pro doklad výdejky/faktury v návazném profilu výrobní čísla. Opraveno.


Oprava Pokud se zařadí na doklad položka, která má ve Zboží a služby či skupině zboží zadanou sazbu DPH se zaškrtnutou volbou "Přenesení daňové povinnosti", pak tato položka nebude mít příslušnou procentní sazbu DPH uvedenu v poli "Sazba DPH", ale v poli "Sazba DPH pro PDP a samovyměření" - uplatní se tedy tzv. režim přenesení daňové povinnosti (na výstupu), či režim samovyměření (na vstupu). Uplatnění tohoto režimu je však možné jen v případě, že je na hlavičce dokladu zadána organizace a tato organizace má nastaveno DIČ pro zemi, která je nastavena jako vlastní. Stejná metodika však nefungovala v případě, kdy se v editoru dokladu spustí akce "Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby", neboť tato akce uplatňovala režim PDP/samovyměření i v případě, že organizace na hlavičce nemá DIČ - opraveno. Stejná metodika nefungovala také v případě, kdy se provádí položkový převod mezi doklady nebo generovaný převod dokladu. I v těchto případech docházelo k tomu, že byl režim chybně uplatněn v případech, kdy na cílovém dokladu byla zadána organizace bez DIČ - opraveno.


Oprava Při převodu mezi doklady se mohla objevit hláška Nalezena odlišná % sazba DPH shodného druhu a změnil se režim ze samovyměření na normální sazbu DPH.

Opraveno. Problém nastával při samovyměření u zahraničních DIČ.Verze 2.0.2017.0203 ze dne 23.02.2017

Novinka Objem lihu bude nově zaokrouhlován na 3 desetinná místa. Původně byl zaokrouhlován na 4 desetinná místa, což vracelo chybu při importu do aplikace celní správy.Verze 2.0.2017.0202 ze dne 22.02.2017

Oprava Pokud se zadávají na položkách příjemky související náklady tak, že se opakovaně otevírá editor SN pro jednotlivou položku a současně se zadává i SN pro označené položky či celý doklad, mohla za určitých okolností nastat chyba, kdy SN nejsou zadány tak, jak uživatel požadoval. Opraveno.


Oprava V globální konfiguraci je v sekci Oběh zboží - Související náklady možné nastavit procentní výši SN, která se má automaticky přednabízet na položce příjemky v editoru souvisejících nákladů. Tato funkcionalita nefungovala. Opraveno.Verze 2.0.2017.0201 ze dne 11.02.2017

Novinka Při kopii dokladu oběhu zboží se bude provádět ověření spolehlivosti plátce.


Novinka Hlavičky dokladů oběhu zboží mají kontrolu, která testuje, zda má daný uživatel práva na příslušnou řadu dokladů. Pokud uživatel právo zápisu nemá, hlásí chybu: Nemáte právo zápisu pro druh dokladu oběhu zboží. Do hlášky je nově doplněno, na které dokladové řadě vzniknul problém s právy uživatele. V některých případech např. v souvislosti s modulem výroba nebylo snadné zjistit, o kterou řadu dokladu se jedná - nemusí se totiž jednat jen o řadu nově generovaného dokladu, ale může jít i o doklad, který má nějakou svouvislost a v momentě generování jiného dokladu se do něj propisuje nějaký související údaj.


Novinka V přehledech oběh zboží, příjemky, výdejky lze nad realizovaným stornodokladem zvolit akci zruš storno a původní doklad. Za určitých okolností však tato akce dokladovou dvojici storno a původní doklad nezruší a ohlásí chybu. Toto chybové hlášení bylo mnohoznačné, upraveno, chybová hláška byla rozdělena na více konkrétních chybových hlášení odpovídajících jednotlivým příčinám chyby.


Oprava Sloupce Množství z faktur... v hlavičkách a v položkách došlých objednávek se v případě, že faktura k dané došlé objednávce vzniká následným generováním z výdejky, neaktualizovaly. Opraveno, data zpětně opravena.


Oprava Při generování výrobního plánu z Došlé objednávky přes Zajištění objednávky – Generuj zajištění (Plánem výroby) se nepřenášela poznámka z položky. Opraveno.Verze 2.0.2017.0001 ze dne 18.01.2017

Novinka Aktualizace DPH na dokladu např. u faktury přijaté (pomocí volby Akce - Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby...), nezafunguje při doplnění sazby stejně, jako když je položka ručně založena na doklad. Neprovedou se kontroly, zda lze dohledanou sazbu vůbec použít. Tj. např. pokud se dohledá sazba, která již pro aktuální doklad platná není.


Oprava U vydaných objednávek, které neobsahují žádné položky, docházelo k přepsání stavu rezervace na "X" pokud se spustila ve Zboží a služby,Testy a aktualizace - kontrola množství k dispozici - a poté akce - Aktualizace stavu rezervace.

Opraveno.


Oprava Pokud je v globální konfiguraci nastaven název některého ze sedmi souvisejících nákladů delší než dvacet znaků, docházelo při generování dodatečných SN k chybě a doklad DSN zůstal s nulovou částkou.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export