Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Novela zákona o DPH - opravné daňové doklady - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

Novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění p.p., platná od 1. 4. 2019, přinesla změny v oblasti opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. § 44 byl zrušen a nahrazen § 46 a následujícími. Opravy se nově netýkají pouze pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, ale i v případě nedobytné pohledávky z důvodu exekuce nebo smrti dlužníka. Z hlediska kontrolního hlášení bude mít dopad i § 74a Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky.

Úpravy v Helios Orange

Upozornění Úpravy v Helios Orange budou uvolněny do distribuce cca 26.9.2019.

V Helios Orange byly provedeny tyto úpravy:

Vydané faktury

V přehledu vydaných faktur a dobropisů je nová akce Návazné doklady k opravnému dokladu. Použitím se otevře návazný přehled Návazné doklady k opravnému dokladu. Pomocí akce Přidat je možno vybrat opravované doklady (vydané faktury příp. dobropisy k dané organizaci). Akcí Odebrat je možno doklady odebrat. Akcí Oprava lze doplnit k navázanému dokladu informaci, o jaký opravovaný doklad se jedná.

K dispozici je nový tiskový formulář Opravný daňový doklad §46e. Umožňuje vytisknout požadované náležitosti dané v § 46e vč. opravovaných návazných dokladů k opravnému dokladu vč. informacích o identifikaci dokladu, sazbě DPH, základu DPH a částky DPH.

Kontrolní hlášení

Změny se týkají částí A.4. a B.2. Změny jsou účinné od 1.10.2019, tj. projeví se v kontrolním hlášení za 9/2019 nebo 3. čtvrtletí 2019 a následujících.

 • Úprava veřejného názvu sloupců v části:
  • A.4.: Opravy u nedobytné pohledávky
   • Nejedná se o opravu nedobytné pohledávky
   • Jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019
   • Jedná se o opravu podle § 46 a násl. ZDPH
  • B.2.: Opravy u nedobytné pohledávky
   • Nejedná se o opravu nedobytné pohledávky
   • Jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019
   • Jedná se o opravu podle § 74a ZDPH
  • C.: Opravy u nedobytné pohledávky
   • Nejedná se o opravu nedobytné pohledávky
   • Jedná se o opravu podle § 46 a násl. nebo § 74a nebo § 44 ZDPH
 • Změna xml formátu. Pro podání KH od 1.10.2019 se mění struktura XML:
  • "N" - nejedná se o opravu nedobytné pohledávky
  • "P" - jedná se o opravu podle § 46 a násl. nebo § 74a ZDPH (nová hodnota)
  • "A" - jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019.
 • Nový tiskový formulář Kontrolní hlášení DPH CZ (2019), systémové číslo -1544.


Upozornění Kopie všech daňových dokladů, u kterých byla provedena oprava základu daně a daně v případě nedobytné pohledávky nebo seznam těchto dokladů (jeho náležitosti sdělí finanční správa, zatím není k dispozici) s uvedením všech náležitostí uvedených na těchto dokladech (v souladu s § 46e), musí být přiloženy jako příloha k souvisejícímu daňovému přiznání k DPH (§ 46f odst. 2).
Tip Kopie daňových dokladů nebo seznam dokladů přiložíte jako přílohu k příslušnému daňovému přiznání k DPH akcí Dokumenty, kterou navážete příslušné soubory faktur nebo seznam. Povolené typy souborů jsou: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PDF, JPG, TXT a TXT/CSV. Dále je možné přiložit podepsané (formát PKCS#7) a komprimované (formát ZIP) soubory, vždy však jde o jeden podepsaný nebo jeden komprimovaný soubor některého z podporovaných formátů. Součet velikostí všech souborů přiložených v elektronické podobě (tzv. e-příloh) může být nejvýše 4000 kilobajtů.
Tip Rozlišení informace Opravy u nedobytné pohledávky, zda se jedná o "novou" opravu podle § 46 a násl. nebo § 74a ZDPH nebo "původní" o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019 provede program automaticky. Při "nové" opravě podle § 46 a násl. nebo § 74a ZDPH se opravuje i základ daně na rozdíl od původní opravy. Není tedy třeba definovat nové analytiky účtů DPH nebo používat nové daňové klíče. V případě nedobytné pohledávky z důvodu exekuce nebo smrti dlužníka je však nutno aplikovat analytiky účtů DPH pro insolvenční řízení nebo používat daňové klíče pro insolvenční řízení.

Metodika

V případě nedobytné pohledávky podle § 46 a následujících se (na rozdíl od původní úpravy dle § 44 v případě insolvence) se provádí oprava daně a nově i základu daně. Pouze v případě opravy podle původního § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019 se provádí oprava daně, nikoli základu daně.

Jakým způsobem se vytvoří opravný daňový doklad v případě nedobytné pohledávky podle § 46 a následujících? Z opravované faktury vygenerujete opravný daňový doklad v případě nedobytné pohledávky podle § 46 a následujících (většinou dobropis).

Tip Na rozdíl od opravy podle původního § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019 se neprovádí doplnění položky "storno" základu daně, ale dobropis/faktura se ponechá beze změn, případně se pouze opraví částky.

Doporučujeme do poznámky k dokladu přidat jednu z poznámek, podle toho, o jakou opravu se jedná:

 • Základní opravný daňový doklad
 • Opravný daňový doklad v případě změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem
 • Opravný daňový doklad v případě dodatečné opravy základu daně
 • Opravný daňový doklad při zrušení opravy základu daně

Případně doplnit další informace. Pokud existují další předchozí opravované doklady, použijete akci Návazné doklady k opravnému dokladu. Použitím se otevře návazný přehled Návazné doklady k opravnému dokladu. Pomocí akce Přidat je možno vybrat opravované doklady (vydané faktury příp. dobropisy k dané organizaci). Akcí Odebrat je možno doklady odebrat. Akcí Oprava lze doplnit k navázanému dokladu informaci, o jaký opravovaný doklad se jedná.

K dispozici je nový tiskový formulář Opravný daňový doklad §46e. Umožňuje vytisknout požadované náležitosti dané v § 46e vč. opravovaných návazných dokladů k opravnému dokladu vč. informacích o identifikaci dokladu, sazbě DPH, základu DPH a částky DPH atd.

Upozornění V případě nedobytné pohledávky z důvodu exekuce nebo smrti dlužníka je nutno použít původní kontace, kde jsou analytiky účtů DPH pro insolvenční řízení nebo používat daňové klíče pro insolvenční řízení.


Tiskový formulář

Pro tisk opravných daňových dokladů podle § 46 a násl. jsou k dispozici nový tiskový formulář Opravný daňový doklad §46e - Faktura EU (systémové číslo -1545). Tiskové formuláře obsahují část nazvanou Opravný daňový doklad v případě nedobytné pohledávky. Tiskne se:

 • Poznámka 1 z faktury
 • Údaje o navázaném dobropisu / faktuře
 • V případě navázání Návazných dokladů k opravnému dokladu se tisknou údaje k těmto dokladům vč. daňových údajů.


Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export