Nová čísla FÚ - reorganizace České daňové správy - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Reorganizace České daňové správy

Od 1.1.2013 došlo k reorganizaci České daňové správy. Zjednodušeně řečeno, kromě Specializovaného finančního úřadu se ostatní dosavadní finanční úřady staly územními pracovišti nově vzniklých finančních úřadů na krajské úrovni. Z dosavadních 199 finančních úřadů se stalo 14 finančních úřadů na krajské úrovni, viz Přehled 199 FÚ do 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských FÚ od 1. 1. 2013.

Podrobná zpráva viz změny v daňové správě od 1. 1. 2013 (Tisková zpráva).


Jaké jsou hlavní dopady pro vás - uživatele Helios Orange od 1.1.2013?

Protože k reorganizaci České daňové správy došlo s účinností od 1.1.2013, znamená to, že se veškeré dopady týkají i přiznání za rok 2012 (např. přiznání k DPH za prosinec 2012 nebo čtvrté čtvrtletí 2012), která odesíláte novým finančním úřadům již od 1.1.2013. Týká se i dodatečných přiznání nebo následného souhrnného hlášení!

 • Ověřte si prosím pro jednotlivé druhy daní (pozor i příslušnost pro nemovitostní daně) příslušnost k finančnímu úřadu a územnímu pracovišti FÚ.
 • Daňová přiznání (tvrzení) je nutno odesílat na nové finanční úřady na krajské úrovni, příslušnému územnímu pracovišti FÚ.
 • Je nutno používat nová čísla finančních úřadů při elektronickém odesílání daňových přiznání (tvrzení):
  • prostřednictvím zpráv z Helios Orange do aplikace EPO
  • vložením datové zprávy do datové schránky příslušného (nového) FÚ
 • Je nutno používat nové názvy finančních úřadů při tisku daňových přiznání (tvrzení)
 • Platby je nutno provádět na bankovní účty nových finančních úřadů
 • Při odesílání datových zprávy do datových schránek příslušných nových FÚ je nutno používat jejich ID datových schánek. Jsou v naprosté většině případů jiná než doposud!

Čísla finančních úřadů

Při odesílání přiznání k DPH, souhrnného hlášení a výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a je nutno mít od 1.1.2013 uvedeno správné nové číslo finančního úřadu a pro tisk i nový název finančního úřadu.

Seznam nových a starých čísel FÚ a územních pracovišť je uveden zde Převodový můstek. Svoje údaje můžete zjistit i na tomto odkazu po zadání Vašeho DIČ: Údaje o registraci - DPH.


Upozornění Protože je nově pole Číslo FÚ čtyřmístné, je nutno stáhnout novou verzi Helios Orange 2.0.2013.0105 nebo vyšší, kde je počet míst čísla finančního úřadu rozšířen.

Pro období DPH a souhrnná hlášení, která budete odesílat po 1.1.2013 je třeba nově nastavit v polích:

 • Číslo FÚ - povinný údaj - nové čtyřmístné číslo finančního úřadu
 • Finanční úřad (pro tisk výkazu) - povinný údaj pro tisk formulářem - nový název finančního úřadu
 • Číslo úz.pracoviště - nepovinný údaj - nové čtyřmístné číslo územního pracoviště finančního úřadu
 • Územní pracoviště - nepovinný údaj - nový název územního pracoviště finančního úřadu


Viz obrázek:

HeO MSI 048.jpg


Upozornění Protože je nově pole Číslo FÚ čtyřmístné, je nutno stáhnout novou verzi pluginu Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH - verze 2.0.2013.101 nebo vyšší, kde je počet míst čísla finančního úřadu též rozšířen.
Upozornění Pokud ponecháte původní třímístná čísla původních finančních úřadů, datové zprávy nebudou doručeny!

Formulář přiznání k DPH

Protože některé finanční úřady již vyžadují při doručení na tištěném formuláři přiznání k dani z přidané hodnoty nový formulář vč. údaje Územní pracoviště v, ve, pro, je možno jej vytisknout tiskovým formulářem, který lze stáhnout zde: stáhnout a naimportovat formulář. Kliknete na uvedený odkaz, stisknete tlačítko Otevřít, otevře se Helios Orange, přihlásíte se standardním způsobem a potvrdíte naimportovat definovaný formulář stiskem tlačítka Ano. Formulář Vám i na vyžádání zašlou pracovníci hotline zdarma - napište požadavek na formulář "nového přiznání k DPH" e-mailem na hotline.orange@assecosol.eu .


Upozornění Pro tisk tímto formulářem je opět nutno stáhnout novou verzi Helios Orange 2.0.2013.0105 nebo vyšší, kde je počet míst čísla finančního úřadu rozšířen. S nišší verzí Helios Orange nebude tento formulář fungovat.


Při tisku si na Období DPH, záložka 2 - Výkazy DPH, v poli Tiskový formulář nastavete dočasně tiskový formulář -21542 Přiznání k DPH vzor č. 17 (od 1.1.2011) územní.pr.


Od verze cca 22.1.2013 bude k dispozici nová verze Helios Orange, kde bude možno použít standardní nový formulář vzor č. 18.

Bankovní účty finančních úřadů

V souvislosti s reorganizací České daňové správy došlo mj. k významné změně bankovních účtů, na které bude třeba platit daňové povinnosti již od 1. 1. 2013.

Upozornění Prosím ověřte si a změňte čísla účtů, na které platíte daně, cla a další odvody !


                     PPPPPP-CCCCCCCCCC/0710


 • PPPPPP - předčíslí účtu (zůstává ve vetšině případů stejné)
 • CCCCCCCCCC - matriková část číslo účtu - od 1. 1. 2013 budou v naprosté většině případů jiná !
 • 0710 - kód banky (ČNB) - zůstává stejný.


Seznamy nových matrikových částí číslel účtu viz Úvodní informace jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013.


Nová čísla účtů si nastavte do bankovních spojení finančních úřadů, celních úřadů a dalších institucí v Helios Orange.

Informace o předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (kromě Specializovaného finančního úřadu] pro jednotlivé druhy daní naleznete zde: Seznam bankovních účtů finančních úřadů v úplném tvaru pro vybrané druhy daní (nejčastěji placených daní) platný od 1. 1. 2013.

ID datových schránek finančních úřadů

Zároveň se mění i ID datových schánek. Pozor zejména, pokud přiznání k DPH, souhrnné hlášení a výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH zasíláte do datové schránky nových finančních úřadů. Jejich seznam naleznete zde: Adresy Generálního finančního ředitelství, odvolacího finančního ředitelství, finančních úřadů a územních pracovišť platné od 1.1.2013 (NOVÁ ID datových schránek)Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export