Důležité:


Nová údržba/kontrola - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Pomocí této volby můžete zadat nový systém automaticky sledovaných údržeb nebo kontrol. Na tyto údržby bude systém upozorňovat. Otevře se vstupní formulář, ve kterém vyplňujete údaje o druhu a době prováděného systému údržby.


Kód událostí

V tomto poli zadáváte kód události pro novou údržbu. Zvolením tohoto kódu vozidlu přiřadíte novou údržbu či kontrolu. Vyplňujete z návazného číselníku Kódy údržby, kde si definujete druhy údržby a kontroly. Podrobně bude popsáno v následujících kapitolách.

Popis

Textové pole pro popis zaváděné údržby nebo kontroly. Pokud máte tento popis uveden u údržby v číselníku Kódy údržby, doplní se pole automaticky po výběru kódu údržby. Dále máte možnost tento popis editovat.

Datum a Čas

Pole pro záznam data a času provedení nové údržby nebo kontroly. Je zde přednastaveno aktuální datum.

Následující kontrola/prohlídka

V této části se zobrazí pole pro nastavení další údržby nebo kontroly. Typ a počet polí, které se zde zobrazí, je určen druhem údržby a způsobem jejího sledování. Způsob sledování pro jednotlivé druhy údržby se nastavují v číselníku Kódy údržby. Může se zde objevit např. opakovat po určitém počtu kilometrů nebo určitého dne.

Poznámka

Textové pole pro návaznou poznámku k evidované údržbě.

Nová událost

Touto volbou zadáváte ostatní události, které se přímo netýkají kontroly vozidla. Nejde tak o automaticky sledovaný systém kontrol, ale o evidenci jednorázových událostí. Otevře se formulář, kde opět zadáte kód této události pomocí číselníku Kódy ostatních událostí.


Kód události

Pole pro záznam kódu nové události, který vybíráte z návazného číselníku Kódy ostatních událostí. Druh nové události tak musí být nejprve vytvořen v tomto číselníku.

Popis

Textové pole pro popis nové události. Pokud máte pro událost vyplněn popis v číselníku Kódy ostatních událostí, doplní se automaticky. Máte však možnost tento popis dodatečně editovat.

Datum a Čas

Tyto položky jsou určeny pro záznam data a času provedené události. Můžete vyplnit přímo nebo pomocí vestavěného kalendáře. Implicitně je zde opět nastaveno aktuální datum.

Poznámka

Textové pole pro návaznou poznámku k evidované události.

Speciality (pro deník vozidla)

Touto akcí můžete provést změny některých základních deníkových údajů, které se promítnou na kartě vozidla. Jsou to změny, které se týkají stavu nádrže, výměny tachometru, počítadla motohodin a výměna SPZ.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export