Nepersonální zdroje - Projekty

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Stejně tak, jak vstupují do jednotlivých projektů personální zdroje, lze použít a ohodnotit i zdroje nepersonálního charakteru. Pokud chcete zjistit, kde všude je použit konkrétní nepersonální zdroj nebo jejich skupina, kliknete pravým tlačítkem myši na záznam a vyberete přehledy. Z nabídky máte možnost vybrat z TimeSheet, ExpenseSheet výkazů a úloh, tak jak je tomu naznačeno na obrázku.

Přehled nepersonálních zdrojů
Nepersonalni zdroje - Projekty1.jpg


Pomocí tlačítka Nový F2 v základním přehledu otevřete editační okno, po jehož vyplnění a stisknutí OK vytvoříte nový nepersonální zdroj. Nepersonální zdroje lze využít při vykazování v Expense Sheetu, úlohách tak i v definici aktivit.

Typ zdroje

Povinným údajem, který musí být vybrán, je typ zdroje. Jinak systém Helios Orange nepovolí záznam uložit. Výběr provedete z přenosového přehledu, jenž obsahuje číselník názvů zdrojů.

Nadřízený zdroj

Výběrem nadřízeného zdroje dostáváte možnost organizovat Zdroje do stromové struktury. Po výběru Nadřízeného zdroje se sváže aktuálně editovaný záznam s vybraným zdrojem. Nelze si vybrat jako nadřízený zdroj záznam, který právě editujete (zdroj nemůže být nadřízen sám sobě).

Otevřený

Jestliže je pole Otevřený zaškrtnuto, je možno tento nepersonální zdroj vybírat v jiných relevantních editorech a přehledech. V opačném případě nebude tento záznam jinde vidět, tudíž bude nedostupný.

Nákladový okruh a Středisko

Ani jedno z polí nemusí být vyplněno, nejsou povinná. Po rozkliknutí se vám nabídne přenosový přehled, ze kterého můžete vybrat jeden záznam. Informace Nákladového okruhu a Střediska je využívána při účtování, kdy na jednotlivé řádky účetního deníku jsou dotaženy právě tyto dva údaje, spojené s nepersonálním zdrojem, na místo z řady dokladu. Zda má při účtování systém Helios Orange Expense sheetu využít personální či nepersonální zdroj, lze definovat v konstantách modulu Projekty.

Ceny

K finančnímu vyjádření nákladů nepersonálního zdroje slouží pole s cenou nákladovou a výnosovou.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export