Ncts - Dokumentace

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Kde najdu ID Subjektu, které mám vyplnit do Nastavení parametrů - záložka NCTS ?

ID Subjektu jsou přidělena pro každý CÚ, jedno pro tranzit vydaný s identifikátorem : nnCZnnnnnnJSnnnn a druhé pro tranzit přijatý : nnCZnnnnnJYnnnnn Tyto údaje jsou uvedeny v Rozhodnutí povolení elektronického podávání celního prohlášení na konci věty: „VĚC : Rozhodnutí………….“

Zpráva na CÚ odešla dobře, zpět přišla odpověď, kterou již nemůžu rozšifrovat

Svůj certifikát pro el.podpis mám instalován v úložišti osobním [MY].

Zkontrolujte vlastnosti certifikátu, zda je jeho použití i pro šifrování dat. Zřejmě jste při žádosti nezaškrtnuli použití pro šifrování.

V přijatém tranzitu jsou akce Nový/import/kopie nad položkami zakázané

Jak přidám položky ?

U přijatého tranzitu se neplní položky ručně, zpráva od CÚ C_R_VYK všechny data obsahuje a položky se importují automaticky.

Z CÚ mi chodí XML zpráva CZ907A - Verifying sign failed, co s tím ?

Podepsání bylo provedeno nepovoleným certifikátem.
Certifikátem, který není na GŘC zaregistrován na dané ID Subjektu pro možnost elektronického podpisu. Kontaktujte Váš Celní úřad.

Z CÚ mi chodí zpráva CZ907A - Decrypting message failed, co s tím ?

CÚ nemohl zprávu rozšifrovat, zřejmě jste zašifrovali nesprávným certifikátem GŘC. Platný certifikát je ke stažení na http://www.cs.mfcr.cz/ v sekci NCTS.

Odeslal jsem zprávu na CÚ, ale nepřišlo nic zpět.

Kontaktujte Vašeho VAN operátora, zda jim tam zpráva došla, a zda ji poslali dále.

Zprávy jsou pojmenovány zkratkami jako : D_N_POD, C_R_PRI atd., ale chodí mi pod číselnými názvy : CZ015A, CZ028A, jak mám poznat o co jde ?

Na http://www.cs.mfcr.cz/ je v odrážce NCTS ke stažení soubor : ECR_11.zip obsahující : ECR_11_zpr_obsah.xls, kde je seznam zpráv včetně názvů zpráv i jejich kódů se stručným vysvětlením.

Jak je to s plněním požadavku GŘC na úchovu zpráv ve formě odšifrované, ale ještě podepsané po dobu 10-ti let ?

Ano, aplikace Helios Orange / CLA splňuje tento požadavek, a zprávy jsou ukládány jak v uživatelsky čitelné podobě, tak i ve formě vyžadované GŘC. V editoru zpráv je možnost zobrazit si kdykoli certifikát, jímž byla zpráva podepsána – akce/tlačítko – Zobrazit certifikát. Tato vlastnost je jak pro zprávy příchozí, tak i pro odchozí.

Z CÚ přišla zpráva CZ907A – ID Scenario unknown.

Z nějakého důvodu došlo k porušení scénáře výměny zpráv, připravte si podklady a odešlete je na náš hotline hotline.orange@helios.eu

Podklady :

  • Verzi programu : menu Nápověda / O programu
  • IDSubjektu pro daný typ tranzitu
  • Typ tranzitu : vydaný / přijatý
  • Typ zasílané zprávy na GŘC + LRN [u vydaného] + MRN [u přijatého, nebo u vydaného je-li již přiděleno]
  • Popis předešlé výměny zpráv např. :

DEKL -> GŘC D_N_POD [CZ015A] LRN : DEKL00001
GŘC -> DEKL C_R_PRI [CZ028A] MRN : XYZ........0001
………………….
Tak jak to šlo v časové posloupnosti. Vše zjistíte z přehledu :
Zprávy / Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu.

Z CÚ přišla zpráva CZ906A, jak jí mám porozumět ?

příklad :

<CZ906A>
<FE>
<FE01>8</FE01>
<FE02>H(1).H48</FE02>
</FE>
<H>
<H02>LRN000001</H02>
<H03Q>20030912</H03Q>
<H04Q>145725</H04Q>
<H05Q>Nesplněné podmínky a pravidla - QP24</H05Q>
</H>
</CZ906A>


Na http://www.cs.mfcr.cz/ je v odrážce NCTS ke stažení soubor : ECR_11.zip
obsahující : ECR_11_ZPR_STRU.XLS. Na záložce c_i_chb je opis struktury této zprávy.
Element FE01 je typ chyby z číselníku CHB1.txt v podadresáři System, tam kde je program Helios Orange instalován.
Např. typ 8 je : Skupina/element neodpovídá pravidlům.

Element FE02 je ukazatel na chybu., element H05Q je Chybové hlášení.
V příkladu byla poslána zpráva D_N_POD s chybným místem podání – v D_N_POD element H48. Číslo v závorce (1) označuje kolikátý to je výskyt daného prvku, použití hlavně u položek dokladu.
Chybová zpráva ukazuje na tento chybný element, kódem 8 říká, že element neodpovídá pravidlům, a v textu H05Q upřesňuje podmínku na QP24.
V definici struktury zprávy D_N_POD u elementu H48 je pravidlo QP24, které říká :
„ Tento element musí mít hodnotu „PRAHA“ “.


Je potřeba deklaraci opravit a znovu poslat.
Je-li v deklaraci více chyb, elementy <FE> se opakují, v H05Q jsou za sebou vypsané porušení pravidel vždy po sobě, tak jak jdou elementy <FE>.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export