Důležité:


Nastavení konstant - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V této kapitole je popsáno základní nastavení systému Helios Orange, které je třeba provést, než začnete plně využívat modul Doprava a dále popis některých dalších důležitých konstant. Jde zejména o:

  • Organizační struktura - nastavení skladu služeb.
  • Konfigurace/správa systému - nastavení skladu služeb.
  • Nastavení konfigurace modulu Doprava.

Organizační struktura

Pro správný chod modulu Doprava je potřeba ve vaší organizační struktuře nadefinovat sklad, který bude poskytovat dopravní služby. Při prvním spuštění systém automaticky vygeneruje v první úrovni Středisko 001.

Nové středisko dopravních služeb vytvoříte do vaší organizační struktury následovně:
V hlavní nabídce systému Helios Orange vyberete Pomocné číselníky, Organizační struktura. Volbou Nový v tomto přehledu otevřete jednoduchý vstupní formulář pro evidenci nové organizační jednotky.

V poli Název vyplníte název střediska (slovní popis). Ve spodní části Struktura vyplníte číslo střediska alespoň v první úrovni (závod). Samozřejmě může středisko dopravních služeb zahrnovat více podřízených úrovní, to je určeno vaší organizační strukturou.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Při tvorbě střediska dopravy je třeba dodržet Vaši organizační strukturu. Jakmile existují na nějaké středisko nějaké návazné doklady nebo zboží a služby, nelze toto středisko již zrušit.

Nastavení konfigurace/správa systému

Toto nastavení je důležité pokud chcete v modulu Doprava využívat fakturaci. Máte zde možnost vytvářet fakturační příkazy, které můžete dále převádět do modulu Fakturace. Bez nastavení střediska dopravních služeb do konfigurace Oběhu zboží nelze fakturovat.

Středisko dopravních služeb v modulu Oběh zboží nastavíte následovně:

Základní nastavení modulu Oběh zboží se provádí v konfiguraci systému Helios Orange. K nastavení musíte otevřít v hlavním menu okna Helios Orange nabídku Možnosti. Otevře se menu nabídek, vyberete volbu Konfigurace/Správa systému. Klepnutím na Oběh zboží otevřete okno nastavení konstant tohoto modulu.

Důležité je vyplnit do pole Seznam služeb příslušné středisko dopravy.

Upozornění Pokud středisko nenastavíte, nebude u stazky přístupná záložka fakturace a nebudete mít tedy možnost vystavovat v dopravě fakturační příkazy.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export