Nastavení globálních číselníků - Sklad zvířat

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Organizační struktura

Před samotným započetím práce je vhodné rozmyslet si, navrhnout a následně nastavit údaje v číselnících Organizační struktura a Zakázky. Způsob návrhu těchto údajů jsou obzvláště důležité z pohledu později prováděných zemědělských kalkulací.


V číselníku Organizační struktura se definuje umístění skladu zvířat (=stáj).

Díky možnosti definovat jednotky organizační struktury společnosti strukturovaně, je možné přistoupit k návrhu struktury následujícím způsobem.

 • 700 - Živočišná výroba
 • 700.10000 - Blatná
 • 700.10000.100 - Porodna P1
 • 700.10000.200 - Výkrmna V1
 • 700.10000.300 - Výkrmna V2
 • 700.20000 - Perná
 • 700.20000.100 - Výkrmna V3
 • 700.20000.200 - Stáj S1
 • 700.20000.300 - Stáj S2
 • 700.20000.400 - Výběh B1
 • 700.30000 - Javorná
 • 700.30000.100 - Porodna P2
 • 700.30000.200 - Drůbežárna D1

Z návrhu je patrné, že nadefinování umístění (stáje) je až na třetí úrovni. V případě potřeby je možné využít ještě další dvě úrovně organizační struktury.

Podobně navržená struktura umístění nám v budoucnu při nastavování zemědělských kalkulací umožňuje směrovat náklady na konkrétní umístění a v případě, kdy náklad nemůžeme přiřadit ke určité stáji nebo oblasti (např. plat zootechnika) je možnost náklad připsat ke středisku 700-Živočišná výroba, kde bude následně rozpočítán do jednotlivých podřízených úrovní.


Zakázky

V číselníku Zakázky se definuje kalkulační jednotka pro kategorii zvířat. To znamená, že při jakékoliv operaci s příslušnou kategorií zvířete se přenáší i příslušná zakázka ať už do účetního deníku nebo do zemědělských kalkulací.

Jeden z možných návrhů číslování zakázky pro zemědělce je AAAABBB, kde:

 • AAAA - je v případě živočišné výroby hodnota např. "0000" či "7000" (tato zdánlivá nelogičnost je zapříčiněna požadavkem na uniformitu číslování zakázek; v rostlinné výrobě jsou tato místa totiž obsazena identifikací roku pěstování příslušné plodiny.
 • BBB - identifikace typu zvířete

Samozřejmě je v číselníku Zakázky možné také využít systém nadřízených a podřízených zakázek. Takže například pro zakázky "telata do 3 měsíců", "telata 3-6 měsíců", "vysokobřezí jalovice", apod., je možné založit nadřízenou zakázku "skot".

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export