Nastavení editace zásilky - kontrola editace - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Varování nebo chybová hláška Funkce byla zrušena a nahrazena možnostmi modulu Nástroje přizpůsobení / Uživatelské editory.


Funkce slouží pro zjednodušení práce s vyplňováním údajů o zásilce. Najdete ji v Nastavení parametrů/Menu. Právo k jejímu spouštění má pouze uživatel na úrovni systémového administrátora. Vztahuje se pouze na údaje, které jsou součástí přímé editace zásilky (nevztahuje se tedy na podřízené přehledy - např.nakládky a vykládky, kalkulace apod.) a lze u nich nastavit :

 • editovatelnost ... uživatel tyto údaje může resp. nemůže opravovat
 • vyžadovatelnost ... při uložení zásilky tyto údaje nemusí resp. musí být vyplněny
Nastaveni editace zasilky - kontrola editace - Prepravni sluzby1.gif


Editace záznamu

Nastaveni editace zasilky - kontrola editace - Prepravni sluzby2.gif

Popis údajů

Typ editoru ... určuje, v editoru jakého modulu se nastavení bude projevovat

 • Overland ... Sběrná služba - kusové zásilky
 • Sea ... Námořní zásilky
 • Air ... Letecké zásilky
 • Celokamion ... Spedice-celokamionové zásilky
 • Pravidelné ... Pravidelné přepravy


Jméno editačního prvku ... výběr veřejného názvu editačního pole


Povolit nezadáno ... určuje, zda při uložení zásilky musí být tento údaj vyplněn

 • zaškrtnuto ... nebude vyžadováno vyplnění
 • nezaškrtnuto ... bude vyžadováno vyplnění


Povolit editovat ... určuje, zda vybraný údaj bude přístupný k editaci

 • zaškrtnuto ... bude přístupný
 • nezaškrtnuto ... nebude přístupný (bude "zašedlý")


Popis funkce

Před zobrazením zvoleného editoru zásilky v určitém modulu systém zjistí, zda v přehledu Kontrola editace existuje nějaký záznam pro tento modul. Pokud ano, provede nastavení jednotlivých prvků ze seznamu podle uvedených požadavků. Pro obnovu výchozího nastavení editovaného prvku stačí smazat patřičný záznam v přehledu Kontrola editace.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export