Nastavení a schválení výkazu - Projekty

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V modulu Projekty máte možnost kontroly nad záznamy, jenž s sebou nesou finanční, nebo časovou hodnotu, říkáme jim výkazy. Jedná se o Expense a Time sheet záznamy. Po celou dobu existence Projektu k jeho jednotlivým úlohám odepisují uživatelé své odvedené práce, materiál, čas a tak se může stát, že dojde k chybnému odpisu. U větších, neboli dlouhodobějších Projektů máte možnost vyčlenit několik personálních zdrojů pro kontrolování a schvalování výkazů, aby tak byla minimalizována možnost případné neshody nebo chyby při vykazování.
Výkazy jenž nejsou schváleny nelze zaúčtovat, fakturovat ani považovat za korektní. Následující příklad uvádí postup schválení existujících výkazů.


Schvalování

Otevřete záznam v Projekty - Konstanty a zaškrtněte volbu Vyžadovat schvalování výkazů.

  • Úloha - práva

V záložce Projekty vyberte Projekt (1, Priklad projektu), u kterého máte, nebo chcete vytvořit novou úlohu (Nátěr). Přepněte se na záložku č.7 Přístupová práva.
Stiskněte Nový <F2> a vyberte z nabídnutého přehledu uživatele(Ferda Mravenec), jenž má mít právo ke schvalování výkazů, potvrďte tlačítkem Přenos. Zaškrtněte u přidaného uživatele Manaž. přístup k výkazům. Úlohu uložte.

  • Time/Expense sheet

V přehledu Time nebo Expense sheetu(postup je totožný) stiskněte nad libovolným záznamem tlačítko Akce - Schvalování výkazů. Z nabídnutého přehledu vyberte uživatele, jenž je aktuální schvalovatel (Ferda Mravenec) a potvrďte vepsáním jeho platného hesla.

  • Výběr výkazů ke schválení

V tomto kroku již pouze překontrolujte z nabídnutých výkazů zda jsou vyplněny správně. Ty které jsou v pořádku (Nátěr), označte a potvrďte tlačítkem Přenos.

Pokud takto výkaz schválíte, znova vám již nabídnut ke schválení nebude.

Zrušení příznaku schválení

  • Odúčtování

Před samotným zrušením schválením překontrolujte, zda již výkaz není zaúčtován. Pokud zaúčtován je, odúčtujte jej.

  • Time/Expense sheet
  • Heslo

Zadejte platné heslo systému Helios Orange a potvrďte. Vybrané záznamy ztratí příznak schválení, ale pouze pokud nejsou zaúčtovány.

Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export