Důležité:


Nástroje přizpůsobení - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2015.1231 ze dne 31.12.2015

Novinka Pokud byl v definici definovaného přehledu zadán text Pomocníčka, nešlo tento přehled naimportovat. Opraveno.Verze 2.0.2015.1200 ze dne 14.12.2015

Novinka Opraveno zpomalení změny pořadí sloupců pro Zobrazení a Třídění v editoru definovaného přehledu.Verze 2.0.2015.0900 ze dne 12.10.2015

Novinka Opraveno nefunčkní zapamatování posledního editovaného políčka v nových uživatelských editorech. Stále ale platí to, že pole se zapamatuje pouze pokud je editor ukončen pomocí stisku Enter nebo Esc. Jestliže dojde ke kliknutí myší na tlačítko OK nebo Storno, k zapamatování nedojde, protože fokus se přemístí na právě použité tlačítko.Verze 2.0.2015.0800 ze dne 14.09.2015

Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 16.02.Verze 2.0.2015.0508 ze dne 15.07.2015

Oprava Samostatný editor externích informací generoval editační pole pro poznámky typu RTF. Opraveno.


Oprava U validace v editorech parametrů externích akcí v případě, že se akce spustí nad prázdým přehledem, došlo při vytváření dočasné validační tabulky v rámci uživatelských editorů k chybě. Opraveno.Verze 2.0.2015.0500 ze dne 25.05.2015

Novinka V definici vstupních parametrů externích akcí typu Helios číselník a Definovaný přehled je nyní možnost zakázat editaci přímo z klávesnice. Podobně jako je tomu v Externích atributech.


Novinka V parametrech externí akce byl upraven výběr atributu pro typ parametru "Helios číselník" a "Definovaný přehled". Atribut se již nevybírá pomocí combo boxu, ale je zde editační pole pro přímé zadání z klávesnice s možností přenosu ze seznamu atributů.


Novinka Pro externí parametr typu Číslo byla v jeho definici přidána možnost zaškrtnout "Prázdné číslo". Pokud je zaškrtnuto, je výchozí stav editačního pole prázdný řetězec (žádné číslo není zadáno).

Dále bylo upraveno převzetí tohoto typu parametru. Pokud není nic vyplněno, pak se dále posílá hodnota NULL, nikoliv 0 jak tomu bylo doposud.Verze 2.0.2015.0200 ze dne 26.02.2015

Novinka V Automatu, v definici vlastností akce, byla změněna položka Zavřít procesní okno, pokud není žádná chyba nebo varování. Nyní to není zaškrtávátko, ale bylo změněno na výběr:

Procesní okno:

  • Podle systému
  • Zavřít, pokud není žádná chyba nebo varování
  • Zavřít vždyVerze 2.0.2015.0010 ze dne 16.01.2015

Novinka Pokud je definován externí sloupec typu NVARCHAR s editačním prvkem typu ComboBox, mohlo v editoru položek dokladů oběhu zboží při posunu po záznamech dojít k zobrazení chyby "X" není platné desetinné číslo. Opraveno.Verze 2.0.2015.0000 ze dne 07.01.2015

Novinka Byla doplněna možnost zobrazení informační hlášky při přeskočení akce automatu pomocí uložené procedury. Pokud uložená procedura vrátí neprázdnou proměnnou @TextDotazu, bude tento text nyní zobrazen.


Novinka Do nastavení Automatu byla doplněna možnost nastavení Jména a cesty pro uložení souboru pro akce "MS Excel 2007 XLSX..." a "MS Excel 2007 XLSX (pouze skupiny)...".
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export