Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Nástroje přizpůsobení - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1219 ze dne 20.12.2012

Novinka V definovaných přehledech je možno pro jednotlivé sloupce zadat bublinovou nápovědu.


Novinka V přehledu Externí akce je nový možnost rozkopírování externích akcí do více databází. Akce funguje pro vybrané záznamy a v případě existence záznamu v cílové databázi je vždy položka aktualizovaná.


Novinka Nová možnost rozkopírování automatů do více databází. Akce funguje pro označené záznamy a v případě existence záznamu v cílové databázi je vždy položka aktualizovaná.Verze 2.0.2012.1206 ze dne 11.12.2012

Oprava Opravena chyba, kdy při zadání hyperlinku na tiskovém formuláři mohl tento po zobrazení náhledu zmizet.


Oprava Opravena chyba ReportBuilderu 14.07, kdy jednořádkové texty (typu Label, Dbtext, Variable apod.) nedržely nastavenou barvu a všechny se tisknly pouze černě.


Oprava Opravena chyba v ReportBuilderu, kdy se nerespektovala hodnota "Bez podkladu" ("None") pro pole "Dvojstranný tisk" ("Duplex") v nastavení vlastností tiskového formuláře.Verze 2.0.2012.1202 ze dne 03.12.2012

Novinka Změna barvy Hyperlinku v náhledu v ReportBuilderu - opraveno v ReportBuilderu 14.07.


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 14.07.Verze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Oprava Opravena chyba exportu uživatelských sloupců typu Stav. Mohlo dojít k chybě "Command text was not set for the command object.".


Oprava Pokud se zadal vstupní parametr externí akce typu Definovaný přehled a vybraný přehled není databázový, seznam atributů pro přenos byl prázdný.

Opraveno.


Oprava Pokud se hodnota pro vstupní parametr externí akce typu Konverze dotahuje pomocí SQL skriptu a tento skript nevrací žádný řádek, popř. vrací pouze hodnotu NULL, zobrazí se v ComboBoxu text SQL skriptu.

Opraveno. V případě, že SQL skript nevrátí nic, popř. hodnotu NULL, bude v ComboBoxu pouze možnost "(není)".


Oprava Pokud se do automatu zařadí akce s názvem delším jak 50 znaků, objevila se při uložení chyba "SQL:8152,16 -String or binary data would be truncated".

Opraveno.


Oprava Při zadání nové akce automatu se objevovalo hlášení 'Vlastník uložené procedury není definovaný nebo není "dbo"'.

Opraveno.


Oprava Pokud se v externí akci použil uživatelský parametr typu Informace a na něm je SQL skript, který vrátí NULL, pak se v okně s parametrem nezobrazil prázdný text, ale ten SQL skript.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 14.06.


Novinka V definici uživatelského sloupce (externí) na záložce Umístění editace - typ pole Přenosový editor byl výběr přehledu doplněn o Definované přehledy. Zároveň se po volbě přehledu (včetně ručního zadání) do pole "Přenášený sloupec..." předvyplní systémový název hlavní tabulky přehledu následovaný s tečkou. Stačí tak pouze vyplnit název sloupce.


Novinka Pokud název externí akce měl na začátku nebo na konci znak procenta, objevila se při spuštění hláška:

% na začátku: Format '% ' invalid or incompatible with argument % na konci: No argument for format '%*/'

Opraveno.Verze 2.0.2012.0805 ze dne 07.09.2012

Oprava Ve verzi 803 nebylo možné zadat podmínku události pro zápatí skupiny.

Opraveno novou verzí ReportBuilderu - 14.06.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export