Nápověda - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Volba obsahuje nápovědu k systému, informace o programu s kontaktem na firmu Asseco Solutions, a.s., možnost stažení nové verze z Webu, nabídku pro zobrazení historie verzí, možnost rozšíření instalace, možnost zobrazení příručky a odeslání dotazu na hotline.


Obsah nápovědy F1

Obsah nápovědy F1 zobrazí nápovědu k jednotlivým částem systému. Jedná se krátkou charakteristiku případně tipy jak postupovat při práci.


Helios Store

Podrobné informace naleznete v samostatném článku Helios Store - Společné kapitoly.


Stažení nové verze z Webu

Upozornění Tuto nabídku jste nalezli v systému Helios Orange do verze 2.0.2011.0406. Od verze následující byla nahrazena odkazem na Helios Store - viz předchozí odstavec.


Po potvrzení nabídky Nápověda a akce Stáhni z Webu nejnovější verzi … probíhá připojování a následně se objeví tabulka, kde je zobrazeno číslo Vaší verze, číslo aktuální verze na Webu. Pokud na dotaz, zda si přejete aktuální verzi stáhnout a nainstalovat odpovíte stiskem tlačítka Ano, bude probíhat stahování a instalace. Systém bude ukončen a po ukončení instalace budete upozorněni hlášením a systém bude automaticky spuštěn.

Pokud je při spuštění programu detekován nějaký soubor k automatickému importu (formuláře, sestavy generátoru účetnictví, mezd či personalistiky, filtry, opisy), tak se objeví formulář, kde je možno u detekovaných souborů zaškrtnout či odškrtnout (defaultně je zaškrtnuto), jestli je chci importovat či nikoliv. Pokud je formulář ukončen tlačítkem Storno, pak se nic neimportuje, ale při dalším spuštění se import opět nabídne. Pokud je formulář ukončen tlačítkem OK a soubor nabídnutý k importu nebyl zaškrtnut, pak není importován, ale je označen jako importován. Jeho import je potom možno provést pouze ručně přímo z adresáře systém dané instalace.


Upozornění Pokud jsou nastavená práva nikoli na adresář (HELIOS), ale na jednotlivé soubory, budou po stažení tato práva ztracena, právo na spuštění programu bude mít pouze uživatel, který stahoval verzi a administrátor, který má plná práva. Před samotným stahováním a aktualizací doporučujeme zazálohovat stávající verzi.


Změny ve verzích

Po potvrzení nabídky Změny ve verzích bude zobrazena internetová stránka s přehledem jednotlivých verzí, kde si máte možnost zobrazit a tisknout seznam změn k jednotlivým verzím případně k jednotlivým modulům.


Příručka na Webu

Po potvrzení nabídky Příručka na Webu bude zobrazena uživatelská příručka systému Helios Orange. Zde máte možnost číst, tisknout, eventuálně stahovat off-line verzi příručky.


Rozšíření instalace

Po potvrzení této nabídky se objeví dialogové okno, kde je třeba zadat nový instalační kód. Musí být stejné sériové číslo jako má Vaše instalace! Změny se projeví až po restartu programu (budete upozorněni hlášením).


Hotline - e-mail

Po potvrzení nabídky Hotline - e-mail bude otevřen formulář pro zaslání dotazu na hotline. Formulář obsahuje tato pole:


Předmět

Krátká charakteristika dotazu např. Účetnictví - saldo.


Text

Popis dotazu, zde je důležitý přesný popis.


Kontaktní osoba

Jméno uživatele s kterým má konzultant komunikovat např. při telefonickém kontaktu.


Kontaktní telefon

Telefonní číslo, na které může konzultant telefonovat odpověď případně pokud bude potřebovat další doplňující dotazy.


Email pro odpověď

Elektronická adresa, na kterou se má zaslat odpověď.


Automaticky přidané údaje

V tomto poli se doplní údaje, které jsou často potřeba k lepší identifikaci problému. Jedná se např. o číslo verze systému Helios Orange, verzi SQL serveru apod. Tyto údaje ponechejte na formuláři, nemažte je.


Vyplněný formulář odešlete stiskem tlačítka Odeslat. Po stisku tlačítka Storno se hotline neodešle.

Formulář je odeslán na elektronickou adresu hotline: hotline.orange@assecosol.cz.


Tento formulář můžete též využít pro žádost o zpětné volání (např. při obsazení všech hotlinových linek), případně pro žádost o návštěvu konzultanta.


Hotline - vzdálený přístup

Tato nabídka umožňuje propojení plochy uživatelského PC a PC pracovníka na hotline. Pro vzdálený hotline byl zapojen program TeamViewer. V menu Nápověda jsou k tomuto účelu nyní k dispozici 2 nabídky:


  • Hotline - vzdálený přístup - stáhnout z Webu

Po zvolení akce se spustí stažení aplikace TeamViewerQS_cs.exe z internetu. Soubor můžete uložit k sobě na disk nebo jej rovnou spustit.


  • Hotline - vzdálený přístup - spustit lokálně

Po zvolení akce se spustí aplikace TeamViewerQS_cs.exe z podadresáře SYSTEM z adresáře instalace Heliosu Orange.

Tip Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete otevřít HELIOS Orange, můžete spustit TeamViewerQS_cs.exe přímo z adresáře SYSTEM.

Během spouštění aplikace TeamViewer se může zobrazit hláška:

Dotaz nebo informativní hláška Jiná instance programu TeamViewer je již spuštěna. Před spuštěním programu TeamViewer tuto instanci ukončete.

Běžící TeamViewer si můžete nechat zobrazit a případně ukončit přes nabídku Připojení - Ukončit TeamViewer (pokud máte například vyšší verzi TeamViever než umožňuje náš vzdálený přístup).


Po spuštění programu TeamViewer budete konzultantem požádáni o sdělení Vašeho ID (9místného čísla) a Hesla, které se Vám po spuštění aplikace TeamViewer zobrazí v samostatném okně. Po zadání čísla a hesla u sebe na PC se pracovník hotline připojí k Vašemu PC.


Jako uživatel jakoukoli činnost prováděnou naším operátorem na svém PC vidíte a kontrolujete, případně povolujete a máte možnost kdykoliv připojení ukončit - tedy všechno je pod Vaší přímou kontrolou.


Upozornění Veškeré informace o připojení a práci se vzdáleným připojením Vám sdělí pracovník hotline, s kterým spouštíte vzdálené připojení. Vzdálené připojení nespouštějte bez toho, že byste hovořili s pracovníkem, který se k Vám bude připojovat.
Tip TeamViewer je obecné řešení vzdáleného propojení počítačů pro potřeby Helpdesku. Veškerou technickou dokumentaci, podrobnosti o zabepečení apod. hledejte přímo na webu výrobce www.teamviewer.cz

O programu

Po potvrzení nabídky se zobrazí informační obrazovka, kde uvidíte číslo Licence, jméno Serveru a Databáze, kterou máte právě spuštěnou, číslo verze, kterou používáte, Identifikační kód - hlásíte se s ním na hotline, a dále informační údaje o firmě Asseco Solutions, a.s., s možností zaslání e-mailu pro koordinátora produktu Helios Orange.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export