Důležité:


Nápověda:Sledování změn RSS

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Na webu dokumentace Helios Orange je možné sledovat poslední změny stránek pomocí tzv. syndikovaného obsahu.

Co je syndikovaný obsah

Syndikovaný obsah je webová technologie, kterou vyvinula firma Netscape pro popis informačních kanálů a jako mechanismus ke sběru informačního obsahu. Kanál syndikovaného obsahu je využíván k automatické distribuci nadpisů článků na webu společně s odkazem na celý text článku. Obvykle bývá také uveden stručný popis článku (anotace). Distribuce těchto informací bývá označována jako zjednodušená syndikace. Technologicky je většina kanálů řešena pomocí jazyka XML.
Více informací k probematice syndikovaného obsahu najdete například zde: Vše podstatné o RSS, RSS na Wikipedii

Atom

V rámci aplikace WIKI, ve které je vedena dokumentace Helios Orange, funguje Atom kanál syndikovaného obsahu. Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek pomocí kanálu potřebujete tzv. čtečku RSS. Čtečka je aplikace, která z kanálu (nějaké dynamické stránky ve formátu XML) sestaví uživatelsky čitelnou stránku, na které bude seznam témat a v nich odkaz na celý článek na webu. Čteček lze najít celou řadu, RSS čtečku má například MS Outlook 2007, nebo je i součástí Internet Explorer 7, prohlížečů Opera, Firefox atd. ...
Přehled samostatných čteček najdete například zde: Čtečky RSS

Co a kde lze sledovat

Na webu dokumentace se pomocí RSS dají odebírat informace o provedených změnách stránek. Sledovat změny lze individuálně na konkrétní stránce nebo hromadně přes všechny stránky. Při zobrazení kanálu se ve většině čteček objeví i nabídka stálého (automatického) odběru informací.

Postup pro sledování změn konkrétní stránky:

  • zobrazit potřebnou stranu
  • přepnout se na záložku historie v horním panelu
  • odkaz na kanál Atom se objeví v navigačním panelu vlevo dole
Rss historie.jpg

Postup pro sledování změn všech stránek:

  • v navigačním panelu vlevo najít sekci další nástroje a zobrazit Poslední změny
  • odkaz na kanál Atom je v navigačním panelu vlevo dole
Rss zmeny.jpg
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje