Důležité:


Nápověda:Odkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Odkazy ve wiki jazyku jsou rozmanitější než v html.

 • Wiki rozlišuje mezi tzv. interním odkazem a externím odkazem
 • Wiki se při odkazech řídí jmenným prostorem tzv. NS (NameSpace)
  • Main_NS - Hlavní jmenný prostor libovolných stránek. Pokud nemá odkaz/článek uveden jmenný prostor automaticky se dosazuje tento
  • Category_NS - Jmenný prostor kategorií
  • Image_NS - Jmenný prostor souborů/obrázků
  • Template_NS - Jmenný prostor šablon
  • Help_NS - Jmenný prostor nápovědy
  • Helios_Orange_NS - Jmenný prostor portálu Helios Orange
  • Helios_Easy_NS - Jmenný prostor dokumentace Helio Easy

Jmenný prostor se od jména článku oddděluje pomocí dvojtečky. Například článek umístěný ve jmenném prostoru Help a se jménem popis se zadává jako [[Help:popis]].

Viz také Nápověda > Obrázky


Odkazy a obrázky

Jak to bude vypadat Co napíšete
Na začátku je hlavní strana.
 • První písmeno cíle je automaticky velké.
 • Vnitřní mezery jsou automaticky nahrazeny podtržítky (napsání podtržítka má stejný účinek jako napsání mezery, ale není doporučeno).

Takže odkaz nahoře vede na https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Hlavn%C3%AD_strana, což je článek s názvem "Hlavní strana".

Na začátku je [[hlavní strana]].
Organizace - Číselníky#Tisk

je příklad odkazu na jméno oddílu. Odkazy na neexistující oddíly fungují a je s nimi zacházeno jako s odkazy na začátek stránky.


[[Organizace - Číselníky#Tisk]]

.

Tentýž cíl, ale odlišný název: Tisk organizace.

(Toto je odkaz se svislítkem.)

Tentýž cíl, ale odlišný název:
[[Organizace - Číselníky#Tisk|Tisk organizace]].
Koncovky se začlení dovnitř odkazu.
Koncovky se začlení dovnitř odkazu:
[[edit]]ace, [[gen]]y
Počasí v Praze je stránka, která dosud neexistuje.
 • Můžete ji vytvořit kliknutím na odkaz.
 • Pro vytvoření nové stránky:
  1. Vytvořte odkaz na ni na nějaké jiné stránce.
  2. Uložte tu stránku.
  3. Klikněte na odkaz, který jste právě vytvořili. Nová stránka se otevře k editaci.
 • Po vytvoření stránky vyhledejte její název a ujistěte se, že jiné stránky na ni odkazují správně.
[[Počasí v Praze]] je stránka,
která dosud neexistuje.
Help:Odkazy

je tato stránka.

Odkazy na sebe se objeví jako tučný text, když si článek prohlížíte.

[[Help:Odkazy]]
je tato stránka.
Externí odkaz: Helios

Toto je nepojmenovaný odkaz: [1]

Toto je čistý URL: http://www.helios.eu

Externí odkaz:
[http://www.helios.eu Helios]
Toto je nepojmenovaný odkaz:
[http://www.helios.eu]
Toto je čistý URL: http://www.helios.eu
Nebo prostě uveďte URL: http://www.helios.eu.
 • URL (Uniform Resource Locator) smí obsahovat pouze tyto znaky: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80-\xFF.
Upozornění Pozor na odkazy, které jsou "obaleny" nějakou šablonou. Takové odkazy nemohou obsahovat znak = zadaný přímo. Na místě rovnítka musí být použita šablona pro rovnítko {{=}}.
 • Tento odkaz, zadaný například v šabloně Upozornění, bude fungovat jen s šablonou pro rovnítko.

Odkaz s rovnítky:
https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=1&t=93

Nebo prostě uveďte URL:
http://www.helios.eu

Odkaz s rovnítky: 
https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f{{=}}1&t{{=}}93
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje