Důležité:


Nápověda:Mezijazykové odkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Různé verze jazykových mutací dokumentačního portálu Helios Orange je možné propojovat pomocí zvláštních odkazů

Syntaxe

Mezijazykové odkazy mají následující formu:

[[jazykový kód:Titul]]

kde jazykový kód je dvoupísmenný kód - Angličtina je „en“, slovenština je „sk“, čěstina je „cs“

S těmito odkazy zachází wiki zvláštně, neboť se ve vlastním textu nezobrazují. Mohou být kdekoliv ve zdrojovém textu článku. Doporučujeme, aby jazykové odkazy byly umisťovány na úplný konec stránky, obvykle spolu s odkazy na kategorie. Toto umístění žádným způsobem nezmění vzhled odkazů zobrazované strany.

(Neměli byste vkládat odkaz na jazyk, v němž píšete, ten by se v článku zobrazil.)

Běžné odkazy do jiné jazykové mutace

Vytvářejí se podobným způsobem jako předchozí odkazy, ovšem před vlastní odkaz je třeba předřadit parametry oddělené dvojtečkou. Na kterou jazykovou mutaci má odkaz směřovat, určujete jazykovým kódem.

Příklad 1: Pokud byste potřebovali udělat přímo v textu článku mezijazykový odkaz na článek v jiné mutaci (rozumí se na jiný článek, než odpovídá tomu, který editujete – příklad: v článku o Janu Husovi je odkaz na Kostnici, ale česká stránka ještě neexistuje, chci přidat přímý odkaz na stránku v slovenštině), vložte před jazykový kód dvojtečku, takto:

[[:sk:Kostnice]]
sk:Kostnice. Pro změnu zobrazeného popisu odkazu se dá použít znak | jako při normálních odkazech uvnitř portálu:
[[:sk:Kostnice|slovenský článek o Kostnici]]
slovenský článek o Kostnici.

Příklad 2:

[[:en:Sport]]
je odkaz, který interpretuje jako en:Sport. Jedná se o odkaz na na článek sport v anlické mutaci portálu. Podobně následující odkaz
[[:sk:Sport]]
, interpretovaný jako sk:Sport přesměruje na slovenskou mutaci.

Všeobecně se však takové odkazy v textu nepovažují za vhodné, místo toho je ve většině případů lepší udělat normální odkaz na ještě neexistující článek v české mutaci. (Bývají však používány v diskusích mezi uživately na předávání informací o stavu článků na jiných mutacích)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje