Nápověda:Kategorie

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Pravidla pro zařazování do kategorií

Systém obsahuje předdefinované kategorie, do kterých lze článek zařadit. Každý článek musí být minimálně v jedné kategorii. Při tvorbě článku zařazujte články přímo do kategorie na nejnižší bližší úrovni - dle tématu článku.

Tip Strom kategorií odpovídá modulové struktuře Helios Orange resp. Easy, zpravidla tedy stačí článek zařadit do kategorie pojmenované podle modulu.


Obrázky a soubory použité v článcích do kategorií nezařazujte!


V případě nejasností kontaktujte správce dokumentace.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje