Nápověda:Šablony

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Seznam šablon a příklad použití

Šablony používané v dokumentaci je možné vkládat ručně a většinu z nich i pomocí tlačítek v upraveném editačním panelu.

Extra buttons.png


 • {{=}}

Button equals.png Šablona pro vložení znaku = tam, kde nelze rovnítko vložit přímo jako text (např. uvnitř jiné šablony)


 • {{info|text}}
Dotaz nebo informativní hláška Dotaz nebo informace v okně Helios


 • {{hlaska|text}}
Varování nebo chybová hláška Varování nebo chyba v okně Helios


 • {{pozor|text}} nebo {{warning|text}}
Upozornění Důležité upozornění


 • {{příklad|text}} nebo {{example|text}}
Příklad Příklad k textu


 • {{tip|text}}
Tip Tip, poznámka


 • {{New|Text novinky}}
Novinka Novinky, pouze ve změnových příručkách


 • {{Error|Text opravy}}
Oprava Opravy chyb, pouze ve změnových příručkách


 • {{Bestpractice|Text Jak nejlépe!}}
JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Metodický popis optimálního řešení konkrétní problematiky.


 • {{Knowntroubles|Text Známé potíže!}}
ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Známé potíže dané problematiky a jejich řešení.


 • {{NaviBox-Název modulu(kategorie)}}

Button content.png Šablona vkládá Obsah modulu s odkazy, její vložení na stránku způsobí zobrazení obsahu v pravé části stránky


 • <!-- Komentář -->

Button comment.png Takto vložený komentář není zobrazen na stránce, je vidět pouze v editaci

 • slouží k interním poznámkám nebo skrytí textu příručky z důvodu časově delší editace apod.


 • {{SignN}}

Button sign.png Šablona vloží podpis osoby, odpovědné za danou část příručky

 • místo N je třeba doplnit číslo podpisu, které má každý tvůrce přiděleno od správce dokumentace
Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Havránek, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail


 • <accesscontrol>lcseditor,,lcs(ro),,anonymous,,</accesscontrol>

Button viewsecurity.png Touto šablonou se upravuje přístup na danou stránku

 • stránku uvidí pouze skupiny uvedené v seznamu
 • musí být umístěna jako první údaj na stránce, jinak nebude fungovat
 • jednotlivé skupiny se oddělují dvěma čárkami a to i na konci seznamu
 • skupina s parametrem(ro) má na dané stránce práva pouze číst (Read Only) a to i tehdy když má obecně právo editace
 • ostatní skupiny pak na stránku nemají přístup vůbec


 • {{concept}}
 • pouze interní šablona, použije v případě, že stránky jsou rozpracované na delší období
 • vždy musí být vložena jako první údaj na stránce, protože je automaticky kombinována s AccessControl
 • nemá být zobrazena běžnému uživateli
 • nemá tlačítko
 • používat střídmě
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje