Důležité:


Námořní zásilky - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Evidence údajů o standardní zásilce je rozšířena o záložku, která vychází z formuláře B/L. Najdete na ní všechny nutné údaje pro popis námořní LCL nebo FCL zásilky. Námořní zásilky lze zadávat dvěma způsoby :

 • ve Sběrné službě - kusových zásilkách jako zásilku typu Sea ... jedná se tedy o kusovou zásilku naloženou na pozici společně s ostatními zásilkami (všech ostatních typů) - údaje o dopravci jsou v hlavičce pozice
 • přímo v přehledu Námořní zásilky ... na tuto námořní zásilku se pohlíží jako na celokamionovou zásilku - součástí editace jsou i údaje o dopravci

Základní údaje o zásilce jsou totožné se standardní zásilkou (viz Zásilka)


Obsah

Záložka Sea

Loď/spoj ... identifikace lodního spojení

 • Loď ... název lodi, jejímž prostřednictvím bude námořní zásilka přepravována
 • Číslo spoje ... identifikace spoje podle rejdaře
 • Datum lodění
 • Partshipment
 • Transshipment


Nalodění ... specifikace přístavu nalodění

 • Přístav nalodění ... jméno přístavu. Vazba na seznam Adresář firem/Hr.přechody,přístavy a letiště
 • ETS ... předpokládaný datum ukončení lodění
 • Ready
 • Počáteční nakládka ... popis počátečního místa nakládky


Destinace ... specifikace přístavu určení

 • Přístav určení ... jméno přístavu. Vazba na seznam Adresář firem/Hr.přechody,přístavy a letiště
 • ETA ... předpokládaný datum příjezdu plavidla
 • Upřesnění ETA ... volný text
 • Konečná destinace ... míto cílové vykládky


B/L ... identifikace konosamentu

 • Číslo B/L ... číslo konosamentu
 • Dated on/or before ... jeho platnost
 • Počet originálů ... stačí zapsat pouze číslici. Po opuštění systém doplní číslo o jeho slovní popis v angličtině (funkční pro interval 0-10).
 • Počet kopií ... počet kopií B/L


L/C a licence ... identifikace akreditivu a/nebo licence

 • L/C No. ... číslo akreditivu
 • Datum ... platnost akreditivu
 • Číslo licence
 • Datum ... datum vydání/platnosti licence


Rejdař ... identifikace rejdaře. Vazba na seznam organizací.

Záložka Seznam kontejnerů

Seznam kontejnerů ... pokud se jedná o kontejnerovou přepravu, můžete zde evidovat údaje o jednotlivých kontejnerech. Údaje v pravém okně formuláře pro popis kontejneru jsou různé pro exportní a importní zásilku. Význam obsahu jednotlivých políček lze individuálně přizpůsobit při implementaci ia lze je využít při tisku formulářů, jako je bukování kontejneru apod.

Typ kontejneru ... po stisknutí tlačítka přenos se Vám nabídne seznam typů kontejnerů. Tento seznam je v distribuční verzi předvyplněn (MAERSK). Lze jej samozřejmě libovolně upravovat či rozšiřovat.


Číslo kontejneru ... do tohoto políčka můžete zadat libovolný sled znaků (není prováděna kontrola na předepsaný formát čísla kontejneru).


Btto [kg] ... btto hmotnost kontejneru v kg.

Upozornění Pokud u námořní zásilky uvedete kontejnery, systém bude automaticky součtovat btto jednotlivých kontejnerů do celkové hodnoty btto u zásilky ( záložka Zásilka/Přepravované množství) !!!

Záložka Dopravce/Nakládka/Vykládka

Na této záložce lze přímo doplnit dopravce a typ vozidla.

Záložky Signo/Marks

Další údaje pro specifikaci námořní zásilky

Popis menu

viz Popis menu nad seznamem zásilek - Přepravní služby


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export