Mzdy - vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojistného státem za „státní pojištěnce“

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

S účinností od 1. 11. 2013 zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za „státní pojištěnce“ z dosavadních 5 355 Kč na 5 829 Kč. Platba pojistného za osobu, za kterou stát pojistné platí, se od 1. 11. 2013 z částky 723 Kč zvyšuje na 787 Kč měsíčně.

To znamená, že za každou osobu, za kterou stát ve smyslu výše uvedeného ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, pojistné platí, obdrží příslušná zdravotní pojišťovna od listopadu 2013 měsíčně navíc 64 Kč. Jak se výše uvedená změna projeví u zaměstnavatelů (a zaměstnanců) v souvislosti s placením pojistného na zdravotní pojištění?

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem je roven výši odpočtu od dosaženého příjmu u těch zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří mají ze zákona na uplatnění odpočtu nárok. Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, je v souvislosti s uplatňováním odpočtu zapotřebí respektovat následující:

  • nárok na uplatnění odpočtu může použít pouze zaměstnavatel, zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců,
  • u tohoto zaměstnavatele lze uplatnit nárok na odpočet jen v případě zaměstnané osoby, které byl přiznán invalidní důchod
  • odpočet je možné nárokovat i v případě, kdy uvedené skutečnosti netrvají po celý kalendářní měsíc.

Z výše uvedeného vyplývá, že od 1. 11. 2013 lze odpočet 5 829 Kč uplatnit pouze u poživatelů invalidního důchodu, a to jen u vybrané skupiny zaměstnavatelů.

Mzdové konstanty

Změna se projeví po nainstalování verze, která vyjde 3.12.2013

V editoru mzdových konstant se pro mzdové období listopad 2013 a dále změní položka na záložce 2 - DNP a pojištění v sekci Zdravotní pojištění Plátce pojištění stát na hodnotu 5 829.

Upozornění Pokud instalaci nemůžete provést nebo potřebujete již vypočítávat mzdy, pak lze úpravu hodnoty provést i ručně.


Mzdové konstanty, zdravotní pojištění
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export