Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Mzdy - vyúčtování zálohové a srážkové daně - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2017.0217 ze dne 17.2.2017

Oprava Plugin - Vyúčtování zálohové a srážkové daně

Opravena hodnota, která se má načítat do sloupce 18 Úhrn sražené daně. Do sloupce se má načítat sražená srážková daň.

Opraveno


Verze 2.0.2017.0209 ze dne 9.2.2017

Novinka Plugin - Vyúčtování zálohové a srážkové daně

V rámci pluginu Vyúčtování zálohové a srážkové daně došlo k úpravě přílohy č. 2 (Přehled souhrnných údajů-vzor č.13).Byl upraven nápočet přílohy a editor ke korekci napočtených údajů.

Upraven byl i formát exportu XML souboru pro vložení na daňový portál.

Při zadání nového vyúčtování v případě obou typu daní, dochází ke kopii údajů o zástupci, pověřené osobě, sestaviteli a čísla finančního úřadu i pracoviště z předchozího výkazu vyúčtování.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export