Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Mzdy - vyúčtování zálohové a srážkové daně - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2016.0202 ze dne 02.02.2016

Oprava V případě, že jste v editoru vyúčtování zálohové daně vynulovali částku úhrnu přeplatků na dani na záložce Korekce (je tím myšlena změna v přehledu měsíců), zobrazil Helios Orange hlášku:
Varování nebo chybová hláška Položka "Tabx_VZDPrehledPlateb.uhrnplepl_c" musí být zadána!

Opraveno


Verze 2.0.2016.0120 ze dne 20.01.2016

Novinka ÚPRAVA - legislativa 2016 - Plugin vyúčtování zálohové a srážkové daně

V rámci pluginu vyúčtování zálohové a srážkové daně byly provedeny změny dle formulářů pro vyúčtování roku 2015. Dále byly doplněny nové tiskové formuláře.

 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.12 (str.1 a 4)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.12 (str.2)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.12 (str.3)
 • Vyúčtování zálohové daně - vzor č. 22
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1-vzor č. 15
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.3-vzor č. 16
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.4-vzor č. 11
 • Vyúčtování srážkové daně - vzor č. 17
 • Vyúčtování srážkové daně-Příloha č.1- vzor č. 13
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export