Mzdy - výměna šifrovacího certifikátu ČSSZ 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Výměna šifrovacího certifikátu ČSSZ

Jako každým rokem končí platnost šifrovacího certifikátu ČSSZ pro elektronickou komunikaci přes portál VREP. Platnost certifikátu je do 27.12.2013 a proto ČSSZ vydala nový certifikát s platností od 28.11.2013 do 28.11.2014.

Certifikát lze stáhnout ze stránek České správy sociálního zabezpečení (http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/) hledejte: Šifrovací certifikát ČSSZ (platný do 28. 11. 2014)

Certifikát lze stáhnout přímo z našich stránek. DIS.CSSZ.2014 - šifrovací certifikát.


 • DIS.CSSZ.2014.cer – certifikát pro šifrování zpráv pro ČSSZ


Upozornění Následující kořenové certifikáty není nutné instalovat znovu, již byly vyžadovány pro certifikát platný pro rok 2013


 • PostSignum_QCA2_CA.cer – kořenový certifikát certifikační autority, která vystavila CSSZsifr.cer
 • PostSignum_QCA2_ROOT.cer – kořenový certifikát certifikační autority, která vystavila CSSZsifr.cer


Instalace certifikátů

Instalaci lze provádět dvěma možnými způsoby:


a) prostřednictvím nástroje MMC – nejprve je nutno připojit příslušný adresář (nabídka Soubor – Přidat nebo odebrat modul snap-in… - Přidat – vybrat modul Certifikáty); dále označit složku, do které chcete instalovat a přes pravé tlačítko myši zvolit akci Task – Import [Všechny úkoly - Importovat] (spustí se průvodce instalace certifikátu)

b) přímo ze souboru *.cer (dvojklikem) – po zobrazení informační obrazovky o certifikátu a stisku tlačítka Instalace se spustí průvodce importu

E-help Postup instalace certifikátů si můžete prohlédnout také v našem Elektronickém průvodci, který najdete zde.


Každý certifikát se automaticky instaluje do příslušného úložiště certifikátů dle své povahy a v následujícím pořadí:


Šifrovací certifikát ČSSZ


Šifrovací certifikát

1.PostSignum_QCA2_CA.cer

 • Trusted Root Certification Authorities / Důvěryhodné kořenové certifikační úřady (TRUST)

2.PostSignum_QCA2_ROOT.cer

 • Trusted Root Certification Authorities / Důvěryhodné kořenové certifikační úřady (TRUST)

3.DIS_CSSZ_2014.cer

 • Intermediate (CA) / Zprostředkující certifikační úřady

(default na Windows Vista, Windows 7, ale ne na XP – zde je nutno nastavit cestu na úložiště ručně!!!)


Kontrolu správného nainstalování certifikátů lze provést přes Internet Explorer v nabídce Nástroje – Možnosti Internetu. Zvolením tlačítka Certifikáty na záložce Obsah se dostanete do úložiště certifikátů.

Výměna šifrovacího certifikátu v definici zpráv Helios Orange

V Pomocných číselnících v přehledu Přehled definice zpráv, na kterémkoliv záznamu přehledu stiskněte pravé tlačítko myši nebo volbu místní nabídky Akce. Vyberte akci Hromadná změna certifikátu.


Hromadná změna certifikátu


 • Typ certifikátu nastavte na šifrovací.
 • V sekci původní šifrovací certifikát nastavte přes atribut Vystaveno pro, původní certifikát DIS.CSSZ.2013 (kliknutím na tlačítko tři tečky a výběrem z přehledu).
 • V sekci nový certifikát nastavte atribut umístění CA.
Upozornění Pokud nenajdete certifikát v tomto umístění, zkuste nastavit atribut umístění na AddressBook
 • V sekci nový certifikát nastavte přes atribut Vystaveno pro, nový certifikát DIS.CSSZ.2014 (kliknutím na tlačítko tři tečky a výběrem z přehledu).
 • Stiskněte tlačítko OK, následně se ve všech definicích zpráv přepíše certifikát DIS.CSSZ.2013 na DIS.CZZS.2014.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export