Mzdy - přechod na rok 2018 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Abyste mohli bez problémů počítat mzdy za leden 2018, musíte provést níže uvedené kroky.

Verze programu Helios Orange

Upozornění

Před výpočtem mzdy za leden 2018 musí být nainstalovaná minimálně verze 2.0.2018.0001 nebo vyšší, která je již nyní ke stažení na HELIOS Store.

Kontrolu používané verze provedete v horní liště programu HELIOS Orange v nabídce Nápověda, O programu - pod položkou Databáze.


Kontrola údajů před uzávěrkou prosince 2017

Před uzavřením prosincových mezd je vhodné nejprve zkontrolovat následující údaje:

  • Archivace mezd - zkontrolujte, zda v nabídce Konstanty a číselníky, Konstanty a sazby v sekci Přednastavené parametry je nastavena položka Roky uchování karty dle vašich požadavků. Tato položka určuje, kolik let po ukončení pracovního poměru bude zaměstnanec „vidět“ ve Mzdových údajích.


  • Položka OZP/OZZ (Osoba zdravotně postižená/Osoba zdravotně znevýhodněná) - v nabídce Zaměstnanci, Doplňující údaje, Osobní údaje sekce Ostatní údaje je nutné, aby byla správně vyplněna položka OZP/OZZ v jednotlivých měsících roku 2017. Tato položka má zásadní vliv na výpočet Povinného podílu – Oznámení o plnění povinného podílu.


Upozornění Z HELIOS Store je možné na záložce Zdarma nainstalovat akci na hromadnou změnu položky OZP/OZZ - Hromadná změna položky OZP/OZZ v doplňujících údajích. V přehledu Doplňující údaje pak najdete akci v místní nabídce pod názvem LEG - Hromadné změny - Změna OZP/OZZ. Akci je možné pustit i v uzavřeném období.


  • Kód území (Kód základní územní jednotky) - v nabídce Zaměstnanci, Doplňující údaje, Osobní údaje v sekci Ostatní údaje je nutné, aby byla správně vyplněna položka Kód území. Jedná se o kód územní jednotky, ve kterém se nachází místo výkonu práce zaměstnance. Tato položka má zásadní vliv na sestavení formuláře Přílohy č. 1 - POČET ZAMĚSTNANCŮ ke dni 1. 12. 2017.


Upozornění Z HELIOS Store je možné na záložce Zdarma nainstalovat akci na hromadnou změnu položky Kód území - Hromadná změna kódu území v doplňujících údajích. V přehledu Doplňující údaje pak najdete akci v místní nabídce pod názvem LEG - Hromadné změny - Doplň kód území. Akci je možné pustit i v uzavřeném období.


Výpočet mezd za leden 2018

Při zpracování mezd za leden 2018 se můžete setkat s následujícími problémy:

  • Mzdové kalendáře - pokud vstoupíte do nabídky Výpočet mzdy a stisknete tlačítko Nový nebo vyberete volbu Mzdový automat, může se objevit hlášení o tom, že na mzdových kartách není přiřazen správný rok kalendáře. Tato situace nastává tehdy, jestliže používáte kalendáře s jinou než pravidelnou pracovní dobou a pro rok 2018 jste doposud tyto kalendáře nenadefinovali, respektive máte v cyklu směn jednotlivých kalendářů nastaven atribut generovat pro příští rok na Negenerovat. Dále může situace nastat v případě, že máte zaměstnance s pravidelnou pracovní dobou, ale jeho nástup byl v prosinci 2017 (tzn. až po listopadové uzávěrce, která kopíruje kalendáře do následujícího roku). Nad Výpočtem mzdy lze přes pravé tlačítko myši spustit akci Servis, Kontrola kalendářů, která zobrazí seznam zaměstnanců, kteří nemají správně přiřazen kalendář. Je nutné kalendář se stejným číslem jako v předchozím roce vytvořit a v nabídce Mzdové období spustit akci Aktualizace kalendářů – Aktualizace kalendářů na kartě.


  • Hlášení související s novou legislativou - Při spuštění Výpočtu měsíce ledna nebo při vstupu do přehledu Mzdových údajů se mohou objevit následující hlášky:
  • Kontrola aktuálnosti verze - tato hláška se zobrazí pouze tehdy, pokud nemáte nainstalovanou aktuální verzi z hlediska legislativních změn pro rok 2018, tzn. minimálně verzi 2.0.2018.0001. Verze 2.0.2018.0001 obsahuje veškerá nastavení mzdových konstant a výpočtu pro rok 2018, výpočet tedy bude v pořádku.


Upozornění Více informací najdete v přiloženém dokumentu Přehled legislativních změn v roce 2018 v HELIOS Orange a HELIOS Easy.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export