Mzdy - přechod na rok 2017 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Abyste mohli bez problémů počítat mzdy za leden 2017, musíte provést níže uvedené kroky.

Verze programu Helios Orange

Upozornění

Před výpočtem mzdy za leden 2017 musí být nainstalovaná minimálně verze 2.0.2017.0001, která je již nyní ke stažení na Helios Store.


Upozornění Aktuální verze 2.0.2016.1224 dosud neobsahuje veškeré legislativní změny, nicméně v případě potřeby (npř. z důvodu potřeby výpočtu mzdy pro vytvoření přílohy k žádosti o DNP) je již možné rok 2017 uzavřít (v přehledu Mzdové období označíte prosinec 2016 akcí Vyber období a následně nad ním spustíte akci Roční uzávěrka). V daném případě ovšem musíte v přehledu Konstanty a číselníky potvrdit aktuálnost mzdových konstant přes akci Potvrdit aktualizaci ... Nesmíte však následně po stažení nové verze zapomenout na ruční aktualizaci mzdových konstant, kterou jinak provádí automaticky Roční uzávěrka. Aktualizaci konstant provedete v přehledu Mzdové období přes akci Aktualizace mzdových konstant.

Kontrolu používané verze provedete v horní liště programu Helios Orange v nabídce Nápověda, O programu - pod položkou Databáze.


Kontrola údajů před uzávěrkou prosince 2016

Před uzavřením prosincových mezd je vhodné nejprve zkontrolovat následující údaje:

  • Archivace mezd - zkontrolujte, zda v nabídce Konstanty a číselníky, Konstanty a sazby v sekci Přednastavené parametry je nastavena položka Archivace dle vašich požadavků. Tato položka určuje, kolik let po ukončení pracovního poměru bude zaměstnanec „vidět“ ve Mzdových údajích.


  • Položka OZP/OZZ (Osoba zdravotně postižená/Osoba zdravotně znevýhodněná) - v nabídce Zaměstnanci, Doplňující údaje, Osobní údaje sekce Ostatní údaje je nutné, aby byla správně vyplněna položka OZP/OZZ v jednotlivých měsících roku 2016. Tato položka má zásadní vliv na výpočet Povinného podílu – Oznámení o plnění povinného podílu.


Upozornění Z Helios Store je možné na záložce Zdarma nainstalovat akci na hromadnou změnu položky OZP/OZZ - Hromadná změna položky OZP/OZZ v doplňujících údajích. V přehledu Doplňující údaje pak najdete akci v místní nabídce pod názvem LEG - Hromadné změny - Změna OZP/OZZ. Akci je možné pustit i v uzavřeném období.


  • Kód území (Kód základní územní jednotky) - v nabídce Zaměstnanci, Doplňující údaje, Osobní údaje v sekci Ostatní údaje je nutné, aby byla správně vyplněna položka Kód území. Jedná se o kód územní jednotky, ve kterém se nachází místo výkonu práce zaměstnance. Tato položka má zásadní vliv na sestavení formuláře Přílohy č. 1 - POČET ZAMĚSTNANCŮ ke dni 1. 12. 2016.


Upozornění Z Helios Store je možné na záložce Zdarma nainstalovat akci na hromadnou změnu položky Kód území - Hromadná změna kódu území v doplňujících údajích. V přehledu Doplňující údaje pak najdete akci v místní nabídce pod názvem LEG - Hromadné změny - Doplň kód území. Akci je možné pustit i v uzavřeném období.


Výpočet mezd za leden 2017

Při zpracování mezd za leden 2017 se můžete setkat s následujícími problémy:

  • Mzdové kalendáře - pokud vstoupíte do nabídky Výpočet mzdy a stisknete tlačítko Nový nebo vyberete volbu Mzdový automat, může se objevit hlášení o tom, že na mzdových kartách není přiřazen správný rok kalendáře. Tato situace nastává tehdy, jestliže používáte kalendáře s jinou než pravidelnou pracovní dobou a pro rok 2017 jste doposud tyto kalendáře nenadefinovali, respektive máte v cyklu směn jednotlivých kalendářů nastaven atribut generovat pro příští rok na Negenerovat. Dále může situace nastat v případě, že máte zaměstnance s pravidelnou pracovní dobou, ale jeho nástup byl v prosinci 2016 (tzn. až po listopadové uzávěrce, která kopíruje kalendáře do následujícího roku). Nad Výpočtem mzdy lze přes pravé tlačítko myši spustit akci Servis, Kontrola kalendářů, která zobrazí seznam zaměstnanců, kteří nemají správně přiřazen kalendář. Je nutné kalendář se stejným číslem jako v předchozím roce vytvořit a v nabídce Mzdové období spustit akci Aktualizace kalendářů – Aktualizace kalendářů na kartě.


  • Hlášení související s novou legislativou - Při spuštění Výpočtu měsíce ledna nebo při vstupu do přehledu Mzdových údajů se mohou objevit následující hlášky:
  • Kontrola aktuálnosti verze - tato hláška se zobrazí pouze tehdy, pokud nemáte nainstalovanou aktuální verzi z hlediska legislativních změn pro rok 2017, tzn. minimálně verzi 2.0.2017.0001. Verze 2.0.2017.0001 obsahuje veškerá nastavení mzdových konstant a výpočtu pro rok 2017, výpočet tedy bude v pořádku.
  • Kontrola nastavení minimální mzdy - tato hláška se objeví v případě, kdy budete mít nastavenou jinou než 100% minimální mzdu (v roce 2016 a dříve používanou pro zdravotně znevýhodněné občany).


Upozornění Více informací najdete v přiloženém dokumentu Přehled legislativních změn v roce 2017 v Helios Orange a Helios Easy.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export