Mzdy - legislativní změny v r.2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V přiloženém dokumentu naleznete Přehled legislativních změn v roce 2015 v Helios Orange a Helios Easy.

Upozornění Verze obsahující legislativní změny pro rok 2016 má číslo 2.0.2016.0010 nebo vyšší.


Obsah dokumentu

1 Přechod na rok 2016
1.1 Verze
1.2 Kontrola údajů před uzávěrkou prosince 2015
1.3 Roční uzávěrka
1.4 Mzdové konstanty
1.5 Výpočet v lednu 2016
1.5.1. Mzdové kalendáře
1.5.2. Hlášení související s novou legislativou
2 Sociální pojištění od roku 2016
2.1 Max. vyměřovací základ
2.2 Z hlediska programu Helios Orange
2.3 Stále platná nepovinná elektronická komunikace
2.4 Nový formulář a definice zprávy pro Přehled o výši pojistného
3 Důchodové spoření – druhý pilíř
3.1 Z hlediska programu Helios Orange
3.2 Vyúčtování důchodového spoření
3.3 Z hlediska programu Helios Orange
4 Nemocenské pojištění od roku 2016
4.1 Redukční hranice pro nemocenské dávky
4.2 Nemocenská
4.3 Ošetřovné
4.4 Mateřské dávky
4.5 Obecně o nemocenském pojištění
4.6 Účinnost
4.7 Z hlediska Helios Orange
5 Náhrada při pracovní neschopnosti
5.1 Redukovaný průměrný výdělek
5.2 Nárok na náhradu mzdy
5.3 Výpočet náhrady mzdy
5.4 Z hlediska Helios Orange
6 Minimální mzda a zaručená mzda
6.1 Z hlediska programu Helios Orange
7 Zdravotní pojištění od roku 2016
7.1 Odvod pojistného
7.2 Maximální vyměřovací základ
7.3 Změna minimálního vyměřovacího základu
7.4 Plátce pojištění stát
7.5 Z hlediska programu Helios Orange
8 Daně od roku 2016
8.1 Sazba daně
8.2 Daňové zvýhodnění na děti
8.3 Z hlediska programu Helios Orange
8.4 Solidární zvýšení daně
8.5 Z hlediska programu Helios Orange
8.6 Změny v daňových formulářích
9 Výkon rozhodnutí
10 Roční zúčtování daně
10.1 Solidární zvýšení daně
10.2 Sleva za umístění dítěte („školkovné“)
10.3 Z hlediska Heliosu Orange
10.4 Princip výpočtu – bez daňového zvýhodnění
10.5 Princip výpočtu - s daňovým zvýhodněním
10.6 Z hlediska programu Helios Orange
10.7 Editor pro vyplňování ročního zúčtování
10.7.1. Záložka Základní údaje
10.7.2. Záložka Zúčtování daně
10.7.3. Záložka Daňové slevy a odpočty
10.8 Přenos ročního zúčtování do mezd
11 ZPS - zákonné pojištění zaměstnavatele
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export