Mzdy - legislativní změny v r.2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V přiloženém dokumentu naleznete Přehled legislativních změn v roce 2015 v Helios Orange a Helios Easy.

Upozornění Verze obsahující legislativní změny pro rok 2015 má číslo 2.0.2015.0010 nebo vyšší.


Obsah dokumentu

1 Přechod na rok 2015
1.1 Verze
1.2 Kontrola údajů před uzávěrkou prosince 2014
1.3 Roční uzávěrka
1.4 Dovolená standard a nadstandard
1.5 Mzdové konstanty
1.6 Výpočet v lednu 2015
1.6.1. Mzdové kalendáře
1.6.2. Hlášení související s novou legislativou
2 Sociální pojištění od roku 2015
2.1 Max. vyměřovací základ
2.2 Z hlediska programu Helios Orange
2.3 Zrušení odvodu pojistného dle §7 (26 % odvodu pojistného za zaměstnavatele)
2.4 Z hlediska programu Helios Orange
2.5 Nepovinná elektronická komunikace
3 Důchodové spoření – druhý pilíř
3.1 Vyúčtování důchodového spoření
3.2 Z hlediska programu Helios Orange
4 Nemocenské pojištění od roku 2015
4.1 Redukční hranice pro nemocenské dávky
4.2 Nemocenská
4.3 Ošetřovné
4.4 Mateřské dávky
4.5 Obecně o nemocenském pojištění
4.6 Účinnost
4.7 Z hlediska Helios Orange
5 Náhrada při pracovní neschopnosti
5.1 Redukovaný průměrný výdělek
5.2 Nárok na náhradu mzdy
5.3 Výpočet náhrady mzdy
5.4 Z hlediska programu Helios Orange
6 Minimální mzda a zaručená mzda
6.1 Z hlediska programu Helios Orange
7 Zdravotní pojištění od roku 2015
7.1 Odvod pojistného
7.2 Maximální vyměřovací základ
7.3 Změna minimálního vyměřovacího základu
7.4 Plátce pojištění stát
7.5 Neplacené volno, neomluvená absence a přečerpaná dovolená
7.6 Posuzování více dohod o provedení práce a více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele
8 Daně od roku 2015
8.1 Sazba daně
8.2 Daňové zvýhodnění na děti
8.3 Solidární zvýšení daně
8.4 Změny v daňových formulářích
8.5 Životní pojištění
9 Výkon rozhodnutí
10 Roční zúčtování daně
9.1 Solidární zvýšení daně
9.2 Sleva za umístění dítěte („školkovné“)
9.3 Princip výpočtu – bez daňového zvýhodnění
9.4 Princip výpočtu - s daňovým zvýhodněním
9.5 Z hlediska programu Helios Orange
9.6 Editor pro vyplňování ročního zúčtování
9.7 Přenos ročního zúčtování do mezd
11 ZPS - zákonné pojištění zaměstnavatele
12 elektronické odesílání
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export