Důležité:


Mzdy - legislativní verze květen 2019 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V polovině května plánujeme vydat legislativní verzi z důvodu nastávajících změn v modulu Mzdy.


Verze bude obsahovat tyto legislativní úpravy:


Platnost od 1.5.2019 – Jedná se o úpravu zákona o daních z příjmu 586/1992 Sb., týkající se srážkové daně. Hranice, do které se odvádí srážková daň, byla navýšena z 2 500 korun na 3 000 korun. Hranice 10 000 korun pro srážkovou daň v případě dohody o provedení práce je beze změny.


Platnost od 1.6.2019 – Dochází nařízením vlády č. 91/2019 Sb. k podstatné změně v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Původní částka do 31. 5. 2019 je 9 643 korun a nově se bude jednat o částku 19 286 korun.


Další informace ohledně výše uvedených změn budou postupně doplněny.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export