Mzdy - aktuální problémy v elektronické komunikaci s ČSSZ - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


V současné době se objevují problémy s komunikací na portále VREP.

Jednak se může stát, že po delší čas nedochází k získání odpovědí od ČSSZ na zaslané hlášení přes VREP. Při generování zprávy z HELIOS Orange přes volbu Zprávy - Generování zpráv se v daném případě zobrazí v procesním okně informace Přerušeno, zkuste později. Stav odesílaného záznamu se změní na Přijato PVS/VREP a záznamu je přiděleno číslo GUID scénáře. V tuto chvíli není v systému HELIOS Orange u záznamu informace o tom, ze bylo hlášení na ČSSZ i zpracováno nebo bylo vráceno z důvodu nějaké chyby. Informace o zpracování nebo chybě by měla přijít i mailem.


Pro zjištění stavu v HELIOS Orange je možné nad záznamem ve stavu Přijato PVS/VREP znovu spustit volbu Zprávy - Generování zpráv. V tu chvíli není záznam odesílán znovu, ale dojde pouze ke změně stavu.

Upozornění V případě odesílání Dotazů na ČSSZ (DZDPN) z přehledu Evidence DNP je nutné provádět toto opakované generování zprávy, aby se stav změnil na Zpracováno na ČSSZ. V případě, že záznam zůstane viset ve stavu Přijato PVS/VREP, nedojde k načtení záznamů (notifikací) do přehledu Evidence DNP! V ostatních případech, kdy je záznam pouze odesílán na ČSSZ (ELDP, přílohy, oznámení na ČSSZ, přehled o výší pojistného) nevadí, že záznam zůstane ve stavu Přijato PVS/VREP, pokud mám potvrzeno v mailu od ČSSZ, že hlášení bylo zpracováno v pořádku.)


Při odesílání záznamů na ČSSZ se může objevit chyba Error: 502 Bad Gateway. Dle informací z ČSSZ se jedná o chybu na http serveru, ten dostal chybnou odpověď. S chybou nic neuděláme a je třeba vyčkat a zkoušet odeslání na ČSSZ znovu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export