Mzdy - Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

V současné době se budou zřejmě stále více objevovat požadavky zaměstnanců na pracovní volno, které je nově od letošního roku možné proplácet zaměstnancům.

Úprava vychází z §203, odst.2, písm. h) Zákoníku práce.


Z hlediska legislativy:

 • Zaměstnanci lze schválit pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku
 • Náhradu mzdy lze poskytnout pouze za 1 týden v kalendářním roce
 • Maximální výše náhrady činí výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (za rok 2020 se jedná o částku 34 611 Kč)
 • Firma následně vyplacenou náhradu (dle výše uvedených kritérií) refunduje na ČSSZ (podá žádost o vyplacení náhrady na předepsaném formuláři)


Z hlediska HELIOS Orange:

 • Pro zadání náhrady mzdy lze použít kopii mzdové složky 241 - Volno placené. Složku založíte v přehledu Konstanty a číselníky, Mzdové složky přes volbu Nový, vyhledáte MS 241 a zvolíte Přenos.
 • Následně tuto novou mzdovou složku:
  • Přejmenujete
  • Schválíte
  • Zadáte/upravíte účetní kontaci
  • Přidáte do rekapitulace, případně dalších sestav


Upozornění Program nekontroluje počet proplácených dnů (1 týden v kalendářním roce, tj. 5 pracovních dnů) ani výši maximální vyplacené částky!!! Je nutné, aby tyto hraniční hodnoty byly pod kontrolou uživatele.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export