Mzdy - Nová pravidla zakládání pracovních poměrů

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Změna pravidel v přehledech Zaměstnance

Hlavním důvodem těchto změn pravidel v přehledu Zaměstnanci v modulu Mzdy i ve všeobecném přehledu Zaměstnanci je zamezení nechtěným duplicitám zaměstnanců, jakož i udržování shody údajů na záznamech zaměstnance se stejným rodným číslem. Pravidla jsou závislá i na nastavení režimu seskupení zaměstnanců za rodná čísla (dále režim seskupení) více informací k režimu viz příručka.

Dotaz nebo informativní hláška Po update na verzi 2.0.2012.XXXX ze dne 3.12.2012 bude přehled Zaměstnanci v modulu Mzdy automaticky v režimu seskupení.


Informativní text, zda je přehled v režimu seskupení, vidíte v záhlaví mzdového přehledu Zaměstnanci:

Režim seskupení


Upozornění Ve všeobecném přehledu Zaměstnanci neplatí pravidla a funkconalita režimu seskupení. Pomocí tlačítka Nastav je možné si přehled zafiltrovat pomocí sloupce seskupení KZ (0 neseskupená karta zaměstnance, 1 seskupená karta zaměstnance).
Upozornění V mzdovém přehledu Zaměstnanci vidíte i karty zaměstnanců, na které nemáte přídělena mzdová práva, pokud obsahují podřízené karty zaměstnance, na které práva přidělená máte.

Typy záznamů

V obou přehledech jsou všichni zaměstnanci rozděleni do následujících typů:

0 = Osoba bez RČ
1 = Osoba
2 = Zaměstnanec bez RČ
3 = Zaměstnanec
4 = Pracovní poměr bez RČ
5 = Pracovní poměr
6 = Osoba - duplicitní


Typ záznamu se zobrazuje také v záhlaví okna editoru zaměstnance:

Typ záznamu


Vysvětlivky:

Osoba = záznam bez mzdových údajů
Zaměstnanec = záznam se mzdovými údaji ze základní karty zaměstnance
Pracovní poměr = záznam se mzdovými údaji z další karty pracovního poměru zaměstnance
Základní karta zaměstnance = existuje pouze v režimu seskupení, na ní se editují údaje o zaměstnanci
Karta dalšího pracovního poměru zaměstnance = existuje pouze v režimu seskupení, údaje o zaměstnanci se přebírají ze základní karty zaměstnance


Editace a rušení údajů

Mzdový přehled Zaměstnanci

Editovat lze pouze údaje o zaměstnanci na základní kartě zaměstnance kromě rodného čísla a karty bez rodného čísla. Údaje zadané na základní kartě zaměstnance se zapíší do všech karet za to rodné číslo. Rušit karty dalších pracovních poměrů zaměstnance je možné v režimu seskupení za rodná čísla jen na záložce Pracovní poměry.

Všeobecný přehled Zaměstnanci

Editovat a rušit je možné pouze záznamy bez mzdových údajů. V záznamu se mzdovými údaji je možné přidávat Kontakty, Bankovní spojení, Poznámky a Zařazení.


Údržba údajů

Nad mzdovým přehledem Zaměstnanci existují akce pro kopii karty a změnu rodného čísla.

Rodné číslo

V případě existence mzdových údajů je Rodné číslo řídící položkou, tj. je v editoru karty needitovatelné. V případě potřeby změny existují akce: Rodné číslo / Přiřazení existujícího rodného čísla z kopií karty. Pokud není RČ vyplněno, po spuštění akce se nabídne přehled Zaměstnanci s vyplněnými RČ. Po výběru karty zaměstnance s požadovaným RČ se údaje obou karet sjednotí (kromě Kontaktů, BS, Poznámky).

Rodné číslo / Zrušení

Po spuštění této akce se vymaže chybně zadané Rodné číslo na kartě zaměstnance.

Kopie

V případě režimu seskupení se postupuje podle bodu Založení nového pracovního poměru.

V případě režimu BEZ seskupení existují tyto akce:

Založ další pracovní poměr - vytvoří se kopie karty zaměstnance a otevře se editor mzdových údajů.

Z jiné karty téhož zaměstnance - otevře se přehled karet Zaměstnance se stejným rodným číslem. Po výběru karty zaměstnance s požadovanými údaji se údaje karet sjednotí.


Založení nového pracovního poměru

Režim seskupení

Pro založení dalšího pracovního poměru otevřete editor řídící karty zaměstnance a na záložce Pracovní poměry v sekci [1] Pracovní poměry stisknete tlačítko Přidej pracovní poměr.

Dotaz nebo informativní hláška Pracovní poměr základní karty zaměstnance je žlutý zablokovaný řádek.


V sekci [2] Karty bez přiřazeného pracovního poměru vidíte osoby se stejným RČ jako je RČ základní karty zaměstnance. Pomocí tlačítka Zařaď vytvoříte mzdové údaje dalšího pracovního poměru.


Základní karta zaměstnance


Údržba pracovních poměrů

V editoru řídící karty zaměstnance na záložce Pracovní poměry v sekci [1] Pracovní poměry existují akce pro sladění údajů mezi všemi dalšími pracovními poměry zaměstnanců.

Sladění údajů k zaměstnanci / Karta zaměstnance (KZ) do všech PP

Sjednotí údaje ze základní karty zaměstnance do karet dalších pracovních poměrů zaměstnance (kromě Kontaktů, BS, Poznámky).

Sladění údajů k zaměstnanci / Doplň bankovní spojení z KZ do vybraných PP

Sjednotí bankovní spojení ze základní karty zaměstnance do označených karet dalších pracovních poměrů zaměstnance.

Sladění údajů zaměstnance / Doplň bankovní spojení z vybraných PP do KZ

Sjednotí bankovní spojení z aktuálně označené karty dalšího pracovního poměru zaměstnance do základní karty zaměstnance.

Sladění údajů k zaměstnanci / Doplň kontakty z KZ do vybraných PP

Sjednotí kontakty ze základní karty zaměstnance do označených karet dalších pracovních poměrů zaměstnance.

Sladění údajů k zaměstnanci / Doplň kontakty z vybraných PP do KZ

Sjednotí kontakty z aktuálně označené karty dalšího pracovního poměru zaměstnance do základní karty zaměstnance.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export