Mzdy - ČS - ukončení služby týkající se tzv. sběrných účtů - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Z důvodu nařízení GDPR se Česká spořitelna rozhodla ukončit služby týkající se tzv. sběrných účtů. Konec služby má být k 31. 12. 2018. Od června se postupně tato informace dostává k zákazníkům a objevují se dotazy.


Sběrný účet je služba, kdy zákazník pošle na účet (tzv. sběrný účet) sumační částku a pak pošle spořitelně textový soubor. Zde jsou rozpisy bankovních účtů, částek, variabilních symbolů, podle kterých spořitelna převede ze sběrného účtu peníze. Nejvíce byl tento způsob používán k rozesílání mezd na účty zaměstnanců. V systému HELIOS Orange k tomu slouží funkcionalita Export ČS.


Spořitelna sběrné účty převede na klasické bankovní účty. Z hlediska systému HELIOS Orange funkcionalita Export ČS zanikne. Odesílání mezd na účet bude probíhat přes modul Banka.


V modulu Mzdy v přehledu Definice platebních příkazů je nutné vygenerovat platební příkazy typu Jednotlivé srážky s nastavením příslušné mzdové složky v položkách (místo původně nastavené kumulované mzdové složky v definici PP typu Státní platby a kumulované srážky pro hromadnou platbu - toto již nebude používáno).

Takto vygenerované příkazy je pak nutné v modulu Banka v přehledu Platební příkazy tuzemské pomocí bankovního skriptu pro Českou spořitelnu (přes akci Zprávy - Generování zpráv) vygenerovat do souboru a tento soubor následně načíst do bankovního SW banky. Bankovní skript pro Českou spořitelnu je již zakoupen nebo je nutné jej přikoupit.

Funkcionalita Export ČS nebude používána.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export