Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Mzdy (CZ) - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2017.1304 ze dne 04.01.2018

Oprava Pokud není součástí licence modul Podpora účetních firem, popř. se jedná o jednodatovou verzi, mohla se při vstupu do některých mzdových číselníků objevit chyba Access Violation Error.

Opraveno.


Oprava Pokud není součástí licence modul Účetnictví, objevila se při vstupu do přehledu Účtování mezd chyba Access Violation Error, popř. Invalid Pointer Operation.

Opraveno.Verze 2.0.2017.1300 ze dne 28.12.2017

Novinka Srážková daň do 2 500 Kč

Od ledna 2018 lze uplatnit srážkovou daň nejen u dohod o provedení práce, ale i u tzv. jiných příjmů.

Obecně:

Bude platit, že pokud zaměstnanec NEPODEPÍŠE/NEUČINÍ Prohlášení k dani, potom:

1. zůstává zachována možnost srážkové daně u dohod o provedení práce do 10 000 Kč

2. nově lze srážkovou daň uplatnit u tzv. jiných příjmů (dohody o pracovní činnost, hlavní pracovní poměr...) do částky 2 500 Kč, nad tuto hranicí je odváděna zálohová daň.
Posuzování hranice probíhá vůči celkové výši příjmů.

Jedná se o dva naprosto rozdílné základy srážkové daně (do 10 000 Kč a do 2 500 Kč).

Z hlediska Heliosu Orange:

Roční uzávěrkou roku 2017 nebo aktualizací konstant v roce 2018 vznikne v Konstantách nový typ daně.

 • Zkontrolujte v Konstantách, jaký nový typ daně vznikl (ve většině případů, pokud nemáte vytvořen ručně nový typ daně, vznikne Typ daně 2)!
 • Tento nový typ daně budete přiřazovat zaměstnancům, kteří nepodepsali prohlášení
 • Jestliže budete mít zaměstnance, kteří mají u vás např. více dohod o provedení práce, je nutné tyto pracovní poměry svázat pomocí atributu Hlavní PP ve Mzdových údajích . Všechny tyto pracovní poměry musí mít přiřazen stejný typ daně (Typ daně 1)
 • Jestliže budete mít zaměstnance, kteří mají u vás např. dohodu o pracovní činnosti a zároveň např. odměnu člena družstva - opět musí být oba tyto pracovní poměry svázané a musí mít nastaven stejný typ daně (většinou se bude jednat o Typ daně 2) - musí se jednat o JINÝ TYP daně než u dohod o provedení práce.

Kontroly:

Existují kontroly, které umožňují zadat určtitý typ daně pouze určitým druhům pracovních poměrů.
Existuje nová kontrola u atributu Podepsal prohlášení ve Mzdových údajích, pokud je atribut nezatržen (tzn. není podepsáno Prohlášení), nelze zadat slevy a odpočty (doposud nebylo možné zadat Slevy pouze tehdy, pokud bylo nastavena srážková daň)


Novinka Zvýšení daňového zvýhodnění

S platností od 1. ledna 2018 dochází ke zvýšení částek daňového zvýhodnění také na první dítě.

Aktuální výše daňového zvýhodnění:

 • 15 204 Kč za rok (1 267 Kč za měsíc )

Aktuální hodnoty daňového zvýhodnění musí být poprvé použity ve výpočtu mezd za leden 2018.


Novinka Dlouhodobé ošetřovné

Platnost od 1. 6. 2018.

Náleží tehdy, jestliže osoba, o kterou je pečováno:

 • Byla alespoň 7 kalendářních dnů v nemocnici
 • Po návratu z nemocnice bude vyžadovat dlouhodobé ošetřovné alespoň 30 kalendářních dnů
 • Vyplácí se nejdéle 90 kalendářních dnů
 • Proplácí se 60% DVZ
 • Vyplácení provádí ČSSZ/OSSZ

Z hlediska nároku na dovolenou se jedná o výkon práce.

V programu Helios Orange vznikly nové mzdové složky 221 a 222 (pokud jste měli tato čísla již obsazená, hledá Helios další volná čísla).
V nabídce Konstanty a číselníky, DNP - vznikly nové konstanty týkajcí se Dlouhodobého ošetřovného.
V programu existuje kontrola, že likvidační mzdovou složku lze zadat až od období 06/2018.

Z hlediska uživatele se nic zásadního nemění - bude zadávat podobně jako kteroukoliv jinou mzdovou složku týkající se nemocenské dávky.

Program nekontroluje maximální počet zadaných dnů dlouhodobého ošetřovného.

POZOR!
V tuto chvíli ještě nejsou k dispozici upravené formluláře a xls výstupy na ČSSZ/OSSZ.


Novinka Nezabavitelná částka - výkon rozhodnutí

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění, došlo ke změně:

 • Položka Životní minimum byla upravena na 9 338 Kč

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Nastavení a definice, sekce Výkon rozhodnutí, odbory, došlo ke změnám:

 • Položka Nezabavitelná částka na osobu povinnou byla upravena na 6 225,33 Kč
 • Položka Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu byla upravena na 1 556,33 Kč


Novinka Otcovská porodní péče

Platnost od 1. 2. 2018
Muž musí být otcem v rodném listu
Muž musí být účasten nemocenského pojištění
Musí nastoupit v prvních 6 týdnech po porodu dítěte
Vyplácí se po dobu 7 kalendářních dnů nepřerušovaně
Proplácí se 70 % DVZ

V programu Helios Orange vznikly nové mzdové složky 219 a 220 (pokud jste měli tato čísla již obsazená, hledá Helios další volná čísla).
V nabídce Konstanty a číselníky, DNP - vznikly nové konstanty týkajcí se Otcovské.

Z hlediska uživatele se nic zásadního nemění - bude zadávat podobně jako kteroukoliv jinou mzdovou složku týkající se nemocenské dávky.
Program nekontroluje maximální počet zadaných dnů.

POZOR!
V tuto chvíli ještě nejsou k dispozici upravené formluláře a xls výstupy na ČSSZ/OSSZ.


Novinka Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Od ledna 2018 dochází ke změně platových tabulek dle nového nařízení vlády.

Aby došlo k těmto změnám i na úrovni programu Helios Orange, je nutné:

 • Vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Platové třídy a stupně v období leden 2018
 • Spustit akci z místní nabídky Generuj mzdové tarify - Podle odstavce 1, 2, 3, 4, 5
 • Projděte mzdové údaje stávajících zaměstnanců a případně proveďte na záložce mzdové údaje, tarifní zařazení změnu kódu dle příslušného odstavce.
 • Dále vstupte do nabídky Zaměstnanci, Kontrola platových stupňů a tříd.
 • Spusťte z místní nabídky akci Aktualizace platových stupňů vybraných zaměstnanců.


Novinka Zvýšení hranice pro solidární daň

Od ledna 2018 dochází ke zvýšení hranice pro odvod solidární daně.
Hranice nově činí 119 916 Kč.


Novinka Povinný podíl - maximální roční fond pracovní doby

Nově určuje maximální roční fond pracovní doby (údaj ve jmenovateli výpočtu) následujícím způsobem:

Pokud má zaměstnanec nepravidelný kalendář (37,5 hodin nebo 38,75 hodin):

 • zjistíme týdenní úvazek v hlavičce kalendáře zaměstnance
 • vypočítáme denní úvazek (tzn. týdenní úvazek/5)
 • vynásobíme pracovními dny, které získáme ze "vzorového" pravidelného kalendáře

Tím získáme maximální strop pro konkrétní nepravidelný kalendář.Verze 2.0.2017.1200 ze dne 17.12.2017

Novinka Dávky nemocenského pojištění - nové redukční hranice

Od ledna 2018 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výplatu dávek nemocenského pojištění.

V Heliosu Orange se jedná pouze o informativní údaj, dávky vyplácí Pražská/okresní správa sociálního pojištění.

Nové hodnoty:

1. redukční hranice 1 000 Kč
2. redukční hranice 1 499 Kč
3. redukční hranice 2 998 Kč


Novinka Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Pro účely dávek sociálního pojištění vznikl nový formulář, ve kterém jsou údaje vykazovány za jednotlivé měsíce (nikoliv kumulativně jako doposud)

V Heliosu Orange tiskneme sekci D1 ve tvaru, který odpovídá oficiálnímu formuláři.

Formulář vytisknete nad Ročními sestavami.


Novinka Doplnění důvodů ukončení pracovního poměru

V důvodech ukončení pracovního poměru přibyly §62 Hromadné propouštění a §65 Skončení PP na dobu určitou
Dále bylo upraveno, že důvod ukončení podle §56 odst. 1 písm. b nepodléhá výplatě odstupného.

Úpravy se projeví až po spuštění akce generovat v přehledu Konstanty a číselníky, Důvody ukončení PP nebo v případě nově generovaných databází.


Novinka Hlášení změn na Zdravotní pojištění (ZP) - Dohody

V případě volby v přehedu Hlášení změn ZP - Úplné bez dohod a Přírůstkové bez dohod docházelo k tomu, že se v těchto akcích v některých případech generovaly také přihlášky pro Dohody o provedení práce (DPP).
Upraveno. Nyní jsou přihlášky pro DPP generovány pouze akcí Dohody (podmínky pro generování zůstávají stejné - tzn. zaměstnanec musí být zdravotně pojištěn a nesmí být přihláška vygenerována v předchozích obdobích).


Novinka Zákonné pojištění zaměstnavatele (Kooperativa) - generování minimálního odvodu do přehledu účtování mezd

Jakmile program vypočte zákonné pojištění zaměstnavatele za celý kvartál, a zjistí, že odvod je nižší než minimální částka odvodu (100,-) vygeneruje platební příkaz s minimální částkou. Ve verzi byl upraven proces generování účetních řádků zákonného pojištění zaměstnavatele.
Jakmile při generování účetních řádků zákonného pojištění proces zjistí, že částka pojištění je nižší a musí se provést dorovnání na minimální částku (100,-), nastanou tyto možnosti:

 • Pokud existuje v kvartále zaměstnanec, který ve svém výpočtu mzdy má nenulový základ pro SP a odvod SP, vytvoří se podle nastavené kontace řádky, které mají uvedeno číslo tohoto zaměstnance a útvar, zakázku nákladový okruh a vozidlo uvedené ve mzdových údajích. Pokud je takovýchto zaměstnanců více zvolí se jeden z nich. Částka 100 korun není nijak dál rozúčtována.
 • Pokud neexistuje v kvartále žádný zaměstnanec, který ve svém výpočtu má nenulový základ pro SP a odvod SP nebo jsou ve výpočtu pouze statutární zástupci, vytvoří se podle nastavené kontace řádky, které obsahují minimální částku odvodu. Neobsahují číslo zaměstnance a položky útvar, zakázka, nákladový okruh a vozidlo se získají z nově vzniklých položek ve mzdových konstantách na záložce Nastavení a definice, Zákonné pojištění zaměstnavatele v sekci Zúčtování nepřiřazeného pojištění. Zde je možné přiřadit režijní údaje.

Poznámka: Pokud by na účetní kontaci mzdové složky pro zákonné pojištění byl uveden párovací znak obsahující osobní číslo a nastane druhá varianta, párovací znak se nevytvoří.
Poznámka: Pokud je uvedené promile ve mzdových konstantách 0 nebude se zákonné pojištění odvádět, nebude se ani dorovnávat do minimální částky odvodu.


Novinka Od ledna 2018 dochází ke zvýšení hodnoty maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění.

Nová hraniční hodnota činí 1 438 992 Kč.


Novinka Minimální mzda od ledna 2018

Od ledna 2018 dochází ke zvýšení částek minimální mzdy následujícím způsobem:

Základní sazba hodinové mzdy: 73,20 Kč
Základní sazba měsíční mzdy: 12 200 Kč


Novinka Náhrady za nemoc - nové redukční hranice

Od ledna 2018 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výplatu náhrad za pracovní neschopnost během prvních 14 dnů nemoci.

Jestliže dojde k tomu, že nemoc přechází z roku 2017 do roku 2018, automaticky je náhrada v roce 2018 vypočítána na základě nových (vyšších) redukčních hranic.

Nové redukční hranice:

1. redukční hranice 175,00
2. redukční hranice 262,33
3. redukční hranice 524,65


Novinka Zdravotní pojištění - plátce pojištění stát od ledna 2018

Od ledna 2018 dochází ke zvýšení hraniční částky pro zaměstnance, za které je plátcem pojistného stát.

Částka se zvyšuje na hodnotu 7 177 Kč.

Jedná se o částku, o kterou se sníží odvod u zdravotně postiženého zaměstnance ve firmě, která zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením.


Novinka Tiskový formulář - Potvrzení o srážkách srážkové daně vzor č.5

V ročních sestavách v přehledu tiskových formulářů je nový formulář Potvrzení o srážkách sráž. daně 2018 (vzor č.5).Novinka Potvrzení o příjmu - roční zúčtování

Nově se na formuláři Potvrzení o zdanitelném příjmu naplňuje sekce 19, kde se zobrazuje hodnota ročního zúčtování. Jedná se o formuláře:

 • Potvrzení o zdanit. příjmech 2017 (vzor č. 25)
 • Potvrzení o zdanit. příjmech 2017 AJ (vzor č. 25)

Program dohledává mzdovou složku 097 ve výpočtu mzdy a prohledávání probíhá na všech pracovních poměrech za rodné číslo. Mzdová složka 097 musí být do mzdy vygenerována z funkcionality ročního zúčtování daně, jinak k vyplnění sekce 19 nedojde.


Novinka Potvrzení o zdanitelném příjmu - úhrn pojistného §38j odst. 10 zákona.

Nově se na formuláři Potvrzení o zdanitelném příjmu naplňuje sekce 20, kde se zobrazuje hodnota pojistného v případě daňového nerezidenta. Jedná se o formuláře:

 • Potvrzení o zdanit. příjmech 2017 (vzor č. 25)
 • Potvrzení o zdanit. příjmech 2017 AJ (vzor č. 25)

Pokud ve mzdových údajích je zaškrtnuta položka na záložce Daně a pojištění, Daňový nerezident. Pak je v sekci 20 zobrazena hodnota pojištění odvedená za zaměstnance. Tím pádem je vyrušen dotaz na částku před tiskem formuláře.


Novinka Tiskový formulář - Potvrzení o zadnitelných příjmech vzor č. 26

V ročních sestavách v přehledu tiskových formulářů je nový formulář Potvrzení o zdanit. příjmech 2018 (vzor č. 26).


Novinka Zaručená mzda pro rok 2018

Od ledna 2018 dochází ke zvýšení zaručené mzdy.Již od minulého roku existuje pouze jedna sada zaručených mezd. Pro rok 2018 bude mít zaručená mzda tyto hodnoty:

Od ledna 2018 budou existovat tyto hodnoty zaručené mzdy:

a) 100% (Sazba 1)

Skupina Nejnižší úroveň zaručené mzdy prací:

v Kč za hodinu / v Kč za měsíc
1. 73,20 / 12 200
2. 80,80 / 13 500
3. 89,20 / 14 900
4. 98,50 / 16 400
5. 108,80 / 18 100
6. 120,10 / 20 000
7. 132,60 / 22 100
8. 146,40 / 24 400


Novinka Nezdanitelné částky na životní a penzijní pojištění

Při ročním zúčtování za rok 2017 bude možné poprové použít nové maximální hodnoty nezdatnitelných částek na životní a pezijní pojištění. Hodnoty se zvyšují z dosavadních 12 000 Kč na 24 000 Kč (jak na životní, tak na penzijní pojištění).


Novinka Statistické sestavy - ISPV (Trexima)

V editoru pro zadání vzdělání byla doplněna položka Odbor vzdělání. Jedná se o volnou položku pro zadání kódu oboru vzdělání, který se přenáší do statistického zjišťování ISPV (Trexima).
Z hlediska vyjádření se položka obor vzdělání ve výkazu za rok 2017 nemá vyplňovat.

Vyhláškou českého statistického úřadu č. 355/2016 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2017, došlo k rozšíření struktury datové věty u čtvrtletního šetření o průměrném výdělku (ISPV (MPSV) 1-04, viz Příloha 2) o položku obor vzdělání (OBORVZD).
V souvislosti s technickou náročností a pokračující přípravou na sběr dat nebudou údaje v rámci této položky za rok 2017 od respondentů šetření vyžadovány.


Novinka Změna v metodice evidence OCŘ - ošetřování člena rodiny

Došlo k úpravě evidence ošetřování člena rodiny. Nyní je možné podchytit správně situaci, kdy zaměstnanec v době OČR se vystřídá jde pracovat a případně se na OČR vrátí.

Zaměstnanec má ošetřování člena rodiny. První den odpracoval část směny a 6.1. odpracoval směnu celou (8 hodin) a pak se znovu vrátil na OČR. Vlastní zadání v Heliosu ORANGE se provede následovně. Dny, v kterých pracoval se uvedou jako jednodenní docházka a dojde k úpravě položky hodiny (2.1. se docházka hodiny upraví na 4 hodiny, 6.1. se upraví na 0 hodin). Veškeré docházkové mzdové složky se likvidují a typ se nastaví na pokračování.


Číslo / Název mzdové složky / Hodiny / Datum od / Datum do / Dny p. / Dny k.
201 / Ošetřovné - docházka / 4,00 / 02.01.2017 / 02.01.2017 / 0,50 / 0,50
205 / Ošetřovné (LIKVIDACE) / 4,00 / 02.01.2017 / 02.01.2017 / 1,00 / 1,00 / Nová
201 / Ošetřovné - docházka / 24,00 / 03.01.2017 / 05.01.2017 / 3,00 / 3,00
205 / Ošetřovné (LIKVIDACE) / 24,00 / 03.01.2017 / 05.01.2017 / 3,00 / 3,00 / Pokračování
201 / Ošetřovné - docházka / 0,00 / 06.01.2017 / 06.01.2017 / 0,00 / 0,00
205 / Ošetřovné (LIKVIDACE) / 8,00 / 06.01.2017 / 06.01.2017 / 1,00 / 1,00 / Pokračování
201 / Ošetřovné - docházka / 16,00 / 07.01.2017 / 10.01.2017 / 2,00 / 4,00
205 / Ošetřovné (LIKVIDACE) / 16,00 / 07.01.2017 / 10.01.2017 / 2,00 / 4,00 / Pokračování

Výsledný počet vyloučených dnů v ELDP bude 7 dnů.

V příloze k žádosti o bude na druhé straně evidována práce v první den vzniku sociální události. Ostatní informace o přerušení a práci v rámci OČR je nutné například uvést v kolonce další sdělení.

Novinka ÚPRAVA - Generátor mzdových sestav - export výsledku do excelu

Nad přehled výsledku generátorové mzdové sestavy Konta typ - 2 se nenabízí akce MS Office / MS Excel (formátování).

doplněno


Novinka Přehled kontací a účtů mzdových složek a tlačítko R

Nad Přehledem kontace a účty mzdových složek (cesta Konstanty a číselníky, akce Přehled kontací a účtů mzdových složek), vznikla v Nastav nová vazba 1:N na Rozúčtování mzdových složek, ze kterých si může uživatel zobrazit čísla mzdových složek, které si v definici mzdové složky přiradil na záložce Účtování přes tlačítko "R" Rozúčtování.


Novinka ZMĚNA - Vynětí z ES vs. docházkové MZ ve výpočtu mzdy

Nyní je možné zadat do Mzdových údajů vynětí z ES jestliže se ve vybraném mzdovém období vyskytuje ve Výpočtu mzdy nebo v Předzpracování docházková mzdová složka.

Kontrola docházkových MS:

 • při vkládání MS typu docházka v editoru Předzpracování nebo Výpočtu mzdy
 • při libovolném importu MS typu docházka do Předzpracování
 • kontrola dat zadané docházkové MS oproti vynětí z ES zadaného v Mzdových údajích

Do období vynětí z ES je možné nyní zadávat do Předzpracování nebo Výpočtu mzdy jen tyto docházkové MS:

 • druh vynětí Mateřská dovolená: MS typu docházka, skupina docházky Nemocenská, likvidační MS je MD
 • druh vynětí Rodičovská dovolená: MS typu docházka, skupina docházky Nemocenská, likvidační MS je RD
 • ostatní druhy vynětí: MS typu docházka, definovaná pro daný typ vynětí v přehledu Důvody vynětí z ES


Novinka Importy do Předzpracování - vybrané období

Úprava se týká importů XML, TXT a TXT2. a vybraného období.

Pokud je cílové období v importovaném souboru jiné než období vybrané v HEO, dojde k automatickému přepnutí do Cílového období (včetně informativní hlášky o přepnutí). A to u všech 3 zmíněných importů.Verze 2.0.2017.1015 ze dne 23.11.2017

Oprava Při generování předkontací mezd systém hlásil chybu : "Položka #xTabMzKontace...PZ2Ucto musí být zadána".

Opraveno.Verze 2.0.2017.1000 ze dne 11.10.2017

Novinka Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Od listopadu 2017 dochází ke změně platových tabulek dle nového nařízení vlády.

Aby došlo k těmto změnám i na úrovni programu Helios Orange, je nutné:

 • Vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Platové třídy a stupně v období listopad 2017
 • Spustit akci z místní nabídky Generuj mzdové tarify - Podle odstavce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 • Projděte mzdové údaje stávajích zaměstnanců a případně proveďte na záložce mzdové údaje, tarifní zařazení změnu kódu dle příslušného odstavce.
 • Dále vstupte do nabídky Zaměstnanci, Kontrola platových stupňů a tříd.
 • Spusťte z místní nabídky akci Aktualizace platových stupňů vybraných zaměstnanců.


Novinka Dohody o pracovní činnosti (DPČ) - vyměřovací základy

Jestliže měl zaměstnanec dvě dohody o pracovní činnosti, z nichž jedna byla Malého rozsahu, nedocházelo k tomu, že se vyměřovací základy pro odvod zdravotního pojištění počítaly dohromady (při posuzování minimálního vyměřovacího základu).

Upraveno.


Novinka Statistická sestava ISP - chyba v výpočtu Evidenčního počtu zaměstnanců ve stavu AA0115

Docházelo k chybnému výpočtu Evidenčního počtu zaměstnanců ve stavu AA0115 z důvodu neúplné podmínky při zjišťování zaměstnanců ve stavu.

Opraveno


Novinka Mzdový list 2017

Vznikl nový formulář mzdového listu, který na poslední straně obsahuje detailní náležitosti týkající se ročního zúčtování (Mzdový list od roku 2017 (RZD)).
Údaje ročního zúčtování se tisknou vždy za předchozí období.
Tzn. jestliže tisknete mzdový list za rok 2017, zobrazí se na poslední straně mzdového listu roční zúčtování roku 2016 (tzn. roční zúčtování, které jste vyplatili v lednu až březnu roku 2017).
Podmínkou pro to, aby se údaje detailně na mzdové listě zobrazily je to, že:

 • roční zúčtování bylo provedeno v Heliosu Orange v nabídce Roční zúčtování (tzn. nebyla pouze vložena do výpočtu mzdová složka 097)
 • přeplatek na roční zúčtování byl přenesen do mezd


Novinka Importy dat do předzpracování

při importu dat do předzpracování pomocí XML, TXT i definovaných importů dochází k aktualizaci všech importovaných záznamů. V případě provádění importů v několika částech dochází ke ztrátě informace datumu a názvu importního procesu na předešlých importovaných řádcích.

Opraveno

Při importu XML souboru do předzpracování dojde ke kontrole vybraného období proti importovaným datům. Pokud datumy importovaných dat nespadají do vybraného období, dojde automatickému přepnutí do správného období a zobrazení informační hlášky o přepnutí.


Novinka Generátor - Nastav

V Generátoru v nástroji Nastav, na záložce Sestavy, na konkrétní sestavě ve volbě místní nabídky (pravé tlačítko myši) byly opět zpřístupněny volby:

 • Přejmenovat
 • Heslo
 • Definice práv


Novinka Tiskový formulář Potvrzení pro soud

Tiskový formulář byl upraven pro tisk za delší období, než je půl roku. Dynamicky se mění orientace výkazu na výšku v případě tisku do půl roku a na šířku v případě tisku za jeden rok.


Novinka ÚPRAVA - Výpočet mzdy - procesní okno

Při výpočtu mzdy se zobrazí procesní okno i s případnými chybami např. záporná částka vyúčtování atd...procesní okno se automaticky zavře, aniž by bylo možné si chybovou hlášku přečíst / vytisknout opisem.

Upraveno, procesní okno zůstane otevřeno.


Novinka Mazání mzdových tabulek

Jestliže proces rušení listopadové uzávěrky nebo 1. dopočítavaného období skončí chybovou hláškou, při pokusu o zavření okna uzávěrkového procesu se zobrazí chybová hláška: "Cannot focus a disabled or invisible window." a okno není možné zavřít.

Upraveno.Verze 2.0.2017.0506 ze dne 20.09.2017

Novinka Přečerpaná dovolená a zkrácené kalendáře procentem

V případě, kdy docházelo k automatickému proplácení přečerpané dovolené u zaměstnance, který měl v kalendáři vyplněno procento krácení, nedocházelo ke správnému výpočtu (nebylo zohledněno toto krácení).
Nyní výpočet již procento krácení zohledňuje.


Novinka Změna struktury čtvrtletní statistické sestavy P1-04 a to konkrétně části P1C-01

Došlo ke změnám ve výkazu P 1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství (podle stavu k 30. 9. 2017). Oproti loňskému roku došlo k rozšíření oddílu VI. a součástí výkazu budou dva nové oddíly IVb. a IVc. S vědomím, že data v těchto nových oddílech nejsou pravděpodobně evidována v mzdových systémech, byla struktura dat rozdělena do dvou samostatných souborů, které bude možno načíst samostatně.

Rozšíření se týká počtu hodin pedagogické činnosti dle stejných kritérií jako vlastní část VI. za pedagogy.

Po instalaci nové verze je třeba provést:
1. Číselník profesí – existuje nová položka Pedagogická činnost v týdenním rozsahu. Ke krácení dle úvazku dochází až ve vlastním výkazu P1C-01 podle nastavení kalendáře (v případě nepravidelného kalendáře se zkráceným úvazkem) nebo krácení přímo uvnitř mzdových údajů (v případě krácení při použití kalendáře s pravidelnou pracovní dobou). Hodnotu pedagogické činnosti je třeba u jednotlivých profesí doplnit.

2. Doplňující údaje – existuje nová položka pedagogická činnost na rámec, tedy počet hodin určený zaměstnanci nad pedagogickou činnost, která mu podle profese přísluší. Pokud takový případ existuje je potřeba patřičnou hodnotu doplnit.

Obě položky je nutné zadat minimálně v měsíci 9/2017, protože údaje se zjišťují v devátém měsíci.

V měsíci 9/2017 je nutné mít vygenerovány řádky v přehledu Kontrola platových stupňů a tříd.

Po instalaci není potřeba provádět žádné úpravy v nastavení definice výkazu P1-04 je možné za 9/2017 provést výpočet výkazu. Ve výsledku jsou pak jednotlivé záložky P1c-01 a druhy činností. Přehled je rozšířen o další dvě hodnoty zobrazující nasčítané (případně krácené) hodnoty hodin pedagogické činnosti.
a. Hodnota – přepočtený stav zaměstnanci v kombinaci třídících hledisek třída, stupeň, praxe…
b. Hodnota PC – nasčítané hodiny pedagogické činnosti, zahrnující zkrácené i plné úvazky
c. Hodnota přes PC - nasčítané hodiny pedagogické činnosti nad rámec.

Export výkazu je prováděn pomocí XML zpráv. V distribuci jsou nové dvě definice, které se automaticky vytvoří po instalaci nové verze. Je nutné uvést cestu k adresáři umístění zpráv.

 • Zaměstnanci podle platových tříd a platových stupňů
 • Zaměstnanci podle platových tříd a platových stupňů, pedagogická činnost


Verze 2.0.2017.0505 ze dne 27.06.2017

Tip Zvýšení daňového zvýhodnění

S platností od 1. července 2017 dochází ke zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě.
Zákon byl vyhlášen 16. 6. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 170/2017 Sb.

Aktuální výše daňového zvýhodnění:

 • výše slevy na první dítě zůstává nezměněna, tj. 13 404 Kč za rok (1 117 Kč za měsíc)
 • 19 404 Kč za rok (1 617 Kč za měsíc) na druhé dítě,
 • 24 204 Kč za rok (2 017 Kč za měsíc) na třetí a každé další dítě,

Aktuální hodnoty daňového zvýhodnění musí být poprvé použity ve výpočtu mezd za červenec 2017.

Podmínkou pro to, aby se Vám správně nastavily konstanty pro daňová zvýhodnění, je skutečnost, že v měsíci červenci doposud nemáte vypočítané mzdy, ve kterých by bylo daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě použito.

Jestliže mzdy za červenec 2017 vypočítané nejsou (tzn. mzdy s uplatněním daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě), zaktualizují se nejen Mzdové konstanty, ale automaticky se zvýší také konkrétní daňová zvýhodnění u zaměstnanců ve Mzdových údajích. Není tak nutný žádný ruční zásah uživatele.

Jestliže již v měsíci červenci 2017 byly vypočítány mzdy s daňovým zvýhodněním na druhé a třetí dítě, je nutné:

 • vymazat vypočítané mzdy
 • vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty na záložku 1 - Daně do sekce [3] Slevy a odpočty a přes pravou myš spustit akci Generuj - tím dojde k tomu, že se nastaví hodnoty daňového zvýhodnění na vyšší částky a automaticky se tyto hodnoty promítnou k jednotlivým zaměstnancům.


Novinka Statistické sestavy - ISPV (Trexima)

Upravena definice statistické sestavy ISPV a export XML souboru. Byly doplněny tyto položky

Název pracovní pozice (NAZPOZ) - Název pracovní pozice, který popisuje vykonávanou činnost pracovníka.

Z hlediska realizace v Helios Orange se do položky přenáší název profese, která je zadaná v číselníku Seznam profesí (uživatelský číselník) a přiřazena v Doplňujících údajích zaměstnance v posledním měsíci sledování (např. červen/2017).

Obor nejvyššího dosaženého vzdělání (OBORVZD) - Obor vzdělání. Kód oboru vzdělání je složen z roku ukončení studia, kódu školy a kódu oboru vzdělání. Vyplňuje se u zaměstnanců se středním a vyšším vzděláním. Pokud má zaměstnanec ukončeno více škol se stejným nejvyšším vzděláním, vyplní obor vzdělání, který nejvíce odpovídá požadavkům na jeho současné zaměstnání.

Z hlediska realizace v Helios Orange se položka pro první pololetí neplní. Zůstává v exportním souboru XML prázdná. Implementována bude až ke konci roku 2017.


Pro aktualizaci definice statistické sestavy spusťte akci Doplň definice sestav v přehledu Statistické sestavy.


Novinka Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Od července 2017 dochází ke změně platových tabulek dle nového nařízení vlády.

Aby došlo k těmto změnám i na úrovni programu Helios Orange, je nutné:

 • Vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Platové třídy a stupně v období červenec 2017
 • Spustit akci z místní nabídky Generuj mzdové tarify - Podle odstavce 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zbylé tabulky dle odstavců 7, 8, 9 jsou zrušeny a budou v programu automaticky zneplatněny.
 • Projděte mzdové údaje stávajích zaměstnanců a případně proveďte na záložce mzdové údaje, tarifní zařazení změnu kódu dle příslušného odstavce.
 • Dále vstupte do nabídky Zaměstnanci, Kontrola platových stupňů a tříd.
 • Spusťte z místní nabídky akci Aktualizace platových stupňů vybraných zaměstnanců.Verze 2.0.2017.0503 ze dne 14.06.2017

Novinka Změna základní mzdy v průběhu měsíce

Jestliže došlo ke změně základní mzdy v průběhu měsíce, tzn. byla použita funkcionalita Změna Základní mzdy, nedošlo k uložení této nové hodnoty (v aktuálním ani běžném období - tzn. po měsíční uzávěrce) a tato nová hodnota tedy nebyla zohledněna.

Opraveno.Verze 2.0.2017.0500 ze dne 05.06.2017

Novinka Potvrzení pro výplatu vyr. přísp. v těhotenství

Do tiskového formuláře do položky Příjem se nyní načítá hodnota základu pro výpočet sociálního pojištění (neohraničený).. Doposud se načítala hodnota hrubého příjmu.


Novinka Statistický výkaz ISPV - chyba "String or binary data..."

V případě, že hodnota CZISCO byla větší než 5 znaků, docházelo k zobrazení hlášky String or binary data would be truncated.

Opraveno


Novinka Platové třídy a stupně

Jestliže se uživatel "proklikává" ze Mzdových údajů do tabulky Platových tříd a stupňů, Helios se nenastavil na odpovídající řádek v návazném číselníku.

Upraveno.


Novinka Krácení praxe z důvodu dosaženého vzdělání a vypnutá kontrola platových tříd a stupňů

V případě vypnuté kontroly platových tříd a tarifů a zadané platové třídě na mzdové kartě zaměstnance docházelo k nápočtu praxe, ale nedocházelo k případnému krácení praxe podle dosaženého vzdělání.

Upraveno

V tuto chvíli ke krácení praxe z důvodu nedostatečného vzdělání dochází jak v editoru doplňujících údajů, tak i v přehledu Kontrola platových tříd a stupňů.


Novinka Výpočet odstupného a nepravidelné kalendáře s procentem krácení

Při automatickém výpočtu odstupného (distribuční mzdová složka 691), které počítá průměrnou hrubou mzdu na základě vzorce:
(týdenní úvazek x průměr na dovolenou x 4, 348), se v týdenním úvazku nezohledňovalo procento krácení na kalendáři.

Upraveno tak, aby procento krácení bylo zohledňováno.


Novinka Změna osobního kalendáře a přepočet základní mzdy

V případě, že byla nastavena Změna základní mzdy v průběhu měsíce (tzn. např. od 15.4. 2017) a následně došlo ke změně osobního kalendáře prostřednictvím Výpočtu mzdy, případně ze stromečku Osobního kalendáře, nedošlo automaticky k přepočtu základní mzdy na základě aktualizovaného osobního kalendáře.

Nyní upraveno tak, že pokud tato situace nastane (tzn. uživatel změní osobní kalendář, i když už byla vypočítána poměrná část základní mzdy na základě prvotního osobního kalendáře), dojde automaticky k přepočtu základní mzdy dle aktuálního osobního kalendáře.


Novinka OPRAVA - Export ČS, předčíslí bankovního spojení

V případě, že bankovní spojení obsahovalo předčíslí účtu oddělené pomlčkou docházelo v případě bankovních spojení bankovního ústavu České spořitelny k chybnému exportu předčíslí a bankovního účtu.Verze 2.0.2017.0304 ze dne 19.04.2017

Novinka NOVINKA - Účtování mezd - záporně

Do přehledu Účtování mezd se vygenerují řádky kontací s částkami z výpočtu mzdy a až následně po spuštění akce Účtování (kl. Zkratka F6) dojde k seskupení řádků a případnému prohození znaménka zaúčtované částky, pokud na příslušném řádku kontace byla v atributu Záporně uvedena hodnota Ano.

Z toho důvodu nyní vznikl nad přehledem Účtování mezd nový atribut "Částka účto", kterou si uživatel může do přehledu Účtování mezd zobrazit pomocí tlačítka Nastav.Verze 2.0.2017.0300 ze dne 31.03.2017

Novinka Hlášení na zdravotní pojištění - dohody o pracovní činnosti

V případě, že se jednalo o pracovní poměr - Dohoda o pracovní činnosti a zároveň bylo ve Mzdových údajích zatrženo Uplatnit MVZ (minimální vyměřovací základ) zobrazoval se tento zaměstnanec v Hlášení změn na ZP v přehledu Generování hlášení změn - úplné, nikoliv v přehledu Generování hlášení změn - Dohody - přihlášky.

Upraveno.


Novinka Statistické sestavy - Informační systém o průměrném výdělku (ISPV)

Ve definici statistické sestav ISPV došlo k těmto drobným změnám.
Položky POCFYZQ - Průměrný počet zaměstnanců a POCPREPQ- Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byly upraveny, aby se počítaly a exportovaly na setiny. Zároveň se zahrnují jenom pracovní poměry ve stavu a nezahrnují se DPP, DPČ.

V přehledu vypočtených položek za zaměstnance došlo k úpravě ABSNEMZ - Počet neodpracovaných hodin pracovní neschopnosti bez nemocenské. Byly ošetřeny případy, kdy k likvidaci docházkové mzdové složky nedochází v období pracovní neschopnosti.


Novinka Roční sestavy - tiskový formulář - Potvrzení o zdanit. příjmech 2016 (vzor č. 24)

Byla upravena položka měsíce zdaňovacího období, kdy zaměstnanec nepodepsal prohlášení. Pokud zaměstnanec měl dva svázané pracovní poměry, přičemž jeden končil v průběhu roku a druhý pokračoval, na obou měl, že nepodepsal prohlášení. Pak se položka naplnila pouze měsíci do ukončení prvního pracovního poměru.

Opraveno


Novinka Roční sestavy - tiskový formulář Přehled náhrad při pracovní neschopnosti 2009

Do tiskového formuláře byla doplněna položka číslo rozhodnutí.


Novinka ZMĚNA - Výsledek generátorové sestavy - výchozí filtr

Nyní je zakázáno nastavit nad výsledkem generátorové sestavy výchozí filtr, vzhledem k tomu, že každá vypočtená sestava má jinou strukturu.


Novinka Statistické sestavy - ÚNP 4-01 - Výkaz o úplných nákladech práce

V tabulce A059 došlo k úpravě řádku 01 a 02 Celkový počet pracujících majitelů firmy k 31.12., kde mohlo docházet k chybným počtům, protože se hodnoty chybně průměrovaly za celý rok.

V tabulce A102 došlo k úpravě řádku 01 Počet osob pracujících na dohodu o provedení práce a 02 Počet osob pracujících na dohodu o pracovní činnosti. Výpočet byl upraven tak, že se počítají počty osob podle rodného čísla, které pracovali v rámci roku na DPP nebo DPČ (pokud existuje aspoň v jednom měsíci osobní číslo pracující na druhu PP DPP nebo DPČ, tedy stav pracovního poměru je: "ve stavu").


Novinka Statistické sestavy - ÚNP 4-01 - Výkaz o úplných nákladech práce

V tabulce A059 došlo k úpravě řádku 01 a 02 Celkový počet pracujících majitelů firmy k 31.12., kde mohlo docházet k chybným počtům, protože se hodnoty chybně průměrovaly za celý rok.

V tabulce A102 došlo k úpravě řádku 01 Počet osob pracujících na dohodu o provedení práce a 02 Počet osob pracujících na dohodu o pracovní činnosti. Výpočet byl upraven tak, že se počítají počty osob podle rodného čísla, které pracovaly v rámci roku na DPP nebo DPČ (pokud existuje aspoň v jednom měsíci osobní číslo pracující na druhu PP DPP nebo DPČ, tedy stav pracovního poměru je: "ve stavu").


Novinka Do řádku kontace "Mzda" byla doplněna možnost nastavit text do účta jako Párovací znak.


Novinka Výpočet pravděpodobného výdělku - paušální mzdové složky

V případě, že je u pravděpodobného průměrného výdělku nastaveno, že se počítá z paušálních mzdových složek, je nově zohledňována platnost paušální mzdové složky, tzn. při výpočtu pravděpodobného průměrného výdělku je počítáno pouze s "platnými" paušálními mzdovými složkami.


Novinka NOVINKA - Měsíční uzávěrka - Mzdové složky distribuční

Uzávěrkový proces byl rozšířena o akci Aktualizace číselníků, která spustí aktualizaci číselníku Mzdové složky - distribuční. V případě, že při aktualizaci budou zjištěny rozdíly oproti stávajícímu číselníku, zobrazí se protokol.

Protokol slouží k tomu, aby uživatel věděl, v kterých mzdových složkách došlo ke změnám, příp. jaké nové mzdové složky vznikly a na základě něj by měl provést srovnání svých uživatelských mzdových složek s distribučními, více info viz příručka na webu:
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdov%C3%A9_slo%C5%BEky_-_Mzdy_(CZ)#Porovn.C3.A1n.C3.ADVerze 2.0.2017.0204 ze dne 01.03.2017

Oprava Podklad pro statistický výkaz ÚNP 4-01

Formulář v části Subjekt ekonomicky aktivní ANO - NE nekorespondoval se žaškrtnutou položkou Aktivita ve vypočítané sestavě ÚNP 4-01

OpravenoVerze 2.0.2017.0202 ze dne 22.02.2017

Novinka Změna základní mzdy a Typ mzdy

Jestliže uživatel postupoval tak, že změnil Typ mzdy a současně provedl ve Mzdových údajích akci Změna základní mzdy, došlo po uložení Změn ZM k návratu původního Typu mzdy

Tzn. v případě, že např. ve Mzdových údajích byl nastaven Typ mzdy - Měsíční a uživatel změnil Typ mzdy - hodinová a ZÁROVEŇ provedl akci Změna ZM, došlo k tomu, že ve Mzdových údajích v položce Typ mzdy bylo nastaveno Typ mzdy - Měsíční.

Tato situace nastala pouze tehdy, pokud uživatel prováděl Změnu základní mzdy k aktuálnímu období a současně měnil Typ mzdy (tzn. nikoliv pokud se jednalo o Změnu základní mzdy do běžného období a dále).

Nyní je tato situace ošetřena.

POZOR!!!

Nadále platí, že není možné kombinovat různé Typy mzdy v rámci jednoho měsíce!!! Tzn. např. do 15.3. Typ mzdy - měsíční, od 16.3. Typ mzdy - hodinový. Typ mzdy musí platit vždy pro celý měsíc!!!

Nově platí, že pokud změníte údaje ovlivňující částku základní mzdy (Typ mzdy, Tarifní zařazení...) a změnu základní mzdy provádíte k AKTUÁLNÍMU období, obejví se vám při uložení hláška:

"V editoru mzdových údajů došlo ke změně Typu mzdy. Do databáze před uplatněním změny částky ZM budou uloženy tyto hodnoty :

Typ mzdy : hodinová
Základní mzda : 20 000,00
Základní mzda zkr. : 0,00
Kalendář : 001 / 2017
Týdenní úvazek : 40,00
Denní úvazek : 8,00

Odpovídá Typ mzdy částkám Základní mzdy ?"

Hláška má za cíl vás informaovat o tom, jaké hodnoty právě teď Helios ukládá do databáze. Jsou to hodnoty, které se v případě, že použijete akci Zrušení Základní mzdy nastaví do Mzdových údajů.

Všimněte si, že v námi uváděném příkladu (měním Typ mzdy z Měsíční na Hodinovou) ale změnu částky jsem provedla pouze pomocí akce Změna základní mzdy, máte údaje ve Mzdových údajích nekonzistentní v případě, že provedete Zrušení změny ZM - na to vás má tato hláška upozornit (tzn. Typ mzdy - hodinová, Základní mzda - 20 000).

Dbejte proto vždy na to, aby existovala konzistence mezi Typem mzdy a Částkou základní mzdy !!! Toto nejsme schopni programově ošetřit!


Oprava Tiskový formulář přílohy k vyúčtování zálohové daně - Přehled souhrnných údajů

Pokud v rámci zdaňovacího období (roku 2016) nastoupí cizinec, neobjeví se v seznamu zaměstnanců v příloze k vyúčtování daně Přehled souhrnných údajů vz. 13. Může za to poslední sloupec výkon práce, kde se má objevit hodnota odpracované doby ve zdaňovacím období (roce 2016). Od celkové doby zaměstnání se odečítá hodnota počátečního stavu pro daný rok. V případě takových zaměstnanců počáteční stavy neexistují a to způsobí, že v seznamu chybí.

Opravena hodnota, která se načítá do sloupce číslo 18. Úhrn sražené daně. Ve sloupci má být hodnota sražené srážkové daně.

OpravenoVerze 2.0.2017.0201 ze dne 11.02.2017

Novinka Kontrola platových stupňů a tříd - datum dalšího postupu

Byl upravený princip zjišťování datumu dalšího postupu. Stávalo se, že v různých měsících se datum postupu lišilo o jeden den.

Upraveno


Novinka Roční sestavy - formuláře Mzdových listů 2016

Z důvodu větší přehlednosti byly názvy měsíců doplněny i na ostatní stránky mzdového listu.


Novinka Potvrzení o srážkách srážkové daně - Oprava daně

Nově se do tiskového formuláře Potvrzení o srážkách srážkové daně 2016 (vzor č. 3) zohledňuje i mzdová složka 910 - Oprava srážkové daně.


Novinka Prohlášení k dani - ukončení pracovního poměru a daňové zvýhodnění

Jestliže bylo u zaměstnance zadáno daňové zvýhodnění a zároveň tento zaměstnanec ukončil pracovní poměr a zároveň na dotaz, zda se mají v následujících měsících vynulovat daňová zvýhodnění na děti uživatel odpověděl ANO, nebyly v Potvrzení o příjmu správně zobrazeny měsíce, za které zaměstnanec uplatňoval daňová zvýhodnění na děti.

Řešením bylo vytisknout Potvrzení tak, že před tiskem bylo nutno rozmezí datumu DO vymezit měsícem konce pracovního poměru - potom byl tisk v pořádku.

Nyní upraveno tak, aby uživatel na to nemusel myslet a tisk proběhl vždy v pořádku.


Novinka Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele - Datum vyhotovení

Do editoru před tisk formuláře Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (různé formuláře pro různé zdravotní pojišťovny) byl doplněn nový atribut - Datum vyhotovení.

Jestliže chcete, aby se na formuláři stejně jako doposud doplňovalo dnešní datum, necháte tento nový atribut nevyplněný, NENÍ NUTNÉ jej v tomto případě vyplňovat

Jestliže chcete, aby se na formuláři tisko jiné datum, než je aktuální, máte možnost toto datum vyplnit právě do Datumu vyhotovení


Novinka Roční zúčtování - zobrazování počtu období

Z důvodu možné kontroly na to, co zaměstnanec uplatňoval v ročním zúčtování za předchozí rok, jsme rozšířili počet zobrazovaných období na 3 období.

Příklad:
Jestliže jste ve mzdovém obdobi 02/2017, vstoupíte do Ročního zúčtování, zobrazí se vám období 2017 (aktuální), 2016 (za které budete provávět roční zúčtování) a období 2015 (pro možnost případného porovnání).


Novinka Roční zúčtování - legislativní korekce - usnadnění

V editoru Ročního zúčtování na záložce Daňové slevy a odpočty, u položky Dítě ZTPP máte možnost stisknout tlačítko... (tři tečky).

Tím se dostanete do přehledu, který vám zobrazí legislativní nároky na daňová zvýhodnění a nároky skutečné.

Jestliže v tomto přehledu stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte akci Bilance ročního nároku, zobrazí se detailní přehled o vzniklých rozdílech. Akce Bilance ročního nároku je chráněna heslem.

Pokud rozdíly existují, zobrazí se vám hláška s dotazem, zda se má vytvořit korekční záznam.

Jestliže odpovíte, že ANO, na záložce Základní údaje bude vytvořen řádek s korekční hodnotou.

Pozor!!!!

Pro správný výpočet korekční částky je nutné, abyste neměli vložené ruční korekce nároku daňového zvýhodnění. Jestliže jste vložili korekci ručně (legislativní, z Prohlášení k dani z předchozího zaměstnání, zapomenuté daňové zvýhodnění) odpovězte na následující dotaz NE.

Doporučený postup při ročním zúčtování v případě, že je uplatněno daňové zvýhodnění na děti:

 • V přehledu Ročního zúčtování na první záložce Základní údaje jsou pouze údaje načtené z vypočtených mezd, NEEXISTUJE zde žádný ručně vložený řádek, který by obsahoval vyplněný atribut Dítě nebo Dítě ZTPP v sekci Daňové zvýhodnění
 • Vstoupíte na záložku Daňové slevy a odpočty, u položky Dítě ZTPP máte možnost stisknout tlačítko... (tři tečky)
  • zobrazíte si přehled, kde vidíte jednotlivé děti a jejich nároky a skutečně uplatněné daňové zvýhodnění
  • stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte akci Bilance ročního nároku
  • pokud nemáte vložené žádné ruční korekce na daňová zvýhodnění, odpovíte na dotaz, zda se má vytvoři t korekční řádek ANO, vytvoří se korekční řádek na vzniklý rozdíl
 • Nyní můžete vyplnit na záložce Základní údaje případné další korekce týkající se nároku na daňové zvýhodnění (zapomenuté dítě, nárok na daňové zvýhodnění od předchozího zaměstnavatele...)

Pokud již máte vložené ruční záznamy (předchozí zaměstnání, zapomenuté dítě, ale nikoliv legislativní korekce), a potřebujete zjistit, jaká je výše legislativních rozdílů, potom postupujte takto:

V editoru Ročního zúčtování na záložce Daňové slevy a odpočty, u položky Dítě ZTPP máte možnost stisknout tlačítko... (tři tečky).

Tím se dostanete do přehledu, který vám zobrazí legislativní nároky na daňová zvýhodnění a nároky skutečné.

 • Stisktněte kombinaci kláves CTRL X
 • Vypočítá se sumace nároků, skutečností a hlavně rozdílů
 • Atribut Rozdíl zobrazuje částku, kterou ručně vložíte na první záložku Základní údaje do atributu Dítě, případě Dítě ZTPP a sekci Daňová zvýhodnění


Novinka Tiskový formulář - Přehled exekučních srážek při žádosti o DNP

Byla rozšířena velikost položky číslo rozhodnutí.


Novinka Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

V přehledu Roční sestavy na tisk formuláře přibyly nové vzory formulářů pro Přílohu 1 a Přílohu 2.

 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.13 (str.1 a 4)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.13 (str.2)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.13 (str.3)
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1- vzor č. 16


Novinka Nová definice statistického výkazu P1-04 pro rok 2017

V distribuci je nová definice výkazu P1-04 pro sestavení za rok 2017. Obsahuje rozdělení pedagogických pracovníků do další kategorie pracovníků. Trenéři. Současně přibyly řádky pro vykazování nové součásti platu "Příplatky uvádějícímu učiteli".

Co je nutné provést:

 • Po instalaci nové verze je nutné provést akci Doplň definice sestav v přehledu statistické sestavy
 • Dále je nutné do definice vstoupit a upravit na záložce Základní údaje Kategorie pracovníků
 • Nakonec je nutné projít a upravit mzdové složky položek výkazu na nových řádcích r136, r371, r369, r370,r528 a r529

Společně s novou definicí byla upravena rychlost výpočtu výkazu.


Novinka Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením...

V ročních sestavách je možné tisknout formulář ZPS-Plnění povinného podílu (od 1.1.2017), kterým se provádí tisk hodnot povinného podílu za rok 2016.


Novinka ÚPRAVA - Přejmenování atributu Alias

Pokud se pomocí modulu Nástroje přizpůsobení přejmenoval atribut Alias v tabulce TabCisZam, nedošlo k přejmenování v editoru čísleníku Zaměstnanci.

Upraveno


Novinka ÚPRAVA - Skupina MS Příplatky a doplatky a změna vstupního formuláře na %

Pokud se změní v definici mzdové složky Skupiny "Příplatky a doplatky" vstupní formulář z hodnoty "Částka" na hodnotu "Procento" a následně se taková mzdová složka použije v přehledu Paušály, tak se v editoru tohoto paušálu nezobrazí atribut Procento.

Upraveno.Verze 2.0.2017.0001 ze dne 18.01.2017

Novinka Nezabavitelná částka - výkon rozhodnutí

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění, došlo ke změně:

 • Položka Životní minimum byla upravena na 9 232 Kč

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Nastavení a definice, sekce Výkon rozhodnutí, odbory, došlo ke změnám:

 • Položka Nezabavitelná částka na osobu povinnou byla upravena na 6 154,67 Kč
 • Položka Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu byla upravena na 1 538,67 Kč


Novinka Tiskové sestavy Sociální pojištění - přehled

Pokud je pracovní poměr zaměstnance ve stavu PP nezahájen, tak se nyní neobjeví v sestavě Sociální pojištění - přehled.


Novinka Mzdové listy - úprava tiskového formuláře

Ve Mzdových listech roku 2016 došlo k následujícím změnám:

Od roku 2016 mzdový list:

 • vypuštěno důchodové spoření
 • doplněno Pas vydal za položku PAS
 • doplněna identifikace cizince
 • doplněn kód zdravotní pojišťovny

Od roku 2016 mzdový list zkr. generátor

 • vypuštěno důchodové spoření
 • doplněno Pas vydal za položku PAS
 • doplněna identifikace cizince
 • doplněn kód zdravotní pojišťovny
 • doplněno číslo OP
 • doplněna sekce ohledně RZD (nikoliv u ML na A4)


Novinka ÚPRAVA - Změna základního platu od aktuálního mzdového období

V případě, že byla změna základní mzdy zadána přes editor Mzdové údaje (tj ne přes akci Změny základní mzdy v přehledu mzdových údajů)) a ZÁROVEŇ tato změna měla být provedena od aktuálního mzdového období s pozdější platnotí než je první den v měsíci, nedošlo k přepisu plné změněné výšky základního platu od následujícího mzdového období (běžbného), ale v mzdových údajích následujícího období (běžného) zůstala jen alikvotní část základního platu z předchozího měsíce.

UPOZORNĚNÍ:
Zkontrolujte si prosím, zda se u Vás nevyskytla tato situace. Veškeré změny základní mzdy si můžete prohlédnout nad přehledem Mzdové údaje pomocí akce Změny základního platu. Tato situace mohla nastat od verze č. 2.0.2016.1000 ze dne 01.11.2016 a vyšší.


Oprava Potvrzení pro úřad práce

Jestliže bylo označeno více záznamů pro tisk Potvrzení pro úřad práce a zároveň u některého zaměstnance nebyly vygenerovány ELDP, došlo k chybové hlášce.

Opraveno.


Novinka Potvrzení o srážkách sráž. daně 2017

V ročních sestavách n přehledu tiskových formulářů jsou nové formuláře Potvrzení o srážkách sráž. daně 2017 (vzor č.4) a Potvrzení o srážkách sráž. daně 2017 AJ (vzor č.4).


Novinka Potvrzení o zdanit. příjmech 2017

V ročních sestavách n přehledu tiskových formulářů jsou nové formuláře Potvrzení o zdanit. příjmech 2017 (vzor č. 25) a Potvrzení o zdanit. příjmech 2017 AJ (vzor č. 25).


Oprava Pokud byla v uzavřeném mzdovém období otevřena v editoru výpočtu mzdy zaměstnance vybraná mzdová složka přes akci Mzdová složka, neotevřel se editor MS, ale nabídl se číselník Mzdové složky - distribuční.

Opraveno. Nyní se opět otevře editor mzdové složky a je zobrazen pouze ke čtení.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export