Důležité:


Mzdy (CZ) - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2015.1231 ze dne 31.12.2015

Novinka Legislativa 2016 - Nové hodnoty nezabavitelné částky pro výpočet exekucí

Od ledna 2016 dochází k následujícím změnám týkajících se:

Životního minima = 9 268 Kč
Základní nezabavitelné částky na osobu povinného = 6 178,67 Kč
Základní nezabavitelné částky na vyživovanou osobu = 1 544,67 Kč

Všechny hodnoty mají vliv na výpočet exekucí, algoritmus výpočtu exekucí zůstává zachován.

Zaměstnavatel uplatní nově vypočtené nezabavitelné částky poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky mění.
Nové nezabavitelné částky ovlivňují (až) mzdu za měsíc leden 2016, zúčtovanou a vyplácenou v únoru 2016, zatímco mzda za měsíc prosinec 2015 vyplácená v lednu 2016 bude (ještě) zúčtována podle dosavadních nezabavitelných částek.


Novinka Legislativa 2016 - Přehled o výši pojistného, tiskový formulář a export XML zprávy

Byla vytvořena nová verze tiskového formuláře Přehled o výši pojistného nad výpočtem mzdy. Zároveň byla zapojena upravená definice XML exportní zprávy PVPOJ.

Tisk a zprávy bude poprvé použita při vykazování sociálního pojištění za leden 2016.


Novinka Hlášení na ZP - tiskový formulář, špatné číslo plátce pojistného

V případě tisku hlášní na ZP se jako číslo plátce pojistného chybně dotahoval variabilní symbol pro platbu sociálního pojištění.

Opraveno


Novinka Legislativa 2016 - Formulář ročního zúčtování daně

V přehledu roční zúčtování daně byl doplněn formulář pro tisk ročního zúčtování daně za rok 2015.


Novinka Formuláře přílohy exekuce při příloze k žádosti o DNP

Formuláře byly rozšířeny o položku zbývá celkem srazit.


Novinka Rodinný příslušník - daňové zvýhodnění

Po úpravách v editoru rodinných příslušníků se pří pořízení daňového zvýhodnění neobjevovala volba, zda se má doplnit datum dovršení 18 let dítěte.

Opraveno


Novinka Výpočet odborových příspěvků - další způsob výpočtu

V nabídce Konstanty a číselníky, na záložce Nastavení a definice, v sekci Odbory lze nyní vybrat další způsob výpočtu:
Čistá mzda včetně slev, bez bonusů.


Novinka Tiskové zdroje pro výplatní pásky

V přehledu výpočtu mzdy vznikly nové tiskové zdroje s názvem Fond PD, Tarifní mzda. Lze je použít v případě uživatelských formulářů výplatních lístků Tiskový zdroj zobrazuje:

 • Fond (hod. / Dny) - nyní v počtu hodin respektuje příp. zkrácený úvazek zaměstnance, který je uveden při pravidelném pracovním kalendáři na mzdové kartě zaměstnance
 • Tarif - odteď zobrazuje v případě zkráceného úvazku hodnotu Základní mzda - Zkrácená pokud je uvedena na mzdové kartě zaměstnanceVerze 2.0.2015.1200 ze dne 14.12.2015

Oprava V případě uzavřeného mzdového období nešlo pomocí tlačítka Oprava otevřít k prohlížení editor paušálů a srážek a rodinných příslušníků uvnitř editoru Mzdových údajů.

Opraveno


Novinka Tiskový formulář - Přehled exekučních srážek při žádosti o DNP

V tiskovém formuláři Přehled exekučních srážek docházelo v některých případech k překryvu textu "Část nezabavitelné částky v měsíci" s uvedenou částkou.

Upraveno


Novinka Legislativa 2016 - Hranice pro uplatnění daňového bonusu

S ohledem na zvýšení minimální mzdy na částku 9 900 Kč, musí poplatník daně pro získání nároku na daňový bonus dosáhnout vyměřovacího základu alespoň poloviny minimální mzdy (4 950) a pro získání doplatku ročního daňového bonusu alespoň částky 59 400 Kč.

Ve mzdových konstantách byly upraveny položky na záložce daně v sekci Základní daňové sazby, Daňový bonus hranice Minimální mzda měsíční 9 900 a minimální mzda roční 59 400.


Novinka Legislativa 2016 - Změna redukčních hranic pro DVZ

V nabídce Konstanty a číselníky, vpravo konkrétní měsíc, na záložce DNP a pojištění, DNP a náhrady došlo k následujícím změnám:

Mění se redukční hranice pro nemocenské dávky. Z hlediska výpočtu nemocenských dávek nás tyto hodnoty nezajímají /počítá ČSSZ/, nicméně tyto hodnoty pro orientaci v Konstantách nastavujeme.

Redukční hranice pro nemocenské dávky: 901 Kč 1 351 Kč 2 701 Kč


Novinka Kalendáře - nepravidelné kalendáře a atribut Zachovat víkendy

V případě, že v definici cyklu byl zatržen atribut Zachovat víkendy, nedocházelo ke správnému generování kalendářů v případě, že:

- byl cyklus generován od jiného data než za celý kalendářní rok - jestliže začátek cyklu u kalendáře z minulého roku byl o víkendu.

Funkcionalita kalednářů upravena.

UPOZORNĚNÍ:

Kalendáře se pro další rok generují listopadovou uzávěrkou.

Pokud na nepravidelných kalendářích máte zatržen atribut Zachovat víkendy, zkontrolujte vygenerované kalendáře pro rok 2016, případně spusťte znovu uzávěrku na této verzi (poté, co zrušíte již provedenou listopadovou uzávěrku)


Novinka Legislativa 2016 - Změna redukčních hranic pro redukovaný průměrný výdělek pro náhrady

V nabídce Konstanty a číselníky, vpravo konkrétní měsíc, na záložce DNP a pojištění, DNP a náhrady došlo k následujícím změnám:

Byly upraveny nové redukční hranice pro náhrady:

Redukční hranice pro náhrady: 157,68 Kč 236,43 Kč 472,68 Kč

Výpočet pokračující nemoci bere redukční hranice z vybraného období, kde se pokračující pracovní neschopnost likviduje.


Novinka Pobočky - název, adresa - sjednocení údajů

Jestliže jsou zapojeny pobočky, a jsou tudíž vyplněy údaje o jednotlivých pobočkách, tak se v případě názvu a adresy organizace dotahují údaje z pobočky (Název organizace, Ulice, čísla, psč, místo, Ičo).

Variabilní symbol je navázán na variabnilní symbol z bankovního spojení podle definice platebních příkazů a přiřazené pobočky.

Pokud pobočky zapojené nejsou, berou se údaje z nulté (vlastní organizace).

Úpravy proběhly v těchto přehledech (tiskových formulářích):

- RELDP - Hlášení na ZP - Výpočet mzdy - Přehled o výši pojistného - Potvrzení o platbě ZP - Příloha k žádosti o DNP


Novinka Formulář Potvrzení firmy při podání žádosti o důchod

Ve formuláři Potvrzení firmy při podání žádosti o důchod nad přehledem Důchody se špatně zobrazovala případná nemoc v době přiznání důchodu.

Opraveno


Novinka Legislativa 2016 - Solidární zvýšení daně

Pro rok 2016 stále platí solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu.

Vzhledem ke změně průměrné mzdy je nyní hranice platná pro rok 2016 108 024 Kč.


Novinka Legislativa 2016 - Maximální vyměřovací základ na SP

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění došlo k těmto změnám: Položka Maximální VZ (rok) byla upravena na 1 296 288 Kč


Oprava Výplatní lístek souhrnný 2013 a 2013 A4

Položka hrubý příjem chybně obsahoval údaj hrubé mzdy a ne hrubého příjmu. OpravenoVerze 2.0.2015.1110 ze dne 01.12.2015

Novinka ÚPRAVA - Kontrola na duplicitu OP

Do editoru Mzdové údaje byla doplněna kontrola na duplicitu odpočitatelné položky. V případě, že se platnosti stejného symbolu odpočitatelné položky překrývá, systém zahlásí:

"Vícenásobný výskyt daňové odpočtu / slevy" SYMBOL "."

a nedovolí mzdovou kartu uložit.Verze 2.0.2015.1100 ze dne 25.11.2015

Novinka Legislativa 2016 - Minimální mzda pro rok 2016

Od ledna 2016 dochází ke zvýšení minimální mzdy


Novinka Legislativa 2016 - ODPOČET ZE ZÁKLADU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ OD 1. 1. 2016

Od 1.1.2016 dochází ke zvýšení platby státu za "státní" pojištěnce z částky 6259 Kč na 6 444 Kč. Mění se tedy částka, která se za určitých podmínek odpočítává od vyměřovacího základu na zdravotní pojištění. Nárok na odpočet se týká pouze těch zaměstnavatelů, kteří splňují podmínky uvedené v par. 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb.:

 • Nárok na uplatnění odpočtu může použít zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením
 • Tento odpočet lze uplatnit jen u osob, kterým byl přiznán invalidní důchod
 • Odpočet je možné provést i v případě, kdy výše uvedené skutečnosti netrvají celý měsíc


Novinka Legislativa 2016 - Velký pátek - nový svátek

Vláda schválila návrh na změnu zákona 245/2000 Sb. o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Novým svátkem a dnem pracovního klidu by se měl nově stát Velký pátek (viz sněmovní tisk 491/0).

Aby se státní svátek Velký pátek vygeneroval v kalendářích pro rok 2016 automaticky, je nutné, aby uzávěrka měsíce listopadu proběhla na této verzi, případně vyšší.


Novinka Legislativa 2016 - Zaručená mzda pro rok 2016

Od ledna 2016 dochází ke zvýšení zaručené mzdy


Novinka Pořízení Oznámení OSSZ/PSSZ ručně - dotažení údajů

Při ručním pořízení Oznámení typu přihláška nedocházelo k dotažení údaje Státní příslušnosti a údaje země trvalého bydliště a kontaktní adresy z číselníku zaměstnanců.


Novinka Editor Oznámení na OSSZ/PSSZ - pobočky

V editoru Oznámení na OSSZ v přehledu Zaměstnanci, Oznámení na OSSZ/PSSZ byly provedeny úpravy na záložce Zaměstnavatel. V případě vyplácení mezd se zapojenými pobočkami (odvody SP, ZP a daní na různé pobočky) se do položek identifikace zaměstnavatele přenáší údaje z pobočky včetně adresy sídla. Dosud se přenášel pouze variabilní symbol a ostatní údaje identifikace zaměstnavatele se přenášely z vlastní nulté organizace.


Novinka Tisk adresy poboček na formuláře ročních sestav

V editoru nastavení pobočky na záložce Sídlo, přibyla položka Použít k tisku. Při zapojených pobočkách (zatržená volba Zapojit pobočky ve mzdových konstantách), zaškrtnuté položce Použít k tisku a přiřazeném kódu pobočky na pracovním poměru se bude tisknout v případě formulářů souvisejících s pracovním poměrem (výplatní lístek, mzdový list, …) místo údajů vlastní organizace údaje ze záložky sídlo nastavené na pobočce (adresa, ičo, dič,…).
Příklad:
Chceme zaměstnanci s přiřazenou pobočkou tisknout tiskový formulář Mzdový list - na šířku (od roku 2015). Na formuláři je uveden název zaměstnavatele a jeho ičo.

 • V případě zatržené volby Zapojit pobočky a zatržené volby Použít k tisku se vytiskne položka Název organizace z pobočky a položka ičo z pobočky.
 • V případě zatržené volby Zapojit pobočky a nezatržené volby Použít k tisku se vytiskne položka Název z číselníku organizací z vlastní organizace a položka ičo z číselníku organizací z vlastní organizace.
 • V případě nezatržené volby Zapojit pobočky a zatržené volby Použít k tisku se vytiskne položka Název z číselníku organizací z vlastní organizace a položka ičo z číselníku organizací z vlastní organizace.
 • V případě nezatržené volby Zapojit pobočky a nezatržené volby Použít k tisku se vytiskne položka Název z číselníku organizací z vlastní organizace a položka ičo z číselníku organizací z vlastní organizace.


Novinka Roční docházka - ČSSZ žádost o DNP - příloha exekuční srážky

Byly provedeny drobné úpravy v tiskopisu přehledu exekučních srážek.

 • Dopněn rodinný stav
 • Nezabavitelná částka byla nahrazena větou část nezabavitelné částky v měsíci ……. je…….


Novinka Umožnit editaci v předzpracování

Pro skupiny mzdových složek Daně, Zákonné pojištění a Oprava základen se vstupním formulářem Částka, byla povolena editace položky Použít v předzpracování.

Pozn: Je to například z důvodu importu ročního zúčtování daně (MS 097) z excelového souboru při rozjezdu výpočtu mzdy.Verze 2.0.2015.0902 ze dne 09.11.2015

Novinka Předzpracování - atribut Hodiny, Dny

Jestliže se do editoru Předzpracování zadávala poue část dne, např. 4 hodiny (dovolená...) a ihned po zadání hodin uživatel klikl myší na atribut Den (needitovatelný), vrátily se Hodiny do hodnoty plného úvazku.

Funkcionalita upravena.


Novinka Generátor mzdových sestav - výběr třídícího hlediska

Při výběru třídících hledisek před výpočtem generátorové sestavy nebylo možné u některých třídících hledisek (Kategorie, Mistr, Mzdová účetní, Druh mzdy) použít výběr z návazného číselníku, ale bylo nutné výběrová kritéria zadat "ručně".

Upraveno.


Novinka Formulář Daň zálohová - měsíční přehled odvodu

Formulář Daň zálohová - měsíční přehled odvodu nad přehledem Výpočet mzdy chybně zobrazoval zálohovou daň v případě použití speciálních daní definovaných ve mzdových konstantách.

Opraveno


Novinka Tarifní tabulky 564/2006 účinné od 1.11.2015, odstavce 1,3,4,5,7,9

V minulé verzi došlo chybně k distribuci tarifních tabulek z odstavců 2, 6 a 8. Důvodem byla časová tíseň a pozdní vydání nařízení vlády ve sbírce. Zvýšení tarifů u těchto odstavců je platné až od 1.1.2016. V případě, že jste vygenerovali v obdodí 11/2015 i tyto odstavce. Je nutné tabulky přegenerovat, aby se hodnoty vrátily na částky před obdobím 11/2015.

Je nutné provést znovu následující kroky:
Vstupte do přehledu Mzdové konstanty, Platové třídy a stupně. Na akci v místní nabídce Generuj mzdové tarify najdete tabulky pro odstavce 2,6 a 8. Po stisknutí se vygenerují jednotlivé tabulky. Hodnoty se vytvoří nové nebo se původní hodnoty přepíší na nové.

Upozornění Pro změnu tarifů ve mzdových údajích je nutné provést Aktualizaci přehledu Kontrola platových stupňů a tříd a Aktualizaci platových stupňů označeným zaměstnancům.


Oprava Měsíční exporty za organizaci - Export pro Portál ZP

V případě exportu Přehledu o platbě pojistného (ZP) vzorem pro Portál ZP, se chybně zadávaly data splatnosti respektive opravy. Problém nastával jak v řádném tak i v opravném exportu.

Opraveno


Oprava Roční sestavy - Formulář Mzdový list - na šířku (od roku 2015) s generátorem

Byl upraven tiskový formulář mzdového listu s tiskem generátorové sestavy typu mzdový list. Docházelo k chybám při tisku části generátoru (sestava stále načítala stránky a nevytiskla se, netiskl se první řádek generátorové části atd.)

OpravenoVerze 2.0.2015.0900 ze dne 12.10.2015

Novinka MS dovolená se vstupním formulářem Hodiny * dny

V novém formuláři předzpracování a ve formuláři zadání mzdové složky ve výpočtu mzdy v případě dovolené (MS 211) nebylo možné zadat pracovní dny. V takovém případě zůstaly hodiny nulové, nedošlo k výpočtu dle denního fondu zaměstnance.


Novinka Potvrzení pro výplatu vyr. přísp. v těhotenství

V případě zadání úvazků před tiskem formuláře nešlo zadat desetinné místo.


Novinka Předzpracování - nulování částky

V případě, že se do Předzpracování vkládala mzdová složka, která:

- měla nastaveno Kráceno hodinami /jakýmikoliv/ - vstupní formulář byl Částka

tak:

při zadání částky docházelo k jejímu vynulování.

Žádná distribuční mzdová složka výše uvedené nastavení nemá, jedná se tedy o uživatelsky nastavenou mzdovou složku.

Toto se dělo pouze v případě, že se mzdová složka vkládala do Předzpracování.
Jestliže se mzdová složka vložila do Paušálů a srážek nebo přímo do Výpočtu, bylo vše v pořádku.


Novinka Pořízení změn Konta pracovní doby - import XML

Pomocí XML zprávy nešlo importova desetinná místa v položce rozdíl hodin. Nyní lze importovat v těchto formátech.

<HodinyRozdil>-1.1</HodinyRozdil>
<HodinyRozdil>-1,1</HodinyRozdil>


Novinka Tarifní tabulky 564/2006 účinné od 1.11.2015

Modul mzdy pro VS obsahuje nové tarifní tabulky účinné od 1.11.2015. Pro použití nových tabulek je nutné hodnoty vygenerovat.

Vstupte do přehledu Mzdové konstanty, Platové třídy a stupně. Na akci v místní nabídce Generuj mzdové tarify najdete tabulky pro odstavce 1 - 9. Po stisknutí se vygenerují jednotlivé tabulky. Hodnoty se vytvoří nové nebo se původní hodnoty přepíší na nové.

Pro změnu tarifů ve mzdových údajích je nutné provést Aktualizaci přehledu Kontrola platových stupňů a tříd a Aktualizaci platových stupňů označeným zaměstnancům.


Novinka Tiskový formulář Potvrzení při změně zaměstnání 2012

Tiskový formulář potvrzení v přehledu Ročních sestav byl upraven, aby korektně tisknul údaje při označení více záznamů.


Oprava Mzdová složka likvidace nemocenské, pracovního úrazu a ostatního úkazu typu Korekce

V případě zadání mzdové složky likvidace PN typu korekce se objevila chybová hláška hláška a nešlo takovou korekci zadat.

Mzdová složka pro likvidaci s nastavením pro legislativu od roku 2009.
Počátek likvidace pracovní neschopnosti spadá do období před rok 2009.

OpravenoVerze 2.0.2015.0806 ze dne 30.09.2015

Novinka Průměrný měsíční výdělek - nerovnoměrná pracovní doba s částečným úvazkem

Při výpočtu průměrného čistého výdělku (Potvrzení pro úřad práce, Potvrzení při změně zaměstnání - příloha příjem) byla provedena úprava, která zohledňuje zadané procento krácení u kalendáře typu Nerovnoměrná pracovní doba s čátečným úvazkem.

Je třeba pamatovat na to, že v kalendáři zaměstnance musí být v položce týdenní úvazek zadán skutečně plný, nezkrácený úvazek (tzn. např. 40 hodin). Ke zkrácení dojde právě na základě procenta zadaného na kalendáři.

Rekapitulace výpočtu průměrného hrubého výdělku (ze kterého se následně počítá průměrný čistý výdělek):

průměr na dovolenou x týdenní úvazek z hlavičky mzdového kalendáře (případně zkrácený o procento na kalendáři) x 4,348


Novinka Předzpracování, Paušály a srážky, atribut Částka

V novém editoru Předzpracování a Paušály a srážky se automaticky dopočítával atribut Částka přímo v editoru Předzpracování nebo Paušály a srážky.
Jednalo se o mzdové složky, které měly zadaný základ pro výpočet (např. dovolená, práce placená průměrem...)
Někteří zákazníci nepovažovali tento stav za vyhovující - a to v případě, kdy tyto údaje zadávala osoba, která by neměla vidět částky mezd.
Vrácena původní funkcionalita - tzn. k výpočtu v těchto případech dochází až ve Výpočtu mzdy.


Novinka Předzpracování - Ulož plus stejná MS

V případě, že bylo v Předzpracování použito tlačítko Ulož plus stejná MS, docházelo k tomu, že:

- pokud bylo zadáno několik stejných mzdových složek placených průměrem nebo tarifem (např. dovolená, režijní mzda...), do výpočtu se přenesly všechny mzdové složky, ale výpočet proběhl pouze u první zadané.

- po uložení editoru a stisku tlačítka Nový se nepřednabízel k zadávání nový zaměstnanec

Jedná se důsledek přepisu nového editoru.

Podobný problém se objevoval i při použití tlačítka Ulož plus nová MS.Verze 2.0.2015.0804 ze dne 21.09.2015

Oprava V místní nabídce přehledu Mzdové údaje (tlačítko Akce nebo pravé tlačítko myši) chyběla položka Změny základní mzdy a zároveň přebývala položka Hromadné změny.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0800 ze dne 14.09.2015

Novinka Příloha k žádosti o - insolvence

V případě, že zaměstnanec měl zadanou exekuční srážku, dostávala se do xml zprávy informace o tom, že je současně i v insolvenci.

Nyní se do xml zprávy dostává hodnota insolvence pouze v případě, že je zatržena v editoru Přílohy k žádosti o.


Novinka Export XML Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření - zástupce

V případě podávání hlášení jako zástupce, nebylo možné v editoru před odesláním nezadat kód druhu zástupce. Byla přidána možnost "není vyplněno"


Novinka Mzdový list - platnost slev (daňového zvýhodnění na děti)

V případě, že bylo k jednomu dítěti přiřazeno více daňových zvýhodnění s různou platností (ukončeno daňové zvýhodnění v minulosti, zadáno nové daňové zvýhodnění s aktuální platností), netisklo se na mzdovém listě vždy aktuální daňové zvýhodnění.
Byla upravena podmínka pro zobrazování datumů platnosti slev tak, aby se zobrazovalo vždy aktuální daňové zvýhodnění ( na první stránce Mzdového listu v oblasti Rodinní příslušníci).


Novinka Ošetřování člena rodiny (OČR) - hodiny první den

Jestliže první den, od kterého bylo přiznáno OČR, zaměstnanec někollik hodin odpracoval, nebylo možné hodiny odpracované první den vyplnit na likvidační formulář OČR. Z toho důvodu bylo nutné na Příloze k žádosti o ručně vyplňovat atribut Hodiny odpracované první den.

Nyní je možné hodiny první den nově vyplnit i u OČR a tudíž se na formulář Přílohy k žádosti o automaticky přenáší správná hodnota hodin.


Novinka Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

Nad Výpočtem mzdy vznikl nový tiskový formulář:

- Potvrzení pro výplatu vyr. přísp. v těhotenství


Novinka Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti

o důchod jeho zaměstnance

Nad přehledem Důchody vznikl nový tiskový formulář:

- Potvrzení firmy při podání žádosti o důchod


Novinka Příloha k žádosti o - exekuce, období

Nad Výpočet mzdy, Roční docházka, ČSSZ - žádost o DNP, Tisk bylo do níže uvedených tiskových formulářů doplněno Období k části týkající se exekučních srážek (atribut Údaje platné k období)

- Přehled exekučních srážek při žádosti o DNP
- Příloha k žádosti o dávku + exekuce


Novinka Příloha k žádosti o - více záznamů

Jestliže při tisku formuláře Příloha k žádosti o bylo označeno více záznamů (více zaměstnanců), nebyly správně vytisknuty hodnoty Započitatelný příjem a Vyloučená doba.

Upraveno.


Novinka Příloha k žádosti o dávku - exekuce

Formulář upraven tak, aby ve vybraných případech nedocházelo ke špatnému tisku počátečních písmen v levém okraji formuláře.


Novinka Tiskový zdroj adres z poboček

V přehledu výpočet mzdy je doplněn tiskový zdroj Údaje o firmě (pobočka/vlastní org.) , který vrací hodnoty adresy, IČO, DIČ atd. z údajů pobočky, která je uvedena ve mzdové kartě zaměstnance. Pokud pobočka uvedena není, hodnoty jsou naplněny z vlastní organizace (organizace s číslem 0)

Tiskový zdroj se dá použít např. pro uživatelsky upravené výplatní pásky.


Novinka Přehled výpočtu a odvodu zálohové a srážkové daně

Nad Výpočtem mzdy vznikly dva nové tiskové formuláře:

- Daň srážková - měsíční přehled odvodu
- Daň zálohová - měsíční přehled odvodu

V tiskových formulářích uvidíte přehled jednotlivých zaměstnanců a detailní rozpad jejich daňové povinnosti.


Novinka Rušení důchodů po výpočtu mzdy

Nově nelze z přehledu Důchody mazat následující druhy důchodu, jestliže v aktuálním období už měl zaměstnanec vypočítanou mzdu:

Starobní Cizí charakteru starobního
Cizí charakteru invalidního plného
Cizí charakteru částečného invalidního
Invalidita 1. stupně
Invalidita 2. stupně
Invalidita 3. stupně


Novinka Mzdové údaje - Délka MD (mateřské dovolené)

V editoru Mzdových údajů byla položka Délka MD přejmenovaná na Změna délky MD. Tato položka nadále slouží pro zadání jiné, než standardní délky mateřské dovolené /osamělá matka, vícečetné mateřství/.
Vyplňujete zde nestandardní počet dnů mateřské dovolené.

Současně vznikl nad přehledem Mzdové údaje nový atribut Délka mateřské dovolené. Tato položka zobrazuje základní délku mateřské dovolené (nyní 196 dnů), jestliže má zaměstnanec v položce Změna délky MD zadanou hodnotu "0", jinak zobrazuje nenulovou hodnotu z položky Změna délky MD.

Novou položku si může uživatel zobrazit do přehledu pomocí Nastav.


Novinka Generování nepravidelných kalendářů - plynulé pokračování cyklu

Jestliže bylo u nepravidelného kalendáře nastaveno Generování pro příští rok - Plynulé pokračování cyklu a zároveň byl zatržen atribut Zachovat víkendy, došlo k nesprávnému vygenerování kalendáře pro příští rok.
(První den následujícího roku se shodoval s posledním dnem roku předchozího)

Funkcionalita upravena.


Novinka Generátor mzdových sestav - třídící hlediska

Při výpočtu generátorové sestavy je nyní možné vybírat z číselníku i z těcho třídících hledisek (doposud jste si konkrétní třídící hlediska museli "pamatovat", nebylo možné je z číselníku "vybrat")

 • Druh mzdy
 • Mistr
 • Mzdová účetní
 • Mzdový útvar
 • Vyplatní středisko
 • Kategorie
 • NO - název (ze mzdových složek)
 • Útvar - název (ze mzdových složek)
 • Zákazka - název (ze mzdových složek)
 • Zdravotní stav
 • Kalendář
 • Účtovná skupina


Novinka Hromadné zadávání mzdových složek do Předzpracování

Dialog pro hromadné zadávání mzdových složek do Předzpracování byl upraven tak, aby se hodnota v první zadávané položce vždy po potvrzení tlačítka OK označila. Tzn., že je možné přímo takto označenou hodnotu měnit nebo smazat a uživatel ji nemusí ručně označovat a následně měnit.


Novinka Nový editor mzdových složek ve výpočtu mzdy

Jestliže budete ve výpočtu zadávat nové mzdové složky, zobrazí se vám již editor tzv."Nového vzhledu".

Jedná se pouze o designovou úpravu, funkcionalita zadávání zústavá naprosto stejná.

Upozornění:

Po prvním otevření editoru si může uživatel nastavit jeho velikost dle vlastních požadavků (program si toto nastavení zapamatuji a příště velikost již nastavovat nebudete muset).


Novinka Likvidace nemocenských dávek

Editor likvidace nemocenských dávek byl předělán do tzv. "nového vzhledu".

Netřeba se však ničeho obávat, položky zůstaly zachovány, práce s likvidací nemocenských dávek je naprosto shodná jako v editoru "starém".

Jedinou věc, kterou budete muset (resp. dle svého uvážení) upravit je velikost editoru (viz níže).

UPOZORNĚNÍ!

Po otevření editoru si může uživatel jeho velikost přizpůsobit dle vlastního uvážení. Toto nastavení si program zapamatuje a bude se takto otevírat při dalším zobrazení likvidační mzdové složky. Znamená to, že nastavení provedete pouze jednou, dále se o to již nestaráte.

Kromě vizuální změny zde došlo k následujícím úpravám:

- Jestliže je likvidována nemocenská dávka, dochází při ukládání likvidace ke kontrole toho, zda tato nemocenská dávka bezprostředně nenavazuje na nemocenskou dávku předchozí. Pokud ano, nově kontrolujeme, že se má jednat o Typ dávky Pokračující. Pokud tento typ dávky nemáte zadaný, tzn. máte zadán typ dávky Nová, jste na tuto skutečnost upozorněni měkkou hláškou.

- Při stisknutí tlačítka Neproplaceno se nově objevují nemocenské dávky 12 měsíců zpětně včetně vybraného měsíce. Doposud se neproplacené nemocenské dávky zobrazovaly pouze v rámci aktuálního roku.


Novinka Roční uzávěrka - zrychlení akce

Byly provedeny úpravy, které urychlují akci roční uzávěrka (znatelný posun uvidí uživatel u obrovských databází, u databází malých a středních byla a je rychlost optimální)


Novinka Nový editor Předzpracování

Editor Předzpracování byl předělán do tzv. "nového vzhledu".

Kromě designové změny přinesl editor tyto změny:

 • Do sekce [1] Zaměstnanec přibyla část s Info tlačítky: S (Informace o stavu procesů ovlivňujících výpočet mzdy), M (Zobraz editor mzdových údajů), K (Zobraz editor osobního kalendáře zaměstnance) a dále je zde zobrazena informace o evidenčním stavu zaměstnance. Nově tedy můžete přímo na konkrétním paušálu vstoupit např. do Mzdových údajů zaměstnance nebo se podívat na jeho osobní kalendář
 • Do sekce [2] Mzdová složka přibyla nová položka Poznámka, kterou bylo doposud možné naplnit pouze pomocí importu do Předzpracování. Nově můžete ke každé mzdové složce zadané do Předzpracování připsat poznámku, kterou lze zobrazit v přehledu pomocí nástroje Nastav.

Upozornění:

Po prvním otevření editoru lze jeho velikost přizpůsobit dle vašich požadavků. Při jeho dalším otevření si již program bude toto nastavení pamatovat.


Novinka ÚPRAVA - Kontrola na ukončení vynětí z ES při ukončení PP

Byla rozšířena kontrola při ukládání mzdových údajů v případech, kdy uživatel nezadá do mzdových údajů ukončení vynětí z ES a zároveň má zaměstnanec zadaný konec PP v době trvání tohoto vynětí.

Pokud má uživatel zadaný jen Datum / Důvod vynětí z ES je upozorněn hláškou:
"Při ukončení PP je třeba zadat Datum návratu do ES."

Pokud má uživatel zadaný Datum / Důvod vynětí z ES a zároveň Změnu data / důvodu vynětí, tak je upozorněn hláškou:
"Neukončené vynětí z ES při ukončení PP (zadaná změna vynětí z ES).
Přesuňte změnu vynětí do položek Datum / Důvod vynětí a zadejte datum Návratu do ES. "

Pokud má uživatel zadaný Datum / Důvod vynětí z ES a zároveň Změnu data / důvodu vynětí, které datumově spadají do stejného kal. měsíce jako ukončení PP, tak je upozorněn hláškou:
"Neukončené vynětí z ES při ukončení PP (zadaná změna vynětí z ES).
Vynětí z ES a změna vynětí z ES spadají do měsíce ukončení PP. Přesuňte změnu vynětí do položky Datum / Důvod vynětí a zadejte datum Návratu do ES. Původní vynětí z těchto položek zadejte do výpočtu mzdy docházkovou mzdovou složkou vynětí. "

UPOZORNĚNÍ: Pokud uživatel nevstoupí do mzdové karty takového zaměstnance a spustí výpočet mzdy, samotný výpočet automaticky zkrátí trvání výjimky podle datumu ukončení PP, ale nedojde k vygenerování zákonných oznamovací povinnosti z důvodu neukončení vynětí z ES.


Novinka Novinka - Tsikové formuláře v cizích jazycích

1. Doplňující údaje - Cizinec - Komunikační jazyk

2. Mzdové složky - akce Překlad názvu mzdové složky

3. Nástroje přizpůsobení - Texty v cizích jazycích (překlad ostatnich textů použitých v definici tiskového formuláře)

4. Definice mzdového tiskového formuláře - funkce pro překlad textů v komunikačním jazyce zaměstnance:
function TranslateExtText (ALanguage: Integer; AGUIDIdent, ADefaultText: string): string;
ALanguage = číslo jazyka (např. 1 = čeština, 4 = Slovenské ...)
AGUIDIdent = identifikátor externí hlášky (např. '64F8B250-C3FB-4AEA-91A0-24C15AE163F3')
ADefaultText = text, který bude použit, pokud nebude překlad nalezen


Novinka Úprava - Svázání dvou hlavních PP

Nyní je povoleno svázat dva hlavní PP (tj. druh PP = Hlavní pracovní poměr na dobu určitou s druhem PP = Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou) v kalendářním měsíci, ve kterém jeden z těchto hlavních PP končí a zároveň druhý začíná. Po svázáni pracovních poměrů dochází na hlavním pracovním poměru k výpočtu společného daňového základu a vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění.

UPOZORNĚNÍ: V následujícím kal. měsíci je třeba toto svázání zrušit.

Kontrola vadného stavu pracovních poměrů, kdy NENÍ povoleno mít svázaných více hlavních pracovních poměrů v kal. měsíci, ve kterém jeden z těchto hlavních PP nekončí a zároveň druhý nezačíná, byla přidána:
1. při ukládání mzdové karty - při takovém stavu se zobrazí chybová hláška:
"Nepovolený typ pracovního poměru u pracovního poměru navázaného na jiný. (Zrušte tuto vazbu)"

2. do měsíční kontroly mzdových údajů - při zjištění tohoto stavu se objeví ve výsledku procesu měsíční kontroly mzdových údajů chybová upozornění:
"Nepovolený druh PP navázaný na jiný PP (zrušte tuto vazbu!)"

Měsíční kontrola mzdových údajů se spouští na 2 místech:
1. automaticky při měsíční uzávěrce
2. ručně spuštěním akce Měsíční kontrola mzdových údajů nad přehledem Mzdové údaje.


Novinka Nový editor Paušálů a srážek

Editor Paušálů a srážek byl předělán do tzv. "nového vzhledu".

Kromě změny designu nový editor přinesl tyto změny:

- Do sekce [1] Zaměstnanec přibyla část s Info tlačítky: S (Informace o stavu procesů ovlivňujících výpočet mzdy), M (Zobraz editor mzdových údajů), K (Zobraz editor osobního kalendáře zaměstnance) a dále je zde zobrazena informace o evidenčním stavu zaměstnance. Nově tedy můžete přímo na konkrétním paušálu vstoupit např. do Mzdových údajů zaměstnance nebo se podívat na jeho osobní kalendář

- Do sekce [2] Paušální mzdová složka přibyla nová položka Poznámka. Nově můžete ke každému paušálu připsat poznámku, kterou lze zobrazit v přehledu pomocí nástroje Nastav.

- Záložka 2 - Banka, Exekuce, Změny se zobrazí při zakládání (po stisku tlačítka Nový) nebo opravě (stisku tlačítka Oprava) jen u srážkových mzdových složek a to pro zadání Bankovního spojení nebo Výkonu rozhodnutí. V případě příjmových mzdových složek se tato záložka zobrazí jen při opravě (tlačítko Oprava) pro zadání Změny.

Příjmové mzdové složky, u kterých je možné změnu zadat musí mít ve své definici toto nastavení:

- Skupina mzdových složek = Naturální mzda, Nespecifikovaný příjem, Příplatky a doplatky, Srážky ze mzdy, Prémie a odměny, OON
a zároveň
- Vstupní formulář = Částka nebo Hodiny*Částka
a zároveň
- Srážka VR = není

Upozornění:

Po prvním otevření editoru lze jeho velikost přizpůsobit dle vašich požadavků. Při jeho dalším otevření si již program bude toto nastavení pamatovat.


Novinka NOVINKA - Účetní dimenze z Předzpracování

Do tiskového zdroje xSlozkyMzdyOstatni byly doplněny nové atributy:

 • Predzp_Zakazka
 • Predzp_IdVozidlo
 • Predzp_Utvar
 • Predzp_NaklOkruh

které vracejí hodnoty z atributů Zakázka, Vozidlo, Útvar a Nákladový okruh ze mzdové složky zadané v Předzpracování, pokud daná mzdová složka má povolen Vícenásobný vstup

Tyto tiskové zdroje jsou použity v následujících distribučních tiskových formulářích v části, která vrací seznam mzdových složek (kromě nemocenských dávek a srážek):

 • Výplatní lístek - bez MS nemocenská docházka 2013
 • Výplatní lístek - pevný - bez MS nemocenská 2013
 • Výplatní lístek 2013
 • Výplatní lístek pevný 2013
 • Výplatní lístek souhrný 2013
 • Výplatní lístek souhrný 2013 A4

Jedná se pouze o možnost tyto atributy na výplatním lístku zobrazovat. Stávající distribuční výplatní lístky zůstaly beze změny. Pokud by byl požadavek na úpravu výplatního lístku, jednalo by se o individuální úpravu.


Oprava Oprava – Statistické sestavy – ISP 2014

V případě způsobu odměňování rozpětí platových tříd se nesprávně vyplňovaly atributy AA0127, AA0128 a AA0129 (platová tabulka, třída a stupeň). Správný stav má být, že je uvedena platová tabulka, třída a pro stupeň je uvedena hodnota 0.
OpravenoVerze 2.0.2015.0508 ze dne 15.07.2015

Oprava Statistické sestavy ISP 2014 - chyba v kontrole prvku AA0130 druh pracovněprávního vztahu (kód)

Při odeslání výkazu ISP se zobrazovala v přehledu chyb, chyba EL004 Nepřípustný typ právního vztahu, validace zaměstnance nemůže pokračovat.
Atribut AA0130 byl plněn původním kódem 1 identifikující druh „pracovní poměr“. Nyní je plněn novým platným kódem 10.

Opraveno


Oprava Předzpracování - Pracovní cesty - import XML

Při importu pracovních cest s korekcí a prázdnou poznámkou HeO hlásil:
"Chybný formát atributu KorekceDny".
Upraveno.


Oprava Roční zúčtování daně - formulář

Byly opraveny gramatické chyby ve formuláři nad přehledem roční zúčtování daně Roční zúčtování 2015 (vzor.č.19).Verze 2.0.2015.0502 ze dne 02.06.2015

Novinka Příloha k žádosti o - nový tiskový formulář

Na základě podkladu z ČSSZ:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/F7D1E016-DE93-4C23-A21A-DA162D009977/0/896219IIQ15.pdf,
byl vytvořen nový tiskový formulář Příloha k žádosti o.

Na formulářích stávajících Příloha k žádosti o - (vzor od 1.1.2012) a Příloha k žádosti o - (vzor od 1.1.2012) + exekuce, bylo provedeno datování (tzn. omezení platnosti do 30.4.2015), tzn. že staré formuláře se zobrazí pouze do období duben 2015. V květnu 2015 už uvidíte pouze formulář nový.

Nezapomeňte však, že vždy je možné zobrazit i "staré" formuláře.

Postačí, když v přehledu Definice tiskových formulářů zvolíte z místní nabídky volbu Všechny definované formuláře.


Novinka Roční potvrzení vyměřovacího základu SP

V přehledu roční sestavy je možné tisknout nový tiskový formulář Roční potvrzení vym. základu SP. Formulář je platný od 1. 1. 2015. Zároveň původnímu formuláři byla platnost ukončena do 31. 12. 2014.Verze 2.0.2015.0500 ze dne 25.05.2015

Novinka Dohody o pracovní činnosti a Dopočet do Minimálního vyměřovacího základu (MVZ)

Jestliže se jedná o Druh pracovního poměru Dohoda o pracovní činnosti a zároveň je u této dohody zatržen atribut Uplatnit minimální vyměřovací základ, potom je výpočet následující:

- jestliže zaměstnanec v daném měsíci nedosáhne rozhodného příjmu (nyní 2 500 Kč), není z hlediska zdravotního pojištění zaměstnancem (viz níže) a tudíž Dopočet do MVZ program neprovádí.
Zaměstnanec si musí pojistnou povinnost řešit jiným způsobem (další zaměstnání,,,)

- jestliže zaměstnanec v daném měsíci dosáhne rozhodného příjmu (nyní 2 500 Kč), potom se jedná z hlediska zdravotního pojištění o zaměstnance a Dopočet do MVZ program provádí.

§ 5 písm. a) bodů 3 a 5 zákona č. 48/1997 Sb.

§ 5 Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud

a) je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu1a), s výjimkou
.......
5. osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,


Novinka Výplatní lístek - vyměřovací základ pro solidární zvýšení daně

Jestliže byla hodnota vyměřovacího základu pro solidární zvýšení daně v miliónových částkách, docházelo na výplatním lístku k "oříznutí" čáskty.

Nyní upraveno tak, že vyměřovací základ solidárního zvýšení daně tiskneme do desítek miliónů.


Novinka Dohody o provedení práce (DPP) - limity hodin u více DPP u jednoho zaměstnance

Z hlediska legislativního smí zaměstnanec odpracovat na Dohodu o provedení práce 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele.

Hodiny, které odpracuje zaměstnanec na DPP jsou načítány do Mzdových údajů, na záložku Zařazení, Limity hodin, Dohoda - hodiny.

V případě, že měl zaměstnanec ve stejném období více dohod o provedení práce, kontrola probíhala za každou DPP zvlášť, nikoliv dohromady.

Nyní došlo k následující úpravě:

Kontrola na limit hodin probíhá dohromady za rodné číslo a jsou kontrolovány hodiny, které jsou zadány na mzdovou složku, která má zatržen atribut Započítat do dohody o PP.

Kontroly na limitní počet hodin (nastavený v konstantách) probíhají na dvou místech:

- Ve výpočtu mzdy - jestliže je překročena hranice za rodné číslo, objeví se měkká hláška
- Ve Mzdových údajích, konkrétně v nabídce Měsíční kontrola mzdových údajů

Při kontrole jsou zohledňovány jednak hodiny zadané na mzdové složce DPP (distribuční mzdová složka 700) a jednak hodnoty zadány v Počátečních stavech (při rozjezdu Heliosu Orange v průběhu roku).

Rovněž je zohledněna položka Limit (Mzdové údaje, záložka Zařazení, Limity hodin, Dohoda - limit). Tzn. je-li vyplněna, probíhá kontrola do výše tohoto limitu (např. opět v případě rozjezdu Heliosu Orange v průběhu roku).

Při Měsíční kontrole Mzdových údajů (ve Mzdových údajích a při Měsíční uzávěrce) je nyní u Dohod o provedení práce nově rozlišován stav, kdy je překročen limit hodin, např. "Orel Jaroslav 302 Hodin - Limit překročen o 2 hodiny" a stav,

kdy je dosaženo "hlídané pásmo", které je implicitně nastaveno na 10 hodin před dosažením zákonného limitu, např. "Slavík Emil 292 hodin - zbývá 8 hodin".


Novinka Oznámení o nástupu do zaměstnání - formulář

Byl upraven formulář v nabídce Zaměstnanci, Oznámení na OSSZ/PSSZ - Oznámení o nástupu do zaměstnání dle aktuálně platných požadavků.


Novinka Rodinní příslušníci - pořadí dítěte

Do přehledu Zaměstnanci, Rodinní příslušníci byl do nástroje Nastav přidán nový programátorsky definovaný atribut Pořadí dětí (daňové zvýhodnění).

Atribut nabývá hodnot 1, 2, 3 a N, stejně jako na formuláři Potvrzení o daňovém zvýhodnění.

Nově lze tedy do přehledu zařadit atribut, který vás informuje o pořadí daňového zvýhodnění.


Novinka Potvrzení při změně zaměstnání - Převzal, Dne

Vzhledem k tomu, že kopie Potvrzení při změně zaměstnání zůstává ve firmě a je nutno potvrdit, že zaměstnanec Potvrzení převzal, byly na tiskový formulář doplněny položky:
Převzal a Dne - kde bude podpis zaměstnanec a datum, kdy Potvrzení převzal.
(Bude - li Potvrzení zasláno poštou, položky zůstanou nevyplněny a dokladem o předání bude např. podací číslo).


Novinka Statistická sestava ÚNP 04-01 - označení předkladatele

Byla rozšířena položka TabMzUnpCz.Predkladatel na 255 znaků.

V případě, že byla hodnota tohoto atributu (součet názvu organizace, adresy, PSČ a města) vyšší než 100 znaků, nepodařilo se vygenerovat definici.


Novinka Dohody o pracovní činnosti (nikoliv malého rozsahu) a rozhodný příjem

Doposud se v případě více DPČ u jednoho zaměstnance posuzovaly z hlediska zdravotního pojištění dohromady pouze Dohody o pracovní činnosti, které byly malého rozsahu (zatržen atribut Malý rozsah)

Nyní, platí, že:
Pokud má zaměstnanec více Dohod o pracovní činnosti (DPČ) v jednom měsíci, je nově posuzován rozhodný příjem (aktuálně 2 500 Kč) ze všech DPČ dohromady (sumace probíhá dle rodného čísla).


Novinka Nastavení distribuční mzdové složky 682 - Źivotní výročí 50 let

Bylo změněno nastavení mzdové složky 682.

Nově jsou zatrženy atributy:

 • Základ sociálního pojištění
 • Základ zdravotního pojištění
 • Kč do průměru pro dávky NP

POZOR!

Změna tohoto nastavení se neprovede s update programu automaticky, ale je nutné dodržet následující postup:
- Vstupte do nabídky Konstanty číselníky, Mzdové složky
- V nabídce Mzdové složky zvolte akci Aktualizace číselníku mzdových složek dle legislativy a dále Distribuční i uživatelský.

Tímto postupem dojde k tomu, že bude zaktualizován jak Distribuční číselník mzdových složek, tak váš - uživatelský číselník mzdových složek.


Novinka Mzdový list od roku 2015

Pro rok 2015 vznikly nové formuláře Mzdového listu:

- Mzdový list - na šířku (od roku 2015)s generátorem
- Mzdový list - na šířku (od r. 2015)- mzdové složky
- Mzdový list - na šířku (od roku 2015)

Ve Mzdových listech došlo k těmto změnám:

1. Do hlavičky Mzdového listu (pod oblast Dovolená) byly doplněy údaje týkající se Daňové rezidence:

- Identifikace (daňové rezidence)
- Kód země (daňové rezidence).

POZOR!

Aby se údaje do výše uvedených položek zobrazily, je nutné, abyste je doplnili do nových atributů zde:

Doplňující údaje, Další údaje, Cizinec, Daňová rezidence.

2. V oblasti týkající se daňového zvýhodnění na děti došlo k rozlišení zvýhodnění dle pořadí dítěte:

- Daňové zvýhodnění na jedno dítě
- Daňové zvýhodnění na druhé dítě
- Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě
- Daňové zvýhodnění na jedno dítě ZTPP
- Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTPP
- Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTPP


Novinka Potvrzení při změně zaměstnání - kvalifikace

Do tiskového formuláře Potvrzení při změně (Zápočtového listu) byla doplněna následující funkcionalita:

- jestliže je u zaměstnance vyplněno Dosažené vzdělání /Zaměstnanci, Dosažené vzdělání/, automaticky se do tiskového formuláře do řádku Údaj o dosažené kvalifikaci doplní toto vzdělání a pokud chcete mít v tomto řádku vyplněno jen

vzdělání, nemusíte v editoru před tiskem již v položce Kvalifikace nic vyplňovat

- jestliže před tiskem formuláře doplníte do editoru před tiskem jinou, další kvalifikaci /položka Kvalifikace v editoru před tiskem/, do tiskového formuláře se do řádku Údaj o dosažené kvalifikaci nejdříve doplní Dosažené vzdělání /je-li vyplněno/ a následně vámi zadaná kvalifikace v editoru před tiskem.


Novinka Tiskový formulář mzdového listu - kód zdravotní pojišťovny

Do hlavičky Mzdového listu (pod oblast Sociální pojištění) byl doplněn kód pojišťovny zaměstnance.

Doplněno do formulářů 2013 a 2015.


Novinka Editor Změny paušálních srážek

Editor v přehledu Paušály a srážky, vyvolávaný pomocí akce místní nabídky Změny paušálních srážek, byl předělán do tzv. nového vzhledu.
Kromě změn vzhledu byla doplněna položka zobrazující původní částku paušálu.


Novinka Účtování mezd, rozpad sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele

V případě nastavení kontace pro SP a ZP za zaměstnavatele na více řádků (celkem 2MD a 2DAL, např. účtuje-li se o nedokončené výrobě) mohl nastat problém s rozúčtováním pojištění na účetní řádky vzniklé ze mzdové složky, která byla rozúčtována podle jiné mzdové složky (například cílové prémie rozúčtované podle časové mzdy na zakázky).

Příklad: Mzdy se skládají z časové mzdy evidované na zakázky a cílové prémie, která se zadává jednou částkou a účtuje se podle mzdové složky časové mzdy. Částky SP a ZP se na řádky, které vznikly rozúčtováním podle MS, nerozpadly. SP a ZP zůstaly

v jedné řádce jako suma.

Nyní je to upraveno, že i více řádková kontace v případě SP nebo ZP se správně rozpadne i na složky rozúčtované podle jiné mzdové složky.


Novinka Tiskové formuláře - platnost tiskových formulářů

Do definice tiskových formulářů přibyla nová oblast [4] Platnost, kterou se určuje platnost tiskového formuláře.

Tiskové formuláře, které mají vyplněnou platnost se zobrazují nad vybraným mzdovým obdobím, které spadá do rozmezí platnosti.

Jestliže je platnost prázdná, zobrazuje se nad všemi mzdovými obdobími.

Pokud chce uživatel vidělt všechny tiskové formuláře bez ohledu na datum platnosti, zvolí nad přehledem Definice tiskových formulářů akci Všechny definované formuláře (opačnou akcí je akce Pouze aktivní záznamy).

Do implicitního Nastav v přehledu Definice tiskových formulářů přibyly sloupce Platnost od, Platnost do.

UPOZORNĚNÍ

Jestliže máte v databází formuláře, které již byly vyřazené z distribuce - nedoplní se automaticky do těchto formulářů datumy platnosti.

Pokud chcete tyto formuláře vyřadit z aktivních formulářů, můžete využít skript, pomocí kterého se automaticky doplní platnosti i na "hodně staré formuláře".

Pokud chcete staré formuláře datovat (tzn. nastavit jim staré datum platnosti, aby se vám v přehledu daného období již nezobrazovaly), postupujte, prosím, následujícím způsobem:

- vstupte do nabídky Nápověda, Helios Store
- vstupte na záložku Součást distribuce
- vyberte "Import platnosti distribučních mzdových tiskových formulářů"
- zvolte z místní nabídky volbu Přidat
- ve spodní editoru části zvolte tlačítko Instalovat

Poté uvidíte v jednotlivých mzdových přehledech pouze ty formuláře, které jsou aktuální.


První pomoc

Pokud by se z jakéhokoliv důvodu stalo, že v přehledu Definice tiskových formulářů neuvidíte formulář, který jste byli zvyklí tisknout, zvolíte v místní nabídce akci Všechny definované formuláře.

Žádný formulář nemůže zmizet, může být pouze "zafiltrován".


Novinka Dohody o provedení práce (DPP) - limity hodin u více DPP u jednoho zaměstnance

Z hlediska legislativního smí zaměstnanec odpracovat na Dohodu o provedení práce 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele.

Hodiny, které odpracuje zaměstnanec na DPP jsou načítány do Mzdových údajů, na záložku Zařazení, Limity hodin, Dohoda - hodiny.

V případě, že měl zaměstnanec ve stejném období více dohod o provedení práce, kontrola probíhala za každou DPP zvlášť, nikoliv dohromady.

Nyní došlo k následující úpravě:

Kontrola na limit hodin probíhá dohromady za rodné číslo a jsou kontrolovány hodiny, které jsou zadány na mzdovou složku, která má zatržen atribut Započítat do dohody o PP.

Kontroly na limitní počet hodin (nastavený v konstantách) probíhají na dvou místech:

- Ve výpočtu mzdy - jestliže je překročena hranice za rodné číslo, objeví se měkká hláška
- Ve Mzdových údajích, konkrétně v nabídce Měsíční kontrola mzdových údajů

Při kontrole jsou zohledňovány jednak hodiny zadané na mzdové složce DPP (distribuční mzdová složka 700) a jednak hodnoty zadány v Počátečních stavech (při rozjezdu Heliosu Orange v průběhu roku).

Rovněž je zohledněna položka Limit (Mzdové údaje, záložka Zařazení, Limity hodin, Dohoda - limit). Tzn. je-li vyplněna, probíhá kontrola do výše tohoto limitu (např. opět v případě rozjezdu Heliosu Orange v průběhu roku).

Při Měsíční kontrole Mzdových údajů (ve Mzdových údajích a při Měsíční uzávěrce) je nyní u Dohod o provedení práce nově rozlišován stav, kdy je překročen limit hodin, např. "Orel Jaroslav 302 Hodin - Limit překročen o 2 hodiny" a stav,

kdy je dosaženo "hlídané pásmo", které je implicitně nastaveno na 10 hodin před dosažením zákonného limitu, např. "Slavík Emil 292 hodin - zbývá 8 hodin".


Novinka ÚPRAVA - Přiřazování referenční mzdové složky

Nyní při přiřazování referenční mzdové složky se nabízejí všechny distribuční mzdové složky stejné skupiny MS (dosud se nabízely všechny distribuční mzdové složky stejné skupiny MS a zároveň se stejným vstupním formulářem).

Příklad použití: Uživatel si vytvoří vlastní mzdovou složku přenosem z číselníku mzdových složek distribučních. Následně na ní provede různé změny nastavení a chce si ji porovnat s původní nebo podobnou v rámci skupiny MS nebo chce vrátit zpět všechny

její původní nastavení (toto srovnání dosud nebylo možné, pokud změnil i její vstupní formulář).

Podrobnější informace k porovnávání mzdových složek vytvářených uživateli (uživatelských) s námi dodávanými (distribučními) naleznete v příručce na našem webu: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdov%C3%A9_slo%C5%BEky_-_Mzdy_(CZ)


Novinka Mzdové údaje - Změna základní mzdy

V nabídce Mzdové údaje lze pomocí akce Změna základní mzdy změnit základní mzdu od určitého data.

Doposud, pokud měl zaměstnanec ve Mzdových údajích zadánu Základní mzdu zkrácenou, nedocházelo v editoru Změny základní mzdy k jejímu automatickému přepočtu (bylo nutno vypočítat a přepsat ručně).

Nyní nově platí, že pokud je ve Mzdových údajích zadán jiný denní úvazek než je denní úvazek v hlavičce přiřazeného kalendáře, přepočítává se také Základní mzda zkrácené (ZM zkrácená)

Přepočet probíhá jak v hlavní, tak v cizí měně.


Novinka Stravenky - doplnění vazeb pro nástroj nastav

V přehledu Výpočet mzdy, Stravenky byly do nástroje Nastav, doplněny vazby do přehledů Doplňujících údajů a ze Mzdových údajů byly doplněny tyto atributy (v Nastav, ve složce Stravenky)

Výplatní středisko
Mzdová účetní
Druh mzdy
Mzdový útvar
Mistr
Kategorie


Novinka Doplňující údaje - Branná povinnost

Při zadávání nové karty zaměstnance se nyní jako implicitní hodnota položky Branná povinnost nastavuje Nevoják (doposud se nastavovlalo Voják).


Novinka Pohyb tabelátorem po editoru Zaměstnanci

V souvislosti s přepisováním editoru Zaměstnanci do tzv. Definovaných editorů došlo ke změně pohybu po editoru pomocí klávesy Tab.

Navrácen původní pohyb po editoru (tabelátor se pohybuje postupně po jednotlivých řádcích).


Novinka Novinka - Přehled kontací a účtů mzdových složek - vazba na účetní kódy - kontace

Nad přehled Přehled kontací a účtů mzdových složek přibyla vazba na Účetní kódy - kontace. Nyní si může uživatel pomocí tlačítka Nastav (kl. Zkratka F4) zobrazit položky z Účetních kódů - kontací, např. název kontace.Verze 2.0.2015.0300 ze dne 27.03.2015

Novinka Novinka – Statistická sestava Čtvrtletní výkaz práce ÚNP 4-01

Vytvoření nové statistické sestavy ÚNP 4-01, která slouží jako podklad pro roční výkaz ÚNP 4-01. Novou definici výkazu založíte pomocí akce místní nabídky Doplň definice sestav. V přehledu statistických sestav se zobrazí definice s kódem UNP_04_01_CZ. Řádky, které jsou typu Sumace ze MS jsou přednastaveny podle vzoru a obsahují seznam mzdových složek.

Definice výkazu obsahuje dvě záložky, Základní údaje, kde se vyskytují základní informace o předkladateli, které je nutné vyplnit, hodnoty zůstanou přednastaveny.

Další záložka obsahuje řádky výkazu rozdělené do sekcí po jednotlivých tabulkách. Řádky výkazu systémového typu se týkají Evidenčních stavů zaměstnanců. Všechny řádky obsahují korekční atributy pro ovlivnění vypočítaných hodnot.

Řádky Sumace ze MS obsahují přednastavené Mzdové složky podle vzoru

Upozornění: Přiřazené mzdové složky je nutné před vlastním generováním výkazu zkontrolovat a případně zařadit uživatelské mzdové složky, které nejsou distribuční.

V navigačním stromečku pod statistickými sestavami vznikl přehled Únp 04-01. Přehled obsahuje generované sestavy. Sestavy lze tisknout pomocí tiskového formuláře. Formulář slouží jako podklad pro vyplnění formuláře pro podání.

Jak pracovat se statistickými sestavami najdete v příručce na našem webu https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Statistick%C3%A9_sestavy_-_Mzdy_(CZ).


Novinka Zdravotní pojišťovny - změna nastavení mzdových složek

Při pokusu o změnu nastavení mzdové složky u zdravotní pojišťovny se objevovala chybová hláška Access violation at ...

Upraveno.

Pro úplnost dodejme, že uživatel nemá zásadní důvod k tomu, aby změnu mzdových složek zdravotních pojišťoven prováděl.


Novinka Úprava - oprava v osobním kalendáři zaměstnance

Úpravu dnů v osobním kalendáři bylo možné provést pouze v aktuálním a běžném období. Nyní se dají dny upravit od aktuálního období dále.


Novinka Povinný podíl - Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ)

Již v dřívější verzi byla v Doplňujících údajích, na záložce Osobní údaje v atributu nazvaném OZP/OZZ doplněna nová hodnota položky a sice OZZ - Osoba zdravotně znevýhodněná.
Doposud měla tato položka pouze informativní charakter.
Nově je položka zohledněna při nápočtu Povínného podílu (Roční sestavy, Tisk, Tisk formulářem Podklady pro ZPS, Podklady pro ZPS - jednotliví zaměstnanci, ZPS - plnění povinného podílu od 1.1.2015)


Novinka Příloha k žádosti o - položka je student

V Příloze k žádosti o se mj. vykazuje, zda je zaměstnanec studentem.
Tento atribut se automaticky zatrhává na základě vyplněné slevy na studenta.

Jestliže však došlo k tomu, že sleva na studenta již byla ukončena /zaměstnanec přestal být studentem/, přesto byl tento atribut na Příloze zatržen.

Provedena úprava, která respektuje datumy platnosti zadané na slevě na studenta.


Novinka Úprava - tiskový formulář Přehled stravenek

Tiskový formulář nad přehledem Výpočet mzdy, Stravenky, doplněn o sumační řádek.


Novinka Nová definice zprávy pro odesílání Přílohy k žádosti o DNP (NEMPRI)

Od 1.4.2015 přijímají na portálu VREP přílohu k žádosti o DNP v novém formátu XML souboru NEMPRI 2015. Definice například obsahuje položky exekuce a insolvence, které se v předchozí verzi nenacházely. Dále se stala povinnou položkou souboru položka Převedení na jinou práci.
Z hlediska nastavení se nic v Helios Orange nemění.

Nová struktura se v Helios Orange začne uplatňovat poprvé ve mzdách za období 03/2015.


Novinka Plnění povinného podílu - položka OZZ - tiskové formuláře

V souvislosti se zavedením nové položky OZZ (Osoba zdravotně znevýhodněná) byly o tuto položku upraveny v nabídce Roční sestavy, Tisk, Tisk formulářem následující tiskové formuláře:

 • Podklady pro ZPS
 • Podklady pro ZPS - jednotliví zaměstnanci
 • ZPS - Plnění povinného podílu (pd 1.1.2015)


Novinka Nápočet do přehledů pro zdravotní pojišťovny - Druh vynětí: Dlouhodobé neplacené volno

Pokud je zaměstnanec po celý měsíc vyňat z evidenčního stavu pro Dlouhodobé neplacené volno (z důvodu péče o dítě do 4 let věku), je nově načítán do celkového počtu zaměstnanců na přehledech pro zdravotní pojišťovny (Výpočet mzdy, Tisk, Tisk formulářem - Zdravotní pojištění xx, Zdravotní pojištění - počet pojištěnců).


Novinka Průměrný výdělek pro bankovní účely

Roční sestavy, Průměrný výdělek pro bankovní účely lze spočítat i pro zaměstnance s ukončeným PP.


Novinka Chyba při kontrole čísla rozhodnutí v případě přílohy k žádosti o DNP "access violation"

V případě, že docházelo k odeslání a nebylo vyplněno číslo rozhodnutí, odesílání skončilo chybou "access violation". Nyní jste na skutečnost upozorněni před odesláním a je nutné číslo rozhodnutí vyplnit.

Opraveno


Novinka Stravenky - položka sraženo ze mzdy

V případě, že částka v přehledu stravenky pro sražení stravenek nebyla v celých korunách a srážka za stravenky ve mzdě zaměstnance byla na celé koruny, pak se nezaškrtla položka Sraženo ze mzdy.

Opraveno


Novinka Změna názvu ING penzijního fondu

23. března 2015 dojde k přejmenování ING Životní pojišťovny a ING Penzijní společnosti na NN.

Na základě této změny dojde v programu k následujícímu:

Po update na tuto verzi dojde od období 03/2015 k přejmenování distribučního fondu ING penzijní fond, a.s. na NN penzijní fond, a.s.


Novinka Konto pracovní doby - denní přehled pro označené záznamy

Při zadávání změn v kontu pracovní doby (tzn. Konto pracovní doby, Oprava na zaměstnanci, záložka Pořízení změn) je nyní možné zadat:

 • Zakázku
 • Útvar
 • Nákladový okruh
 • Vozidlo

Jedná se pouze o informativní údaje - pro sestavy, výkazy. Atributy lze možné zobrazit pomocí nástroje Nastav.

Nejedná se o atributy, které mají vliv na finanční účetnictví.

Nad přehledem Konto pracovní doby přibyla do nabídky Přehledy podakce Denní - označené záznamy.


Novinka Vazba na peněžní ústavy v Nastav

Nad přehledem Paušály a srážky a Měsíční sestavy byla přidána vazba na Peněžní ústavy. Lze tak jednoduše zobrazit např. položku SWIFT kód.


Novinka Generování nové databáze a nastavení konstant

V nově generovaných databázích nebyly správně nastaveny konstanty pro:
Příplatek za noční, Důchodové spoření a Zákonné pojištění zaměstnavatele.

Upraveno.


Novinka Generování XML zprávy PVPOJ - kontaktní údaje a daší úpravy

Doposud se kontaktní údaje (telefon a mail) dotahovaly z nulté organizace (z vlastní organizace)

Nyní je postup následující:

Jestliže jsou kontaktní údaje vyplněné u přihlášeného uživatele (Možnosti, Konfigurace/Správa systému, Uživatelé, Oprava), berou se do xml zprávy kontaktní údaje z Uživatele.

Jestliže kontaktní údaje na Uživateli vyplněny nejsou, berou se údaje do xml zprávy z nulté organizace.

Pokud je zadáno PSČ ve tvaru s mezerou XXX XX, do exportního souboru se nyní přenáší údaje bez mezery

Pokud je zadáno jen číslo orientační nebo popisné, nezobrazuje se do exportního souboru lomítko.Verze 2.0.2015.0200 ze dne 26.02.2015

Novinka Úprava - Vyúčtování důchodového spoření - rozlišovací kód

V měsíčních exportech za organizaci v editoru před odesláním zprávy Vyúčtování důchodového spoření byly doplněny hodnoty Kódu rozlišení důvodu pro podání.

N – do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti O – do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty


Novinka Nastavení distribučních mzdových složek 241 - placené volno a 235 - vojenské cvičení

U distribučních složek 241 - placené volno a 235 - vojenské cvičení byl upraven atribut dny pro krácení MVZ, je nezatržen. Je to na základě:

§ 3 (9) Následující §
č. 592/1992 Sb.
...
(9) Minimální vyměřovací základ zaměstnance se snižuje na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních dnů, pokud
a) zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období,
b) zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci,15)

A důležité osobní překážky v práci…

§ 191
č. 262/2006 Sb.
...
§ 191
Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů58), po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu59), po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.

Změnu provedete po instalaci nové verze tak, že vstoupíte do přehledu Mzdové složky, Akce, Aktualizace čísleníků MS dle legisltaivy a vyberete distribuční případně distribuční i uživatelské.

Více o této akci se dozvíte na našich stránkách. https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdov%C3%A9_slo%C5%BEky_-_Mzdy_(CZ)


Novinka Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ)

Od 1.1.2015 dochází zákonem č. 136/2014 Sb. ke změně zákona o zaměstnanosti, kde se mj. vrací pojem Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ).

V programu Helios byla v Doplňujících údajích přjmenována položka OZP na OZP/OZZ a nově zde máte možnost vybrat volbu OZZ.

Rozdíl mezi OZP a OZZ

Osobou se zdravotním postižením (OZP) je dle ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb. (zákon o zaměstnanosti) fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve třetím, druhém nebo prvním stupni nebo zdravotně znevýhodněnou (OZZ).

Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) jsou tedy specifickou skupinou osob se zdravotním postižením, nejsou invalidní, ale dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jim omezuje schopnost pracovního uplatnění.

Na osoby, které již byly nebo budou uznány invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, se automaticky pohlíží jako na osoby se zdravotním postižením (OZP). To platí i pro osoby, kterým ČSSZ invalidní důchod nevyplácí z důvodu nesplnění podmínky potřebné doby důchodového pojištění. Tito lidé tedy o status OZZ nežádají, protože mají z titulu své invalidity status OZP, jehož účel je obdobný – podpora zaměstnávání těchto osob a jejich uplatnění na trhu práce.

Status OZZ se prokazuje buď rozhodnutím (s vyznačením nabytí právní moci), nebo potvrzením, které na žádost občana vydá příslušná OSSZ. Status OZP se prokazuje buď posudkem o invaliditě, nebo potvrzením vydaným příslušnou OSSZ.


Novinka Měsíční exporty, Přehled o výši pojistného 2015

V případě, že došlo k podání přehledu o výši pojistného na ČSSZ za pobočku, docházelo k podání kormě variabilního symbolu s identifikačními údaji z nulté organizace. Funkcionalita je upravena.

Položky Název, ulice, číslo popisné a orientační, místo, PSČ a IČO je možné vyplnit v číselníku poboček. Tyto údaje se pak podávají v XML zprávě PVPOJ.

Upozornění: Pokud některá z povinných položek v číselníku poboček vyplněna není, dotáhne se údaj z nulté organizace.


Novinka Roční sestavy - Mzdový list

Oprava gramatické chyby v tiskových formulářích mzdového listu "Základ ZP neohraničený"

 • Mzdový list - na šířku (od r. 2013)- mzdové složky
 • Mzdový list - na šířku (od roku 2013)
 • Mzdový list - na šířku (od roku 2013) s generátorem


Novinka Roční sestavy - Potvrzení pro úřad práce od 1.1.2012

V případě druhu pracovního poměru dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti byl údaj o průměrném výdělku nulový. Byl upraven tiskový zdroj. Pro úplnost uvádíme vzoreček pro výpočet. Hodnoty se získávají z posledního měsíce předchozího čtvrtletí.

Upozornění: Pokud není týdenní úvazek u dohody o provedení práce uveden (aspoň zdánlivý) bude ve formuláři uvedena nula.

Průměrný výdělek = Průměrný počet týdnů v měsíci * Týdenní úvazek * PHV


Oprava Nápočet do přehledů pro zdravotní pojišťovny druh vynětí obecný zájem

Pokud je zaměstnanec po celý měsíc vyňat z evidenčního stavu pro obecný zájem, měl by se načítat do celkového počtu zaměstnanců na přehledu pro zdravotní pojišťovnu.(podobně jako zaměstnanec na RD).

Opraveno


Oprava Dopočet do minimální mzdy v případě měsíčních mezd a vyplácení náhrady za svátek průměrem

V případě měsíčních mezd a použití proplácení náhrady za svátek průměrným hodinovým výdělkem mohlo dojít k nesprávnému výpočtu částky dorovnání do minimální mzdy.

Opraveno


Oprava Potvrzení o srážkové dani, Potvrzení o zálohové dani - svázané pracovní poměry, více pracovních poměrů

1. Jestliže byly provázány dohody o provedení práce atributem Další PP (tzn. v jednom měsící měl zaměstnanec více než jednu dohodu o provedení práce), nebylo správně vytištěno Potvrzení o srážkách srážkové daně (daň byla správně, Úhrn příjmu nikoliv).

2. Jestliže měl jeden zaměstnanec /jedno rodné číslo/ uplatněnou v jednom měsíci jak zálohovou, tak srážkovou daň, nebylo správně vytisknuto Potvrzení o zdanitelném příjmu (daň byla správně, Úhrn příjmu nikoliv).

Opraveno.


Oprava Aktualizace Přílohy k žádosti o DNP

V případě, že došlo k úpravě v přehledu Údaje pro výpočet DVZ (provedení korekce). Při návratu do přehledu Výpočet mzdy, Akce, Roční docházka, ČSSZ žádost o DNP, nedocházelo k upozornění, že přílohy nejsou aktuální, chcete provést přepočet.

Opraveno


Oprava Oprava - Hlášení a následné hlášení na důchodové spoření a vyúčtování důchodového spoření

V měsíčních exportech za organizaci v editoru při odesílání výkazů týkajících se důchodového spoření, byl zkontrolován kód podepisující osoby a nyní je možné zadat tyto kódy:

1 - zákonný zástupce nebo opatrovník
2 - ustanovený zástupce
3 - společný zástupce, společný zmocněnec
4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba
4c -právnická osoba vykonávající daňové poradenství
4b - fyzická osoba daňový poradce nebo advokát
5a - osoba spravující pozůstalost
5b - zástupce osoby spravující pozůstalost
6a - dědic po skončení řízení o pozůstalosti
6b - zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti
7a - právní nástupce právnické osoby
7b - zástupce právního nástupce právnické osobyVerze 2.0.2015.0102 ze dne 10.02.2015

Novinka ČSSZ - Přehled o výši pojistného 2015

Je k dispozici nový formulář pro podání Přehledu o výši pojistného 2015 v přehledu Výpočtu mzdy.

Pokud jsou zapojeny pobočky, tisknou se informace z údajů zadaných v editoru poboček (název zaměstnavatele, ulice, obec, ...), dosud se tyto informace tiskly z údajů nulté organizace.

Pokud pobočky zapojeny nejsou, údaje se tisknou z nulté organizace.


Novinka Roční sestavy - Označení zaměstnanců pro tisk podle rodného čísla (RČ)

Nad přehledem Roční sestavy byla rozšířena akce Označ zaměstnance o podakci Potvrzení o příjmu za RČ.

Potvzení o příjmu za RČ označí aktivní zaměstnance pro tisk. Označí se jen ti zaměstnanci, pro které má smysl Potvrzení tisknout (tj. v Ročním zúčtování daně za daný kalendářní rok mají nastavený Stav RZD = Nepočítat a úhrn příjmů ze závislé činnosti je nenulový).

V případě vícenásobné existence takového zaměstnance se zaměstnanec označí jen jednou.


Novinka Potvrzení s srážkách srážkové daně - vzor 1 i 2

Nově se nyní na řádku 2 tisknou příjmy z řádku 1 /předpokládáme, že byly vyplaceny do 31.1./.


Oprava Definice XML zprávy Přehledu o výši pojistného 2015 (PVPOJ2015)

Při upgradu na verzi 2.0.2015.0100 nedošlo ke správnému vygenerování šablon pro odeslání PVPOJ2015.

Opraveno.

Upozornění: Pro bezchybné elektronické odeslání přehledu na ČSSZ je nutné, abyste měli u vlastní organizace (organizace s č.0 v přehledu Číselníky - Organizace) zadaný e-mail a telefonní číslo bez mezer. Dále musí být v konstantách v nastavení uživatelů (nabídka Možnosti - Konfigurace/správa systému - Uživatelé) zadáno pro přihlášeného uživatele Plné jméno ve tvaru Jméno + Příjmení, např. Jan Novák


Oprava Číslo rozhodnutí - likvidace PN

Při zadání čísla rozhodnutí v editoru likvidace pracovní neschopnosti byla hlášena chyba špatného formátu. V případě čísla dokladu OČR. např. 5676543A.

Opraveno


Oprava Zdravotní pojištění - Dohody o pracovní činnosti - malý rozsah

Jestliže existovala Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) malého rozsahu, která byla svázána s jiným pracovním poměrem pomocí atributu Hlavní PP a zároveň byl nastaven atribut Uplatnit MVZ, nebyla u DPČ hlídána hranice / 2 500 Kč/ a odvod byl proveden, i když částka na DPČ byla nižší než hranice.

Opraveno.


Oprava Tisk formuláře ZPS, podklady pro ZPS

Při tisku formulářů souvisejících se ZPS se výjimečně mohla objevit chybová hláška Arithmetic overflow.

Chyba nastávala tehdy, jestliže jste do položky Plnění odběrem vyplnili více než hodnotu 9 000 000. Zde se však vyplňuje počet osob, nikoliv peněžní hodnota.

Atribut Plnění odběrem byl rozšířen.Verze 2.0.2015.0100 ze dne 29.01.2015

Novinka Roční zúčtování - přepočet

V přehledu Roční zúčtování se v atributu kompenzace mohl zobrazit nekorektní výsledek.

Při vstupu do editoru Ročního zúčtování však byla následně výsledná hodnota zobrazen správně.

Jakmile nainstalujete tuto novou verzi a vstoupíte poprvé do přehledu Ročního zúčtování, zobrazí se vám hláška ohledně toho, že proběhne přepočet ročního zúčtování za rok 2014.

Přepočet proběhne pouze na nepřeneseném ročním zúčtování.
Částky, které jste případně zadali ručně (nezdanitelné částky....), zůstanou přepočtem nedotčeny.


Novinka Potvrzení o zdanitelných příjmech - vzor 23

V nabídce Roční sestavy, Tisk, Tisk formulářem byl vytvořen nový formulář Potvrzení, který budete používat v roce 2015.

Zásadní změny:

1. řádek 15

Byl upraven řádek 15 (dosavadní řádek 15 byl odstraněn) - nápočet životního pojištění.

Zde se načítají příspěvky životního pojištění placené zaměstnavatelem a je zde kontrolována maximální hranice (k 1.1.2015 se jedná o částku 30 000). Jestliže je tento příspěvěk vyšší než maximální hranice, údaj ve formuláři je oříznut na částku maximální hranice.

2. řádek 16

Byl změněn nápočet daňového zvýhodnění na děti - děti jsou zde rozděleny dle jednotlivých typů daňového zvýhodnění.

Děti jsou setříděny dle abecedy.

Nadále platí, že údaje do Potvrzení jsou načítány po Měsíční uzávěrce, případně po Uzávěrce mzdové karty zaměstnance.


Novinka Roční zúčtování a odbory

Jestliže byla nezdanitelná částka odborů vybrána přes volbu 3 tečky, neaktualizovala se automaticky položka Nezdanitelné částky celkem. Částka se zaktualizovala až po uložení editoru.

Jestliže byla částka odborů zadána "ručně" , aktualizace proběhla v pořádku.

Upraveno, nyní se položka Nezdanitelné částky celkem aktualizuje ihned po zadání Odborů přes 3 tečky.Verze 2.0.2015.0011 ze dne 21.01.2015

Novinka Legislativa 2015 - Roční sestavy - Daňové formuláře

V přehledu Roční sestavy byly doplněny formuláře pro tisk vyúčtování srážkové a zálohové daně, včetně příloh 1 a 2.

 • Vyúčtování srážkové daně - vzor č. 17
 • Vyúčtování zálohové daně - vzor č. 21
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1-vzor č. 14
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.11 (str.1 a 2)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.11 (str.2)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.11 (str.3)


Novinka Potvrzení o srážkách srážkové daně 2015 (vzor č. 2)

V nabídce Roční sestavy, Tisk, Tisk formulářem můžete vytisknout nový formulář.

Formulář byl upraven dle tohoto vzoru:

http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5460-A_2.pdf

Před tiskem určujete, zda se jedná o daňového rezidenta ČR nebo EU.


Novinka Roční zúčtování daně a srážková daň

Z hlediska legislativy:

Podepíše-li poplatník nejpozději do 15. února následujícího roku dodatečně prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a 5 a prokáže-li skutečnosti pro poskytnutí nezdanitelných částek podle § 15, slev na dani podle § 35ba nebo daňového zvýhodnění podle § 35c, plátce dodatečně přihlédne k uvedeným skutečnostem při ročním zúčtování záloh, a to i v případě, byla-li daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybrána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Z hlediska Helios Orange:

Jestliže měl zaměstnanec např. celý kalendářní rok uplatňovou pouze srážkovou daň, i přesto se mu v nabídce Roční zúčtování zobrazí pro daný rok 2014 záznam. Jednotlivé měsíce, ve kterých byla odvedena srážková daň, jsou načteny s nulovými hodnotami.

Pokud zaměstnanec dodatečně podepíše prohlášení /a vy ho nepřesvědčíte, aby si udělal daňové přiznání :-) /, postupujte tímto způsobem:

- Vstupte do prosince 2014 a v nabídce Roční sestavy, Tisk, Tisk formulářem mu vytiskněte Potvrzení o srážkách srážkové daně (vzor č. 1)

- Vstupte do Ročního zúčtování, na záznam konkrétního zaměstnance (zde uvidíte nulové hodnoty v měsících, kdy byla uplatněna srážková daň) a stiskněte tlačítko Nový.

Otevře se editor, kde vyplníte údaje z Potvrzení o srážkách srážkové daně (plus další povídavé údaje)

Odvedenou srážkovou daň vyplníte do položky Sražená daň.

Zohledníte zde všechny slevy, na které má nárok (poplatník, studium...)

Dále pokračujete, jako by se jednalo o klasického zaměstnance se zálohovou daní (tzn. např. uplatňuje další nezdanitelné částky apod.).


Oprava ISP - kontrola atribut AA0129 - Druh platového tarifu – kód

Kontrola ISP hlásí chybu v prvnku AA0129. Kontrola probíhala na hodnoty 0-5, protože existovalo 5 platových tabulek. V listopadu 2014 však došlo ke vzniku dalších platových tabulek.

Kontrola byla nově upravena na hlídání hodnot s ohledem na nové platové tabulky.

Přestože se objevovala chybová hláška, výkaz bylo možné odeslat.Verze 2.0.2015.0010 ze dne 16.01.2015

Novinka Legislativní připravenost

Tato verze je již plně připravena k tomu, abyste vypočítali mzdy za leden 2015 dle nové legislativy.
Vzhledem k tomu, že doposud nejsou k dispozici všechny oficiální formuláře (Přehled o výši pojistného – tiskový formulář, Potvrzení o příjmu pro rok 2015…), budete však muset provést ještě jeden update, nebo alespoň stáhnout nové formuláře.
Další verzi chystáme na přelom měsíce ledna a února. Pokud budou do té doby chybějící informace k dispozici, budou obsaženy v této verzi.


Novinka Definice XML zprávy Přehledu o výši pojistného 2015 (PVPOJ2015)

Pro odesílání za leden 2015 PVPOJ na portál VREP je vytvořena nová struktura XML souboru zprávy. Jsou odstraněny informace týkající se odpočtu poloviny náhrad za pracovní neschopnost.


Novinka Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

V nabídce Roční sestavy, Tisk, Tisk formulářem byl vytvořen nový formulář nazvaný ZPS-Plnění povinného podílu (od 1.1.2015).

Odvod za jednu osobu je stanoven na částku 62 947,5 Kč.

Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede tak, že se cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí roku 2014, tj. částkou 176 253 Kč.

Plnění povinného podílu, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen písemně oznámit místně příslušnému úřadu práce do 15. února 2015.


Novinka Zatržení položky Podepsal (podepsal prohlášení) v přehledu mzdové údaje

V přehledu Mzdové údaje existuje akce místní nabídky (Akce na pravé tlačítko myši) Podepsané Prohlášení, Nastav u vybraných zaměstnanců nebo Zruš u vybraných zaměstnanců. Nyní lze akce použít na označené záznamy mzdových údajů v odemčeném období (není třeba rušit uzavřené karty mzdových údajů) to nebylo možné.
Pokud použijete akci v odemčeném období, ovlivníte pouze karty v období. Změna se nepropíše do následujících období.


Novinka Potvrzení - daňové zvýhodnění 2015 - neuplatňování slevy (N)

U dětí, na které není uplatňováno daňové zvýhodnění se ve formuláři doposud správně tisklo písmeno N.
Ve sloupci Od kalendářního měsíce, roku jsme nic nevyplňovali (žádné datum).

Nově nyní postupujeme takto:

- jestliže máte v Rodinných přílušnících zadáno dítě bez daňového zvýhodnění (tzn. pouze evidenčně pro účetly tiskových výstupů), na Potvrzení tiskneme písmeno N a do sloupce Od kalendářního měsíce/roku vyplňujeme vybrané mzdové období (tzn. jestliže jste právě v období 01/2015, tiskneme 01/2015)

- jestliže máte v Rodinných příslušnících zadáno dítě, kterému již bylo daňové zvýhodnění ukončeno, tiskneme na Potvrzení písmeno N a do sloupce Od kalendářního měsíce/ roku vyplňujeme Datum do plus jeden měsíc (tzn. jestliže máte na daňovém zvýhodnění vyplněno Do 31.1.2015, tisknem 02/2015).

- jestliže máte v Rodinných přísušnících zadáno dítě, které bude uplatňovat daňové zvýhodnění až v budoucnu (např. jste v měsíci 01/15 a daňové zvýhodnění se má uplatňovat od 02/15), tiskneme na Potvrzení písmeno N a do sloupce Od kalendářního měsíce/roku vyplňujeme vybrané mzdové období (v našem případě 01/15)


Novinka Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucí na základě dohod o provedení práce

V nabídce Roční sestavy, Tisk, Tisk formulářem byl upraven tiskopis Potvrzení o srážkách srážkové daně (vzor 1).

V případě, kdy existovaly u jednoho zaměstnance dva pracovní poměry s nepodepsaným prohlášením (např. DPP a DPČ), které byly rozdílně daněné (DPP srážkovou daní a DPČ zálohovou daní), nenačítal se do formuláře odvod srážkové daně.

Upraveno.Verze 2.0.2015.0000 ze dne 07.01.2015

Novinka Nové hodnoty pro výpočet exekucí

Od ledna 2015 dochází k následujícím změnám týkajících se:

Životního minima - 9 177 Kč

Základní nezabavitelné částky na osobu povinného - 6 118 Kč

Základní nezabavitelné částky na vyživovanou osobu - 1 529, 50 Kč


Všechny hodnoty mají vliv na výpočet exekucí, algoritmus výpočtu exekucí zůstává zachován.

Zaměstnavatel uplatní nově vypočtené nezabavitelné částky poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky mění. Nové nezabavitelné částky ovlivňují (až) mzdu za měsíc leden 2015, zúčtovanou a vyplácenou v únoru 2015, zatímco mzda za měsíc prosinec 2014 vyplácená v lednu 2015 bude (ještě) zúčtována podle dosavadních nezabavitelných částek.


Novinka Zdravotní pojištění u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti

Do konce roku 2014 nebyla legislativní opora pro to, aby při posuzování odvodů zdravotního pojištění u více dohod o provedení práce (DPP) nebo dohod o pracovní činnosti (DPČ) docházelo ke sčítání vyměřovacích základů (tak jako tomu bylo a je u sociálního pojištnění).

Od ledna 2015 však legislativní opora pro sumaci základů existuje, jedná se o paragraf 5 zákona č. 48/1997 Sb., odst. 3 a 5 (viz níže).

Znamená to tedy, že při posuzování toho, zda má být odvedeno zdravotní pojištění už nebudou rozhodující jednotlivé dohody, ale, v případě, že dohod bude mít zaměstnanec více, bude docházet ke sčítání vyměřovacích základů dle rodného čísla.

Dle rodného čísla se sumují a posuzují zvláště DPP (hranice 10 000 Kč) a zvláště DPČ (hranice 2 500 Kč).

Způsob nastavení DPP a DPČ z hlediska programu Helios Orange se nemění. Sumace dle rodných čísel probíhá automaticky.

č. 48/1997 Sb.

3. osoby činné na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (dále jen „započitatelný příjem“); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,

5. osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila.


Novinka Potvrzení - daňové zvýhodnění 2015 (vzor č. 1)

V nabídce Roční sestavy vznikl nový tiskový formulář nazvaný Potvrzení - daňové zvýhodnění 2015 (vzor č. 1).

Formulářem zaměstnanec potvrzuje, na které děti a v jaké výši uplatňuje/neuplatňuje daňové zvýhodnění.

V oblasti, kde se tisknou děti se mj. zobrazuje:

- o jaký typ daňového zvýhodnění se jedná (označení čísly 1,2,3,), v případě, že se na dítě zvýhodnění neuplatňuje, tiskne se písmeno N.

- období, od kterého se zvýhodnění uplatňuje

POZOR!

Opět upozorňujeme na nutnost vyplnit datum platnosti na konkrétním daňovém zvýhodnění pomocí tlačítka Oprava a zadádní datumů Od, Do.

Údaje se čerpají vždy z vybraného mzdového období.


Novinka Roční zúčtování daně 2014 a solidární zvýšení daně

Při ročním zúčtování doposud platilo, že nebylo možné provést roční zúčtovánízaměstnanci, který měl ve zdaňovacím období (i když třeba jen v jednom měsíci) solidární zvýšení daně. Tito zaměstnanci si museli podat daňové přiznání.

Nyní, poprvé v ročním zúčtování za rok 2014, bude možné provést roční zúčtování i zaměstnancům, kteří ve zdaňovacím období solidární zvýšení daně měli, ale neplyne jim povinnosti platit solidární zvýšení daně v rámci celého zdaňovacího období.

Atribut S - Solidární zvýšení daně, který vidíte v prvním sloupci přehledu Ročního zúčtování nyní reaguje tak, že je zatržen pouze v případě, když úhrn ročního příjmu je vyšší než 48 násobek průměrné mzdy (pro rok 2014 se jedná o částku 1 245 216 Kč).

Jestliže bude tento sloupec zatržen, nepočítejte zaměstnanci roční zúčtování, má povinnost podat si daňové přiznání.

Jestliže do editoru ročního zúčtování přesto vstoupíte, objeví se hláška, upozorňující vás na skutečnost, že roční zúčtování provádět nemáte.


Novinka Zdravotní pojištění a neplacené volno/absence od roku 2015

Od 1.1.2015 se ruší:

v zákoně č. 592/1992 Sb., § 3, odst. 5

(5) V zaměstnání, ve kterém bylo po celý kalendářní měsíc poskytnuto pracovní volno bez náhrady příjmu, nebo v němž po celý kalendářní měsíc trvala neomluvená nepřítomnost v práci, je vyměřovacím základem minimální mzda zaměstnanců v pracovním poměru odměňovaných měsíční mzdou, která platí k prvnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém se pojistné platí (dále jen „minimální mzda“).10

a dále:

V zákoně č. 48/1997 Sb..§ 9, odst.3

(3) Písemnou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může se zaměstnanec zavázat zaplatit zaměstnavateli zcela nebo zčásti částku odpovídající pojistnému, které za zaměstnance má zaměstnavatel povinnost hradit v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu. Při neomluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci je zaměstnanec povinen zaplatit zaměstnavateli částku odpovídající pojistnému, které zaměstnavatel za zaměstnance za tuto dobu uhradil.


Z uvedeného vyplývají tyto změny týkající se programu Helios Orange:

1. Nastavení mzdových složek

- na mzdových složkách týkajících se neplaceného volna a absence, tj. na mzdových složkách číslo 244,246,247,248, dojde k těmto změnám:

- bude odškrtnuto zatrhávátko Základ zdravotního pojištění a u mzdových složek, které měly vyplněný atribut Číslo mzdové složky pro srážku ZP, bude navázaná mzdová složka odstraněna.

Tyto změny proběhnou v programu automaticky v měsící lednu 2015.

Nicméně doporučujeme, abyste před výpočtem mezd za leden 2015 toto nastavení v Číselníku mzdových složek zkontrolovali.

Jestliže bude od roku 2015 zadáváno do výpočtu neplacené volno, resp. absence, musí být zachována skutečnost, že je zdravotní pojištění odvedeno alespoň z minimálního vyměrovacího základu. Toto bude zajištěno tím, že zaměstnanci budou mít ve Mzdových údajích zatržen atribut Uplatnit minimální vyměřovací základ (jedná se o implicitní nastavení u nově zadaného zaměstnance).

V případě doplatku do minimálního vyměřovacího základu platí, že pojistné z tohoto doplatku platí zaměstnanec (nejedná-li se o doplatek do minimálního vyměřovacího základu z důvodu překážek na straně zaměstnavatele). Aby ke srážce doplatku v programu došlo, je nutné ve Mzdových údajích zatrhnout na záložce Zdravotní pojištění atribut Srazit ZP z doplatku do MVZ. Pokud tento atribut v případě zadávání neplaceného volna/absence nezatrhnete, bude odvod zdravotního pojištění v pořádku, ale firma zaplatí celý odvod zdravotního pojištění (nedojde ke srážce 9% z doplatku do MVZ).

2. Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění

Do konce rokku 2014 platilo, že jestliže měl zaměstnanec přečerpanou dovolenou, považovaly se tyto dny zpětně za neplacené volno a tudíž se za tyto dny navyšoval základ zdravotního pojištění.

Nyní, jelikož už z hlediska zdravotního pojištění institut neplaceného volna neexistuje, se za dobu přečerpané dovolené v programu Helios Orange nenavyšuje základ zdravotního pojištění.


Novinka Tarifní tabulky 564/2006 účinné od 1.1.2015

Modul mzdy pro VS obsahuje nové tarifní tabulky účinné od 1.1.2015. Pro použití nových tabulek je nutné hodnoty vygenerovat.

Vstupte do přehledu Mzdové konstanty, Platové třídy a stupně. Na akci v místní nabídce Generuj mzdové tarify najdete tabulky pro odstavce 1 - 9. Po stisknutí se vygenerují jednotlivé tabulky. Hodnoty se vytvoří nové nebo se původní hodnoty přepíší na nové.

Pro změnu tarifů ve mzdových údajích je nutné provést Aktualizaci přehledu Kontrola platových stupňů a tříd a Aktualizaci platových stupňů označeným zaměstnancům.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export