Důležité:


Mzdy (CZ) - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1219 ze dne 20.12.2012

Novinka Úprava - editor Mzdové údaje

Editor Mzdové údaje prošel úpravou do tzv. nového vzhledu, podrobnější informace najdete na našem webu v příručce:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdové_údaje_-_záložka_Mzdové_údaje_-_Mzdy_(CZ)

Přibyly následující NOVINKY

1. Hlavička editoru:

a. v pravém horním rohu přybyla skupina Info

S - informace o stavu procesů ovlivňujících výpočet mezd
P - zobrazí editor Počátečních stavů
V - zobrazí formulář Vývoje průměrů

2. Záložka Pracovní poměr:

a. Sekce [3] Vynětí z evidenčního stavu, v obou řádcích je tlačíko H, které zobrazuje historii vynětí z ES

c. Sekce [4] Další pracovní poměr - zobrazuje veškeré pracovní poměry zaměstnance za jedno rodné číslo

3. Záložka Zařazení, podzáložka Tarif a úvazek:

a. Sekce [5] Zaměny základní mzdy - přehled zobrazuje historické změny i plánované změny základní mzdy, nikoliv pouze její poslední provedené změny.

4. Záložka Odvody, podzáložka Daně

a. Sekce [5] Přibyl atribut daňový nerezident, kterým slouží k označení daňových nerezidentů pro účely filtrace.

4. Záložka Odvody, podzáložka Sociální pojištění

a. Sekce Parametry pojistného zobrazuje druh výdělěčné činnosti udevedné na Oznámení na OSSZ a Ročním ELDP.

8. Záložka Dovolená je rozdělená na dvě záložky

a. Nárok, v Sekci [2] Krácení přibyl atribut Dni VP BR, jedná se o dny výkonu práce v běžném roce.

b. Čerpání, v Sekci [1] Čerpání jsou dvě položky

Počáteční - tzn. hodnoty zadané do Počátečních hodnot (hodnoty čerpání dovolené před prvním ostrým obdobím v Helios Orange).
Letošní - hodnoty čerpání dovolené v letošním roce z výpočtu mezd Helios Orange.


Novinka Novinka - Přepočet úvazku na mzdové kartě

Na mzdové kartě na záložce Zařazení/podzáložka Tarif a úvazek se nyní automaticky při změně týdenního úvazku přepočítá denní úvazek. Základní mzda zkrácená se přepočítá v případě, pokud je týdenní úvazek na kartě nižší než v hlavičce přiřazeného mzdového kalendáře.


Novinka Rozšíření funkcionality - Definované importy

Nyní je možné importovat záznamy do Předzpracování pomocí Definovaných importů i v případě, kdy je na položce definice importu při Typu atributu Osobní číslo nastavené "Použij Alias" a zároveň tento Alias obsahuje i nenumerické znaky (např.: -,/, písnema atd.). Dosud bylo možné použít pouze Alias tvořený numerickými znaky.


Novinka V editoru Mzdové údaje byla nahrazena v pravém horním rohu část "Stav karty" informačními tlačítky (podobné jako ve výpočtu mzdy):

S - informace o stavu procesů ovlivňujících výpočet mzdy. Pomocí tlačítka uživatel zjistí, proč se karta nedá editovat (vypočítaná mzda, použití v předzpracování,...)

P - editor počátečních hodnot

V - zobraz formulář Vývoj průměrů


Novinka Položka Alias

Nyní je možné položku Alias editovat na všech pracovních poměrech, pokud se položka Alias nepoužívá jako Osobní číslo.

Pokud se položka používá jako Osobní číslo (musí být zachována jedinečnost položky), je možné hodnotu změnit přímo v editoru karty zaměstnance pomocí akce Odblokovat alias.Verze 2.0.2012.1206 ze dne 11.12.2012

Oprava V přehledu Mzdové období při akci místní nabídky Měsíční uzávěrka docházelo k zobrazení chybové hlášky Access violatin.

Opraveno.

Upozornění Upozornění: Po instalaci nové verze proveďte zrušení měsíční uzávěrky měsíce, při kterém se objevila chybová hláška a měsíc znovu uzavřete.Verze 2.0.2012.1202 ze dne 03.12.2012

Novinka ZMĚNA pravidel zakládání karty zaměstnance a pracovních poměrů

UPOZORNĚNÍ: Po upgradu budě přehled Zaměstnanci v modulu Mzdy automaticky v režimu seskupení za rodné číslo.

Nad přehledem Zaměstnanci vznikla nová akce Pracovní poměry, po jejich spuštění se objeví obsah záložky Pracovní poměry z editoru mzdového přehledu Zaměstnanci, tz. nad přehledem je možné provádět stejné akce, jaké je možná provádět přímo v editoru Zaměstnanci na záložce Pracovní poměry.

Podrobnější informace ke změnám při zakládání Zaměstnance a vytváření nových pracovních poměrů na jdete na našem webu v Poradně CZ:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdy_-_Nová_pravidla_zakládán%C3%AD_pracovn%C3%ADch_poměrů


Novinka Byla upravena akce Měsíční kontrola mzdových údajů, která se spouští automaticky po provedené měsíční uzávěrce nebo ji lze spustit jako akci místní nabídky v přehledu Mzdové údaje.

Položka kontroly Přepočet průměru na dovolenou byla rozšířena o hlášení stavu kdy v měsíci nebo ve čtvrtletí neodpracoval zaměstnanec 21 dní.

Ano-čtvrtletní, není 21 dnů - PHV byl vypočten ze známých hodnot v předchozím čtvrtletí, ale zaměstnanec neodpracoval v předchozím čtvrtletí 21 dní
Ano-měsíční, není 21 dnů - PHV byl vypočten ze známých hodnot v předchozím měsíci, ale zaměstnanec neodpracoval v předchozím měsíci 21 dní

Pro získání detailnějších informací použijte v přehledu Mzdové údaje akci místní nabídky Vývoj PHV (označené).


Novinka Novinka - Doplnění vybraných doplňujících údajů do všech pracovních poměrů

V editoru Doplňující údaje na záložce Osobní údaje nad přehledy v sekci:

 • [4] Důchody
 • [5] Dřívější příjmení

a na záložce Další údaje v sekci [2] Vzdělání přibyly akce pro doplnění údajů z dané sekce do ostatních pracovních poměrů.

Spuštěním akce se pro daný přehled nabídnou chybějící údaje z ostatních pracovních poměrů vybraného zaměstnance. Uživatel si označí, kterou chce přenést pomocí tlačítka Přenos do otevřeného přehledu.


Novinka Při zakládání nového zaměstnance pomocí tlačítka Nový je kontrola na duplicitu rodného čísla. Pokud systém zjistí v čísleníku Zaměstnanců existenci zaměstnance se stejným rodným číslem jaké má vytvořený zaměstnanec, upozorní na skutečnost hláškou:

"Zaměstnanec s rodným číslem Y už v seznamu zaměstnanců existuje. Počet záznamů: X"


Oprava Při pokusu o převod z dopravy do předzpracování mezd mohlo dojít k chybě

SQL:8152,16 Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation. String or binary data would be truncated.

Opraveno. Problém byl v délce názvu mzdové složky.Verze 2.0.2012.1006 ze dne 01.11.2012

Novinka NOVINKA - Režim seskupení přehledu Zaměstnanci za rodné číslo

V Systémových konstantách (cesta: Možnosti/Konfigurace - správa systému) v přehledu Mzdy je nyní možné zapnout Režim zobrazení přehledu Zaměstnanci za rodné číslo. Zaškrtnutím tohoto režimu se po vstupu do mzdového čísleníku Zaměstnanci seskupí zaměstnance se stejným rodným číslem. Tzn., že v přehledu Zaměstnanci uživatel uvidí zaměstnance pouze jednou (dosud byl vidět tolikrát, kolikrát mu byla založena karta zaměstnance).
Zaměstnanci bez rodného čísla nebudou seskupeni, pokud jim nebude doplněno rodné číslo.

UPOZORNĚNÍ: zapnutím režimu je rodné číslo povinným atributem, ben vyplnění není možné v kartu zaměstnance ve mzdové přehledu Zaměstnanci uložit.

Změny v editoru karty Zaměstnance v režimu seskupení za rodné číslo:
1. zobrazuje se nová záložka Pracovní poměry, na kterou jsou přesunuty všechny seskupené pracovní poměry, které se dělí na 2 sekce:
[1] Pracovní poměry
Nad tímto přehledem je možné použít nové akce:
Přidej pracovní poměr
Odeber pracovní poměr
Kontrola stavu pracovních poměrů
Sladění údajů k zaměstnanci - akce se rozvětvuje na
Karta zaměstnance (KZ) do vybraných PP
Doplň bankovní spojení z KZ do vybraných PP
Doplň bankovní spojení z vybraných PP do KZ
Doplň kontakty z KZ do vybraných PP
Doplň kontakty z vybraných PP do KZ

[2] Karty bez přiřazeného pracovního poměru
Nad tímto přehledem je možné použít akci:
Zařaď do pracovního poměru

2. tlačítka Mzdové údaje a Doplňující údaje se přesunuli na záložku Pracovní poměry do sekce [1] Pracovní poměry

Změny nad mzdovým přehledem Zaměstnanci v režimu zobrazení za rodné číslo:

1. akce Přehledy, je přesunuta z přehledu Zaměstnanců na záložku Pracovní poměry do sekce [1] Pracovní poměry
2. akce Kopie byla zrušena a je nahrazena akcí Přidej pracovní poměr
3. je možné použít novou akci Seskupení za rodné číslo, která sa rozvětvuje:
Seskupit za vybrané RČ
Zruš seskupení za vybrané RČ
Kontrola seskupení s doplněním


Novinka Novinka - Generování hesla

Nad mzdovým čísleníkem Zaměstnanci přibyla nová akce Generování hesla pro zaheslované PDF. Akce funguje nad označenými záznamy.

1. Pokud označený zaměstnanec už má na kartě zapsané heslo, tak systém hlásí:
"Heslo je nastavené v minulosti"

2. Pokud v čísleníku se zaměstnanec vyskytuje vícekrát (má stejné rodné číslo) a zároveň na některém z označených záznamů má už heslo zapsané, tak systém hlásí:
"Duplicitní zaměstnanec. Heslo převzaté z duplicitního záznamu."

3. Pokud se zaměstnanec vyskystuje vícekrát a zároveň na některých z označených záznamů má zapsaná různá hesla, tak systém hlásí:
"Duplicitní zaměstnanec. Nastavené nové heslo."

Poznámka:
Pokud je mzdový přehled Zaměstnanci seskupený za rodné číslo, akce Generování hesla pro zaheslované PDF se nachází i v editoru karty zaměstnance na záložce Pracovní poměry v sekci [1] Pracovní poměry.


Novinka Úprava - editor Předzpracování

Při kombinace ručního zadání čísla MS, datumů mohla při ukládání editoru Předzpracování vyskočit hláška:

"Musí být zadaný datum od a datum do."

Upraveno


Oprava Oprava - Práva na sloupec "Rodné číslo"

Pokud nemá uživatel právo na sloupec Zaměstnanci.Rodné číslo, objevuje se při pokusu o vstup do číselníku zaměstnanců, například při výběru zaměstnance na doklad, hláška:

"Nemáte právo k zobrazení sloupce Zaměstnanci.Rodné číslo."

Opraveno


Oprava Oprava - Kopie zaměstnace

Po spuštění akce Kopie zaměstnance se zobrazí hláška:

"ACCESS VIOLATION....."

OpravenoVerze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Novinka Úprava - Mazání definice platebních příkazů

Pokud definice platebních příkazů obsahuje položky, není možné ji smazat. (tlačítko Zrušit nebo klávesa Delete). Na skutečnost je uživatel upozorněn hláškou.

"Definice platebních příkazů obsahuje položky. Definici nelze zrušit."


Novinka Úprava - deponované platby

Zaměstnanec má více exekučních srážek na stejné mzdové složce, z kterých byly vytvořeny deponované platby v minulých obdobích. Při převodu těchto plateb po zadání bankovního spojení do paušálů ve vybraném období systém nedohledal bankovní spojení.

Z tohoto důvodu byla upravena identifikace jednoznačnosti, podle které se dohledává exekuční srážka v paušálech, z kterých deponovaná platba vznikla.


Novinka Úprava - Výběr zaměstnanců nad výpočtem mzdy

Do výběru zaměstnanců nad přehledem Výpočet mzdy vstupují i zaměstnanci, kteří mají ve mzdové kartě zadané vynětí z ES, které datumově spadá do vybraného mzdového období a zároveň NEMAJÍ zadané datum návratu do ES a mají ukončený pracovní poměr.

Upraveno tak, aby tito zaměstnanci nevstupovali, pokud nejsou zařazeni do výpočtu po ukončení PP na mzdové kartě.


Novinka Novinka - Detail vývoje průměrů ve mzdových údajích

Po spuštění akce Vývoj průměrů přímo v editoru mzdových údajů se zobrazí okno, v kterém vidíte podrobné údaje, které se týkají průměrného hodinového výdělku po jednotlivých čtvrtletích. Nyní je možné při sledovaných atributech si zobrazit detail respektive rozpad na mzdové složky.

Základ za čtvrtletí - pro zobrazení detailu se použijí tlačítka

 • M - tlačítko pro zobrazení Vyměřovacího základu pro měsíční MS
 • Z - tlačítko pro zobrazení použíté základní mzdy v případě PPHV
 • P - tlačítko pro zobrazení použíté paušální mzdové složky v případě PPHV

Pololetní MS celkem/2 - pro zobrazení detailu se použije tlačítko tři tečky, které zobrazí Vyměřovací základ pro pololetní MS
Roční MS celkem/4 - pro zobrazení detailu se použije tlačítko tři tečky, které zobrazí Vyměřovací základ pro roční MS
Hodiny za čtvrtletí - pro zobrazení detailu se použije tlačítko tři tečky, které zobrazí Hodiny pro PHV

Funkcionalita je totožná se zobrazením akce Vývoj PHV (označené) nad mzdovými údaji.

 • PHV - průměrný hodinový výdělek
 • PPHV - předpokládaný průměrný hodinový výdělek
 • MS - mzdová složka


Novinka Změna chování editoru Předzpracování a Paušály v případě ručního zadání MS

Pokud uživatel zadá do editoru Předzpracování a Paušály číslo MS ručně (nepřenese z čísleníku MS), tak atribut, který má být editovatelný podle typu vstupního formuláře dané MS byl zablokovaný a bylo nutné se překliknout na jiný neblokovaný atribut, aby se předchozí odblokoval.

Upraveno


Novinka ÚPRAVA - Poštovní poukázky typu B

Při generování přenosového souboru pro odeslání poštovních poukázek v přehledu Vygenerovaných poukázek na volbu místní nabídky, Export do přenosového souboru, byl špatně reprezentován atribut Specifikace adresáta v případě druhu specifikace rodné číslo. Nyní je atribut plněn dle požadavků.

Specifikace adresáta – patnácti místný numerický údaj, obsahující rodné číslo adresáta poukázky (bez lomítka) nebo datum narození. Datum narození musí být uvedeno ve tvaru dd.mm.rrrr. Jako první znak před rodným číslem nebo datem narození musí být uveden jednomístný řídící znak „*“ (např. *7710058963 nebo *05.10.1977) Jiné údaje zde nejsou dovoleny uvádět.

V editoru Definice platebních příkazů typu Poštovní poukázky typu B lze na záložce 2-Poštovní poukázky B v sekci [3] Předvyplnění pro položky zadat atribut Zpráva pro adresáta. Jedná se 60 místný alfanumerický řetězec, který se v při generování poukázek zapíše na všechny položky poukázek do atributu Zpráva pro adresáta.


Novinka Nad přehledem Předzpracování je nyní možné zobrazit pomocí tlačítka Nastav vazbu Mzdové údaje - hlavní PP. Atributy z této vazby zobrazují odnoty z hlavního pracovního poměru, ke kterému jsou ostatní pracovní poměry navázané.

Navázané pracovní poměry jsou ty, které mají ve mzdových údajích vyplněn atribut Další PP osobním číslem hlavního pracovního poměru. Přehled všech pracovních poměrů najdete v přehledu Mzdové údaje na akci Pracovní poměry.

Atributy je možné využít například pro účely zjištění, zda hlavní pracovní poměr není ukončený. V takovém případě je nutné navázané pracovní poměry odvázat a určit nový hlavní pracovní poměr zaměstnance.


Novinka ÚPRAVA - Svázání pracovních poměru pro účel jednotného zdanění

V případě kdy zaměstnankyně je vyňata z evidenčního stavu zaměstnanců a má u zaměstnavatele uzavřen další pracovní poměr (DPP, DPČ) nebylo možné svázat tyto pracovní poměry ve mzdových údajích na záložce Pracovní poměr v atributu Další PP, aby docházelo k jednotnému zdanění. Nyní lze přiřadit v atributu Další PP i Pracovní poměry vyňaté z evidenčního stavu.


Novinka Definice platebních příkazů - seskupit podle bankovního spojení

V přehledu definice platebních příkazů typu jednotlivé srážky, lze na položkách zatrhnout atribut seskupit podle bankovního spojení. Pokud v jednom ze mzdových období byla tato volba zaškrtnuta a uživatel v jiném nechtěl za bankovní spojení seskupovat a atribut odškrtnul, tak se při generování platebních příkazů stále provádělo seskupování podle bankovního spojení.

Nyní upraveno tak, že se bere v potaz nastavená volba v každém konkrétním mzdovém období nezávisle na ostatních.


Novinka Kontaktní údaje, které se uvádějí do různých výkazů, jako je jméno a příjmení osoby zodpovědné za vyplnění výkazu, telefonní číslo, email a datum vyplnění se dotahovaly z kontaktů na vlastní organizaci.

Vzhledem k tomu, že se tyto údaje mohou lišit (např. mzdová účetní má jiné kontakty než skladník, atd.) došlo ke změně naplnění těchto údajů.
Prioritně se údaje naplní z atributů uvedených v přehledu Uživatelé v Konfiguraci a správa systému. Jedná se o Telefon - pevná linka a E-mail. Pokud některý z atributů nebude vyplněný bude vyplněn údajem jako nyní, tedy z kontaktů vlastní organizace. Zároveň se před vlastním zobrazením tiskového formuláře objeví dialogové okno, které obsahuje předvyplněné údaje, které uživatel pro konkrétní tisk může upravit.

Změna se týká těchto formulářů:

Přehled Výpočet mzdy
Sys.č. Název

 • -1189 Přehled o výši pojistného 2012


Přehled Roční sestavy
Sys.č. Název

 • -1142 Čtvrtletní výkaz o práci P -04
 • -396 Potvrzení o slevě na děti
 • -1188 Potvrzení o vyplacení odstupného
 • -1191 Potvrzení o zdanit. příjmech 2012 (vzor č. 20)
 • -1148 Potvrzení o zdanit. příjmech AJ-vzor č.19
 • -1187 Potvrzení pro Úřad práce (od 1.1.2012)
 • -392 Přehled odvodů na SP
 • -393 Přehled odvodů na ZP
 • -337 ZPS


Oprava OPRAVA - generování platebního příkazu se zapnutým atributem Seskupit podle bankovního spojení

Příklad:

Je nastavena definice platebních příkazů typu Jednotlivé srážky, kde v položkách se nachází nastavená mzdová složka 915 Běžné výživné a na položce je nastaven Atribut Seskupit podle bankovního spojení.
Ve výpočtu mzdy je zaměstnanec, který v minulém měsíci neuspokojil v plné výži srážku Běžné výžívné (např. byl delší dobu nemocen). Ve výpočtu jsou vygenerovány dvě mzdové složky 915 Běžné výživné, kde ta první zní na částku výživného v aktuálním měsíci a druhá reprezentuje dlužnou částku výživného z minulého měsíce nebo její část.

Při generování platebního příkazu se vygenerovaly dva řádky s bankovním spojením nastaveném na Běžném výživném a na částku sečtenou z obou mzdových složek Běžné výživné ve výpočtu mzdy. Nyní se správně vygeneruje pouze jeden řádek příkazu a částka je sečtena.


Oprava OPRAVENO - Zdravotní pojištění - přehled nad limit

Při tisku tiskové sestavy Zdravotní pojištění - přehled nad limity se objevovalo nesprávné označení "M" ve sloupci Dosažení MVZ. Chybně se zobrazovala hodnota "M" při překročení maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění.


Oprava OPRAVA - Přehled o výši pojistného ČSSZ - podání VREP

Pokud v názvu organizace byl symbol odřádkování, portál VREP odmítl podání XML zprávy. Symbol nahrazen mezerou.


Oprava Oprava - zakládání mzdového kalendáře

Pokud existuje v přehledu Mzdové kalendáře kalendář s číslem obsahující nenumerické znaky, tak při zakládání nového kalendáře vyskočí hláška:

Conversion failed when converting the nvarchar value "AAA" to data type int."

OpravenoVerze 2.0.2012.0902 ze dne 27.09.2012

Oprava U dohod o provedení práce výpočet mzdy ve verzi 2.0.2012.0901 nepočítal odvod sociálního pojištění při překročení hranice základu 10.000,- CZK.

Opraveno.


Oprava Oprava - překročen roční limit DPP

Výpočet mzdy při překročení limitu na DPP opět hlásí:

"Byl překročen limit pro dohodu o PP".

Tento stav uvidíte také po zobrazení sloupce Info přímo v přehledu Výpočet mzdy.Verze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka Pokud uživatel potřeboval vytvořit mzdovou složku pro úpravu přímo částky odvodů sociálního a zdravotního pojištění, tedy mzdové složky skupiny Zákonné pojištění, nebylo to možné.

Nyní lze provést kopii mzdové složky pomocí tlačítka Ulož+nová MS, za předpokladu, že zdrojová mzdová složka je ve skupině Zákonné pojištění, vstupním formulářem je výpočet nebo částka a číslo mzdové složky je 013 - Soc.poj. pracovník nebo 014 Soc.poj. zaměstnanec.

Příklad:
Pomocí tlačítka oprava otevřete zdrojovou mzdovou složku (013 nebo 014), stiskněte tlačítko Ulož+Nová MS. V editoru zkopírované mzdové složky upravte číslo mzdové složky, které musí spadat do intervalu 001 - 200, zadejte název mzdové složky (např. Oprava částky odvodu SP - zaměstnanec). Zkontrolujte nebo zadejte na záložce 2 - Konstanty v sekci [2] Srážky nápočet do SP nebo ZP za firmu nebo zaměstnance. Stiskněte tlačítko OK pro uložení.

Při výskytu takovéto mzdové složky se jednotlivé částky odvodů zvýší o zadanou částku. Korekce ovlivní částky odvodů na mzdových složkách pro odvod sociálního pojištění (013,014) respektive na mzdových složkách pro odvod zdravotního pojištění na jednotlivé pojišťovny.

Korekční mzdové složky lze použít pro všechny druhy pracovních poměrů včetně DPP a DPČ.


Novinka V editoru Rozpad nákladů v sekci [2] Položky rozpadu byly do Nastav přidány vazby:
 • Nákladový okruh
 • Organizační struktura
 • Vozidlo
 • Zákazka


Novinka Dohody o provedení práce

V editoru mzdových údajů na záložce Účtování, limity se navyšuje hodnota atribut Dohoda PP - Odpracováno i v případě, kdy pracovní poměr vstupuje do výpočtu po ukončení pracovního poměru. Tedy je na kartě zaškrtnut atribut Do výpočtu po konci PP/vynětí.

V případě zařazení takového pracovního poměru do výpočtu mzdy, provádí se kontrola na překročení zákonné hranice hodin na DPP.


Novinka Úprava - definované importy

Nad tabulkou Import do předzpracování se při definovaném importu ze souboru XLS po spuštění akce Import ze souboru odteď zobrazují v okně pro určení cesty na importovaný soubor i soubory s příponou XLSX (dosud se zobrazovali pouze soubry s příponou XLS a pro zbrazení XLSX souborů bylo nutné změnit).


Novinka Úprava - Nahraj hodnoty z referenční MS

Nyní je možné nad označenými mzdovými složkami po spuštění akce Porovnání/podakce Mzdové složky pomocí akce Nahraj hodnoty z referenční MS nahrát OZNAČENÉ rozdílné atributy (dosud se nahráli VŠECHNY rozdílné hodnoty z referenční MS).


Novinka Nad přehledem Předzpracování byly do tlačítka Nastav přidané vazby:
 • Nákladový okruh
 • Zakázka


Novinka Úprava - dohody o provedení práce

Pokud existovali zaměstnanci na pracovní poměr dohoda o provedení práce s nevyplněnými rodnými čísly, chybně se stanovil základ pro odvod sociálního pojištění. Tyto DPP se posuzovaly jako by je vykonával jeden zaměstnanec. Nyní, pokud je rodné číslo nevyplněno, DPP se posuzuje samostatně a kontrola na hranici 10 000 z hlediska odvodu sociálního pojištění je vypnuta.


Novinka UPRAVENO

V přehledu Fondy a pojišťovny se při generování zprávy ve formátu APF (penzijní fondy) uvádělo datum, kdy byla částka odvedena, z období, kdy byly zpracovávány mzdy, tedy z aktuálního období. Nyní se uvádí datum, kdy byla částka odvedena na platebním příkaze, tedy z běžného období.


Oprava Opraveno

Při tisku tiskové sestavy Zdravotní pojištění - přehled, přehled bez limit, přehled s limity se objevovalo nesprávné označení "M" ve sloupci Dosažení MVZ. Chybně se zobrazovala hodnota "M" při překročení maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění.Verze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Tip ÚPRAVA - číselník Mzdové složky

1. Číselník mzdových složek prošel úpravou do tzv. nového vzhledu, podrobnější informace najdete na našem webu v příručce:
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdov%C3%A9_slo%C5%BEky_-_Mzdy_(CZ)

2. Při vytváření mzdové složky přes tlačítko NOVÝ<F2> se přednabídne přehled tzv. Mzdové složky - distribuční. Z přehledu si uživatel přenese mzdovou složku, která odpovídá požadavkům na novou mzdovou složku. Pozor po přenosu již nelze měnit skupinu mzdových složek, do které má nová mzdová složka spadat, ta odpovídá skupině mzdových složek na distribuční mzdové složce.

3. Přehled distribučních mzdových složek naleznete v přehledovém stromečku pod přehledem Mzdové složky. Tamtéž byl přesunut i přehled Skupiny mzdových složek.

4. Nad přehledem Mzdové složky vznikla nová akce Porovnání. Pomocí akce si uživatel může porovnat atributy označené mzdové složky s distribuční mzdovou složkou. Akce Nastavit referenční MS uživateli umožní přiřadit již k existující mzdové složce referenční mzdovou složku z přehledu Mzdové složky - distribuční. Po skončení procesu přiřazení se zobrazí přehled s výsledkem porovnání. Nad přehledem lze spustit akce Nahraj hodnoty z referenční MS, tím se nastavení mzdové složky sjednotí s referenční mdzovou složkou.

Upozornění UPOZORNĚNÍ

Při prvním vstupu po provedení upgradu se přiřadí referenční mzdové složky k existujícím mzdovým složkám. Pokud číslo mzdové složky není shodné s referenční MS, přiřazení se neprovede a uživatel musí přiřazení provést pomocí akce. Pro mzdové složky skupiny Prémie a odměny a Příplatky a doplatky, musí být stejný i Vstupní formulář.


Novinka Novinka - Číselník Mzdových složek - distribuční

Do číselníku Mzdové složky - distribuční byly doplněny následující mzdové složky pro podmodul konto přesčasů.

Číslo a Název mzdové složky:

 • 160 KPČ - vyúčtování přesčasů (A)
 • 161 KPČ - vyúčtování konec PP (A)
 • 162 KPČ - přesčas 25% do ZM (A)
 • 163 KPČ - náhradní volno neplac.(A)
 • 164 KPČ - vyúčtování přesčasů (B)
 • 165 KPČ - vyúčtování konec PP (B)
 • 166 KPČ - přesčas 25% bez ZM (B)
 • 167 KPČ - náhradní volno plac.(B)

Pokud uživatel potřebuje používat tyto mzdové složky, může si je přes tlačítko Nový v přehledu Mzdových složek přenést a začít používat.

Více informací ke Konto přesčasů a nastavení mzdových složek najdete v příručce na našem webu: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Konto_přesčasů_-_Mzdy_(CZ)


Novinka V přehledu Číselník mzdových složek byly nesprávně zobrazovány atributy Základ pro výpočet a Skupina docházky. Byly nahrazeny novými atributy Základ pro výpočet (přehled) a Skupina docházky (přehled), tyto atributy konverzi zobrazují správně. Pokud máte vytvořeny přes nástroj Nastav přehledy, které obsahují původní atributy, je třeba přehledy upravit a uložit s použitím nových atributů Základ pro výpočet (přehled) popřípadě Skupina docházky (přehled).


Novinka Nad seskupeným přehledem Měsíční sestavy se nově sumuje i sloupec Hodiny docházka.


Novinka ZMĚNA - Důvody vynětí/změny ES

Ve mzdových údajích na záložce Pracovní poměr v atributu důvody vynětí/změny ES došlo k následujícím změnám.

Byly přejmenovány tyto důvody:

 • Placená mateřská dovolená na Mateřská dovolená
 • Neplacená mateřská dovolená na Rodičovská dovolená
 • Veřejný zájem byl přejmenován na Obecný zájem
 • Vyslání do škol a kurzů, vazba na výkon trestu vazba

Byly doplněny tyto důvody:

 • Dlouhodobé neplacené volno
 • Zvýšení kvalifikace zaměstnance


ZMĚNA od mzdového období 1/2013

Od mzdového období 1/2013 je ve výpočtu zapojený nový číselník Důvody vynětí, který najdete v Konstantách a číselnících přehled Důvody vynětí z evidenčního stavu. Tento číselník je možné si dogenerovat pomocí akce místní nabídky Generuj. Číselník obsahuje důvody vynětí z evidenčního stavu, které se načítají do atributu důvod vynětí/změny ES ve Mzdových údajích na záložce Pracovní poměr. V číselníku lze určité atributy ovlinit podle potřeby.

Editor důvodů obsahuje:

 • Započítat jako výkon práce - systémové nastavení, které udává, zda vyloučená doba je nebo není započítávána do dnů výkonu práce.
 • Omluvená absence - systémové nastavení, které udává, zda vyloučená doba je nebo není započítávána do dnů omluvené absence.
 • Neomluvená absence - systémové nastavení, které udává, zda vyloučená doba je nebo není započítávána do dnů neomluvené absence.
 • Generuj MS do mzdy - uživatelské nastavení, v případě zaškrtnutí atributu se automaticky zařadí do výpočtu navázaná mzdová složka.
 • Číslo MS - uživatelské nestavení, uživatel vybere MS, která se automaticky vygeneruje do výpočtu mzdy.

Příklad: Zaměstnanec si domluvil neplacené volno, které bude delší než jeden měsíc, např: 15.7.2012-15.4.2013. Uživatel tedy provede vynětí z ES na tuto dobu, ale zároveň požaduje, aby se mzdová složka každý měsíc automaticky generovala do výpočtu mzdy.

Řešení: V číselníku Důvody vynětí z evidenčního stavu si vybere důvod vynětí Dlouhodobé neplacené volno, zaškrtne atribut Generuj MS do mzdy a do pole Číslo MS naváže MS neplaceného volna. Ve mzdových údajích provede vynětí zaměstnance Datum vynětí 15.7.2012, Návrat do ES 15.4.2013 a jako důvod vynění zvolí dlouhodobé neplacené volno

Takto zadaný pracovní poměr zaměstnance lze zadat ve výpočtu mzdy a ve výpočtu mzdy se automaticky vygeneruje odpovídající mzdová složka.

 • 7/2012 Neplacené volno 15.7.2012 - 31.7.2012
 • 8/2012 Neplacené volno 1.8.2012 - 31.8.2012
 • ...
 • 4/2013 Neplacené volno 1.4.2013 - 15.4.2013


Novinka Novinka - Identifikace importní dávky do Předzpracování

V přehlede Předzpracování vznikli nové položky, které se naplní po spuštění akce Importy a Definované importy:

 • Datum import - zobrazá datum/čas provedení importu
 • Import - jméno souboru - zobrazí název souboru, z kterého byl import proveden
 • Import - identifikátor - zobrazí identifikaci importní dávky, která je složená z názvu importního souboru + den a měsíc z datumu importu + čas provedení importu.


Novinka POZOR - Korekce VPP - záporné vyúčtování

V případě více pracovních poměrů zaměstnance u jednoho zaměstnavatele (několik vedlejších a jeden hlavní pracovní poměr) je výpočet mzdy rozšířen o kontrolu zda některý z pracovních poměrů nemá mínusové vyúčtování. Na skutečnost jste informování chybovým stavem při výpočtu mzdy v editoru a zároveň chybovým stavem ve sloupci Výpočet. Uživatel musí provést korekci např. vytvořením korekční mzdové složky.


Novinka Novinka - Krácení dovolené - výkon trestu odnětí svobody/vazba od 1/2013

Od mzdového období 1/2013 je zapojeno krácení dovolené zaměstnanci, který byl vyňat ze stavu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody/vazby a to tak, že za každých 21 takto zameškaných dní se dovolená za kalendářní rok krátí o 1/12.

Pro sledování vznikl ve mzdových údajích na záložce Dovolená v části Dni pro krácení dovolené nový atribut Vazba/výkon trestu. Do pole se budou načítat dny absence za vyňaté období z důvodu výkonu trestu/vazby.


Novinka Úprava - krácení nároku dovolené

Přímo ve výpočtu mzdy bylo upraveno zjišťování nároku na dovolenou při zaměstnancích ve stavu a vyňatých z ES s ohledem na počet dní výkonu práce. Počet dnů výkonu práce za období lze zobrazit v přehledu Mzdových údajů přes nástroj NASTAV, atribut Dny výkonu práce - běžný rok.


Oprava OPRAVA - Statistické sestavy výkaz ISPV

Položky ekonomického subjektu ODPRACDQ, PRESCASQ, ABSCELKQ, ABSPLACQ, HODDPCQ nebyly zaokrouhlovány a v případě podání docházelo k chybám. Nyní jsou položky zaokrouhlovány na celé číslo. Zaokrouhlování je prováděno matematicky (tedy od 5 nahoru).


Oprava OPRAVA - Statistické sestavy výkaz ISPV

V přehledu výkazu ISPV se v případě editace v editoru zobrazovaly na záložce 1 - Ekonomický subjekt v položkách OONQ Celkem, ODMDPCQ Celkem a HODDPCQ Celkem nulové součty. Položky se vyplnily až v případě doplnění korekčních hodnot.

Opraveno


Oprava OPRAVA - Statistické sestavy výkaz ISPV

V případě hlášení ISPV za zaměstnance nebyla položka PONEPRAV plněna částkou z přiřazených MS. Nabývala hodnotu nula.

OpravenoVerze 2.0.2012.0609 ze dne 22.07.2012

Oprava Vyskytly se problémy ve struktuře textového souboru pro Hlášení změn na ZP (HOZ). Chybně se exportovatal atribut čísla pojištěnce (CPOJ) a portál VZP toto hlášení nepřijímal.

Opraveno


Oprava Při mazání položky paušálu v přehledu Paušály a srážky u zaměstnance docházelo k výmazu všech záznamů v přehledu Změny paušálních částek za konkrétního zaměstnance a s datem platnosti od aktuálního období dále.

Opraveno.

Pokud nyní dojde k výmazu paušálu z přehledu Paušály a srážky, jsou vymazány položky v přehledu Změny paušálních částek, které přímo souvisejí s vymazávaným paušálem a to pomocí vazby číslo zaměstnance, číslo mzdové složky paušálu a platnost změny od aktuálního období do budoucnosti.Verze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Tip NOVINKA - Statistické sestavy

V modulu Mzdy vznikl nový přehled Statistické sestavy. Přehled obsahuje definice statistických výkazů (např. ISPV, ISP, atd.)

Přehled slouží k těmto účelům:

 • Uživatelsky ovlivnitelné přednabízené definice statistických sestav.
 • Výpočet sestavy za určité období.
 • Oprava vypočtených hodnot přes korekční atributy.
 • Export sestavy ve formátu XML.

Podrobné informace najdete v uživatelské příručce Statistické sestavy na našem webu:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Statistické_sestavy_-_Mzdy_(CZ)


Tip NOVINKA - Statistické sestavy - ISPV - Trexima

V přehledu statistických sestav je v distribuci definice pro statistický výkaz ISPV_CZ_2012. Pokud definici sestavy nevidíte, spustíte pomocí akce místní nabídky Doplň definice sestav a definice se vytvoří.

Na tlačítko Oprava vstoupíte do editoru definice sestavy. Editor obsahuje záložky

1. Základní údaje - zde se zadává Kód okresu LAU ekonomického subjektu.
2. Položky - obsahuje dvě sekce

 • Ekonomický subjekt
 • Zaměstnanci

V každém sekci jsou předdefinovány položky sestavy, které jsou plněny ze systémových atributů, uživatelských atributů (atributy předvyplněné v záložce Základní údaje) nebo sumace ze mzdových složek.

Upozornění: Před vlastním výpočtem sestavy je nutné projít jednotlivé položky typu Sumace MS a doplnit, ať už přednastavený nebo vlastní seznam mzdových složek.

Do přehledu mzdových složek jednotlivých položek vstoupíte pomocí akce místní nabídky Mzdové složky. Zařazení nebo odebrání čísla mzdové složky lze pomocí tlačítek Přidat mzdovou složku nebo Odebrat mzdovou složku respektive spustit akci pro přiřazení předdefinovaného seznamu mzdových složek Doplň distribuční MS.

Jednotlivé atributy a jejich význam najdete na adrese statistického úřadu pro podání ISPV http://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Prirucka.aspx.

Výpočet sestavy ISPV

Nad definicí sestavy spuštěním akce místní nabídky Generuj sestavu provedete za vybrané období výpočet sestavy. V přehledu Statistické výkazy, ISPV naleznete vygenerovaný záznam. Po otevření řádku sestavy pomocí tlačítka Oprava máte možnost prohlížet a editovat údaje pomocí korekčních atributů na záložkách 1. Ekonomický subjekt - zde se nachází sumační položky sestavy za poslední sledované čtvrtletí.
2. Zaměstnanci - přehled jednotlivých osobních čísel.

U jednotlivých řádků v přehledu v záložce zaměstnanci je sloupeček chyba, který informuje o nesprávně načtených údajích v jednotlivých řádcích. Pro upřesnění chybového stavu lze použít akci Přehled chyb.

Export sestavy ISPV ve formátu XML Export zprávy pro podání statické sestavy se provádí pomocí akce místní nabídky Zprávy, Generování zpráv.

Upozornění: Před prvním exportem výkazu je nutné vstoupit do definice zprávy a zadat cestu do adresáře v položce umístění zprávy.

Podrobné informace najdete v uživatelské příručce Statistické sestavy na našem webu:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Statistické_sestavy_-_Mzdy_(CZ)


Tip Úprava definice ISPV 2012

Pro podání ISPV (Trexima) za první pololetí 2012 byla upravena definice v generátoru mzdových sestav. Byl odstraněn z exportních souborů sloupec ZAMEST, který původně sloužil k označení profese číselníkem KZAM kódů.

Máte několik možností, jak nastavení provést:

 • V generátoru mzdových sestav nalezněte definici ISPV od roku 2011 a stiskněte tlačítko Oprava
 • Na první záložce změnit atribut Typ sestavy na ISPV - od roku 2012.
 • Na záložce Definice nalezněte v položkách atribut ZAMEST (řádek číslo 9).
 • Na řádku stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte akci Smazat řádek a potvrďte výmaz tlačítkem ANO.
 • Stiskněte tlačítko OK pro uložení definice. A definice je připravena k výpočtu a odeslání.

Nebo máte možnost stáhnout novou definici generátoru z tohoto odkazu: Definice generátoru sestav - ISPV - od roku 2012

Nebo máte možnost využít pro podání a nastavení definice Statistické sestavy https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Statistické_sestavy_-_Mzdy_(CZ)


Novinka ÚPRAVA - PODMODULU KONTO PŘESČASŮ

Zásadním způsobem byla upravena funkcionalita podmodulu mezd konto přesčasů. Změna se týká hlavně rozpadu konta přesčasů v případě různého proplácení základní mzdy za přesčas a to buď v měsíci konání přesčasu nebo v měsíci vyrovnání (čerpání náhradního volna, vyrovnání v případě ukončení pracovního poměru nebo automatické vyúčtování konta přesčasů po uplynutí vyrovnávacího období).

Pod soudečkem výpočet mzdy došlo k rozdělení přehledu Konto přesčasů na tyto přehledy:

Konto přesčasu - typ A Konto slouží pro vedení konta přesčasů, kdy za přesčasy, které jsou načerpávány v období do konta přesčasů JEvyplacena základní mzda v měsíci konání přesčasů. Následné čerpání náhradního volna je bez odměny zaměstnanci a případné automatické vyrovnání po uplynutí vyrovnávacího období řeší pouze vyplacení složky příplatku.

Konto přesčasu - typ B Konto slouží pro vedení konta přesčasů, kdy za přesčasy, které jsou načerpávány v období do konta přesčasů NENÍ vyplacena základní mzda v měsíci konání přesčasů. Následné čerpání náhradního volna vyplatí zaměstnanci odměnu ve výši základní mzdy za čerpané volno a povýší počet odpracovaných hodin o hodiny náhradního volna. Automatické vyrovnání po uplynutí vyrovnávacího období řeší obě složky a to jak odměnu ve výši základní mzdy a vyplacení složky příplatku.

Pro obě konta přesčasů je Možné čerpání konta přesčasů a Čerpání konta přesčasů v období sledováno odděleně. Obě akce najdete na volbu v Místní nabídce v přehledech Konto přesčasu - typ A a Konto přesčasu - typ B. Pro tiskový výstup jsou hodnoty sčítány a vedeny v jedné sumě.

Na přelomu roku docházelo k chybnému zobrazení možného čerpání konta přesčasů. Hodnoty z přechozího roku mohli být ignorovány a tudíž mohlo dojít k přečerpání konta. Chyba byla pouze v zobrazení přehledu možného čerpání. Funkce vyrovnání konta byla provedena správně.

Konto přesčasů bylo rozšířeno o možnost automatického proplácení při ukončení pracovního poměru. Vyrovnání je prováděna speciálně pro to určenou mzdovou složkou, kterou je třeba pořídit v čísleníku Mzdových složek a následně přiřadit do nastavení Mzdových konstant. V období ukončení pracovního poměru je zjištěna veškerá suma načerpaných hodnot do kont přesčasů a proplacena ve smyslu Konta typu A a typu B.

Upozornění: Před použitím upraveného konta přesčasů je nutné si pozorně pročíst naši příručku na našich webových stránkách. https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Konto_přesčasů_-_Mzdy_(CZ).

Zde se dozvíte, jakým způsobem přejít na konto typu B a nastavení všech mzdových složek.


Novinka Od ledna 2012 již neplatí, že se zaměstnaci po přiznání inv. důchodu počítá rozhodné období až od data přiznání důchodu. Toto ustanovení bylo zrušeno a takový zaměstnanec má normální rozhodné obodí, tedy posledních 12 měsíců.

Upraveno.


Novinka Nad přehledem Monitorování a měření nepřítomnosti pod Ročními sestavami byla umožněna akce místní nabídky Tisk formulářem. Pro definování tiskových formulářů existují datové zdroje Monitorování a měření nepřítomnosti a Monitorování a měření nepřítomnosti - vstupní parametry.


Novinka Novinka - Číselník Slevy a odpočty

V editoru Mdzových konstant v sekci Slevy a odpočty v Přehledu Slev a odpočtů se akce Zaměstnanci a Rodinní příslušníci se rozvětvují na 2 podakce:

1. s přiřazeným symbolem - zobrazí zaměstnance/rodinné příslušníky, kteří mají ve vybraném mzdovém období přížazeny symboly slev a odpočtů.

2. bez přiřazeného symbolu - zobrazí zaměstnance/rodinné příslušníky, kteří nemají ve vybraném mzdovém období přiřazeny symboly slev a odpočtů.


Novinka Změna - Monitorování a měření nepřítomnosti

1. Odteď je možné akcí Položky zobrazovat položky za označené zaměstnance (položky se ukazovaly pouze za aktuální záznam)

2. Po spuštění akce Generuj se zobrazí dialog pro zadání rozmezí období tak, aby bylo možné vybrat období pouze jen přes atribut pro určený rok.

3. Po zobrazení záznamů se zobrazí v hlavičce hlavního panelu přehledu Monitorování a měření nepřítomnosti mzdové období, za které je přehled napočítán.


Novinka ZMĚNA - Definice platebních příkazů

Editor definice platebních příkazů byl převeden do tzv. nového vzhledu.

Podrobnější informace najdete v příručce na našem webu:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Definice_platebn%C3%ADch_př%C3%ADkazů_-_Mzdy_(CZ)


Novinka Novinka - Mzdový automat klávesovou zkratkou

Nad přehledem výpočet mzdy je možné spustit Mzdový automat pomocí klávesové zkratky Ctrl + Alt + A.


Novinka Úprava - Číselník mzdových složek

Při vytváření kopie Mzdové složky z editoru mzdových složek pomocí tlačítka Ulož + Nová se přednastaví číslo nové mzdové složky podle následujících kritérií. (dosud se přednastavilo první nejvyšší volné číslo v rámci celého číselníku MS):

1. V rámci všech mzdových období se zjistí nejnižší a nejvyšší možné číslo v rámci skupiny MS, do které patří nová MS, pokud v tomto intervalu neexistuje jiná skupina MS, obsadí první volné číslo MS.

2. Pokud není splněn bod 1, najde první volné číslo za nejvyšším číslem MS.

Při vytváření nové Mzdové složky pomocí tlačítka Nový se přednastaví číslo nové mzdové složky podle následujících kritérií. (dosud se přednastavilo první nejvyšší volné číslo v rámci celého číselníku MS):

1. V rámci všech mzdových období se zjistí nejnižší a nejvyšší možné číslo v rámci skupiny MS, do které patří nová MS, pokud v tomto intervalu neexistuje jiná skupina MS, obsadí první volné číslo MS.

2. Pokud není splněn bod 1, najde první volné číslo za nejvyšším číslem MS.

V editoru mzdových složek přibyly nové akce s klávesovými zkratkami:

Ulož + Nová (Ctrl + Alt + U) - akce vytváří kopii MS
Číslo MS podle skupiny (Ctrl + Alt + N) - v případě, že lze číslo MS evitovat, akce najde nejbližší možné volné číslo pro zvolenou skupinu MS.

V editoru MS skupiny Zákonné pojištění je možné používat tlačítko Ulož + Nová.


Novinka Nad přehledem Mzdové období přibyl sloupec Čtvrtletí. Sloupec zobrazuje číslo čtvrtletí, do kterého měsíc patří. Sloupec je dostupný v nástroji Nastav.

Info: Sloupec Měsíc (číslo) byl změněn z programátorsky definovaného na počítaný. Pokud ho uživatel používá, bude nutné upravit uložený filtr pomocí Nastav.


Novinka Změna - Změny paušálních částek

Byla upravena podmínka pro výběr mzdových složek, které je možné použít ve změnách paušálních částek (Zaměstnanci, Paušály a srážky, akce Změna paušálních částek). Nabízejí se mzdové složky, které spadají do následujících skupin mzdových složek:

 • Naturální mzda
 • Nespecifikovaný příjem
 • Příplatky a doplatky
 • Srážky ze mzdy
 • Prémie a odměny
 • OON

a zároveň mají nastavené následující parametry

 • Vstupní formulář - Částka nebo Hodiny * částka
 • Nejedná se o srážku VR.


Oprava V případě, kdy zaměstnanec čerpal dávku nemocenského pojištění ošetřovné na rozhraní dvou měsíců, docházelo ke špatné evidenci vyloučených dob v průběhu pojištění na RELDP.

Ve druhém měsíci čerpání nebyly v dopočtu do hranice 9 respektive 16 dnů zohledněny dny vyloučených dob z předchozího měsíce.

Opraveno.


Oprava Ve struktuře souboru pro export na ZPMV se vyskytla chyba v posunu pozice údaje o základu a výši pojistného.

Export byl opravenVerze 2.0.2012.0506 ze dne 05.06.2012

Oprava Vyexportovaný TXT soubor hromadného hlášení pro ZP byl ukládán ve špatné znakové sadě ISO Latin II 8859-2 místo Latin II CP852.

OpravenoVerze 2.0.2012.0505 ze dne 21.05.2012

Novinka Byl změněn způsob exportu elektronického hlášení HOZ, tedy sjednocen, přes akci místní nabídky Zprávy, Generování zpráv. V přehledu definice zpráv se nachází definice zprávy typu "Hlášení změn pro zdravotní pojišťovny - TXT". Před prvním vygenerováním je nutné zprávu otevřít kliknutím na tlačítko Oprava a v editoru upravit atribut Adresa místa určení zpráv (úložiště souboru hlášení) a potvrdit změnu tlačítkem OK

Při vlastním generování zprávy (dvojklik nebo tlačítko přenos) jste vyzváni k výběru příslušné zdravotní pojišťovny, za kterou bude hromadné hlášení vygenerováno. Není tedy nutné před vlastním generováním hlášení označovat v přehledu hlášení změn ZP jednotlivé řádky.

Původní způsob exportu hlášení byl odstraněn.


Novinka V přehledu měsíční exporty za organizaci je možno generovat hlášení o výši pojistného na ZP.

Exporty se provádí přes generování zpráv. Definice zpráv rozšířeny o nové definici formátů zprávy a to:

 • Přehled o platbě pojistného - podání na portál ZPMV (TXT)
 • Přehled o platbě pojistného - oprava podání na portál ZPMV (TXT)

Pro první odeslání zprávy na ZPMV je nutné nastavit v definici adresu určení zpráv.Verze 2.0.2012.0413 ze dne 24.04.2012

Novinka V přehledu Mzdy, Zaměstnanci, Hlášení změn ZP byl upraven editor do nového vzhledu. Zároveň byly upraveny akce místní nabídky pro generování hlášení na ZP.

Úplné bez dohod - Potvrzením této volby dojde k vytvoření všech nových záznamů, které ve vybraném mzdovém období nastaly. Při spuštění akce se ignorují pracovní poměry typu Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti.

Přírůstkové bez dohod - Potvrzením této volby dojde k vytvoření pouze změnových záznamů, které ve vybraném mzdovém období nastaly od doby, kdy bylo provedeno Úplné generování. Při spuštění akce se ignorují pracovní poměry typu Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti.

Dohody - odhlášky - Tato akce generuje záznamy s kódem "O" pro zaměstnance, kteří mají nastaven druh PP na Dohodu o pracovní činnost nebo Dohodu o provedení práce, jsou ve stavu a nemají v daném měsíci vygenerovanou výplatu mzdy nebo v daném měsíci mají základ pro ZP nulový. Tato akce má smysl pouštět až po dokončení výpočtu mezd. Další podmínkou pro generování záznamu s odhláškou je skutečnost, že v předchozím měsíci zaměstnanec pracoval a měl v daném měsíci základ pro odvod ZP nenulový (pokud nepracoval, odhláška již byla vytvořena v dřívějších měsících a není nutné ji znovu vytvářet).

Pozn. V případě prvního ostrého mzdového období je nutné v případě případnou odhlášku vystavit ručně nedojde k automatickému vygenerování.

Dohody - přihlášky - Tato akce generuje záznamy s kódem "P" pro zaměstnance, kteří mají nastaven druh PP na Dohodu o pracovní činnost nebo Dohodu o provedení práce, jsou ve stavu a mají daném měsíci vygenerovanou výplatu mzdy a zároveň v daném měsíci mají základ pro ZP nenulový. Tato akce má smysl pouštět až po dokončení výpočtu mezd. Další podmínkou pro generování záznamu s přihláškou je skutečnost, že v předchozím měsíci zaměstnanec buďto nepracoval, popřípadě pokud pracoval, měl v daném měsíci základ pro odvod ZP nulový.

Pozn. V případě prvního ostrého mzdového období je nutné případnou přihlášku vystavit ručně nedojde k automatickému vygenerování.


Novinka ÚPRAVA - Generování Oznámení na OSSZ/PSSZ. V případě druhu pracovního poměru dohoda o provedení práce byl upraven algoritmus pro generování přihlášek a odhlášek NP. Dosud se přihlášky pro tento druh pracovního poměru generovaly ihned po založení mzdové karty. Nyní je algoritmus upraven tak, že v případě pořízení mzdové karty s druhem pracovního poměru DPP, nedochází k okamžitému generování, ale až v případě kdy dohoda o provedení práce přesáhne v úhrnu příjmů hranici 10 000,-. Poté je dohoda přihlášena (generuje se přihláška). Doporučujeme tedy po ukončeném výpočtu mzdy spustiti v přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ akci generování přihlášek a odhlášek NP, která případné přihlášky dohod vygeneruje (dogeneruje k již vystaveným záznamům).

Dohody o provedení práce jsou přihlášeny k datu vzniku pracovního poměru, respektive datu sociálně pojištěn od.

Dohody o provedení práce jsou odhlašovány až v den ukončení pracovního poměru dohody o pravedení práce.

ÚPRAVA - Generování RELDP dohody o provedení práce. Bylo upraveno generování RELDP pro pracovní poměr dohoda o provedení práce. K vygenerování dochází uzávěrkou zaměstnance resp. měsíční uzávěrkou mezd v měsíci, kdy byla překročena hranice úhrnu příjmů v částce 10 000. Průběh pojištění je v trvání od prvního dne měsíce překročení až datum ukončení pracovního poměru dohody o provedení práce. Případné měsíce, v kterých nebyla hranice přesáhnuta jsou, vykřížkovány. Datum výdělečné činnosti je vyplněno dle původního data sociálně pojištěn od, pokud datum nespadalo do minulého roku.


Novinka ÚPRAVA - Byl upraven algoritmus výpočtu zdravotního pojištění v případě, že pracovník má v jednom měsíci více dohod o provedení práce. Dosud se dosažení limitu 10 000 Kč posuzovalo podle úhrnu dohod, tedy pokud příjmy ze všech dohod přesáhly limit, počítalo se ze všech zdravotní pojištění. Nově se posuzuje příjem z každé dohody samostatně a zdravotní pojištění se vypočte pouze u těch dohod, kde příjem překročí limit.

Úprava byla provedena na základě stanoviska Ministerstva zdravotnictví. Protože samo MZ uvádí, že může docházet k dvojímu výkladu zákona a samotné stanovisko je formulováno jako doporučení zdravotním pojišťovnám.

Zároveň nad přehledem výpočet mzdy je vytvořena v místní nabídce akce Kontrola odvodu ZP z DPP. Akce má za účel zobrazit uživateli chybné částky odvodů ZP z dohod o pravedení práce v předchozích měsících.
Přehled chybných odvodů ZP z DPP zobrazuje údaje o zaměstnanci, měsíc a rok chybného odvodu, základ ZP, odvod za pracovníka a za zaměstnavatele.


Novinka ÚPRAVA - počítání zkušební doby

Od 1. ledna 2012 se podle nového znění ust. § 333 zákoníku práce doby počínají prvním dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo sjednané doby. Zákoník práce se tak vrací k počítání zkušební doby jako „doby“ jako tomu bylo ve zrušeném zákoníku práce do 31. 12. 2006.

Jestliže pracovní poměr vznikl například 10. března 2012 a byla sjednána zkušební doba 3 měsíce, potom zkušební doba skončila 9. června 2012.


Novinka Nad přehledem Mzdové období vznikly nové sloupce:
 • Datum od
 • Datum do

Datumy označují začátek a konec mzdového období a je možné je zobrazit pomocí nástroje Nastav. Datumy lze využít například v modulu Finanční analýza pro založení ukazatele z modulu Mzdy.


Novinka Atributy pro Super hrubou mzdu lze nyní editovat v měsíci nástupu a v prvním roce zpracování mezd v Helios Orange, s výjimkou případu, kdy je 1.ostré období nastaveno na leden.


Novinka Nad přehledem Výpočet mzdy a Roční sestavy vznikl nový sloupec "Hromadně pro e-mail". Atribut se označí u těch zaměstnanců, kteří mají ve svých kontaktech zadaný druh spojení "Hromadně pro e-mail".

Pro odeslání zaheslovaného PDF lze přes atribut vyfiltrovat pouze příslušné zaměstnance.


Novinka Odstraněno formátování některých exportů do XML souboru. Pro zobrazení dat toto formátování obstará každý webový prohlížeč, a pro editaci je možné použít freeware editor PSPad.Verze 2.0.2012.0406 ze dne 13.04.2012

Oprava V případě odeslání el. zprávy Potvrzení o výši pojistného na ČSSZ (PVPOJ) nedošlo k odeslání a byla vrácena chybová zpráva

http://schemas.cssz.cz/POJ/PVPOJ2010:
104 - Zaslané e-podání typu PVPOJ obsahuje formát datové věty, která již není nadále platná. E-podání bylo pravděpodobně zasláno zastaralou verzí programu. Očekávána datová věta verze 2010.1.;
113 - Podání PVPOJ v tomto formátu nelze zaslat za rok 2012 a výše....

V obálce XML zprávy PVPOJ byla chybně uvedena verze XML zprávy PVPOJ2010. Opraveno a nahrazeno správnou verzí PVPOJ2012.Verze 2.0.2012.0312 ze dne 22.03.2012

Novinka Nová struktura XML souboru pro podání Přehledu o výši pojistného na ČSSZ.


Novinka V případě rozúčtování kvartální celkové částky zákonného pojištění zaměstnavatele docházelo k rozúčtování i na zaměsntance s druhem pracovního poměru statutární zástupce firmy, kteří do výpočtu nespadají, a zároveň i na zaměstnance s druhem pracovního poměru dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.

V tuto chvíli je proces rozúčtování upraven tak, že nedojde k rozúčtování na zaměstnace v případě zaměstnance s druhem pracovního poměru statutární zástupce firmy a zaměstnance zaměstnaného na DPP popřípadě DPČ malého rozsahu s nulovým základem pro odvod sociálního pojištění.


Oprava Mzdové kalendáře, v případě vygenerování dnů (cyklu směn) bylo i přes upozorňujíci hlášku, že nebude po vygenerování editovatelný rok ani typ kalendáře, možné změnit rok kalendáře.

OpravenoVerze 2.0.2012.0214 ze dne 22.02.2012

Oprava V případě hromadného generování platebních příkazů z mezd (označení více definic a spuštění akce Generování plat. příkazu) mohlo dojít ke špatnému zařazení deponovaných plateb (deponovaných exekucí) na vygenerovaný platební příkaz.

OpravenoVerze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka V přehledu Roční sestavy, ve formuláři Potvrzení při změně zaměstnání - příloha (příjem) 2012, bylo upraveno datum vystavení, lze uživatelsky zadat.


Novinka ÚPRAVA - nepravidelné mzdové kalendáře

V editoru mzdového kalendáře ( s nepravidelnou pracovní dobou) je možné zaškrtávací políčko "Vypni ZND" měnit pouze pokud není mzdový kalendář použitý ve mzdové kartě zaměstnance. V osobních kalendářích nelze atribut měnit.


Novinka ZMĚNA - Definice cyklu směn

Při zadání nového záznamu do definice cyklu směn do mzdového kalendáře s nepravidelnou pracovní dobou, se do hodin zadávané položky cyklu přenáší denní úvazek z hlavičky mzdovédho kalendáře. Do teď se předvyplňovala hodnota 8 hodin.


Oprava Formulář Přehled o výši pojistného 2012 nebylo možné tisknout za pobočky, opraveno.Verze 2.0.2012.0122 ze dne 07.02.2012

Oprava V některých případech nedocházelo při dosažení dní omluvené absence nad 100 dní ke krácení (popřípadě docházelo k nižšímu krácení) nároku dovolené o 1/12 z ročního nároku.

Docházelo k tomu při následujících počtech dní omluvené absence: 100, 121-122, 141-142,...

Upraveno


Oprava V případě dohod o provedení práce, které podléhají odvodu zdravotního pojištění a příjem je pod hranicí 10000, se chybně tito zaměnstnanci započítávali do počtu pojištěnců na hlášení pro zdravotní pojišťovny.

Opraveno


Oprava Při existenci zaměstnance s druhem pracovního poměru statutární zástupce firmy ve výpočtu mzdy docházelo v některých případech k problému s kontrolou dorovnání SP za firmu.
Dotaz nebo informativní hláška Dorovnání sociálního pojištění za firmu se nezdařilo, sociální pojištění nesouhlasí ani po dorovnání.

OpravenoVerze 2.0.2012.0121 ze dne 01.02.2012

Novinka LEGISLATIVA 2012 - Potvrzení o příjmu 2012

V přehledu Roční sestavy byla upravena definice formuláře Potvrzení při změně zaměstnání na Potvrzení při změně zaměstnání 2012, která je platná dle zákoníku práce od 1.1.2012.

Od 1. 1. 2012 bude povinností zaměstnavatele vydat Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list) s tím, že dle v § 313 odst. 1) zákoníku práce se v něm nebude uvádět důvod skončení pracovněprávního vztahu pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahující se k zaměstnancem vykonávané práci zvláště hrubým způsobem. Toto se bude nově uvádět pouze v odděleném potvrzení, vydávaném na žádost zaměstnance pro účely podpory v nezaměstnanosti podle § 313 odst. 2).


Novinka LEGISLATIVA 2012 - Roční zúčtování daně 2012

V přehledu Roční sestavy, Roční zúčtování daně byla vytvořena definice výkazu Roční zúčtování 2012 (vzor.č.16).


Novinka LEGISLATIVA 2012 - Potvrzení o příjmu 2012

V přehledu Roční sestavy byla vytvořena definice výkazu Potvrzení o zdanit. příjmech 2012 (vzor č. 20).


Novinka LEGISLATIVA 2012 - Přehled o výši pojistného 2012

V přehledu výpočtu mzdy je nová definice tiskového formuláře Přehledu o výši pojistného 2012. Ve formuláři v sekci B je pouze jeden bod Pojistné na nemocenské a důchodovém pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.


Novinka V přehledu Roční sestavy vznikla nová definice formuláře Příloha č1 k vyúčtování zálohové daně -Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2011.

Přehled vykazuje počet zaměstnanců na jednotlivá místa výkonu práce. Jednotlivé sloupce výkazu jsou brány z vazebních tabulek z přehledu doplňujích údajů zaměstnanců:

 • Název místa výkonu práce - jedná se o název sídla útvaru z atributu v doplňujících údajích (Atribut název z přehledu organizační struktura)
 • Počet zaměstnanců - stav zaměstnanců k 1.12.2011
 • Název obce - jedná se o název obce z atributu kód území (Atribut popis z přehledu pomocné číselníky)
 • Kód obce (ZÚJ) - atribut kód území
 • Název území okresu - jedná se o název okresu z atributu kód LAU (Atribut název z přehledu klasifikace okresů LAU)Verze 2.0.2012.0120 ze dne 24.01.2012

Novinka V přehledu Roční sestavy byly upraveny formuláře Vyúčtování zálohové a srážkové daně a to na Vyúčtování zálohové daně - vzor č. 17 a Vyúčtování srážkové daně - vzor č. 14.


Novinka V přehledu Roční sestavy byl vytvořen nový formulář Potvrzení pro Úřad práce (od 1.1.2012), jedná se o nový platný formulář.

Ve spojitosti s tímto formulářem byl vytvořen nad přehledem Roční sestavy formulář Potvrzení o vyplacení odstupného.


Novinka V poučení pro výpočet výkazu Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením se v případě stanovení ročního fondu pracovní doby píše: K individuálním úpravám pracovní doby se nepřihlíží, použije se při nich celkový roční fond pracovní doby, odpovídající fondu pracovní doby zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu v příslušném pracovním režimu. Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a u domáckých zaměstnanců se vychází z nominálního fondu pracovní doby.

Výpočet celkového fondu pracovní doby, jak pro tiskovou sestavu ZPS, tak pro tiskové sestavy Podklad pro ZPS a každý mzdový kalendář je stanoven takto:

 • Ze všech definovaných mzdových kalendářů s pravidelnou pracovní dobou výpočet zjistí počet pracovních dnů bez svátků za rok. V roce 2011 by to mělo být 253 pracovních dnů (Pravidelný kalendář s fondem 8 hodin denně a 40 hodin týdně).
 • V případě nepravidelných kalendářů se vezme denní fond kalendáře (např. 8 hodin) x počet pracovních dnů v roce (253).

Upraveno


Novinka V přehledu výpočet mzdy je upraven formulář Přehled o výši příjmu 2011. Zohledňuje správně zaměstnance s druhem pracovního poměru Statutární zástupce.

Zároveň byla chybně vyhodnocována kontrola pro odvod sociálního pojištění za zaměstnavatele.

V případě generování platebního příkazu státní platby Sociální pojištění bez nemocenských dávek bylo chybně odváděno pouze důchodové pojištění v případě druhu pracovního poměru Statutární zástupce.

Upraveno.


Novinka V přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ byla v atributu Druh výdělečné činnosti chybně přiřazována hodnota kódu pro tisk oznámení, případně pro export XML souboru k elektronickému oznámení.

Číselník neodpovídal novým hodnotám číselníku Kódů pro druh výdělečné činnosti od roku 2012.

Upraveno


Oprava V případě volby typu kalendáře Volná pracovní doba s def. měsíčním fondem nebylo možné editovat Fond pracovní doby v jednotlivých měsících při sestavování cyklu směn.

Opraveno.


Oprava V přehledu Roční sestavy formulář Nem Úr 1-02 (vzor 2011) byl v tabulce 210 chybně napočítán kontrolní součet ve sloupci z toho ženy.

OpravenoVerze 2.0.2012.0105 ze dne 06.01.2012

Oprava Upozornění:

V případě instalování verze 2.2012.0104 ještě při nevypočítaných mzdách za prosinec 2011 se bude špatně vypočítávat sociální pojištění za firmu u druhu pracovního poměru statutární zástupce firmy.

OpravenoVerze 2.0.2012.0104 ze dne 06.01.2012

Novinka LEGISLATIVA 2012 - Hodnoty slev a daňových zvýhodnění č. 586/1992 Sb.

Změna hodnot slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na dítě:

 • S_MAN, Sleva na dani na manžela, 24 840.00
 • S_MZTP, Sleva na dani na manžela ZTPP,49 680.00
 • S_POP, Sleva na dani na poplatníka, 24 840.00
 • Z_DT, Daňové zvýhodnění na dítě, 13 404.00
 • Z_DTZP, Daňové zvýhodnění na dítě ZTPP, 26 808.00


Novinka LEGISLATIVA 2012 - Nemocenské pojištění členů statutárních orgánů.

Úpravou §5 zákona č. 187/2006 Sb. jsou zaměstnanci uvedení v § 3 odst. 1, písm. b), bod 14 a bod 15 zákona 589/1992 Sb. oproti roku 2011 odvádění nemocenské pojištění (tedy jsou plně pojištěni). Jsou to společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo.

Plně pojištěni jsou v těch měsících, ve kterých dosáhnou výdělku alespoň 2 500 Kč.

V přehledu Konstanty a číselníky, DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění položka Hranice MPVZ/DP. Jedná se o přejmenovaný atribut Hranice DP, nový atribut obsahuje hodnotu 2 500 Kč.

V editoru mzdových údajů záložka daně a pojištění, pojištění byl přejmenován atribut v sekci Sociální pojištění Důchodové pojištění, na MPVZ/důchod.poj. (Druh sociálního pojištění pro mimopracovní vztahy). Nemusíte tedy měnit statutárnímu zástupci firmy Druh sociálního pojištění, aby se odvádělo i nemocenské pojištění.


Novinka Pod soudečkem Roční sestavy vznikl nový přehled Motorování a měření nepřítomnosti (tzv. bradford factor)

Bradford factor je systém výpočtu bodů (skóre) každého zaměstnance vzhledem k jeho absencím (nepřítomnostem) za zvolené období. Čím vyšší počet bodů (vyšší skóre). tím větší nebezpečí pro firmu.

Bradford factor je způsob identifikace osob s vážnými absencemi, umožňuje porovnat docházky zaměstnanců mezi jednotlivými útvary, ale i celé společnosti jako celku.

Více informací najdete v příručce na našem webu v článku Monitorování a měření nepřítomností.


Novinka Do přehledu Roční sestavy v modulu Mzdy byla doplněna akce pro odesílání zaheslovaných PDF.


Novinka Při vytváření nového zaměstnance do číselníku Zaměstnanci se kurzor nastaví do položky Osobní číslo.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export