Důležité:


Mzdy (CZ) - Změny 2010

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2010.1230 ze dne 30.12.2010

Tip Submodul Rozpad nákladů

Obsahem submodulu je evidence rozúčtování mzdových nákladů (hrubých mezd) na jednotlivé účetní atributy (střediska, zakázky, nákladové okruhy a vozidla) dle procentuálního zatížení a přiřazení tohoto rozpadu k jednotlivým zaměstnancům.

Bližší popis funkcionality naleznete v tomto odkazu:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Rozpad_mzdov%C3%BDch_n%C3%A1klad%C5%AF_(mzdov%C3%BDch_slo%C5%BEek)_-_Mzdy_(CZ)


Novinka Pokud byla v rodinných příslušnících navázána sleva na dítě, nebylo možné zadat rodinného příslušníka - typ - manželka

Objevila se hláška: RP má přiřazené daňové zvýhodnění/bonus. Chybný vztah RP/povoleno jen pro děti/
Upraveno.Verze 2.0.2010.1026 ze dne 10.12.2010

Oprava Nešlo provést listopadovou uzávěrku, objevila se hláška

"Mazanie TabMzDefRozpadZam - invalid object name TabMzDefRozpadZam".

OpravenoVerze 2.0.2010.1025 ze dne 09.12.2010

Novinka V nabídce Zaměstnanci pod soudkem Mzdy je v místní nabídce umístěna nová akce Kopie.

Akce umožňuje kopírovat vybrané údaje zaměstnance, který je označen.

Osobní číslo nové karty se generuje stejně jako u nové karty zaměstnance - tzn. jsou zohledněny případné číselné řady osobních čísel TabMzRadyOsCisel.

Po potvrzení volby Kopie se kopírují:

 • údaje z karty zaměstnance
 • kontakty
 • vzdělání
 • dřívější příjmení
 • důchody
 • a z Doplňujících údajů údaje týkající se kontaktní adresy.

Na konci kopírování je volána tato UP: hpe_AfterEmployeeDataCopy @ZamId_Src INT, @ZamId_Dst INT


Novinka Výpočet nároku na dovolenou v případě nerovnoměrně rozvržené pracovní doby.

Funkcionalita je platná od 1.1.2011

1. V běžném roce se provádí podle vzorce

(ZakladniNarokPPD / 5.00) * (PocetSmenVRoce / PocetTydnuVRoce)

kde:

 • ZakladniNarokPPD se bere ze mzdovych konstant (dflt 20)
 • PocetSmenVRoce je počet pracovnich dnu v osobnim kalendari pro dany rokse zohlednenim nastupu a ukonceni PP
 • PocetTydnuVRoce je natvrdo 52

Zaokrouhluje se na půldny podle pravidla 0.25 - 0.75


2. K přepočtu nároku na dovolenou dochází v těchto případech:

 • změna čísla kalendáře ve Mzdových údajích (PPD i NPD)
 • změna Datumu vzniku a Datumu ukončení PP ve Mzdových údajích (PPD i NPD)
 • změna počtu směn v osobním kalendáři - podrobně viz bod 3. (jen NPD)
 • výpočet zůstatku dovolené za minulá léta pro následující rok při měsíční uzávěrce 12.měsíce (PPD i NPD)
 • aktualizace roku kalendáře ve mzdových údajich - podrobně viz bod 4.
 • přepočet Ročního nároku na dovolenou při Roční uzávěrce (jen při ukončení PP v novém roce a NPD)

kde:

 • PPD je kalendar pro pravidelnou ci volnou pracovni dobu
 • NPD e kalendar pro všechny typy nepravidelné pracovni doby


3. Změnu počtu směn v osobním kalendáři lze zadat na těchto místech:

Editor osobního kalendáře:
Pokud dojde k jakékoliv změně v parametrech dnů kalendáře s NPD, dojde k přepočtu Nároku na dovolenou v BR. V případě, že se vypočtená hodnota liší od té existující ve Mzdových údajích zaměstnnce v aktuálnm období, dojde k její aktualizaci na hodnotu novou. Změna se provede od aktuálního období do konce kalendářního roku.

Akce Synchronizace v editoru obecného kalendáře:
Při uplatnění změn v parametrech dnů osobních kalendářů akcí Synchronizace v editoru obecného kalendáře, může dojít ke změně počtu směn v daném roce. Počet směn se porovnává před uplatněním synchronizačních změn a po nich. Pokud rok kalendáře obsahuje aktuální období a zároveň se počet směn liší, dojde k přepočtu Nároku na dovolenou v BR. V případě, že se vypočtená hodnota nároku liší od té existující ve Mzdových údajích zaměstnnce v aktuálnm období, dojde k její aktualizaci na hodnotu novou. Změna se provede od aktuálního období do konce kalendářního roku. Pokud dojde alespon k jedne aktualizaci, oznamí to hláška na konci procesu synchronizace.

Akce Mzdový kalendář v editoru Výpočtu mzdy pokud dojde k jakékoliv změně v parametrech dnů kalendáře s NPD, dojde k přepočtu Nároku na dovolenou v BR a jeho uložení do Mzdových údajů. Poté dojde k přepočtu mzdy s těmito novými Mzdovými údaji.

Přenosový přehled nad editačním comboboxem Kalendář - číslo v editoru Mzdových údajů pokud dojde k jakékoliv změně v parametrech dnů kalendáře s NPD, dojde k přepočtu Nároku na dovolenou v BR na editované kartě Mzdových údajů.


4. Aktualizace roku kalendáře ve mzdových údajích

Listopadová uzávěrka (jen NPD):
Vypočte nárok na dovolenou u NPD, pokud se před tim podarilo vygenerovat kalednář pro nový rok, zaktualizuje se Narok na dovolenou v BR ve všech obdobích nového roku

Akce nad přehledem Mzdových období (jen NPD):
Akce je aktivní pouze nad vybraným obdobím Leden, pokud je toto období obdobím aktuálním nebo běžným. Akce aktualizuje ve Mzdových údajích vybraného období rok kalendáře v případě, že tento kalendář je založan. U kalendářů s NPD dojde také k přepočtu nároku na dovolenou v BR. Chybějící kalendáře se objeví v chybové hlášce.

POZOR!!!

Pokud dojde ke změně kalendáře z pravidelného na nepravidelný nebo naopak v rámci kalendářního roku, nepřepočítává Helios Orange hodnotu Čerpání dovolené - nutno ošetřit ručně!


Novinka Ve mzdových složkách typu Srážka VR přibylo při zadávání do Paušálů a srážek na záložce bankovní spojení a účtování nové pole Datum nabití právní moci. Tato položka je pouze informativní.


Oprava Při nástupu zaměstnance například 1.10.2010 a nemoci v desátém měsíci, např. 10.10.2010 – 31.10.2010, se při generování žádosti objevila hláška

Conversion failed when converting date and/or time from character string.
Opraveno.Verze 2.0.2010.1023 ze dne 24.11.2010

Novinka Ve Mzdových údajích existuje v místní nabídce volba Vývoj PHV (označené).

Touto akcí lze zobrazit detailní údaje týkající se průměrů na dovolenou pro označené zaměstnance.

Dále lze zvolit:

 • Platné průměry (zobrazí hodnoty, ze kterých je počítán průměr pro aktuální období)
 • Příprava průměrů (zobrazí hodnoty, ze kterých bude počítán průměr pro následující období).

Platné průměry:

Po zvolení volby Platné průměry se zobrazí hodnoty vyměřovacího základu, hodin a vypočítaného průměru.
Pokud chcete vidět další detaily týkající se průměrů - zvolte z místní nabídky akci, která vás zajímá (měsíční mzdové složky, které vstupují do průměru, roční, pololetní, hodiny, které vstupují do průměrů...). Zde uvidíte rozpad až na jednotlivé mzdové složky.

Analogicky budete pracovat s akcí Příprava průměrů.


Novinka Při uzávěrce měsíce prosince se kontroluje, zda zaměstnanec konal práci v kalendářním roce 60 dnů (Dny výkonu práce v roce).

Jestliže konal práci 60 dnů - nic se v rámci prosincové uzávěrky neřeší - je již řešeno v rámci kalendářního roku.

Jestliže nekonal práci v kalendářním roce 60 dnů, je mu pro následující rok vypočítán takový zůstatek z minulého roku, který odpovídá nároku dovolené za odpracované dny.


Oprava Při pořízení nového řádku ve formuláři ročního zúčtování daně na záložce 1-Základní údaje se objevovala chyba

'(0)' není platné desetinné číslo for field 'Odp_NezdanMin'
Opraveno.Verze 2.0.2010.1020 ze dne 12.11.2010

Novinka Kontrolu vypočítaných mezd na existenci mzdových složek v Předzpracování, které v daném mzdovém období nejsou vložené do mzdy, je možné zapnout a vypnout. Pro tento účel byla nad přehledem Výpočet mzdy rozšířena akce Servis o akci Kontrola předzpracování.

Pokud si tuto akci uživatel zapne, tak se mu bude kontrola spouštět až do momentu vypnutí, kromě uzavřených období, nad nimi je akce vypnuta vždy.


Novinka Došlo ke změně pořadí položek na kartě zaměstnance, nejdřív je položka Číslo popisné a potom položka Číslo orientační.Verze 2.0.2010.1019 ze dne 11.11.2010

Tip ČSSZ rozšířila možnost elektronického zasílání o další formulář - Přílohu k žádosti o.

Postup zasílání je stejný jako u již fungujících formulářů (RELDP, Přehled o výši pojistného, Oznámení o nástupu do zaměstnání), jen je potřeba se pro zasílání Přílohy k žádosti o zaregistrovat.

Bliží informace jsou uvedeny na stránkách ČSSZ zde:

http://www.cssz.cz/cz/e-podani/druhy-e-podani/e-podani-priloha-k-zadosti-o-davku-nemocenskeho-pojisteni/

1 Obecně:

V nabídce Výpočet, vyberete v místní nabídce volbu Roční docházka, Žádost o DNP - příloha. Zde se budou zobrazovat záznamy všech zaměstnanců, u nichž v daném měsíci máte povinnost odeslat Přílohu na ČSSZ/OSSZ.

2. Vyplnění:

POZOR!!!

Před tím, než Přílohu odešlete elektronicky (případně vytisknete) je nutné vyplnit údaje ze druhé strany formuláře.
Údaje vyplníte tak, že na záznamu daného zaměstnance stisknete tlačítko Oprava. Zobrazí se editor, který se skládá z několika záložek.
Pro ruční vyplnění bude nejdůležitější záložka třetí - Strana 2.
Vyplněním položek se stane příloha finální pro export na ČSSZ přes Portál veřejné správy, případně pro tisk.
Tyto vámi vyplněné údaje zůstanou v systému uloženy.

 • Kontaktní osoba - doplňuje se automaticky plné jméno uživatele
 • Telefon - vyplňuje se automaticky telefon vlastní organizace
 • Místo podání - vyplňujete ručně

U všech tří výše uvedených položek platí, že pokud je vyplníte ručně u první přilohy daného měsíce, ostatní přílohy tyto údaje "převezmou".

3. Odeslání

Jestliže jste vyplnili údaje na třetí záložce editoru a vyplněné údaje jste uložili, je možné Přílohu odeslat na ČSSZ

Lze posílat Přílohy jednotlivě nebo hromadně (za předpokladu, že jste u všech záznamů vyplnili třetí záložku). Pokud budete chtít posílat záznamy hromadně, označte ty, které mají být odeslány.

V místní nabídce zvolíte akci Zprávy, Generování zpráv (zobrazí se jedna jediná zpráva) a stisknete tlačítko Přenos.

O stavu zprávy jste informováni v položce Stav (stejně jako u jiných elektronických podání).Verze 2.0.2010.1016 ze dne 01.11.2010

Tip Nový submodul Konto přesčasů

Podrobný popis najdete v příručce zde.


Novinka Exekuce - novinky

1. Do hlavičky výpočtu mzdy přibylo 7 nových atributů. Ty mapují postup výpočtu jednotlivých srazitelných třetin a přesahu násobku životního minima - tedy částek, které jsou k dispozici pro uplatnění jednotlivých srážek výkonu rozhodnutí (SVR). Jednotlivé MS pro SVR musí být vloženy v Paušálech a musí mít nastaveny příslušné vlastnosti definující SVR.

Jde o tyto atributy:

Exekuce - základ: součet částek na MS ve výpočtu mzdy, které mají nastavenu vlastnost Základ pro výpočet SVR. Zahrnuje všechny svázané PP daného zaměstnance

Exekuce - odvody: součet odvedené daně a pojistného ze všech svázaných PP, snížený o slevu na dani.

Exekuce - čistá mzda: rozdíl Základu a Odvodů

Exekuce - nezabavitelná částka: základní nezabavitelná částka (ZNČ), určená z konstant na osobu povinného a na vyživované osoby

Exekuce - zabavitelná částka: Čistá mzda snížená o ZNČ.

Exekuce - přednostní třetina: Zabavitelná částka se porovnává s násobkem životního minima (ŽM) - v CZ legislativě od roku 2007 s jednonásobkem, do roku 2007 a v SK legislativě se použije 1,5 násobek ŽM. Pokud Zabavitelná částka je nižší nebo shodná s násobkem ŽM, rozdělí se na třetiny a hodnota nového atributu Přednostní třetina odpovídá této jedné třetině. Pokud Zabavitelná částka je vyšší než násobek ŽM, rozdělí se na třetiny tento násobek ŽM a atribut Přednostní třetina odpovídá této jedné třetině. Pokud rozdělované částky nejsou násobkem 3, pak samozřejmě jednotlivé třetiny (Přednostní, Nepřednostní, Nezabavitelná) se musí lišit o základní jednotku mzdové měny.

Exekuce - přesah životního minima: pokud Zabavitelná částka v předchozím odstavci přesáhla násobek ŽM, tak je tento atribut nenulový a je to rozdíl mezi Zabavitelnou částkou a součtem jednotlivých třetin. Částka přesahu je k dispozici pro srážky VR.


2. Postup realizace SVR: v principu se SVR uspokojují nejprve z přednostní třetiny, posléze z nepřednostní. Přesah ŽM navyšuje částku ke sražení. Rozlišujeme 4 typy SVR a to v pořadí od nejvyšší priority : Běžné výživné, Dlužné výživné, Přednostní srážky, Nepřednostní srážky.

Nejprve se algoritmus pokusí uspokojit všechny Běžné výživné (BV), a to z Přednostní třetiny, bez ohledu na datum doručení, poměrným dílem. Pojmu poměrným dílem rozuměj u Běžného výživného tak, že se jednotlivé srážky uplatní v poměru svých měsíčních částek.

V další fázi se sráži stejným způsobem Dlužné výživné (DV). Samozřejmě jen v případě, že z Přednostní třetiny navýšené o Přesah zbyla k dispozici nejaká částka po srážce BV.

Ve třetí fázi se sráží Přednostní srážky (PS). Pokud zůstala po uplatnění BV a DV volná nějaká částka z P třetiny navýšené o Přesah, sráží se Přednostní srážky v pořadí dle datumu doručení. V případě shody datumu doručení se srážky se shodným datumem uspokojí poměrným dílem (v poměru celkových částek ke sražení, případně Maximálních měsíčních částek, mají-li tuto hodnotu nastavenu).

Ve čtvrté fázi se použije k uplatnění všech do tohoto okamžiku pouze částečně uspokojených srážek (BV, DV, PS) + všech Nepřednostních srážek třetina N navýšená o dosud neuplatněnou částku Přesahu. Srážky se uplatní opět v pořadí datumu doručení. V případě shody datumu doručení se srážky se shodným datumem uspokojí poměrným dílem (v poměru celkových částek ke sražení, případně Maximálních měsíčních částek, mají-li tuto hodnotu nastavenu).


Novinka Nápočet atributu Odpracovaná doba ve mzdovém listě upravena tak, že se původní hodnota snižuje o dny svátků pokryté docházkou bez náhrady.

Tímto způsobem budou údaje do mzdového listu načítány automaticky po update na tuto verzi (po měsíční uzávěrce nebo po přepočtu mzdového listu v Ročních sestavách).

Pokud chcete mít údaje tímto způsobem napočítány od začátku roku, lze postupovat tímto způsobem:

Vstoupíte do nabídky Výpočet mzdy, označíte zaměstnance, kterým chcete Mzdový list přepočítat. V místní nabídce vyberete volbu Servis, Mzdový list přepočet.


Novinka V nabídce Výpočet, Roční docházka, Žádost o DNP - příloha se nyní ukládají přílohy do tzv. "pevné" tabulky.

POZOR!!!

Údaje, které jste vyplňovali před tiskem formuláře - druhá strana formuláře (např. zda Zaměstnání spadá do období prázdnin apod.) už nebudete vyplňovat před samotným tiskem formuláře. Údaje doplníte tak, že se na daného zaměstnance (přílohu) postavíte a stisknete tlačítko Oprava. Následně se zobrazí formulář, do kterého požadované údaje vyplníte. Tím se stane příloha finální jak pro tisk, tak pro případný export na ČSSZ přes Portál veřejné správy. Tyto údaje zůstanou v systému uloženy.

Kontaktní osoba - doplňuje se automaticky plné jméno uživatele Telefon - vyplňuje se automaticky telefon vlastní organizace Místo podání - vyplňujete ručně

U všech tří výše uvedených položek platí, že pokud je vyplníte ručně u první přilohy daného měsíce, ostatní přílohy tyto údaje "převezmou"


Novinka Při generování mzdového kalendáře s pravidelnou pracovní dobou byla přidána měkká kontrola na to, zda denní úvazek v hlavičce koresponduje s týdenním úvazkem v hlavičce a naopak.


Novinka Jestliže nastal případ, že měl zaměstnanec 2 přednostní a jednu nepřednostní srážku a všechny tři srážky měly stejné datum doručení, byly všechny tři srážky upokojovány poměrným dílem (vzhledem k datu doručení), ale nebralo se v úvahu rozlišení z hlediska přednostní a nepřednostní srážky.

Upraveno. Jestliže nastane výše uvedená situace, potom jsou nejdříve uspokojovány přednostní srážky z části P poměrným dílem a terpve následně jsou upokojovány 2 přednostní a jedna nepřednostní srážky z části N poměrným dílem.


Novinka Upraveny všechny formuláře typu Sociální pojištění přehled a Zdravotní pojištění přehled tak, aby v případě, kdy neexistuje žádný peněžní příjem, se na formulářích zobrazovaly nuly.


Novinka P2-04 Souběžné pracovní poměry

Nově jsou do nápočtu zohledněny i souběžné pracovní poměry, informace o tom, že mají být zahrnuty, ověřena na statistickém úřadě.


Novinka V nabídce Globální konstanty, Mzdy, vznikla v horní části oblast Zaheslované PDF.

Zde lze zvolit až 4 tiskové formuláře. Přednabízí se tiskové formuláře z nabídky Výpočet (a Roční sestavy - v Ročních sestavách, zatím není zapojena funkcionalita Odeslání zaheslovaného pdf).

Pokud jsou v Globálních konstantách nastaveny formuláře (resp. alespoň jeden), zobrazí se nad Výpočtem mzdy, Odeslání zaheslovaného pdf jako možnost volby pouze ty formuláře, které jsou nastaveny v Globálních konstantách.

Pokud není v Globálních konstantách nastaven žádný formulář, zobrazují se nad Výpočtem mzdy, Odeslání zaheslovaného pdf všechny formuláře jako doposud.


Novinka Upraven způsob výpočtu pravděpodobného výdělku v případě, že se jedná o zkrácený úvazek a zároveň je nastavena konstanta pro výpočet pravděpodobného výdělku na Základní mzdu a paušální mzdové složky.

Při výpočtu je v tomto případě zohledňována zkrácená základní mzda, nikoliv základní mzda plná.


Novinka Byla přidána kontrola do editoru Rodinný příslušník, která nedovolí uložit rodinného příslušníka, jestliže je mu přiřazený daňový bonus a Vztah je jiný než Dítě.


Novinka Potvrzení pro úřad práce

Nově se na tomto formuláři tiskne částka slovy.


Novinka Export pro zdravotní pojišťovny upraven tak, aby byl zohledňován (stejně jako na tiskových formulářích) atribut Pořadí na kódech změn ZP.


Novinka Výpočet přepočtených stavů u typu kalendáře Nerovnoměrná pracovní doba upraven tak, aby zohledňoval zadané procento na kalendáři.


Novinka Import do Předzpracování přes externí proceduru

Problém při importu Střediska, Nákladového okruhu a Zakázky přes externí uloženou proceduru odstraněn.


Novinka ZPS a Podklady pro ZPS, Podklady pro ZPS jednotliví zaměstnanci

Nápočet do sestav upraven tak, že pokud je nalezen kalendář typu Nerovnoměrná pracovní doba se zkráceným úvazkem, je "zákonný" fond pracovní doby do sestav dopočítán na základě denní úvazku v hlavičce kalendáře typu Nerovnoměrná pracovní doba se zkráceným úvazkem a počtu pracovních dnů z dohledaného kalendáře typu Pravidelná pracovní doba.


Novinka Aktualizace platových stupňů a tříd byla upravena tak, aby se u položky Základní mzda zkrácená zohledňovala procenta zadaná na výše uvedených typech kalendářů.


Novinka V nabídce Konstanty a číselníky vznikla nová složka Pomocné číselníky.

Zde, nebo přímo ve mzdové kartě zaměstnance, lze vytvořit číselníky a následně z těchto třídícíh hledisek vybírat. Týká se položek:

 • Druh mzdy
 • Kategorie
 • Mzdová účetní
 • Mistr
 • Výplatní středisko
 • Mzdový útvar


Novinka Kontrola vypočtených mezd, která je volána v rámci mešíční uzávěrky, před generováním kontací, generováním platebních příkazů, před hromadnými tisky a akcemi nad výpočetem mzdy, byla rozšířena o měkkou kontrolu na existenci mzdových složek v Předzpracování, které v daném mzdovém období nejsou vloženy do mzdy.

Uživatel má nyní možnost si takovéto mzdové složky zafiltrovat přímo nad přehledem Předzpracování, kde vznikl nový počítaný atribut "Vloženo do mzdy".


Novinka Přehled Změny paušálních částek byl ošetřený tak, aby bylo možné i ze mzdových údajů z ediotru Paušálů a srážek zadávat tyto změny akcí Změny paušálních částek.


Oprava ISP - položky AA0136 a AA0218

EL066 – chyba je způsobena chybnou hodnotou v poli AA0136 - KOEFICIENT PRŮMĚRNÉHO EVIDENČNÍHO STAVU ZAMĚSTNANCE PŘEPOČTENÝ
Nejčastěji se vyskytující chyba, při výpočtu není zohledněno datum vynětí nebo zařazení do evidenčního stavu. Pokud se dosadí hodnota přepočteného stavu za období spočítaná v přepočtených stavech, zmizí i ostatní chybová hlášení navázaná na tuto chybu.

Opraveno, hodnota se načítá z položky PSPrumerBezVyneti z tabulky přepočtených stavů

EL006 – chybaje způsobena chybnou hodnotou v poli AA0218 - EVIDENČNÍ DNY ZAMĚSTNÁNÍ Pokud dojde k ukončení PP v průběhu měsíce, není ve výpočtu tého hodnoty zohledněn datum ukončení PP, ale jsou vždy dopočítány dny do konce měsíce. Návazně na tuto chybu se zobrazí další chybová hlášení, které po úpravě hodnoty v tomto poli zmizí. Hodnoty v Doplňujících údajích jsou spočítány dobře.

Opraveno, zohledněno datum konce PP, datum vynětí, datum návratu do evidenčního stavu.


Oprava Při importu docházkových mzdových složek do předzpracování se do atributu Datum do ukládala hodnota atributu Datum Od.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0516 ze dne 10.08.2010

Novinka ISPV

V případě vedlejších, souběžných pracovních poměrů je poloožka A00130 nově plněna hodnotou 1.


Oprava Při zobrazení sestavy Povinného podílu (Roční sestavy, F8 - ZPS) se zobrazovala chybová hláška.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0515 ze dne 30.07.2010

Novinka Změna sazeb u poštovních poukázek

U poštovních poukázek typu B - dodejka by měla být od 1.7.2010 nová sazba 10,- Kč, viz mzdové konstanty, záložka 4 - ostatní - částka 10 Kč, dříve 6 Kč.

Upozornění Na již existující databázi dojde ke změně sazby pouze akcí provedenou nad Mzdovým obdobím - místní nabídka, Aktualizace konstant, Standardní.
Pokud aktualizaci nespustíte, zůstane nastavená původní hodnota dodejky.


Oprava Jestliže byla v Paušálech a srážkách zadaná mzdová složka ze skupiny Srážka a základ pro výpočet byl nastaven na Hrubá mzda, nevypočítala se výsledná částka automaticky ve výpočtu (částka byla nulová).

Pokud se mzdová složka vložila do výpočtu ručně, výpočet proběhl v pořádku.

Algoritmus upraven tak, aby tento typ mzdové složky byl automaticky vypočítán i v případě, kdy je mzdová složka vložena do Paušálů.


Oprava U svázaných pracovních poměrů upraven algoritmus výpočtu tak, aby byl zohledňován typ pracovního poměru Malý rozsah - tzn. pokud se jedná o zaměstnání malého rozsahu a nemá být odváděno zdravotní pojištění, zdravotní pojištění se neodvede.

Pokud je zatržen atribut Uplatnit MVZ, hlídá program, aby bylo dohromady z obou pracovních poměrů odvedeno pojistné alespoň z MVZ.


Oprava Při tisku formuláře P2-04 nad Ročními sestavami se údaje týkající se peněz nově zaokrouhlují na tísíce (matematicky).


Oprava ISPV (Trexima)

Z položky HRMZDYQ jsou nově vyloučeny mzdové složky, které mají nastavenu skupinu mzdových složek OON.


Oprava Výpočet PPHV ze ZM a paušálních MS upraven.

Pokud má paušální MS se vstupním formulářem Částka Typ sazby roven hodnotě "Podle druhu mzdy", je toto nastavení bráno v úvahu pouze u MS, které jsou podle čísleníku MS Kráceny hodinami. Ve všech ostatních případech je považována částka na MS za měsíční částku.


Oprava Nápočet pracovních hodin a dnů podle osobního kalendáře byl upraven tak, že do pracovních dnů se nyní nezapočítávájí ty dny v kalendáři, na kterých je zadán nulový počet hodin.
Verze 2.0.2010.0513 ze dne 01.07.2010

Novinka V editoru definice položek platebního příkazu (PP) přibyl nový atribut "Jen deponované platby". Atribut je uživatelsky přístupný pouze u definice PP typu Jednotlivé srážky. Pokud dojde k označení této volby pro řádek definice PP, pak při generování se na PP dostanou pouze Deponované platby, které mají nastavené období Kdy převést platbu na období aktuální a zároveň Období převodu platby je prázdne (převod na PP nebyl dosud realizován).

Je možné tak realizovat převody Deponovaných plateb vice platebními příkazy v rámci jednoho mzdového období.


Novinka Při generování platebního příkazu se převedené deponované platby označí interním číslem hlavičky definice platebního příkazu, kterou byl platební příkaz (dále PP) vygenerován.

V praxi to znamená to, že při rušení platebních příkazů akcí Smazání platebních příkazů (dále PP) dojde ke zrušení převodu jen těch deponovaných plateb, které byly převedené na PP v aktuálním měsíci a to definicí PP, nad kterou se rušení spouští. (V přehledu Deponované platby se vyprázdní hodnoty v položkách Převod platby - měsíc mzd. období a Převod platby - rok mzd. období.)
Doposud docházelo k tomu, že při rušení jakéhokoliv PP byly zrušeny převody všech deponovaných plateb převedených ve vybraném období.

Pozor - svázání funguje pouze u popsaných případů, netýká se ani rušení jednotlivých řádků vygenerovaných PP, ani akcí nad přehledem Deponované platby.


Novinka Výpočet mzdy

Upravena kontrola výskytu nulových mzdových složek počítaných průměrem na dovolenou (PHV). Upozornění na nulovou částku na mzdové složce doposud vybíhalo i v případech, kdy byla výsledná částka nulová z důvodu nulových hodin. Nově na tyto případy výpočet mzdy neupozorňuje.Verze 2.0.2010.0512 ze dne 29.06.2010

Novinka V editoru Mzdových údajů byla změkčena kontrola nastavení atributů Uplatnit minimální vyměřovací základ ZP a Srazit ZP z doplatku do MVZ u svázaných pracovních poměrů, která se uplatňuje od verze 2.0.2010.0511. V případě, kdy navázaný (souběžný) pracovní poměr má nastaveno Zdravotní pojištění na Nepočítat, není vyžadována shoda nastaveni atributů ZP s hlavním pracovním poměrem. Ve všech ostatních přpadech požadavek na shodu zůstává.Verze 2.0.2010.0511 ze dne 24.06.2010

Upozornění Ve Mzdových údajích se nově při ukládání karty provádí následující kontrola:

Pokud je na záložce 2-Mzdové údaje zatržena volba Srazit ZP z doplatku do MVZ, musí být v poli Dopočet min. mzdy nastaveno nepočítat. Jinak se objeví hláška:

Srážení ZP za firmu z doplatku do MVZ na ZP
Musí být nastaven způsob výpočtu minimální mzdy na Nepočítat.

Pokud se vám hláška objeví, je třeba buď zrušit zatržítko v poli Srazit ZP z doplatku do MVZ nebo nastavit Dopočet min. mzdy na nepočítat


Tip Nepravidelné/nerovnoměrné kalendáře

Editovatelnost cyklu nepravidelných/nerovnoměrných kalendářů

Jestliže OD TÉTO VERZE budete zakládat kalendář s jinou než rovnoměrnou pracovní dobou (tzn. budete používat definování cyklů), bude vámi nadefinovaný cyklus u kalendáře uložen.

Z hlediska uživatelského to znamená, že budete mít možnost do již nadefinovaného cyklu opakovaně vstoupit, prohlédnout si jej a hlavně budete jej moci upravit (vstoupíte do obecného kalendáře a stisknete tlačítko Cyklus směn) Upravit je možné cyklus od měsíce, kdy daný kalendář není použit ve výpočtu mzdy

U osobního kalendáře je možné rovněž použít tlačítko Cyklus směn, ale v tomto případě slouží pouze k prohlížení, nikoliv editaci cyklu směn.

POZOR!

Kalendáře (nepravidelné/nerovnoměrné), které jste vytvořili PŘED touto verzí, nebudou mít cyklus směn uložen!!! (zpětně nelze tuto informaci zjistit)

Pokud budete požadovat, abyste kalendář mohli editovat, resp. aby při listopadové uzávěrce došlo k tomu, že se kalendář zkopíruje do následujícího roku, museli byste u "starých" kalendářů provést tzn. "přegenerování".

Vstoupíte do již existujícího obecného kalendáře, stisknete tlačítko Cyklus směn (editor bude prázdný) Cyklus by musel být nadefinován od data, které je na kalendáři uvedeno jako Rozsah generování Datum od.

Pokud použijete "přegenerování" nezapomeňte spustit tzv. synchronizaci (tlačítko Synchronizuj), aby se změny projevily také v osobních kalendářích zaměstnanců.

Tímto způsobem si ušetříte čas s definováním kalendářů na konci roku.

Možnost kopírování nepravidelných/nerovnoměrných typů kalendářů do dalšího roku

Jestliže jste vytvořili kalendář s nepravidelnou/nerovnoměrnou pracovní dobou na této verzi a později anebo jste použili tzv. "přegenerování" kalendáře - viz výše, dosáhli jste toho, že je cyklus směn uložen. Toto je výchozí podmínka proto, aby bylo možné tyto typy kalendářů kopírovat do dalšího roku.

V editoru kalendáře (po stisknutí tlačítka Cyklus směn) je nová položka Generování pro příští rok.

Lze nastavit:

 • Plynulé pokračování cyklu- v tomto případě se program podívá typ a délku směny 31.12. a v 1.1. následujícího roku pokračuje v nadefinovaném cyklu plynule dále
 • Začátek cyklu 1. ledna - v tomto případě se program podívá na začátek cyklu v uzavíraném roce a v roce následujícím nastaví cyklus znovu "od začátku"
 • Negenerovat - tzn. pro další roky se jedná o tzv. "mrtvý" kalendář, který se v následujícím roce v přehledu kalendářů již neobjeví


Tip Změna Paušálů v průběhu měsíce

V editoru Paušálů a srážek je u mzdových složek, které jsou

 • typu Příplatky a doplatky nebo Prémie a odměny
 • vstupní formulář Částka
 • a mají zatržen atribut Krátit hodinami z tarifu

v oblasti Změna Paušálních srážek přístupný nový atribut Poslední změna.

Zde lze zadat Datum změny a novou hodnotu daného paušálu.

Ke změně výsledné částky paušálů dochází jednak v rámci daného měsíce (pokud provádíte změnu v konkrétním měsíci) anebo, pokud je změna datována od následujícího měsíce dále, dochází ke změně při měsíční uzávěrce.

Na změnu paušálních mzdových složek jste při měsíční uzávěrce upozorněni hlášením.

Algoritmus výpočtu je stejný jako u změny základní mzdy.

Příklad:

Výpočet paušální mzdové složky - osobního ohodnocení v přelomovém měsíci:

Celkový fond měsíce dubna je 176 hodin

Osobní ohodnocení do 20.4. (112 hodin) je 10 000 Kč
původní osobní ohodnocení do 20.4. je 10000/176*112=6364
Osobní ohodnocení od 21.4. (64 hodin) je 15 000 Kč.
nové osobní ohodnocení od 21.4. je 15000/176*64=5454

V "přelomovém" měsíci, tzn. v měsíci dubnu, je v položce Osobní ohodnocení v Paušálech a srážkách uveden součet dvou výše uvedených částek (tj. 11 818 Kč). Od následujícího měsíce, tzn. od května, bude v položce Osobní ohodnocení v Paušálech a srážkách vyplněno 15 000 Kč.

V přehledu Paušálů a srážek lze přes pravé tlačítko myši zvolit akci Změny paušálních částek - kde lze vidět všechny změny paušálních mzdových složek přes všechny zaměstnance.

V rámci jednoho měsíce lze provést pouze jednu změnu jedné paušální mzdové složky (tzn. nelze měnit např. osobní ohodnocení 2x a víckrát za měsíc)


Novinka Mateřské dávky, ošetřovné od 1.6.2010

V programu Helios Orange došlo pouze ke změně konstant - nabídka Konstanty a číselníky, DNP a pojištění, DNP, náhrady, Náhrady za nemoc - změnila se procenta u Mateřských dávek a počet proplácených dnů u Ošetřovného.

POZOR! Jedná se pouze o informativní hodnoty, nemají vliv na žádný výpočet (jak mateřské dávky tak OČR vyplácí ČSSZ).

Aby se změny ve vašich konstantách projevily, je nutné nad nabídkou Mzdové období, pravé tlačítko myši, spustit akci Aktualizace konstant - Standardní.


Novinka Vznikl nový typ kalendáře, který se jmenuje Nerovnoměrná pracovní doba s částečným úvazkem.

Vlastnosti kalendáře:

 • v hlavičce kalendáře lze zvolit procento zkrácené pracovní doby
 • na základě tohoto procenta dochází ke krácení základní mzdy a paušálních mzdových složek, které mají nastaveno Krátit hodinami z tarifu
 • na základě zadaného procenta na kalendáři nedochází (na rozdíl od kalendáře Nerovnoměrná PD se zkráceným úvazkem) ke krácení měsíčního úvazku (jsou použity hodiny, které jsou zadány v definici cyklu).

POZOR!

Z hlediska proplácení nevybrané dovolené zůstává stav stejný jako doposud - tzn. jsou propláceny zbývající dny nevybrané dovolené, které jsou vynásobeny počtem hodin v hlavičce kalendáře!


Novinka Jestliže existují svázané pracovní poměry, je nově vyžadováno, aby na všech svázaných pracovních poměrech bylo shodné nastavení atributů:
 • Uplatnit MVZ
 • Srážka z doplatku do MVZ

Pokud je zatržen atribut Uplatnit MVZ, je rovněž kontrolováno, aby atribut Dopočet minimální mzdy byl nastaven na Nepočítat.

Minimální vyměřovací základ i částka srážky z doplatku do MVZ je posuzována ze všech svázaných pracovních poměrů.

POZOR!

Pokud v tuto chvíli máte nastavení rozdílné, je nutné svázané pracovní poměru "odvázat" - tzn. zrušit vyplnění položky Další PP, změnit nastavení ve Mzdových údajích tak, aby nastavení bylo shodné, a následně pracovní poměry opět provázat.

Příklad výpočtu:

 • na hlavním PP je hrubá mzda 4 000 Kč (MS, které vstupují do základu zdravotního pojištění)
 • na souběžném PP je hrubá mzda 2 000 Kč (MS, které vstupují do základu zdravotního pojištění),
 • na obou pracovních poměrech je zatržen atribut Uplatnit MVZ a Srážka z doplatku do MVZ

potom:

 • Srážka z doplatku do MVZ je na hlavním pracovních poměru vypočítána jako rozdíl minimální mzdy a součtu základů pro zdravotní pojištění (tzn. 8 000 - 6000) a z toho je počítáno 9%, tzn. 180 Kč
 • Dopočet MVZ je proveden pouze na hlavním pracovním poměru, přičemž je zohledňován vyměřovací základ souběžného pracovního poměru. Tzn. vyměřovací základ na zdravotní pojištění na hlavním pracovním poměru je 6 000 Kč (celkový vyměřovací základ je 6 000 + 2 000 = 8 000, tj. minimální vyměřovací základ)


Novinka Provedena úprava nápočtu přepočtených a evidenčních počtů zaměstnanců v souboru mi.dbf a to tak, že nyní je celkový počet zaměstnanců (jak přepočtených, tak evidenčních) dělen celkovým počtem měsíců za vybrané období bez ohledu na to, zda daný konkrétní zaměstnanec byl nebo nebyl v daném měsíci v evidenčním stavu.

Jedná se o stejný výpočet, který je aplikován nad Přepočtenými stavy - pravá myš - Stavy za období (samozřejmě pokud budete chtít provádět kontrolu je zde třeba vyfiltrovat druhy pracovních poměrů, které do statistiky nepatří).


Novinka Nad Ročními sestavami byl vytvořen nový formulář Čtvrtletní výkaz o práci P2-04

Před tiskem se zobrazí editor, kde:

 • zadáte období, za které chcete formulář tisknout. Program implicitně přednabídne předchozí čtvrtletí. Formulář lze tisknou i za jiná období než čtvrtletí /např. jako podklad přepočtených a evidenčních stavů pro jiné statistiky/. Na skutečnost, že formulář netisknete za čtvrtletí, ale za jiné období, vás program upozorní měkkou informativní hláškou
 • zadáte mzdové složky vztahující se k jednotlivým řádkům (viz poučení v odkazu na webu). Tyto mzdové složky zadáte pouze jednou, pro tisk v dalších obdobích, zůstane nastavení mzdových složek uloženo

Nápočet hodnot

Evidenční stav celkem - průměrná hodnota se počítá ve mzdovém období jako podíl počtu kalendářních dnů v měsíci, kdy byl zaměstnanec ve stavu (zohledňuje se pouze datum nástupu a datum ukončení) a celkového počtu kalendářních dnů v měsíci.

Přepočtený stav celkem - průměrná hodnota se počítá tak, že se hodnota ES celkem násobí koeficientem PS. Pokud je tento koeficient nastaven v Doplňujících údajích, bere se odtamtud, pokud tam není, tak u nepravidelných PD s nastaveným procentem v kalendáři se bere za koeficient toto procento a u ostatních typů kalendářů se koeficient počítá jako podíl týdenní PD v kartě zaměstnance a v osobním kalendáři zaměstnance.

Při výpočtu všech hodnot řádků, kromě řádku OON (kde jsou napočítány i dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti) se vždy nezapočítávají tyto druhy PP:

 • dohoda o provedení práce
 • dohoda o pracovní činnosti
 • učni
 • souběžný na dobu určitou
 • souběžný na dobu neurčitou

Dále se nezapočítávají PP, které jsou v konkrétním měsíci vyjmuty ze stavu.

Výpočet probíhá za jednotlivé měsíce (součet hodnot všech zaměstnanců, kteří do přepočtených stavů mají vstupovat).


Příklad:

Přepočtený stav:

 • Leden - 35,25
 • Únor - 29,45
 • Březen – 36 osob

Hodnota za první čtvrtletí je (35,25+29,45+36)= 33,57 – dvě desetinná místa

Evidenční stav se zaokrouhluje na celá čísla, přepočtený stav se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.


Novinka Při kontrolách při Měsíční uzávěrce nebo ve Mzdových údajích provádí program kontrolu na to, zda:
 • v následujícím (Měsíční uzávěrka) nebo aktuálním (Mzdové údaje) dojde k ukončení placené mateřské dovolené
 • v následujícím (Měsíční uzávěrka) nebo aktuálním (Mzdové údaje) dojde k ukončení neplacené mateřské dovolené (kontroluje se vyplnění atributu Návrat do ES)

Na tuto skutečnost jste upozorněni v informativním okně.


Novinka V Definici platebního příkazu typu Jednotlivé srážky přibylo v detailu mzdové složky zatržítko Seskupit podle bankovního spojení.

Pokud je zatrženo, dochází při generování platebních příkazů k seskupení částek podle bankovního spojení (účet, kód banky, variabilní symbol, konstantní symbol).
Pokud má jeden zaměstnanec více pracovních poměrů (tzn. více mzdových karet), tak výsledkem je jeden řádek platebního příkazu, na kterém je sečtena částka ze všech pracovních poměrů, kde je zadáno stejné bankovní spojení.


Novinka Provedena úprava, která při určení super hrubé mzdy zohledňuje skutečnost, zda:
 • byla uplatněna sleva na zdravotní pojištění - potom je rovněž základ pro super hrubou mzdu o tuto částku ponížen
 • nebyla uplatněna sleva na zdravotní pojištění, potom při určení super hrubé mzdy není základ pro super hrubou mzdu o tuto částku ponížen


Novinka Při Měsíční uzávěrce se v závěru zobrazoval dotaz Spustit kontrolu mzdových údajů? Nově je tento dotaz odstraněn, kontrola měsíčních údajů se spustí vždy.


Novinka Vytvořen nový formulář pro VZP.


Novinka Vytvořeny nové formuláře pro OZP.


Novinka U nově vytvořených kalendářů s jinou než pravidelnou pracovní dobou se nyní v atributu Proplácení ZM (základní mzdy) implicitně přednastavuje Skutečný fond.


Novinka Do přehledu Mzdové údaje - přehled změn a Dohadné položky na dovolenou byla doplněna vazba na mzdová práva.


Novinka Nad přehledem Předzpracování vznikla nová akce Importy - Externí procedura. Akce nabídne výběr uživatelem definované uložené procedury z přehedu Definice uložených procedur pro import do předzpracování. Přenosový přehled slouží zároveň pro vytvoření nových definic importních uložených procedur. Editor definice vyžaduje zadání názvu a systémového jména uložené procedury včetně definice jejího vlastníka. Nejsou povoleny systémové názvy UP začínající znaky HP. Pokud je zatržen atribut Uživatelská definice, je vyžadován i text definice UP v určitém formátu.


Novinka Při zobrazení výsledku měsíční kontroly mzdových údajů byla prodloužena pole na výpis zjištěných chyb.


Oprava Pokud byl zaměstnanec přiřazen do platové třídy a stupně a poté byla třída a stupeň ze zaměstnance smazána, objevila se chybová hláška - "Bylo porušeno kontrolní omezení - operaci nelze provést".

Opraveno.


Oprava Při odesílání na PVS v případě nevyplněné ulice v adrese vlastní firmy končilo odesílání chybou - Dokument neprošel validací schématu. Ulice je však nepovinný údaj.

Opraveno.


Verze 2.0.2010.0405 ze dne 21.04.2010

Novinka Aktualizace výstupů ISPV 2010

V exportním souboru dochází ke změně naplňování položky INVALD následovně:

Do konce roku 2009 platilo:

 • C = částečný invalidní důchod
 • P = plný invalidní důchod
 • Z = žádný invalidní důchod

Od roku 2010 bude platit:

 • C = invalidita 1.a 2. stupně
 • P = invalidita 3. stupně
 • Z = zádný invalidní důchod

Od sběru dat za 1. čtvrtletí 2010 dochází z důvodu legislativních změn (Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.) k úpravě v naplňování položky INVALD ve větě o pracovních poměrech. Druh invalidního důchodu označujte podle následujícího popisu:

C - poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně (osoby s poklesem pracovní schopnosti nejméně o 35 % nejvíce však o 49%), nebo poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně (osoby s poklesem pracovní schopnosti nejméně o 50 % nejvíce však o 69%),

P - poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (osoby s poklesem pracovní schopnosti nejméně o 70 %),

Z - zaměstnanci, kteří nejsou poživateli invalidního důchodu.

viz http://www.ispv.cz/cz/Aktuality/Zmena-v-naplnovani-polozky-INVALD-ve-vete-o-pracov.aspx


Novinka Nad Výpočtem mzdy, pravá myš, Roční docházka vznikl nový přehled Dovolená - přehled zůstatků.

Lze zde vidět zůstatky dovolené rozdělené z hlediska nároku za minulý rok a z hlediska nároku za běžný rok.

 • Jestliže je přehled zobrazen v měsíci, který je již uzavřen, jsou hodnoty čerpání načteny měsíční uzávěrkou.
 • Jestliže je přehled zobrazen v měsíci, který není uzavřen, jsou hodnoty čerpání dovolené daného měsíce brány do přehledu z výpočtu.

Přehled je tedy vždy aktuální.

Hodnoty lze čerpat také pro zobrazení detailního přehledu zůstatků dovolené na výplatním lístku.


Novinka V případě přechodu mezi placenou a neplacenou mateřskou, kdy byla vybírána nevybraná dovolená a tudíž existoval základ sociálního pojištění, se do položky Dny pojištění nesprávně načítaly pouze dny dovolené.

Nyní se načítá celý kalendářní měsíc (pokud existuje vyměřovací základ na sociální pojištění).


Novinka Do Generátoru mzdových sestav doplněno respektování práv v (výplatní středisko, mzdový útvar, mzdová účetní, mistr)


Novinka V Generátoru mzdových sestav v nabídce Rozšiřující funkce, Daně vznikl vzorec Daň po slevě - hodnota odpovídá téže položce jako ve Výpočtu mzdy.

Nezahrnuje roční zúčtování, úpravy daně apod.


Novinka Ve Mzdových údajích byla položka Kód vedle Třídy a Stupně nahrazena položkou Vyp. (vypnuto).

Jestliže je položka nezatržena (výchozí stav), probíhá aktualizace platových stupňů stejně jako doposud.
Jestliže je položka zatržena, nedochází u těchto zaměstnanců při spuštění akce Aktualizace platových stupňů k aktualizaci tarifu dle tabulek (tarif zůstává beze změny).


Oprava Při kopírování sestav Generátoru personálních sestav se zobrazovala chybová hláška a sestavu nebylo možno zkopírovat.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0315 ze dne 16.03.2010

Novinka V číselníku Poboček vznikla nová záložka Sídlo. Zde lze zadat adresu pobočky.

Pokud bude vyplněna, bude se tisknou na formulářích zdravotních pojišťoven.


Novinka Příloha k žádosti o - nadlimitní část

Upraven nápočet formuláře Příloha k žádosti o.., tak, aby za nadlimitní částky byly považovány pouze ty, které se týkají "nových" nemocí, tzn. nemocí proplácených algoritmem 2009.


Novinka Potvrzení o slevě na děti

Jestliže sleva na děti ve vybraném období nebyla uplatňována, zobrazuje se na formuláři text Neuplatňoval, pokud sleva byla uplatněna alespoň v jednom měsíci vybraného období, zobrazí se text Uplatňoval a níže jsou uvedeny děti a měsíce uplatnění slev.

Doposud, pokud slevy uplatňovány nebyly se zobrazoval text "Uplatňoval" a níže děti a měsíce slev zobrazeny nebyly. Což bylo správně, ale pro někoho to mohlo být zavádějící, proto byla provedena výše uvedená úprava.

Nyní, pokud je zadáno v Rodinných příslušnících dítě a sleva není uplatňována, vytiskne se ve spodní části jméno dítěte a informace o tom, že slevu neuplatňoval.

Novinka Sick days (bonus dny)

Na mzdové složce u skupiny MS Docházka, Příplatky a doplatky a Nespecifikovaný příjem na záložce Konstanty vznikla nová položka (zatržítko) Započítat do Bonus dnů.

U nově vytvořené mzdové složky by měl být vstupní formulář vyplněn buď jako Dny, případně Hodiny (dny budou dopočítány dle denní úvazku).

Ve Mzdových údajích na záložce Dovolená, vpravo dole vznikla oblast Bonus dny.

Do Nároku vyplníte celkový nárok v roce (resp. nárok k začátku měsíce, kdy začínáte Bonus dny používat).

Do položky Čerpání se budou automaticky načítat dny ze mzdových složek, které budou mít zatrženo Započítat do Bonus dnů (viz výše).

V případě, že nárok na bonus dny bude překročen, budete při zadání nadlimitních bonus dnů na tuto skutečnost ve Výpočtu upozorněni měkkou hláškou.

Údaje o nároku, čerpání a zůstatku lze zobrazit rovněž pomocí nástroje Nastav.


Novinka V číselníku zaměstnanců byla doplněna pátá záložka Kontakty a šestá záložka Bankovní spojení.


Novinka V Doplňujících údajích na záložce Obecné, Korespondence byly doplněny položky Jméno a Příjmení.

Jestliže je v položce "Poštu posílat na" vyplněna Korespondenční adresa a jsou zároveň vyplněny i položky Jméno a Příjmení, je toto zohledněno při generování poštovních poukázek typu B. Pokud Jméno a Příjmení v korespondenční adrese vyplněno není, doplní se automaticky jméno zaměstnance.


Novinka Výstupy po pobočkách byly doplněny takto:

Výpočet mzdy, Měsíční exporty za organizaci:

 • elektronické měsíční hlášení na OSSZ (přes PVS)
 • elektronické měsíční hlášení na ZP (TXT)

Zaměstnanci, Hlášení změn ZP:

 • elektronický export pro vybranou ZP (hlášení změn ZP)

Výpočet mzdy, Tisk, Tisk formulářem:

 • sociální pojištění přehled
 • sociální pojištění přehled nad limity
 • sociální pojištění přehled s limity
 • zdravotní pojištění přehled
 • zdravotní pojištění přehled nad limity
 • zdravotní pojištění přehled s limity (-394) - PL PrehledZamestnancuZP


Novinka Formulář Oznámeni o nástupu zaměstnance rozšířen o načítání čísla orientačního


Novinka V tiskovém formuláři mzdového listu za rok 2010 jsou zohledněny nové typy důchodů - stupně invalidity.


Novinka Do formulářů Přehled odvodů na SP a ZP nad Ročními sestavami doplněny údaje IČ společnosti, variabilní symbol společnosti a tel. spojení na osobu, která potvrzení vystavila.


Novinka V generátoru mzdových sestav bylo ŽŽ... u sumačních řádků nahrazeno znaky pro sumaci. Z důvodů správného zatřídění je ale na začátku jiný znak (tři pomlčky nad sebou) - znak pro sumaci je jinak zatříděn podle abecedy na začátek a ne na konec.

Jedná se o tyto znaky:

 • UNICODE 926 (tři pomlčky nad sebou)
 • UNICODE 8721 (znak pro sumaci)


Novinka Počet odpracovaných hodin v Příloze žádosti o... je nyní na dvě desetinná místa.


Novinka Přehled o výši pojistného 2010 - tisk IBAN

Jestliže je u účtu vlastní organizace zadán také IBAN, tiskne se v části E) Bankovní spojení.Verze 2.0.2010.0218 ze dne 22.02.2010

Novinka V tiskovém formuláři Mzdového listu (Roční sestavy - F8) jsou zohledněny nové typy důchodů (Invalidita 1., 2., 3., stupně).Verze 2.0.2010.0216 ze dne 16.02.2010

Novinka Mzdy - hláška o inval. důchodu i u ukončených PP:

Nově se kontrolní hlášení zobrazuje pouze u zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru.

Nad Výpočtem mzdy v místní nabídce byla v přehledu Pracující důchodci odstraněna vazba na pracovní poměry na dobu neurčitou (důchodci s tímto pracovním poměrem se zde zobrazovali červeně).


Novinka Do formuláře "Příloha k žádosti o" jsou nyní načítány nejen údaje ze mzdových složek, které mají ve svém nastavení zatrženo Kč do průměru pro dávky NP, ale i nadlimitní část náhrady za nemoc, nadlimitní část za penzijní a životní pojištění /nad 24 000 Kč/ a nadlimitní část příspěvku na bydlení /nad 3 500 Kč/

Úprava se týká nejen údajů za rok 2010, ale i za rok 2009.


Novinka Formulář č. -1129 "Přehled o výši pojistného 2010" nepracoval s pobočkami, tiskl se za celou firmu.

Doplněna funkcionalita o tento systémový formulář.


Novinka Do datových zdrojů PrehledZamestnancuZP a PrehledZamestnancuZP:PresahMVZ přidán název zdravotní pojišťovny.Verze 2.0.2010.0119 ze dne 03.02.2010

Novinka V nabídce Roční sestavy, Tisk, Tisk formulářem vznikl nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech 2010.

Pro vystavování potvrzení za rok 2010 byste měli používat již tento nový formulář (pro potvrzení pro daňové přiznání za rok 2009 budete používat formulář pro rok 2009).


Novinka Nad Výpočtem mzdy, v místní nabídce, Roční docházka, Žádost o DNP vznikl nový formulář Přiloha k žádosti o 2010 (je zde mj. doplněn kód ČSSZ a její sídlo).

Od ledna 2010 byste měli používat již tento formulář.


Novinka V nově vygenerovaných databázích se tento číselník okresů automaticky naplní.

Pokud pracujete na Heliosu již delší dobu (tzn. nejedná se o nově vygenerovanou databázi), lze tento číselník naplnit pomocí akce Generuj, kterou najdete v místní nabídce.


Novinka V Generátoru mzdových sestav, na záložce Definice lze ze skupiny vzorců Ostatní vybrat:
 • NADLIMIT_NAHRADA_NEMOC - jedná se o nadlimitní náhradu za nemoc
 • NADLIMIT_PF_ZP - jedná se o nadlimitní příspěvek na penzijní a životní pojištění (tzn. nyní nad 24 000 Kč)


Novinka Proces doplnění údajů do mzdových složek po importu do Předzpracování rozšířen o doplnění počtu hodin u docházkových MS se vstupním formulářem Hodiny*Dny. Hodiny se doplní v případě, že jsou zadané nenulové dny a zároveň hodiny jsou nulové. Počet hodin se určí jako počet dnů krát denní úvazek ze mzdové karty, zaokrouhleno na 2 desetinná místa.


Novinka Byl upraven algoritmus pokrácení ZM - zohledněn datum nástupu a datum ukončení PP.

Pokud dojde v editoru MU ke změně datumu ukončení PP a zároveň původní nebo nově zadané datum ukončení PP spadá do vybraného mzdového období a zaroveň do tohoto mzdového období spadá i změna základní mzdy, je uživatel na tuto situaci upozorněn hláškou. Ve většině případů bude nutné změnu ZM zadat znovu, aby se výše ZM v daném období přepočetla.


Novinka Do Přílohy k žádosti o nad přehledem Výpočet mzdy, Roční docházka, ČSSZ - žádost o DNP je doplněn slovní popis dle nového číselníku důchodů (invalidity).


Novinka Rozšířena funkcionalita tak, že i pokud je srážková mzdová složka se základem pro výpočet hrubá mzda procentem zadána v nabídce Paušály a srážky, provede se ve Výpočtu propočet automaticky.


Oprava Pokud se zadával záznam přes Nový na první záložku RZD, objevila se při ukončení chyba:

Nepodařilo se znovu načíst založený záznam !
při pokusu o znovuuložení:
Dataset not in edit or insert mode
Při odchodu přes storno (uložit nelze) a znovunačtení se řádky na první záložce objevily.
OpravenoVerze 2.0.2010.0115 ze dne 20.01.2010

Tip Výpočet mezd 2010

Verze 2.0.2010.0115 obsahuje potřebné změny pro výpočet mezd v roce 2010. Podrobné informace najdete v sekci Poradna v dokumentu Mzdy - legislativní změny v roce 2010


Novinka Byly upraveny formuláře
 • Vyúčtování srážkové daně - vzor č.12
 • Vyúčtování zálohové daně - vzor č.15Verze 2.0.2010.0101 ze dne 01.01.2010

Novinka Sociální pojištění 2010

V nabídce Konstanty a číselníky, pravá část, konkrétní měsíc, záložka DNP a pojištění, Slevy na pojistném došlo k těmto změnám:

 • Funkcionalita slev na sociální pojištění od 01.01.2010 byla zrušena nastavením konstanty "Platnost do" na 31.12.2009.
 • Průměrná mzda byla nastavena na částku 23 709 Kč.

V nabídce Konstanty a číselníky, pravá část, konkrétní měsíc, záložka DNP a pojištění, Pojištění došlo k těmto změnám:

 • Položka Maximální vyměřovací základ na SP byla upravena na 1 707 048 Kč
 • Položka Hranice DP - hranice se mění z 5 900 na 6 000 Kč (viz č. 339/2009 Sb.)


Novinka Nemocenské pojištění 2010

V nabídce Konstanty a číselníky, vpravo konkrétní měsíc, na záložce DNP a pojištění, DNP a náhrady došlo k následujícím změnám:

Záložka Legislativa 2008 byla "schována", záložka Legislativa 2009 byla přejmenována na Náhrady za nemoc.

Byly upraveny nové redukční hranice pro náhrady:

Redukční hranice pro náhrady:

138,43 Kč
207,55 Kč
414,93 Kč

Výpočet pokračující nemoci bere redukční hranice z vybraného období, kde se pokračující pracovní neschopnost likviduje.

Dále se mění redukční hranice pro nemocenské dávky. Z hlediska výpočtu nemocenských dávek nás tyto hodnoty nezajímají /počítá ČSSZ/, nicméně tyto hodnoty pro orientaci v Konstantách nastavujeme.

Redukční hranice pro nemocenské dávky:

791 Kč
1186 Kč
2371 Kč

Na typu dávky Ošetřovné se mění dny do z 9 na 6
Na typu dávky Ošetřovné - osamělá osoba se mění dny do z 16 na 13 dnů


Novinka Důchodové pojištění 2010

Při určování nároku na důchod je rozhodujícím kritériem rok narození zaměstnance. Z hlediska určení datumu nároku na důchod existují tři kategorie, určující je datum narození zaměstnance:

I. před rokem 1936
II. v období 1936 - 1968
III. po roce 1968

V závislosti na tomto roce narození, pohlaví a počtu vychovaných dětí se určuje datum nároku na důchod.

I.
1) Důchodový věk činí
a) u mužů 60 let,
b) u žen
1. 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,
2. 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,
3. 55 let, pokud vychovaly dvě děti,
4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo
5. 57 let,

jde-li o pojištěnce narozené před rokem 1936.

II.

(2) U pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968 se důchodový věk stanoví podle přílohy k tomuto zákonu. Stanoví-li se podle této přílohy důchodový věk s přičtením kalendářních měsíců, považuje se za důchodový věk dosažený v posledním přičteném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce; neobsahuje-li takto určený měsíc takový den, považuje se za důchodový věk ten věk, který je dosažen v posledním dni posledního přičteného kalendářního měsíce.

Doplněno do algoritmu určování důchodů dle tabulky Mzdová účetní 7-8/2009, resp. dle přílohy k zákonu.

III.

(3) U pojištěnců narozených po roce 1968 činí důchodový věk
a) u mužů 65 let,
b) u žen
1. 62 let, pokud vychovaly alespoň 4 děti,
2. 63 let, pokud vychovaly 3 děti,
3. 64 let, pokud vychovaly 2 děti,
4. 65 let.

Od této verze bude tedy při určování nároku na důchod aplikován algoritmus, který je popsán výše.

Protože nelze poznat, které nároky na důchod byly vypočítány původním algoritmem a které byly zadány ručně, byla nad nabídku Důchodu přidána do místní nabídky akce Aktualizuj vybrané. Tato akce pro vybrané záznamy, pokud se jedná o starobní důchod, znovu určí datum nároku a uloží ho.


Novinka Invalidní důchody 2010

Od 01/2010 byly do stávajícího číselníků důchodů přidány tyto tři nové typy:

Invalidita 1. stupně
Invalidita 2. stupně
Invalidita 3. stupně

POZOR!!!

Vzhledem k tomu, že neexistuje jednoznačné pravidlo, které by určovalo o jaký typ "nového" typu důchodu se jedná, je nutné, aby si toto upravil uživatel, nedojde automaticky ke změně!

Pro zjednodušení práce lze v přehledu Důchodů z místní nabídky vybrat akci Převeď vybrané důchody.
Tato akce provede to, že u vybraných záznamů provede převedení na typ důchodu, který zvolíte.


Novinka Daň z příjmu 2010

V nabídce Konstanty a číselníky, pravá část, konkrétní měsíc, na záložce Daně pojištění, Slevy a odpočty došlo ke změně částek:

- Daňového zvýhodnění na dítě 11 604
- Daňového zvýhodnění na dítě ZTPP 23 208

V nabídce Konstanty a číselníky, pravá část, konkrétní měsíc, na záložce Daně pojištění, Slevy a odpočty došlo ke změně názvů:

- Slevu na částečnou invaliditu na Sleva na invaliditu 1. a 2. stupně
- Slevu na plnou invaliditu na Slevu na invaliditu 3. stupně

POZOR!!!

Před výpočtem mzdy za leden 2010 zkontrolujte, zda je přiřazena správná sleva na invaliditu!

Mělo by platit, že není nutné dělat ruční úpravy, ale teoreticky může dojít ke změně u zaměstnance ke změně typu invalidity (zaměstnanci mají obdržet nové vyrozumění o typu invalidity).


Novinka Zdravotní pojištění 2010

V nabídce Konstanty a číselníky, pravá část, konkrétní měsíc, záložka DNP a pojištění, Pojištění, došlo k těmto změnám:

- Položka: Maximální vyměřovací základ - 1 707 048 Kč
- Položka: Plátce pojištění stát - 5 355 Kč


Exekuce 2010


Novinka V nabídce Konstanty a číselníky, pravá část, konkrétní měsíc, záložka Dovolená, VR, příplatky dochází ke změně následujících položek:

- Na osobu povinného 5 148,67
- Na vyživovanou osobu 1 287,17

V nabídce Konstanty a číselníky, pravá část, konkrétní měsíc, záložka DNP a pojištění, Pojištění dochází ke změně následující položky:

- Životní minimum 7 723


Novinka Pod Výpočtem mzdy vznikla nová složka Měsíční exporty za organizaci.

Zde je umístěn mj. export na zdravotní pojišťovny - Přehled o platbě pojistného.

Pokud do daného přehledu vstoupíte poprvé, je nutné zprávy, pomocí kterých budete soubor na zdravotní pojišťovny posílat, nadefinovat (pro další měsíce již budete mít vše přednastaveno).

Stisknete tlačítko F2, zobrazí se formuláře, kde vyplníte:

Typ exportu - Přehled o platbě pojistného Kód ZP - konkrétní zdravotní pojišťovnu Pobočku - zobrazí se pouze tehdy, pokud vedete tzv. "pobočkové" mzdy - máte více organizačních jednotek

Definici uložite pomocí tlačítka OK.

Musíte nadefinovat tolik definic, kolik zdravotních pojišťoven máte (případně plus definice na pobočky).

Na nadefinovaném řádku konkrétní pojišťovny stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte Zprávy, Generování zpráv.

Z přehledu vyberete Přehled o platbě pojistného a stisknete tlačítko Přenos.

POZOR!!!

Před prvním exportem je nutné vstoupit do definice zprávy (Zprávy, Generování zpráv, Přehled o platbě pojistného, Oprava) a nastavit správně cestu, kde se má soubor ukládat (záložka Editace, položka Adresa místa určení zpráv)


Novinka Položka Datum porodu, která se vyplňuje ve Mzdových údajích na záložce Daně a pojištění, Pojištění, výrazně ovlivňuje nápočet RELDP v případě, že je zaměstnanec na mateřské dovolené.

Vyloučenou dobou je pouze doba od počátku vynětí do dne, který předchází dni porodu.

Proto je nezbytně nutné, aby toto datum bylo vyplňováno.

Pokud je vyplněno v měsíci, ke kterému se datum porodu vztahuje (tzn. jsou zpracovávány mzdy např. za leden a mzdová účetní vyplní datum porodu např. 7.1., bylo doposud vše v pořádku - RELDP se správně napočítal.

Pokud se však mzdová účetní dověděla o datumu porodu 7.1. až po uzávěrce mezd za leden, bylo nutné RELDP z hlediska vyloučených dob korigovat ručně.

Nyní nově platí, že:

Pokud se mzdová účetní dozví o datumu porodu dodatečně, v našem případě např. v rámci únorových mezd, vyplní jej do Mzdových údajů měsíce února (tzn. vyplní datum 7.1.).

Při uložení Mzdových údajů se objeví hláška s dotazem, zda se má toto datum přepsat i do Mzdových období, které se k tomuto datu porodu vztahují. V případě, že uživatel odpoví ANO (což doporučujeme), přepíše se datum porodu i do zpětných měsíců (v našem případě do ledna) a dojde k automatickému přepočtu RELDP.

Tímto způsobem lze opravit i RELDP za rok 2009, i když bude provedena roční uzávěrka za rok 2009.

POZOR!!!

Před odesláním RELDP za rok 2009 doporučujeme u všech zaměstnanců, kteří byli v roce 2009 na mateřské dovolené (v přehledu RELDP zobrazit pomocí Nastav položku Stav pracovního poměru, budou vás zajímat ti, kteří v roce 2009 mají hodnotu Vyňat z evidenčního stavu) zkontrolovat, zda mají vyplněnu položku Datum porodu a zda jsou správně napočítány vyloučené doby. Pokud nikoliv (tzn. datum porodu bylo vyplněno později - viz výše a vy jste NEPROVEDLI ruční korekci), lze v aktuálním období datum porodu vyplnit znovu a dojde ke správnému nápočtu RELDP za rok 2009.


Novinka Do editoru zaměstnanců byl pro pole "Login ID" doplněn přenos přihlašovacího jména z číselníku uživatelů.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export