Důležité:


Mzdové podklady - doprava - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Mzdové podklady lze v dopravě vytvářet pouze pokud je instalován modul Mzdy. Není-li tento modul instalován, záložky týkající se mezd se v nastavení parametrů ani ve stazkách nezobrazí.

Mzdové podklady vytvořené v dopravě lze přenést do předzpracování mezd v podobě vygenerovaných mzdových složek. Tyto složky je možné v předzpracování mezd libovolně upravovat, avšak tyto úpravy se do mzdových podkladů v dopravě zpět nepromítají.

V tomto přehledu vznikají záznamy buď automaticky ze se stazek (záložka Mzdové podklady – doprava po akci Předvyplnit z úseků) nebo ručně prostřednictvím akce Nový. Všechny záznamy lze opravovat, případně rušit.

Vytvoření nového mzdového podkladu je popsáno u stazek na záložce Mzdové podklady - doprava.

Převod do předzpracování mezd

V přehledu mzdových podkladů lze přes pravé tlačítko myši vyvolat akci Převod do předzpracování mezd. Nabídne se přehled zaměstnanců, kteří mají ve mzdovém období, které je v daném okamžiku nastavené v modulu mzdy jako vybrané, vytvořen nějaký mzdový podklad. Lze zvolit generování mzdových složek pro všechny zobrazené zaměstnance nebo je možné generování omezit pouze na označené zaměstnance. Pokud má již zaměstnanec v předzpracování nějakou mzdovou složku vytvořenu, zobrazí se dotaz zda se mají přidat nové mzdové složky. Je vhodné v tomto okamžiku zkontrolovat zda nebyl pro daného zaměstnance převod již proveden, aby nedocházelo k duplicitním záznamům v předzpracování mezd. Po vygenerování mzdových složek může mzdová účetní provádět libovolné korekce, případně rušení záznamů již v rámci běžné práce v modulu Mzdy.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export