Mzdové údaje - záložka rodinní příslušníci - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Paušály, Děti

[2] Rodinní příslušníci

V sekci [2] Rodinní příslušníci evidujete rodinné příslušníky daného zaměstnance. Lze zde evidovat všechny rodinné příslušníky, největší význam však bude mít zadávání těch rodinných příslušníků, na které zaměstnanec uplatňuje slevu na dani.

Upozornění Pokud vstoupíte ve mzdových údajích na záložku Rodinní příslušníci a dělali jste předtím změny na předchozích záložkách mzdové karty, objeví se hláška: „Byly provedeny změny ve mzdové kartě. Pro editaci rodinných příslušníků je nutné změny uložit. Uložit změny na kartě nyní?“ Pokud odpovíte stiskem tlačítka ANO, změny na mzdové kartě se uloží a vy můžete zadávat (případně opravovat) záznamy rodinných příslušníků. Pokud zvolíte NE, k uložení mzdové karty nedojde.


K zadání nového rodinného příslušníka stisknete tlačítko Nový. Objeví se následující formulář:

Formulář Rodinný příslušník


Os. číslo (Osobní číslo)
Příjmení
Jméno
Datum narození

Tyto položky jsou automaticky přednastaveny z karty zaměstnance a nejsou editovatelné.

Dále je formulář rodinného příslušníka rozdělen na tři oblasti:

 • Základní údaje
 • Slevy a odpočty
 • Poznámka


[1] Základní údaje

Příjmení_RP

Zadáváte příjmení rodinného příslušníka. Jedná se o nepovinnou položku.


Jméno_RP

Zadáváte jméno rodinného příslušníka. Jedná se o povinnou položku


Rodné číslo RP

Zadáváte rodné číslo rodinného příslušníka. Jedná se o povinnou položku.


Datum narození

Datum narození dítěte se automaticky generuje podobně jako na kartě zaměstnance na základě Rodného čísla RP. Podmínkou automatického doplnění Datumu narození je správnost Rodného čísla RP a vyplnění české státní příslušnosti (tj. v položce Státní příslušnost není vyplněna žádná hodnota nebo hodnota s kódem státní příslušnosti začínajícím na CZ) na kartě zaměstnance, ke kterému se RP náleží.


Zaměstnavatel

Zadáváte zaměstnavatele rodinného příslušníka.


Vztah

Vybíráte z pole se seznamem:

 • Dítě
 • Manžel (-ka)
 • Druh (Družka)


[2] Slevy a odpočty

Evidujete daňová zvýhodnění na RP (děti). Údaje z této záložky se pak zobrazují i na 3.záložce Odvody - Daně.


Nový

Prostřednictvím tlačítka Nový zadáváte k rodinnému příslušníkovi (resp. dítěti) příslušný typ daňové zvýhodnění.


Oprava

Prostřednictvím tlačítka Oprava můžete omezit platnost daňového zvýhodnění.


Datum od

Zadáváte, od kdy se bude daňové zvýhodnění na dítě uplatňovat.


Datum do do

Zadáváte, do kdy se bude daňové zvýhodnění na dítě uplatňovat. Na základě této položky probíhá jedna z kontrol při měsíční uzávěrce a nad mzdovými údaji. Cílem kontroly je upozornit uživatele na blížící se konec platnosti slevy na dítě.


Upozornění Pokud byste chtěli uložit rodinného příslušníka s daňovým zvýhodněním a Vztah nebude Dítě, program Vás upozorní na chybu hláškou:
Dotaz nebo informativní hláška Rodinný příslušník má přiřazené daňové zvýhodnění/bonus. Chybný vztah rodinného příslušníka (povoleno jen pro děti).

Pokud se jedná o dítě, musíte opravit položku Vztah, v opačném případě musíte zrušit daňové zvýhodnění zrušit z rodinného příslušníka.


Upozornění V případě přenosu daňového zvýhodnění k rodinnému příslušníkovi se objeví hláška:
Dotaz nebo informativní hláška Naplnit atribut Platnost do posledním dnem platnosti slevy na dítě při dosažení 18-ti let věku dítěte(31.4.2024)?

Pokud odpovíte na dotaz stiskem tlačítka ANO, doplní se do položky Datum do datum, kdy dosáhne dítě věku 18 let - pokud jej dosáhne 1.den v měsíci, vyplní se poslední den předchozího měsíce, pokud dosáhne 18 let 2. a další dny v měsíci, doplní do Datumu do poslední den měsíce dovršení tohoto věku.


Upozornění Pořadí dětí

Pořadí dětí (a tím i výše daňového zvýhodnění) je určeno zadaným typem daňového zvýhodnění - Z_DT, Z_DT2 a Z_DT3 (případně pro zdravotně postižené). Pořadí dítěte si lze zobrazit v přehledu Rodinní příslušníci pomocí akce Nastav - jedná se o položku Pořadí dítěte (daň.zvýhodnění). Pokud je zadaný rodinný příslušník - dítě - bez platného daňového zvýhodnění, je pořadí dáno znakem N (neuplatňuje). Stejné pořadí je pak uvedeno i ve formuláři Potvrzení - daňové zvýhodnění 2015 (vzor č. 1).


V případě, že je daňové zvýhodnění (sleva) opravováno, potom:

 • V aktuálním období, kdy je sleva zadána a ještě není použita ve výpočtu, lze měnit oba datumy bez upozorňující hlášky.
 • Pokud sleva je již použita ve výpočtu v minulých obdobích, tak při změně data od se zobrazuje upozorňující hláška.
 • Pokud sleva je již použita ve výpočtu v minulých obdobích, tak při změně data do se zobrazuje upozorňující hláška, pokud datum do je nižší než aktuální období.


V případě, že je daňové zvýhodnění (sleva) mazáno, potom:

 • V aktuálním období, kdy je sleva zadána a ještě není použita ve výpočtu, lze slevu smazat bez upozorňující hlášky.
 • Pokud sleva je již použita ve výpočtu v minulých obdobích, tak slevu nelze smazat.


Upozornění Obecně platí, že lze "beztrestně" prodlužovat Datum do na daňovém zvýhodnění (tzn. prodlouží se platnost např. na základě nového potvrzení o studiu).


Upozornění Jestliže však zaměstnanec např. v měsíci lednu uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno dítě, v měsíci únoru toto zvýhodnění neuplatňuje (uplatňuje partner) a v měsíci březnu bude zaměstnanec znovu uplatňovat daňové zvýhodnění na jedno dítě - měl by být správný postup takový, že:
 • v měsíci lednu ukončíte platnost - tzn. vyplníte Datum do 31.1.2016
 • měsíci březnu založíte NOVÉ daňové zvýhodnění a vyplníte Datum od 1.3.2016 - tzn. NEPŘEPISUJETE datumy platnosti na původním daňovém zvýhodění


Rušení Slev a Rodinných příslušníků:

V obou případech hlídáme, zda není ve mzdě od ledna vybraného roku do vybraného období uplatněna konkrétní sleva na dítě (mazání v přehledu Slev a odpočtů) / jakákoliv sleva na dítě (mazání v Rodinných příslušnících). Znamená to tedy, že pokud v daném roce sleva není uplatněna, lze smazat ji i dítě, bez ohledu na to, zda byla uplatněna v předchozích letech.


Nad záznamem v přehledu Rodinní příslušníci je v místní nabídce volba Dítě pro rodičovskou dovolenou, Nastav/Zruš. Podrobný význam je vysvětlen v kapitole Mzdové údaje - Záložka Pracovní poměr u pole Změna délky MD.


Údaje o manželce/manželovi

Jestliže byla na manžela/manželku uplatněná sleva v rámci Ročního zúčtování a roční zúčtování bylo přeneseno do mzdy, načítají se údaje o manželce (jméno, příjmení, rodné číslo, výše slevy) do mzdové listu.

V souvislosti s tímto tiskem je nutné provést nastavení také v Rodinných příslušnících.

Jestliže vyberete v Rodinných příslušnících vztah Manžel/Manželka, zpřístupní se atribut RZD. Ten je nutné zatrhnout pouze v případě, kdy má zaměstnanec více manželek (tedy postupně za sebou .-)) Jinak není nutné atribut zatrhávat.


Dohledávání manžela/manželky:

Údaje o manželce/manželovi jsou nejprve načítány z Rodinných příslušníků v prosinci roku, za které se provádí RZD. Pokud v prosinci minulého roku (tedy roku, za který se dělá RZD) není nalezen záznam se vztahem Manžel/manželka, dohledáváme ve vybraném období, tzn. v období, ve kterém se tiskne mzdový list. Pokud není ani zde údaj nalezen, probíhá dohledání v aktuálním mzdovém období.


Upozornění Pokud jste doposud manžela/manželku do Rodinných příslušníků nevyplňovali, a máte zaměstnance, kteří slevu na manžela/manželku uplatňují, vyplňte ho do Rodinných příslušníků aktuálního období.

[3] Poznámka

K danému rodinnému příslušníkovi si můžete zadat libovolnou poznámku.


Mzdové údaje - místní nabídka

Popis jednotlivých akcí v místní nabídce přehledu Mzdové údaje naleznete zde.

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export